top of page

August dömd för dråp på Gustaf Johansson från Nockakulla

Jag fann av en slump en tidningsartikel i Göteborgs handel- och sjöfartstidning. Där en felstavning av Nockakulla i Älekulla ledde mig till en tragisk olycka där Gustaf Johansson blev knuffad av vägen av August Bengtsson från Hyltenäs och avled av sina skador.


Så jag tänkte se vad jag kunde hitta om de här två personerna och dess familjer.

Först får ni läsa tidningsartikeln, sedan kommer min sammanfattning om de två familjerna.


Trevlig läsning!


[1]Göteborgs Handels- och sjöfartstidning 1875-10-22


”Rättegångs- och Polissaker.

(Erån Varberg)


Dråp. Från Marks härad skrifves till Norra Hallands tidning om ett dråp, som der i dagarne föröfvats.

Den sålunda omkomne är en mansperson vid namn Gustaf Johansson från Råckekulla i Ellekulla socken, som på väg till kreatursmötet i Björketorps hed den 5 dennes blef af ynglingen August Bengtsson från Hyltenäs Backagård i Öxnevalla socken, utan någon som helst föregående ordvexling eller annan anledning, nedskuflad från en höjd å allmänna vägen mellan Ljungvik och Vik i sist nämnde socken, med den påföljd att han följande dagen deraf ljöt döden. Polisförhör med gerningsmannen är afhållet och undersökning vid vederbörande domstol är inledd.”


Den 5 oktober 1875 var [2]Gustaf Johansson från Nockakulla på väg till en kreatursmöte i Björketorps hed. Men av någon anledning hade August Bengtsson knuffat ner Gustaf från vägen och dagen efter avlidit av sina skador.


Ljungvik ligger precis efter Hyltenäs mot Björketorp. Och den vägen är rätt så kuperad ner till Vik. Jag kallar vägen "berg o dalbanan" för sina backar. Så om Gustaf blivit knuffad här fanns det stor risk till att han landade dumt på några större stenar.


Gustaf Johansson var inte född i Älekulla som man kan tro. Utan han var född i Våthult socken i Jönköpings län.

Han flyttade till [3]Nockakulla från Älvsered med sin familj den 11 november 1868 där han var åbo.


Familjen bestod av Gustaf Johansson f. 20 augusti 1825, hans hustru Anna Britta Eriksdotter f. 11 april 1828 och deras fyra barn. Johan August f. 25 juni 1857, Anders Petter f. 13 maj 1860, Erik Magnus f. 20 mars 1863 och Johanna Christina f. 12 februari 1866. De två första sönerna var födda i Höghult Öxabäck.


Ägaren av Nockakulla ¼ var Anders Pettersson från Moghult yttergård 3/16 i Mjöbäck.


Gustaf levde i Nockakulla i 7år innan han avled, men delar av familjen levde kvar i Nockakulla några år till.


Samma år som Gustaf avled, [4]1875 sålde ägaren Anders Pettersson gården till Johannes Andreasson från Höghult i Öxabäck, som flyttade dit med sin familj på sex.


Johannes f. 23 september 1838 var gift med Katarina Andreasdotter f. 27 december 1833.

Deras fyra barn var Sven Johan f. 31 maj 1865, August f. 15 januaru 1868, Emma Olivia f. 7 februari 1871, Edor f. 22 november 1873. Under den tid de levde på Nockakulla fick de även sonen Johan Alfred f. 17 december 1876.


Gustaf Johanssons alla söner flyttade senare ut de kommande två åren.


Johan August flyttade till Gäddarp Nedergård 1875 där han arbetade som dräng ett år. Efter det blev han dräng på Gäddarp Storegård tills han slutligen flyttade till Kinna den 18 oktober 1878.


Anders Petter flyttade till Rössås ¼ 1876 och arbetade där som dräng till och med den 29 oktober 1878. Då började han som dräng på Gäddarp Nedregård, Nylycke. Även Anders Petter flyttar senare till Kinna den 21 oktober 1881.


Erik Magnus flyttade som 14 åring till Farsnäs i Öxabäck 1877.


[5]Änkan Anna Britta Eriksdotter som nu står som utfattig. Lever med sin dotter Johanna Kristina som inhyses på Nockakulla.


Det finns en anmärkning på Anna Brita i Husförhörslängden 1872-1895, där hon blivit dömd: ”No bet. Kinna 84-14/3 - - ” ” - - 89-4/6”

Dottern började arbeta som piga, 18 år gammal. Också hon på Gäddarp Nedregård, Nylycke 1884, tre år efter sin bror flyttade till Kinna. Men även hon flyttade till Kinna den 21 oktober 1886.


Anna Britta levde vidare på Nockakulla fram till den 16 februari 1895. Då till sin äldste son Johan August som bodde på Lisedal under Kinnahult Nedergård.


Ska vi ta en liten titt på bröderna Johan August och Anders Petter som båda flyttade till Kinna.

Johan August flyttade från Nockakulla 1878, men finner han under [6]Backa där han jobbar som dräng 1879. På Backa arbetade han till den 3 november 1881, sen flyttar han till [7]Furubäck. Redan efter ett år flyttade han till [8]Hult Nedregård, alltså Kinnahult Nedregård.


Jag undrar om den 3 november 1881 är ett sammanträffande eller inte. För just det datumet flyttar Johan August lillebror Anders Petter från Nockakulla till [12]Horndal och jobbar som dräng.


Det är här på Kinnahults Nedergård som Johan August träffar Anna Sofia Andreasdotter f. 28 september 1828. De både gifte sig den 28 december 1883 men arbetade fortfarande på gården. Men när deras dotter Gertrud föds 1 augusti 1884 behöver de ett eget hem.


De båda bygger nu [9]Lisedal och flyttar dit den 9 november 1885. Lisedal låg några hundra meter upp längs grusvägen från Kinnahults Nedergård. Lillebrodern Anders Petter var säkert med på det här bygget då de jobbade så nära varandra.


På [10]Lisedal föds senare sonen Gustaf Adolf den 21 februari 1887. Namnet Gustaf är ju efter Johan August bortgångna far från Nockakulla. Samma år, den 7 april flyttar brodern Anders Petter över till [13]Nord Amerika. [21]Han gifte sig senare med en Matilda från Gärdesboda och hade 1900 tre barn.


Åren går på Lisedal och snart flyttade Johan August mor hit från Nockakulla. Modern Anna Britta lever sina sista år här med Johan August familj. [11]Hon går bort den 26 maj 1897m ingen dödsorsak står uppskrivet.


Bara ett halvt år senare den 31 januari 1898 flyttar Johan August med familjen till Fritsla, och Lisedal blir öde. Lisedal fick alltså bara vara med om en familjs lek, kärlek och sorg i 13 år.


Idag finns tyvärr inget kvar av torpet, men jag och Dante besökte platsen våren 2020. Där finns en tydlig torpgrund med källare och en ladugårdsgrund med en jättegran vid ena knuten.

Bilder finns längre ner.


Nog talat om Gustaf Johanssons familj. Vem var gossen som orsakade hans död?


Han hette som vi vet August Bengtsson, född den 3 juni 1855, och bodde på [16]Hyltenäs Backagård ¼ i Öxnevalla.


August var en av fem söner till Bengt Gabrielsson född den 16 januari 1814 och hans hustru Anna Larsdotter född den 4 september 1819. De andra bröderna var Lars f. 7 januari 1843, Johannes f. 7 september 1846, Anders f. 3 mars 1850 och Abraham f. 24 januari 1859. August var då näst yngst i barnaskaran.


Tyvärr så kom två av bröderna att dö unga. [14]Johannes dör den 10 december 1864, 18 år gammal i ”Bröstsjukdom”.

[15]Anders två år senare den 23 december 1866, 16 år gammal, står ingen dödsorsak.


Två år senare flyttar den äldste sonen [19]Lars till granngården under Hyltenäs Backagården 1/8 och gifter sig med Lotta Carlsdotter den 10 juli 1868.


Nu var August o familjen bara fyra, så de tar in pigor för att hjälpa till på gården.


Anna Britta Ericsdotter f. 10 december 1842 arbetade redan innan 1862 men slutade 1864 runt den första sonens bortgång. 1868 började Anna Britta Börjesdotter f. 10 november 1849. Men hon blev inte längre än ett år på gården. 1869 började Anna Britta Abrahamsson f. 20 januari 1849 och jobbade där en längre tid.


[20]Pigan Anna Britta Abrahamsson fick oturligt nog en oäkting den 1 januari 1874, Johan. Och sex år senare dottern Anna f. 18 november 1880. Men turen vänder för henne, hon gifte sig den 25 oktober 1886 med änkemannen Carl Persson f. 17 maj 1847 som var torpare under Hyltenäs Gunnagården.

Carls förre hustru Petronella Andersdotter f. 29 mars 1847 hade tyvärr gått bort den 21 januari 1885 och de hade redan fyra barn tillsammans.


Men åter till August.


[16]Dagen kom och August, 20år gammal putte ner Gustaf Johansson från vägen och som avled dagen efter.

I notisen i Husförhörslängden står det.

”bevis såsom tillt. led för dråp 19/10 75”

”Dömd f. dråp till 4års straffarbete”


Efter straffet kommer han hem till [17]gården igen, men står 1882 på sidan [18]”Socknens slut”.

Här har han en till anteckning.

”Straffad för dråp 1875

Intas i Amerika”


Står egentligen inget år om flytt, men jag antar att August flyttade till Amerika 1882.


Så vad gjorde att August gick över gränsen till dråp? Blev de osams under promenaden trots det sades att inga ord förväxlades? August hade förlorat två äldre bröder tidigare, och kan det varit så att det slog över för fadern till att ta till mer sprit och agning av sina resterande söner?


Något hade antagligen format August mot den sämre sidan.


Nu till bilderna från Lisedal under Kinnahult Nedregård, det Johan August Gustafsson byggde och levde till 1898.


Besök platsen Lisedal: https://goo.gl/maps/LhWJA158s2X962Tn7

Karta från 1890-talet över Kinnahult
Karta från 1890-talet över Kinnahult
Under den markerade sträckan förolyckades Gustaf
Under den markerade sträckan förolyckades Gustaf

[1] Länk till tidningsartikeln


[2] Dödsboken – 1875 Gustaf Johansson[4] Hfl 1872-1895 – Älekulla, Nockakulla, Gustaf Johansson


[5] Hfl 1872-1895 – Älekulla, Nockakulla, Änkan Anna Brita och dottern Johanna Kristina
[8] Hfl 1882-1894 – Kinna, Hult Nedregård, Johan August Gustafsson


[9] Hfl 1882-1894 – Kinna, Kinnahult Nedregård, Lisedal byggs, Johan August Gustafsson https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045301_00066#?c=&m=&s=&cv=65&xywh=-58%2C3229%2C3534%2C1722


[10] Hfl 1895-1904 – Kinna, Kinnahult Nedregård, Lisedal, Johan August Gustafsson och modern https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00101586_00201#?c=&m=&s=&cv=200&xywh=-374%2C7%2C4677%2C2279


[11] Dödsbok – 1895-1913 – Kinna, Kinnahult Nedergård, Anna Brita Eriksdotter https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00101634_00011#?c=&m=&s=&cv=10&xywh=120%2C1329%2C2305%2C1315


[12] Hfl 1872-1881 – Kinna, Horndal, Anders Petter Gustafsson

[16] Hfl 1862-1875 – Öxnevalla, Hyltenäs Backagården, August Bengtsson


[17] Hfl 1876-1886 – Öxnevalla, Hyltenäs Backagården, August Bengtsson


[18] Hfl 1876-1886 – Öxnevalla, Socknens slut, August Bengtsson


[19] Hfl 1862-1875 – Öxnevalla, Hyltenäs Backagården, Lars Bengtsson https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0047083_00162#?c=&m=&s=&cv=161&xywh=228%2C2064%2C3351%2C1633


[20] Hfl 1876-1886 – Öxnevalla, Hyltenäs Gunnagården, Pigan Anna Britta Abrahamsson


[21] Tack till Jan Andersson som letade upp trådarna till personerna som flyttade till Kinna från Nockakulla.

Comments


bottom of page