top of page

Alshult "Alfshult", Älekulla

Här kommer fortsättningen av min och Carl-Hildings torpvandring i Älekulla.


Alshult har en lång historia, ialf enligt kyrkoböckerna. De första som nämns i den äldsta Husförhörslängden från 1780-talet på Alfshult är Jon och Karin, födda 1730 och 1710. Dessa flyttade senare till Gunnarsjö.En familj som bodde här mot slutet 1810-talet var Olof Pehrsson med Hustru Gunilda, födda 1775 och 1780. De hade sex barn varav två var tvillingar, Ingrid och Edela födda 1819.


På Undantaget som fanns på gården vid den här tiden bodde Pehr Bengtsson med hustrun Ingrid. Man kan tänka sig att Pehr var Olofs pappa?


Platsen som dessa familjer ovan bodde på tror jag inte var samma plats som den vi känner vid idag. Utan den gamla gården låg en bit nordväst om platsen, höger in i skogen längst vägen. Har inte besökt denna plats, så det får bli en av de platser vi kommer besöka vid nästa promenad.


När dagens Alshult byggdes vet jag inte riktigt då jag inte hittar några kartor mellan 1815 och 1890.


Jag ska träffa en karl vars mor var lärarinna i Alshult, och då kanske vi kan få lite mer information.


På den nuvarande platsen stod fram till ialf 1890 ett bostadshus och en ladugård. Båda på vänster sida av vägen. Sedan tillkom det ett torp och en till ladugård, men nu placerade på höger sida.


Tittar vi på en Lagaskifte karta från 1910 syns alla byggnader samt den gamla kvarnen och såg som stod i fallet. Den gamla kvarnen revs för att ge plats till den byggnad som står det idag.


Ska vi gå fram lite i tiden så stannar vi först på 50-talet där vi ser att den senare byggda ladugården redan är borta och alla åkrarna är öppna runt omkring. Under 70-talets flygkort har även den gamla ladugården rivits och båda bostadshusen har börjat förfalla. Det har även börjat växa igen på åkrarna.


Den siste som bodde på Alshult var lärarinnan Tora fram till år 1919, sedan hade skolverksamheten flyttat till gamla Dal.


Idag kan vi bara skåda ruiner och grunderna efter alla fyra byggnader här och de gamla och stora ekarna. Men om man vill se hur gården en gång såg ut. Finns det en tavla målad av den ökände sedelförfalskaren Johan Fredrik Ekenberg som bodde på Tjäregrafslyckan under Hökås på ett muséum i Alingsås.


Alshult har även haft några kvarnar i fallet från Alsjön. År 1815 fanns det tre stycken på deras mark och två längre ner där Dals såg står idag. Och den tidigaste mjölnarfamiljen jag kan hitta är Gunnar och Ingrid, födda 1781 och bodde på Mjölnaretorpet, men heter även Sjöliden som jag inte har besökt ännu.

Titeln på Gunnar var mjölnaren i Husförhörslängden. Gunnar och Ingrid hade två söner, Erik och Johannes, födda 1808 och 1810.


Bild 16/ Sida 11


Tittar man på sedan på Generalstabskartan från 1870-talet. Fanns det en kvarn och ett såg och så såg det ut fram till den nya kvarnen byggdes.


Idag står resterna av den kvarn som brukades in på 60-talet och nedanför dammen, där gömmer sig det gamla såg. Båda verksamheterna var drivna av vattenturbiner.


Ska vi läsa lite i Kungliga bibliotekets dagstidningsarkiv. Så finner vi Alfshult till salu år 1863.


Litet utsnitt från artikeln:

” Denna egendom, som är belägen 4 mil från närmaste stad Falkenberg, har åbyggnader i Godt stånd, med wackert läge wid insjö; har wid förbiflytande ström flere wattenwerk, såsom nybyggd qwarn, hwilken inbringat 20 á 30 tunnor tull årligen, 2:ne sågwerk och spånhyfwel, äfwensom fördelaktigt ålfiske. ”En annan liten fotnot är från 1888-08-29

” Gabriel Svensson i Alfshult, Ellekulla socken, ämnar derstädes fortsätta handelsrörelse under firma G. Svensson. ”

Jag nämnde Gabriel Svensson i artikeln om Lärare och klockaren Torell, där Gabriel tog över postverksamheten efter Torells död år 1887.Nu till lite bilder. Det vart en riktigt fin morgon, men med lite för bra ljus kanske

målning av Alshult, Älekulla
Målning av Alshult gjord av sedelförfalskaren Ekenberg. Den hänger i Alingsås på ett museum.

Commentaires


bottom of page