top of page

Äldsta artikeln: Grimmared

Grimmared bjuder på 2 brottslingar, en Präst och gårds auktion.


Den tidigaste artikeln jag hittar med Grimmared i är från Inrikes Tidningar den 11 februari 1771.

Det är en liknande artikel som Fotskäl, att ett Hemmande ska auktioneras ut.


”Innewarande år 1771 d. 5 Junii, kommer Apelnäs Säterie med underliggande hemman, at genom offentelig Auction försäljas på Tingstället i Skjäne, enl. Konungens Befallningshafwandes i Elfsborgs Län gifne Utslag, och består samma Egendom af följande hemman, hwilka äro belägne i berörde Län, samt nedanskrefne Härader och Socknar: … Grimmared Sockn: Grimmared Ledsgården et 4:dedels Frälse…”

Karta över Grimmared By från 1695
Karta över Grimmared By från 1695
Karta över Grimmared by 1720
Karta över Grimmared By från 1720

Länk till karta över Grimmared by 1695:Tidningsartikeln som delades i början av 1800-talet var när Prästen i socknen dog.

Skrevs i Inrikes Tidningar den 4 augusti.


”Kyrkoherden öfwer Kongsäter, Gunnarsiö, Grimmared och Skedskamma Församlingar i Göteborgs Stift Jacob Davidsson Ekman, död den 9 Junii 1807, i dess 64 års ålder.”


I Husförhörslängden 1798-1816:


Kyrk: Jacob Ekman f. 17 nov 1743

Fru Helena Bökman f. 20 dec 1757

Son David f. 2 jan 1785 – d. 23 apr 1802, 17år i Lungsot

Son Peter Samuel f. 24 feb 1788 – d. 22 feb 1805 17 år 12 mån i Lungsot

Son Adolph f. 29 mar 1790

Son Gustav Gabriel f. 6 sep 1799

Dotr: Anna Gustava f. 9 feb 1783


De hade också drängar och pigor på Prästgården.


I Döds-boken står det den 9 juni.


”Junii d. 9 dog d. 16 begrafs Kyrkoherde J Dsson Ekman af Slag – 64 år gammal.”


Länk till sista Hfl. När Jacob Ekman dog: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044510_00081…

Länk till Döds-boken Petter Samuel: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0060004_00029…


Nu tar vi oss ett kliv fram till mitten 1800-talet.

Den här artikeln handlar om en karl, Anders Isacsson från Gimmared som begått ett mord på en kvinna den 14 maj 1851. Det här skrevs i Strengnäsbladet den 14 juni 1851.


” Den 14 sistl. Maj kl. 9-2 på dagen har ett ohyggligt mord bliwit begånget i Skärtene, Rolfstorps s:n å hustrun Inger Jönsdotter, under mannens och tjenstefolkets sysselsättning med wårbruket, hwarefter penningar till högt men okändt belopp blifwit röfwade. Enligt anställda undersökningar har mördaren warit en ung lång karl med röda polisonger och misstänkes hafwa warit en illa känd och allmänt fruktad kringstrykare, Anders Isacsson från Grimmared. ”


Jag har kollat igenom lite Husförhörslängder i Grimmared.

Och jag finner en Isak Johansson f. 8 feb 1790 och Hustrun Erika Kerstin Arvidsdotter f. 1 okt 1796.

De flyttar in på Dala i Grimmared 1817. Årets Längd innan ser jag att Dala var ett Soldattorp under Klockaregården.


Den 20 maj 1819 föds Anders och åren efter verkar fadern få problem med lagens långa arm.

För 1821 står det att han sitter på Varbergs fästning.


På sommaren den 13 juni 1822 föds Anders lillasyster Edela Brita och nu är även fadern Isak överstruken i längden.


Efter att fadern blivit över struken i längden står familjen ”Sitter på socknens slut” och inte Torp.


1823 står en beskrivning jämte familjen.

”Hemmen arrendant tilhör Ruds Rote utfattige”


Den 12 april 1827 föds Kerstins oäkting Sven, och i senare Längder heter han Andersson i efternamn.


Även drängen Erik Nilsson f. 1801 var där ett tag när Isak inte var hemma.


1831 flyttar Modern och Enkan Kerstin till Torpet Stora Lid under Långared Westergård med Enkan Ingrid Svensdotter f. 1767.


Men barnen verkar inte flyttat med. Anders är nu 12 år, Edela Brita 9 år och oäktingen Sven bara 4 år.


Det är inte för än året efter vi hittar familjen tillsammans igen. De bor fortfarande i ”Socknens slut” i ett torp under Grimmaredsdal Dala.


Finns en anteckning jämte Modern Kerstin ”Hennes mann är arresterad Stålh.”

Dotter Edela Britta nu 12 år flyttar till ”Fanhult”?


1835 kommer Kerstins Make Isak ut ur fängelset. Isak hade suttit i Malmö fästning i 13 år.

”Affstraffad m 15 par spö den 24 april 1836”


1835 har Anders Isaksson får en anmärkning, ”ej arbetsfor”?

Systern Edela Britta flyttar hem från Grim.Dahl.


Några år framöver flyttar barnen ut och in på torpet. Anders flyttade senast till Weddige.


Det ser även ut som att det föds en dotter Inga Kajsa den 4 juli 1839. Då är Kerstin 43 år gammal.


Deras hemvist står det så här.

”Bostad obestämd. Boende u. Ruud”


Fadern Isak har anmärkningen ”Svag syn”. Han är nu runt 50 år, suttit på Malmö fästning i 13 år och säkerligen varit härlig i spriten.


Bläddrar vi en sida fram hittar vi Anders Isaksson som ”Lös person” och här står det även ”Straffad för stöld 2ne ggr”.


Nu är vi inne på Hfl 1851-1859 och det första vi ser är att Anders Isaksson blir Häktad 1853 och det finns en anmärkning den 1 augusti eller maj 1855 ”Bevis affärdat för han 50… häktad för stöld Lindberg fröken, 2ne gånger straffad för stöld”


Läser vi raden över så verkar det som om att han inte begick stölden som stod i tidningsartikeln.

De antog att det var han för sin bakgrund eller så kunde de helt enkelt inte bevisa det.


Går vi till Anders familj så bor de i en Backstuga sedan 1850 och fadern Isak går bort den 9 december 1852, 62 år gammal.


Oäktingen Swen flyger ut och in fram till 1854 då han flyttar till ”Fässberg”?


Den yngste dottern Inga Cajsa flyttar till Falköping 1858.

Samma år flyttar Edela Britta hem från ”Socknens slut” där hon varit Piga.


I Hfl. 1860-1869 står nu Kerstin som Enka och är Fattighjon.

Anders som också han står som fattighjon flyttar hem den 2 nov 1865.

Han bor med sin mor och syster fram till den 26 februari 1869 då han går bort 49 år och 9 månader gammal och ogift.


Modern Kerstin går bort året efter den 1 januari 1870, 73 år gammal av ”Ålderdomsvaghet”.


Nu bor endast dottern Edela Britta kvar här men står som inhyses och fattighjon under Ryd.

Den 1 januari 1916 går hon bort hela 86 år gammal och ogift i ”aftyning”. Hon levde alltså nästan 50 år längre än sin äldre bror Anders och föräldrar. Hur ofta hon träffade sin yngre syster som flyttade till Falköping eller halvbrodern Sven framkommer inte i längderna.


Jag gjorde den här sammanfattningen för jag blev så intresserad av varför Anders blev anklagad för mord och stöld, som det framkom i tidningsartikeln 1851.


Och när vi läser detta kan vi förstå hur det kanske kan ha varit att växa upp med fadern Isak som satt i fängelse i hela 13 år i Malmö fästning. Hur Isak varit som person är svårt att säga. Men det man kan ana är att familjen varit fattiga och att drycken varit en stor del av Isaks liv.


Stämpeln som sedan finns på sonen Anders och familjen. Om att det är Isaks barn kan heller inte varit lätt. Man tvättar inte lätt gärna bort en sådan.


Det är lätt att anklaga folk på grund av någons bakgrund. Och det gäller ju faktiskt till och med i dagens samhälle.


Jag länkar allt längst ner då det blev en hel uppsjö av dem.


Vi fortsätter mot slutet av 1800-talet och ännu en brottsling från Grimmared.


Detta skrevs i Göteborgs Aftonblad den 18 juli 1898


”Anhållen bettlare. Förre tvångsarbetsfången Anders Johanson, född 1849 i Grimmared församling, Elfsborgs län, har sedan 1880 suttit 7 á 8 år å tvångsarbetsanstalt. Den 17 sistl. Maj frigats han från Svartsjö och förpassades till hemorten. Där ifrån vandrade han landsvägen hit till Göteborg, och hade han arbete vid Krokslätt.

Han hade i går varit berusad och då bettlat men lofvade att ej visa sig i Göteborg före jul.

-”Blir jag fri, skall jag springa så fort som möjligt till Göteborg”

Utbrast han och gjorde min af att genast löpa i väg.

Han slapp också undan med den s.k sista varningen.”


Med hjälp av födelsedatumet kan vi hitta Anders Johanson i Födelse-boken.


Den 25 april 1849 föds Anders av Anna Britta Andersdotter från Sven Björsgården, och fadern var Drängen Johannes Jönsson f. 29 mar 1819 i Fagerhult, Istorp.


Anna Britta var född den 7 november 1823 och var en av flera syskon till Åbo v Sven Björsgården Anders Svensson f. 5 okt 1790 och hans Hustru Karin Jönsdotter f. 1791.


I längden 1838-1850 står Anna Britta fortfarande som boende hemma på Svens Björgården och sonen Anders är inskriven till vänster om henne. Johan Jönsson är inte skriven tillsammans än.


Anna Brittas far går bort den 17 april 1846, 56 år gammal i ”Värk”.


1850 flyttar Anna Britta och Johannes Jönsson ihop till ett Torp under Sven Björgården. Här får de den 22 januari 1852 en till dotter, Johanna Britta. Hon går tragiskt bort den 11 mar 1852, endast 1 månad och 14 dagar gammal.


Vi kan se i Hfl. 1851-1859 att Johannes har en anmärkning.

”Dömd för brännvinsmakeri 1845…(kan inte tyda)…vid mantalsskrifning -56”


Så vi har en till fader som inte är av det lagliga virket.


Den 7 december 1871 flyttar Anders till någon gård prästen helst inte ville någon skulle kunna läsa.


Fadern Johannes Jönsson går bort den 16 juli 1881, 62 år gammal i ”okänd” dödsorsak.


Nu var Modern Anna Britta ensam men går bort den 12 maj 1884, 60 år gammal, även här ”okänd” dödsorsak.


Så nu hade Anders Johansson inga föräldrar kvar i livet att axla sina problem med. Och resten vet vi delvis igenom den här tidningsartikeln.


Länkar allt under Isacsson länkar.


Nästa tur tar vi oss en titt på Gunnarsjö.


Länk till artiklarna:


Länkarna till familjen Isacsson


Länk till Hfl. 1816-1831 Isak Johansson Bild 42 sida 24 isak Johansson flyttar in på Dala Torp, 1817: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044375_00042… Bild 56 sida 18 Dala, 1818: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044375_00056… Bild 70 sida 20 Torp, 1819: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044375_00070… Bild 86 sida 20 Torp, 1820: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044375_00086… Bild 103 register Torp, Isak ”på Varbergs fästning”, 1821: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044375_00103… Bild 119 register Isaak Johansson överstruken ”Häktad på Varbergs fästning”, 1822: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044375_00119… Bild 135 sida 22, 1823: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044375_00135… Bild 170 sida 22, oäkta Sven, 1828: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044375_00170…

Hfl. 1831-1849 Bild 22 sida 22 Kerstin flyttar till torp under Långared, 1831: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044378_00022… Bild 29 sida 4 Endast Kerstin Arvidsson, 1832-1835: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044378_00029… Bild 55 sida 24 Hela familjen bor i Torp under Grimmared Dahl, 1834: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044378_00055… Bild 82 sida 46 Isak Johansson kom från Malmö fästning, 1835: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044378_00082… Hfl. Bild 113 sida 44 Isak Johansson 1836: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044378_00113… Bild 167 sida 94 Isak Johansson ”Inga Kajsa föds 1839”, 1838-1850: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044378_00167… Bild 168 sida 96 Anders Isaksson ”straffad för stöld 2ne ggr”, 1838-1850: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044378_00168…

Hfl. 1851-1859 Bild 146 sida 134 Anders Dräng i Socknens slut ”Häktad” 53: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044379_00146… Hfl. 1851-1859 Fadern Isaks död: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044379_00121… Hfl. 1860-1869 Moderns och Anders död: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044380_00073… Hfl. 1870-1879 Edela Brita isaksson Inhyses i Rud: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044381_00057… Hfl. 1879-1888 -- || -- : https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044382_00059… Hfl. 1889-1898 -- || -- : https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00116228_00074… Hfl. 1898-1908 -- || --: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00116229_00080… Hfl. 1908-1920 Edela Britta dör den 31 jaunuari 1916: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00116230_00085…Länkar till Anders Johansson

Hfl 1831-1849 Anna Britta och sonen Anders på Sven Björsgården 1849: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044378_00119… Hfl. 1851-1859 De flyttar tillsammans 1850: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044379_00013… Hfl. 1860-1869 Anders flyttar: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044380_00089… Hfl. 1870-1879 Johannes Jönsson dör: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044381_00073…


Comments


bottom of page