top of page

Äldsta artikeln i Hyssna

Uppdaterat: 5 mars 2023

Senaste inlägget i den här serien var för två år sedan. Mycket har hänt med skola etc. men känner att den här serien är viktig då jag tar upp lite av varje i socknarna jag går igenom. Jag tar alltid den äldsta artikeln som socknen nämns på tidningar.kb.se sen väljer jag några runt 1850 och slutet 1800-talet. I det här inlägget kunde man läsa att i tidningarna 1772 om hur två bröder från Björketorps socken skurit sönder påsar med säd för några i Hyssna och Sätila socken. Dragared såldes 1842 med lite information om gården och till sista artikeln där ”Stöta-knallen” skulle ner till Halland för att sälja sina fina spinnrockar. Vem var den här ”Stöta-knallen” och vad förtäljer Hyssna böckerna samt Husförhörslängderna?


Götheborgska Nyheter 1772-02-22


”Utdrag af Bref, från Mark, dateradt den 19 februarii.

För någon tid sedan skedde et stort nidingswerk uti Assmundstorp, Hårya Socken, af twänne personer från Buerås, Björketorpa Socken, whilka sönderskmo 6 stycken säckar, för tre Bönder i Hysna och en Hustru i Sätila Socknar, Marks härad, uti whilka woro Malt, Korn och Ärter, som alt på wägen utran. Man undrar, om ingen säck Lands-Fiscal, eller Krono-Betjent finnes, som frambar och befordrar så öfwerdådige sällar till laga näpst, androm til warnagel, ehuru de twänne Bönderne i Hysna Socken fått Förlikning med 40 Dal. S:mt. Witnen finnas tilräckelige.”Borås Tidning 1842-10-27


”Dragared, 3:4 mantal Krono-Skatte-Säteri-Rusthåll, förmedladt från ett helt, med dertill hörande skattlagt Tull-Mjöl-Qwarn om ett par stenar, beläget uti Hysna Socken och Sätilla Pastorat af Marks Härad, utmed allmänna farwägen emellan Hysna Kyrka och Staden Borås, 2 3:4 mil från nämnde stad och 5 mil från Götheborg i en utmärkt wacker trackt, och för Ståndspersoner wäl bebyggt; att tillträda den 1 April nästa år, 1843. Närmare underrättelser om egendomen och köpewilkoren lemnas af Herr Grosshandlanden S. D. Lundström i Götheborg, Herr Handelsmannen O. Scherdin i Borås, samt af undertecknad, ägare, på stället. Dragered den 20 Oktober 1842.

L. S. Lundström.”Norra Hallands Tidning 1891-01-17


”Spinrocksaffär


Jag får härmed för mina ärade kunder tillkännagifva att jag kommer till Warberg, Kongsbacka, Falkenberg och Frillesås i Februari månad. Jag har 1890 sålt 692 Spinnrockar. Sådana sändas mot efterkraf för kr. 2:50 st. Byggden blir obesökt. Adr. Spinnrockshandlaren J.A. Andersson, Rya Sörgård, Hyssna.”

Johan Aron Anderssons annons i tidningen 1890
Johan Aron Anderssons annons i tidningen 1890

I Hyssna fanns det förr en hel del svarverier och det kan man läsa boken ”Hyssna, en socken i Mark”. Att läsa den här reklamspalten i tidningen 1890 var kanske inte så oväntat och det här kan man läsa om J. A Andersson i boken.


”En vida kretsar bekant spinnrocksförsäljare var ”Stata-knallen”. Johan Aron Andersson, Grönered Nabb, broder till förut omtalade ”Stöta-Oskar”. Han sålde en höst under början av 1900-talet ej mindre än 1000 spinnrockar på olika marknader från Skara i norr till Laholm i söder. I Skaraborgslän gick det dock ej lika lätt att sälja de smäckert byggda spinnrockarna från Hyssna. Man var här van vid kraftigare, mera klumpigt gjorda don.


Stöta-Anders, som var far till Johan Aron Andersson, sålde själv en stor del av sina spinnrockar på marknaderna. Han brukade själv forsla 10-12 spinnrockar på en dragkärra bl. a. till Gölingstorps marknad, där priset var 20-50 öre högre, än vad man betingades här hemma hos förläggaren på Högen. Men färden tog flera dagar i anspråk.”


Vem var då Johan Aron ”Stöta-knallen” Andersson?

Jag backar lite i ledet till Johan Arons far Anders Gunnesson. Anders var född den 10 april 1826 på torpet Liden under Hökås Lillegård till Inhysesmannen Gunne Larsson och Martha Andersdotter. Anders var fjärde barnet med styvsonen Börje Börjesson 12 år äldre, systern Maria 9 år äldre och Lars 6 år äldre. Anders fick några år senare syster Anna Britta. Styvbrodern Börje flyttade ut och tillbaka till Liden men tidigt 1840-talet uppförde torpet Ringsbacke under Hökås Lillegård dit även Gunne med familj flyttade in på. I boken ”Torpinventering i Hyssna” var Börje ”kyrkstöt” i kyrkan och det kallades en sådan som hade ansvaret att väcka sovande personer i kyrkan. Anders far Gunne gick bort i april 1847 och tre år senare flyttade Anders och brorn sin Lars till Rya Sörgården där de uppförde torpet Tjärnsbacke.


Här på Tjärnsbacke levde bröderna tillsammans och inte gjorde de alltid gott uppsåt omkring sig. I Husförhörslängden kunde man läsa att de blivit dömda för inbrott och stöld, första gången den 17 januari 1854. De blev straffade med 24 dagars fängelse vid vatten och bröd samt undergå uppenbar kyrkoplikt och det innebar att de fick offentligt bekänna sina brott i kyrkan och få förlåtelse. Efter det här äventyret lugnade Anders ner sig och gifte sig året efter med pigan Ingeborg Andersdotter och månaderna senare föddes sonen August på torpet. De kommande åren föddes barnen Anders Peter, Sophia, Sophia, Johan Aron, Mathilda Sofia, Herman, Johan Otto och Johan Oskar. Hela nio barn föddes på torpet men som ni kanske förstår i listan somnade flera in redan som små. Sophia blev knappt 3 månader, den andra Sophia blev 4 år, Matilda Sofia 2 år och sist Johan Otto 2 år. Samma år som Johan Oskar föddes 1874 flyttade Anders bror Lars Gunnesson till Seglora. Anders och Ingeborg levde ett väldigt fattigt liv på Tjärnsbacke och det framkommer igenom deras anmärkning som ”Fattighjon” i Husförhörslängden.


Åren går på Tjärnsbacke och under 1880-talet blev Johan Aron skriven som ”sjuklig”. I Husförhörslängden 1891-1899 kan vi nu även utläsa att fadern Anders och brodern Johan Oscar är svarvare. Johan Aron gifte sig 1892 med Anna Sofia Johansdotter och flyttade året senare till ”Allmänningen”, Grönereds Nabb under Loftås där han var arrendator och benämnd ”Slöjdarbetare”. Men vill först ta lite om Johan Arons bror innan vi fortsätter här. Brodern Anders Peter hade varit en sväng över till Nord Amerika och kom hem i mars 1899 å tog över som torpare. Han kände väl sig aldrig riktigt sig hemma här efter Amerikaresan så han tog båten över igen redan året efter för allra sista gången. Anders Peter gick bort tre år senare den 16 augusti 1903 i en olyckshändelse i Treadwell guldgruvan på Douglas Island i Alaska. Länkar en intressant artikel längre ner om gruvan. Johan Oscar tog senare över som torpare.


Johan Aron och Anna Sofia hade innan de flyttade hit fått dottern Anna Davida. Här på Grönereds Nabb föddes här de kommande åren Johan Hilarius, Johan Leonard, Ida Matilda, Karl Ludvig och Oskar Amandus. Sonen Johan Hilarius somnade in knappt ett år gammal. Åren gick på torpet och sonen Johan Leonard Johansson som hade varit utflugen några år, kom tillbaka 1928 och blev skriven som husägare. Grönereds Nabb heter idag Sjöbo och ligger väster om Grönered intill sjön Abborrsjö. Nu tar Husförhörslängden slut men man kan läsa mer om bröderna och fäderna i Hyssna böckerna. Sist vill jag kika vad som hände med Johan Oskar på Tjärnsbacke. Här bodde i början av 1900-talet Johan Oscar med sina föräldrar Anders och Ingeborg. Modern Ingeborg somnade in våren 1907, 75 år gammal. Anders levde med sin son i tre år innan han också somnade in våren 1910, hela 83 år gammal. Johan Oscar levde här i 16 hela år innan han flyttade ner till ålderdomshemmet i Dragered den 10 december 1926. 1831 flyttade Johan Oskar ner till det nybyggda Ålderdomshemmet under Hyssna Stom. För att hitta till Tjärnsbacke står det på Lantmäteriets Minkarta ”Stöta Oskars” och ligger mellan Glafsered och Furusjö. Försöker man hitta platsen på Häradsekonomiska kartan heter det Ängbacken och ligger i Rya Sörgårdens nordöstra kant mot Glafsered. Länkar position nedanför.


Men självklart blir jag även nyfiken på Börje på Ringsbacke också där allt nästan började ju. Börje hade ju gift sig med Ebba och tillsammans fick åtta barn tillsammans. Börje dör sommaren 1890 och sonen Anders tar över torpet. Anders mor Ebba gick bort sex år senare våren 1896. På torpet levde Anders med sina systrar in på 1900-talet men Anna Brita gick bort våren 1918, Anna Kristina hösten 1922 och sist Anders självt våren 1923. Nu levde endast systern Anna Lisa här men brodern August flyttade senare in på Ringsbacke igen och här tar det också slut för den här gången. Ringsbacke står än idag och ligger mellan Hökås och Furusjön. Tog en promenad en vinterdag upp till Furusjön för några år sedan så jag har ju faktiskt sett platsen fast att jag kanske inte reflekterade över det vid den stunden.


Det tog ju bara 1.5 år att slutföra den här artikeln. Förra gången blev det en hel artikel om ”Stortjuven Carl Johan Hansson från Hyssna” i stället. Den finns att läsa om på bloggen och Facebook. Nästa del blir Istorp socken och den kommer om några veckor. Finns det några bilder på en spinnrock av någon Stöta-männen hade det varit kul att få dela den här.


Ha en fortsatt bra söndag!


Inhyses Gunne Larsson f.1780-03-22 d.1847-04-16

Hustru Martha Andersdotter f.1787-03-13 d.1864-12-14

Hennes oä son Börje Börjesson f.1814-01-14

Dotter Maria f.1817-01-08

Son Lars f.1820-12-26

Son Anders f.1826-04-10

Dotter Anna Britta f.1829-08-31


Torpare Börje Börjesson f.1814-01-14 d.1890-07-07

Hustru Ebba Andersdotter f.1815-09-05

Son Anders f.1843-06-30 – Tar över efter Börje

Dotter Anna Britta f.1845-09-14

Son August f.1848-09-09

Dotter Anna Christina f.1851-02-18

Dotter Anna Lisa f.1854-04-26

Son Adolf f.1857-01-13

Dotter Anna f.1859-12-20

Dotter August f.1862-09-25


Torpare Anders Gunnesson f.1826-04-10 d.1910-03-30

Hustru Ingeborg Andersdotter f.1831-11-30 d.1907-05-10

Son August f.1855-07-20

Son Anders Peter f.1857-12-18 d.1903-08-16 – Gruvolycka i Alaska

Dotter Sophia f.1860-04-21 d.1860-07-06

Dotter Sophia f.1861-04-28 d.1865-08-23

Son Johan Aron f.1863-08-25

Dotter Mathilda Sofia f.1866-04-05

Son Herman f.1868-05-20

Son Johan Otto f.1871-12-14 d.1873-04-23

Son Johan Oskar f.1874-01-18


Arrendator Johan Aron Andersson f.1863-08-25

Hustru Anna Sofia Johansdotter f.1859-04-25

Dotter Anna Davida f.1892-08-07

Ovans oä son Arne Ruben f.1918-02-23

Son Johan Hilarius f.1894-02-21 d.1894-12-31

Son Johan Leonard f.1895-09-28

Dotter Ida Matilda f.1897-09-29

Ovans oä son Sven Ivar f.1917-11-30

Son Karl Ludvig f.1899-11-10

Son Oskar Amandus f.1901-12-01


Hfl 1826-1830 B29 S34, Gunne Larsson på Liden


Hfl 1830-1835 B29 S36, Gunne Larsson på Liden


Hfl 1836-1840 B35 S46, Gunne Larsson på Liden


Hfl 1840-1845 B34 S46, Gunne Larsson och Börje Börjesson på Ringsbacke


Hfl 1845-1849 B62 S96, Gunne Larsson och Börje Börjesson på Ringsbacke


Hfl 1845-1849 B90 S150, Anders och Lars Gunnesson på Tjärnsbacke


Hfl 1850-1855 B101 S148, Anders Gunnesson på Tjärnsbacke


Hfl 1856-1861 B89 S154, Anders Gunnesson på Tjärnsbacke


Hfl 1856-1861 B133 S242, Anders och Lars Gunnesson straff anmärkning


Hfl 1856-1861 B61 S98, Börje Börjesson på Ringsbacke


Hfl 1862-1866 B118 S103, Anders Gunnesson på Tjärnsbacke


Hfl 1862-1866 B75 S67, Börje Börjesson på Ringsbacke


Hfl 1867-1873 B135 S127, Anders Gunnesson på Tjärnsbacke


Hfl 1867-1873 B93 S85, Börje Börjesson på Ringsbacke


Hfl 1874-1881 B143 S148, Anders Gunnesson på Tjärnsbacke


Hfl 1874-1881 B98 S96, Börje Börjesson på Ringsbacke


Hfl 1882-1890 B153 S151, Anders Gunnesson på Tjärnsbacke


Hfl 1882-1890 B101 S96, Börje Börjesson dör, sonen Anders tar över


Hfl 1891-1899 B199 S193, Anders Gunnesson på Tjärnsbacke


Hfl 1891-1899 B249 S243, Johan Aron flyttar till Grönereds Nabb


Hfl 1891-1899 B145 S140, Anders Börjesson på Ringsbacke


Hfl 1899-1918 B302 S298, Johan Aron på Grönereds Nabb


Hfl 1899-1918 B256 S252, Johan Oscar på Tjärnsbacke


Hfl 1899-1918 B181 S177, Anders Börjesson på Ringsbacke


Hfl 1918-1932 B325 S323, Johan Aron på Grönereds Nabb


Hfl 1918-1932 B271 S270, Johan Oscar flyttar från Tjärnsbacke


Hfl 1918-1932 B89 S83, Johan Oscar på Dragereds ålderdomshem


Hfl 1918-1932 B187 S185, Anders Börjesson dör, August flytta hem


Dödsboken 1895-1925 B34 S31, Anders Peter omkommer i gruvolycka


Länk till artikeln:


Google Maps

Tjänsbacke/Stöta-Oskars/Ängbacken:


Stortjuven Carl johan


Treadwell guldgruva

Comments


bottom of page