top of page

Äldsta artikeln Hajom

Nu var det över 1år sedan jag delade förra inlägget i serien Äldsta artikeln. Jag har lite för mycket för mig men tycker det ändå är intressant att få se vad som skrevs om våra socknar. Jag började från Berghem och går sakta mot Öxabäck som är den sista socknen i alfabetet. Idén är att ta den äldsta artikeln jag kan finna i Kungliga bibliotekets dagstidningsarkiv. Sedan mitten av 1800-talet samt slutet av 1800-talet. Det här inlägget handlar om Hajom, delvis Berghem men vill ni läsa de äldre så finns alla på min Glömd Värld i Marks Härad sida på Facebook. Här på sidan finns Fotskäl, Grimmared och Gunnarsjö, klicka på taggen "Äldsta artikeln" precis nedanför det här inlägget.


Den äldsta artikel för Hajom var den 26 januari 1804. Där skriver de i Götheborgs Tidningar att kyrkoherden över Berghem och Hajoms församling avlidit.


”Tillkännagifwes, at Prosten och Kyrkoherden öfwer Berghems och Hajums Församlingar Hr Anders Norman afled i Berghems Prästgård d. 20 dennes, 60 år gammal; all sorgebetygelse undanbedes.”


Två år efter Anders död gifte sig hans dotter Susanna Maria med den nya kyrkoherden Johan Peter Boström som flyttade in på prästgården. Kvar i prästgården levde även Susanna Marias moder och prästänka Margareta Helena Treslow och hennes syster Anna Elisabeth Treslow. Susanna och Boström fick barnen Anders, Carl August, Johan Theodor och Georg Samuel mellan 1806 och 1811. Johan Peter gick tragiskt bort våren 1814, 50 år gammal i ”lefversjuka”. Men även hans hustru Susanna gick bort i november samma år i ”lungsot” endast 30 år gammal. När den nya prästen efter Johan Peter flyttade in levde Susannas mor och hennes tre gossar kvar på prästgården.


Contr. Pr. Per Johan Boström f.1764-05-09 d.1814-03-11

Hustru Susanna Maria Norman f.1784-07-22 d.1814-11-21

Son Anders f.1806-03-16

Son Carl August f.1807-06-01

Son Johan Theodor f.1810-03-27

Son Georg Samuel f.1811-09-21


Susanna Marias mor Margareta Helena Treslow f.1747-12-18

Margareta Helenas syster Anna Elisabeth Treslow f.1755-01-18


Länk till tidningsartikeln: https://tidningar.kb.se/2625488/1804-01-26/edition/153025/part/1/page/3/?q=hajum&sort=asc


Hfl 1767-1813

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0042935_00135#?c=&m=&s=&cv=134&xywh=-690%2C2894%2C3583%2C1913


Mitten av 1800-talet kan vi läsa om branden i prästgården i Friared. Artikeln jag delar här skrevs i Carlscronas Wekoblad den 12 april 1845.


”Wenersborg.

Natten emellan den 20 och 21 sistl. Mars nedbrann boningshuset å komministersbostället Friared i Berghems pastorat af Marks Härad. Elden märktes icke förr än bjälkarne började att nedfalla och komministern B. L. Bergendahl samt hans fru hunno med möda att rädda sig uti bara linnet, hwaremot en syster till bemälte komminister och en piga blefwo innebrände.

Den olycklige prestmannen, som förut war i ganska knappa omständigheter, blef nu alldeles utblottad, emedan intet af hans egendom kunde räddas. Under adress Borås och Berghem mottager den brandskadade de penningeunderstöd, som medlidsamma medmenniskor kunna wilja åt honom affe.”


Prästen Birger Lorentz flyttade hit till prästgården i Friared 1838 med sin familj. Han var gift med Anna Sophia Enroth och hade med sig sina fem barn, Carl Johan Gabriel, Birger Mortimer, Anders Emil, Gustaf W, Hedvig Britta Emelie. In på prästgården flyttade även Birger Lorentz syster Wilhelmina Flodbeck och hennes son Carl Hendric från Tranemo 1842. Samma år födde Anna Sophia en son Johan men han blev endast tio dagar gammal när han gick bort i ”Slag”. Tre år senare brann hela boningshuset ner och det fick byggas upp på nytt. Pigan Wilhelmina och Birger Lorentz syster brann inne den natten. Birger Lorentz levde endast fyra år i det nya huset när han våren 1849 gick bort 52 år gammal i ”Bröstfeber”. När den nya Comministern Johan Elof Lundberg flyttade in med sin familj blev änkan Anna Sophia kvar med sin familj. Den äldste sonen som bor hemma var Sergeant på Elfsborgs Regimente.


Comminister Birger Lorentz Bergendahl f.1796-09-06 d.1849-05-19

Hustru Anna Sophia Enroth f.1804-12-01

Son Carl Johan Gabriel f.1827-10-29

Son Birger Mortimer f.1830-03-27

Son Anders Emil f.1832-02-12

Son Gustaf W f.1838-01-03

Dotter Hedvig Britta Emilie f.1835-11-17

Son Johan f.1842-08-26 d.1842-09-06


Birger Lorentz syster Johanna M. Ahlgren f.1804-06-17 d.1845-03-20 – Innebränd – fr. Tranemo

Hennes son Carl Hendric Ahlgren f.1842-05-18

Pigan Wilhelmina Flodbuk f.1825-07-08 d.1845-03-20 – Innerbränd – fr. Eldsberga


Länk till tidningsartikeln: https://tidningar.kb.se/9422417/1845-04-12/edition/145063/part/1/page/2/?q=Friared&sort=asc&newspaper=CARLSCRONAS%20WEKOBLAD


Hfl 1837-1847

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045707_00093#?c=&m=&s=&cv=92&xywh=325%2C1061%2C3004%2C1913

Sista artikeln kan vi läsa i Boråsposten den 23 december1898. Och den handlade om en kommunalstämma som hölls i Hajom den 14 december 1898. Innan vi fick en central styrning var varje socken sin egen kommun. Man fick styra över vad pengarna skulle gå till och det kan nog varit mödosamt om man var en liten fattig socken.


”Från Hajom. Vid kommunalstämma som hölls i Hajom den 14 dennes granskades fyrktals- och debiteringslängden, den senare upptagande i debitering till kommunala behof och fattigvården 40 öre, till kyrka och skola 68 öre pr fyrk. Till ordförande i komunalstämma och nämd återvaldes H. Carlsson i Hajom, och till vice ordförande J. Börjesson i Hjorttorp. Till ledamöter i kommunalnämden valdes E. Larsson i Kurse, C.A. Henriksson i Hajom, A.P. Börjesson i Hede Fändriksgården och August Carlson i Mälby. Till revisorer valdes A. Magnusson i Hjorttorp och A. Olofsson i Hajom; till fjädringsman utsågs Aug. Magnusson i Mölnebacka, och till skiftesgodeman J. Magnusson i Hjorttorp.


Ordförande Henrik Carlsson f.1832-04-10 – Hajom Skattegård

Vise Ordförande Johannes Börjesson f.1848-06-06 – Hjorttorp Landbogård

Ledamöter Elias Larsson f.1843-08-20 – Kurse

Ledamöter C A Henriksson f.1862-09-28 – Hajom Skattegård – Henrik Carlssons son

Ledamöter A P Börjesson f.1861-01-19 – Hede Fändriksgården

Ledamöter August Carlson f.1856-07-17 – Mälby Östergård

Revisor Andreas Magnusson f.1843-12-20 – Hjorttorp Nedregård

Revisor A Olofsson f.1844-02-11 – Hajom Skattegård

Fjädringsman August Magnusson f.1849-03-17 – Mölnebacka Storegård

Skiftesgodeman Johannes Magnusson f.1837-12-22 – Hjorttorp Öfregården


Länk till tidningsartikeln: https://tidningar.kb.se/2664697/1898-12-23/edition/161576/part/1/page/3/?q=Hajom&sort=desc&from=1880-01-01&to=1900-01-01&page=1

bottom of page