top of page

Abrahams "Morfars" under Urukulla, Älekulla

Idag börjar jag dela söndagspromenaden och kommer dela dem i tur ordning hur vi gick. Vi börjar med Abrahams Backstuga även kallat "Morfars" i folkmun.

Jämför man Älekullas torpinventering och Kyrkoböckerna. Så flyttade den sista familjen in här från Bostebygd 1889.

Det var Torparen Abraham Hansson med hustrun Kristina Svensdotter med 3 barn, 2 pojkar och en tös.

De båda pojkarna flyttade till Nordamerika. Först den äldsta Alfred född 1872, tog färjan över som 18-åring den 11 april 1890. 2 år senare reste även den andre brodern över, även han 18 år gammal, den 18 mars 1892.

Det finns en text inskriven jämte den yngste sonens flytt. "Morfaderns tillåtelse"

Kan detta ha något med Morfars, eller att han hade något inflytande till platsen?

Intressant att spekulera lite så :)


Själva namnet på backstugan är Abrahams under Urukulla, efter fadern Abraham Hansson. Och när jag ser på hur grunden ser ut skulle den liknat Svedjan i Hyssna. Så här kommer lite bilder efter historielektionen. Det finns en torp grund med jordkällare i grunden med egen ingång. I skogsbrynet ca15m bort finns en ladugrund. Längre ner på åkern finner vi ett stor odlingsröse.Comments


bottom of page