top of page

Av hastigt mod, utan avsikt att dräpaJohannes Larsson föddes i Moatånga i Karl Gustavs socken i februari 1849. Han var son till Lars Larsson och Inger Olofsdotter. Ytterligare fem barn föddes i familjen varav två dog som små.

Han gifter sig 1873 med Inger Lena Johansdotter f 1844. De nygifta flyttar till Välenslycke i Källsjö där också första barnet ser dagens ljus.Snart är familjen tillbaka i Moatånga igen. Vid det laget har en Bengt Carl Gustafsson köpt Moatånga Östergård. Bengt Carl kom från Myrekull i Källsjö. Hans far hade som barn varit i rysk fångenskap tillsammans med sin far, men det är en helt annan historia…..


Enligt domboken så verkar det som om att Johannes ungefär ett halvår före den ödesdigra kvällen skulle ha köpt en del av hemmanet av Bengt Carl och att de därefter under en period bott på samma ställe. Jag har inte hittat detta köp i lagfartsregistret, troligen har det skett precis innan den tidsperiod som finns digitaliserad. Hur som helst, de båda männen kom inte överens och vid något tillfälle hade det gått så långt att Johannes tagit till kniven.
Det rådde delade meningar om vad som hände den där höstkvällen1875.

Lars Johan Henriksson i Mjöshult berättade i förhör att han denna kväll druckit brännvin ihop med Bengt Carl hos en gemensam bekant och att han sedan följde Bengt Carl hem. När de skiljts år hade Bengt Carl varit ”berusad av starka drycker men i övrigt frisk och helbrägda”. När Lars Johan gått därifrån hade han hört Bengt Carl ropa Johannes namn ett flertal gånger.

När Bengt Carl nästkommande dag dog, till följd av misshandel som skulle skett under natten, så föll misstankarna snabbt på grannen Johannes Larsson. Han nekade och sa sig inte ha en aning om vem som så svårt sargat hans granne. När rättsmedicinsk undersökning genomförts hade man konstaterat att Bengt Carl (som då legat i en öppen grav vid Karl Gustavs kyrka) hade haft ”ett större sår å högra tinningen, ett dito i hufvudet, nedre delen av högra armen avbruten å tvenne ställen samt flera sår efter, som det synes, knivstyng å högra benet”


Vid förhör med Johannes redogör han för sina levnadsomständigheter. Han är född och uppvuxen i Moatånga Östergård. Hans föräldrar lever fortfarande och bor hos honom. 1873 köpte han Välenslycke Tolsgård i Källsjö men redan påföjande sommar var han tillbaka i Moatånga igen. Av detta hemman har han av Bengt Carl Gustafsson tillhandlat sig 1/12 mantal. Han kan läsa men ej skriva och har aldrig förut varit tilltalad för brott. Han lever tillsammans med sin hustru Inger Lena och har tillsammans med henne en dotter.


I hans version av händelseförloppet så hade han sent om kvällen hört Bengt Carl ”skriande och ropande” närma sig hemmet tillsammans med en annan person som Johannes tyckte sig känna igen som Lars Johan i Mjöshult. Han hade inte gått ut och träffat dem, bara hört dem komma. Efter midnatt väcktes han av höga rop och han begav sig då genast till Bengt Carls hus där han fann grannen liggande nära dörren, blödande ur flera sår och oförmögen att hjälpa sig själv. Johannes ska då ha hjälpt honom in till sängen och stannat kvar och sett till honom, nästan hela tiden, till dess grannen nästa dag avled av sina skador. Johannes hustru intygade att hon hört rop på natten och att hennes man berättat samma sak för henne som han förtäljt för rätten.


Motstridiga uppgifter kom fram när pigan Anna Kristina Eriksdotter från Agnås förhördes. Hon hade hjälpt till en del i Moatånga under året och när hon kom dit på morgonen den här dagen så fann hon Bengt Carl liggande i sängen ”överhöljd av ännu blödande sår”. På frågan om vem som misshandlat honom ska Bengt Carl upprepade gånger ha svarat att det var Johannes.


Elias Svensson på Kråkåsen hade från sitt hem nämnda kväll hört någon ropa ”Johannes!” från Moatångahållet. Han kunde också meddela att Bengt Carl och Johannes varit ovänner i två års tid och att det var den ”allmänna meningen i grannskapet är att Johannes Larsson skall vara Bengt Carl Gustafssons baneman”. Han berättade också för rätten att Johannes vid ett tidigare tillfälle sårat Bengt Carl med kniv.


Trots de uppgifter som kommit fram fortsätter Johannes bestämt att förneka att han skulle gjort sig skyldig till brottet. Rätten anser ändå att bevisningen är tillräcklig och menar att Johannes ”genom uppsåtlig misshandel, men av hastigt mod och utan avsikt att dräpa, dödat Bengt Carl Gustafsson”Han döms till 6 år för dråp. Straffet inleddes med 12 månaders enrum och han sitter då fängslad på länsfängelset i Vänersborg. 11 april 1877 sändes han vidare till Nya Varvet i Göteborg. Vid ankomsten dit beskrevs han som mindre arbetsför. I fängelset visade han ”mycket godt, stilla och allvarligt uppförande”


Efter fängelsetiden kommer han tillbaka till Moatånga igen. Dagen efter att domen föll föddes hans och Inger Lenas andra barn och efter hemkomsten blev det ytterligare två barn i familjen, varav det ena dog redan som femåring.1903 flyttar de till Ledesåsen under Mjöshult.

1911 flyttar familjen vidare till Hultabro under Hakared. I Karl Gustavs torpinventering kan man läsa om Johannes att ”han var en man med kunskap om det mesta. Han var mycket anlitad som snickare, vagnmakare, frisör och tandläkare. Stolen var för det mesta huggkubben och tången hade han i fickan. Det var nog inte så roligt att sätta sig där och få hans lindrigt rena tumme i munnen, det berättas om många som sprang därifrån med den onda tanden kvar.”Hultabro under Hakared där Johannes slutade sina dagar 1927


Charlotta Andersson Sandberg


Facebook: Genealogista
Marks häradsrätt: Domböcker från 1875 och 1876 [Karl Gustav (N, P) CI:3 (1838-1860) Bild 280 Karl Gustav (N, P) AI:7 (1850-1859) Bild 128 / sid 122, Karl Gustav (N, P) AI:8 (1859-1862) Bild 108 / sid 106, Karl Gustav (N, P) AI:9 (1862-1877) Bild 900 / sid 84, Karl Gustav (N, P) AI:6 (1831-1849) Bild 137 / sid 75 Källsjö (N) AI:5 (1862-1894) Bild 64 / sid 62 Karl Gustav (N, P) AI:10 (1878-1889) Bild 700 / sid 64, Karl Gustav (N, P) AI:10 (1878-1889) Bild 710 / sid 65 Karl Gustav (N, P) AI:9 (1862-1877) Bild 900 / sid 84 Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIa:10 (1861) Bild 5500, Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIga:6 (1872-1881) Bild 1550 / sid 148

Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIa:27 (1877) Bild 50, Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIb:6 (1877) Bild 290 / sid 17, Nya Varvets centralfängelse (O) DIIId:5 (1877-1883) Bild 53 / sid 14 Nya Varvets centralfängelse (O) DIIId:5 (1877-1883) Bild 53 / sid 14 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00116294_00006#?c=&m=&s=&cv=5&xywh=69%2C-136%2C2422%2C1397 Karl Gustav (N, P) AIIa:1 (1899-1908) Bild 940 / sid 77 Karl Gustav (N, P) AIIa:2 (1909-1921) Bild 720 / sid 60

Aftonbladet 189750920

Norrköpings tidningar 18760328

Karl Gustavs torpinventering

Comments


bottom of page