top of page

Björkesbacken under Skårhult i Skephult

I förra torpberättelsen om torpet Åsen eller Fingalstorpet i Skephult skrev jag att vi gick igenom torpstället Björkesbacken för att nå platsen. Dagens inlägg handlar om just detta torp som låg under Skårhult och har sina rötter i början av 1830-talet. Men tänkte först vi börjar själva hemmanet som inte är så gammalt om man ser på de äldre gårdarna i Skephult. Likt granngårdarna Lammåsen och Mjösjö uppfördes de här hemmanen tidigt under 1700-talets andra hälft och vi kan på Historiska kartor hitta Skårhults karta.

Skårhult, Skephult 1763
Skårhult, Skephult 1763

Ӂr 1763, den 14 October.

Sedan skomakaren Petter Håkansson hos Högwälborne Herr Landshöfdingen och Riddaren Johan Råfelt sig anmält, at på Fritsla Sockens Krono allmänning i Marks Härad få upslaga en KronoLägenhet och thertil utsedt platsarne Skårhult med det mera: har högwällose Landshöfdinge ämbetet den 26 September 1760: thertill gifwit sitt befall och til then ändan anbefalt Krono Befallningsmannen Herr Carl Ekman, at these platsar för skomakaren Petter Håkansson vitsyna…”


Det var inte bara Fritsla som berördes utan även hemmanet Backa i Skephults socken som Skårhult tog mark ifrån. Den som vill läsa allt från kartan kan följa länken längre ner.


Sockenskomakaren Petter Håkansson flyttade till sin nyuppförda gård 1863 med sin hustru Anna Eriksdotter och deras två barn Maria och Johannes. Här växte sig familjen större de kommande åren med barnen Erik, Erik, Andreas och Elias. Deras första Erik somnade in redan efter två år och deras andra son Erik som föddes några månader senare blev dödfödd. Petters hustru Anna gick bort 10år efter deras son Elias föddes, endast 47år gammal våren 1784 i ”Brysts.” som jag tolkar som Bröstsot eller Bröststyng. Petter blev nu änkling och ensam med sina fem barn på Skårhult men gifte om sig redan den 13 november året därpå med den 25år yngre pigan Karin Pehrsdotter från Nedre Hässlehult.


Karin flyttade till Skårhult och sommaren 1786 föddes deras första dotter Anna. Två år senare föddes deras andra dotter Helena, hon somnade dock redan in efter knappt 7 veckor. Två år senare föddes sonen Sven och han fick beskrivningen ”sinnessvag” tidigt i sitt liv. De kommande fjorton åren föddes barnen Helena, Anders, Per och Andreas. Sonen Andreas fick senare i livet beskrivningen ”fånig och enfaldig”. Petter och Karin levde utan några fler öden fram till Petters död sommaren 1816, 80 år gammal. Alla barnen från Petters tidigare förhållande hade redan flyttat ut men än levde de andra hemma. Så änkan Karin fick driva Skårhult ensam med sina barn som tack och lov var gamla nog till att hjälpa till på gården. Sonen Pehr flyttade ut till Borghult efter sin fars bortgång och 1824 gifte sig sonen Anders med Ann Catharina Pehrsdotter från Fagerhult och tog över Skårhult. Systern Anna flyttade ner till Fritsla men bröderna Sven, Andreas, systern Helena och modern levde under Anders tak. Syskonen var ju nu till åren men de hjälpte nog till på gården men även skötte om bröderna Sven och Andreas som hade lite svårt till ett normalt liv. Sven var nu 35år, Helena 32år och Andreas 21år.


Anders och Anna Catharina fick sin första son mot slutet av mars 1825 och två år senare dottern Ellna som senare blev skriven som Anna. Anders bror Andreas flyttar till granngården Mjösjö i Fritsla och systern Helena gifte sig sommaren 1826 med Landbonden Peter Ingelsson från Aratorp Rike Bengtsgården i Fritsla. Det fanns även drängar och pigor som hjälpte till på gården men de fyller jag på i listan nedan då det fanns en del som var kortvariga på Skårhult innan vi kommer till Björkesbacken. Början 1830 delades Skårhult upp i två 1/16-delar en kort tid när Anders bror Per flyttade hem från torpet Kalvhagen med sin hustru Gustava Ericsdotter, barnen Anders, Anna Lovisa och Johanna och svärfadern å änklingen Eric Börgesson. Bröderna fick 1831 var sin son på Skårhult. Anders, Anna Chatarina fick sonen Johannes och Per, Gustava sonen Johan Peter. Efter det här flyttade Per ut med sin familj till torpet Hagen och Skårhult blev åter ett 1/8 hemman. Det dröjde inte länge innan en ny familj kom till Skårhult. Mellan 1832 och 1835 flyttade Anders syster Helena hit med sin familj från Tyvik. Helena flyttade ju ner till Fritsla 1826 där hon fick barnen Anna Stina och Johannes med maken Peter. De flyttade senare upp till Tyvik där de fick dottern Christina sommaren 1832 och nu flyttade de hem till hennes familjegård. Men det var inte till själva gården Skårhult de flyttade till utan det var nu som torpet Björkesbacken uppfördes.


Något år efter Björkesbacken uppförts, byggdes även en backstuga på Skårhults ägor. Hit flyttade syskonen Anna och Andreas från Mjösjö. Även flickan Johanna Magnusdotter från Brotorpet inhyste i den här backstugan. Åren går på Björkesbacken men tidigt 1845 gick Helenas make Peter bort, endast 56 år gammal i ”Bröstsjuka”. När Helena blev äldre tog sonen Johannes över som torpare och försommaren 1875 gick Helena bort hela 82år gammal. Johannes syster Anna Stina som fortfarande bodde med sin bror och systern Kristina gick bort sommaren 1887, 60år gammal. Den sista tiden på Björkesbacken levde Johannes och systern Kristina in på 1900-talet. Johannes somnade in våren 1911, 82 år gammal, lika mycket som sin mor blev. Kristina flyttade från Björkesbacken vintern samma år ner till Haberg under Fritsla Stom och det blev nu öde.


Det här var Björkesbackens korta berättelse. Med endast en familj som brukar och barnen som aldrig fick sina egna familjer blev livet inte ens 100år gammalt. Det jag kan utläsa i Husförhörslängderna är att de torp som byggdes upp runt om Skårhult var barn och barnbarn till sockenskomakaren Petter Håkansson som brukade upp marken för att bygga Skårhult. Andreas Andersson blev den sista ägaren av Skårhult som var barnbarn till Petter Håkansson. Han gick bort den 4 maj 1906 och hans son med familj flyttade ner till Örby året innan. Jag tog även tiden till att kolla upp var Petters barn från det första förhållandet tog i vägen. Har skrivit in deras dödsplats i familjelistan längre ner. Dubbelkollade även födelse- och dödsdatum för att säkerställa att det var dem, finns lite fel i usb-stickan där. Alla verkar ha levt sina sista dagar i Skephult eller i granngården Mjösjö i Fritsla vilket känns trevligt att de ändå var nära sin far Petter.


Skårhult, Björkesbacken, Åsen, Skephult 1890-talet
Skårhult, Björkesbacken, Åsen, Skephult 1890-talet
Ekonomiska gröna kartan från 50-talet
Ekonomiska gröna kartan från 50-talet

Jag tog inga bilder från Björkesbacken, av vilken anledning vet jag inte riktigt. Och de närmsta veckorna kommer jag ha ett litet uppehåll i inläggen. Jag ska nämligen ha en liten föreläsning om kvarnar i från häradet den 12 oktober i Björketorp. Det kommer visas gamla kartor, bilder från olika platser jag besökt men även lite kvarnöden.


Letade även lite i de gamla tidningarna så här kommer lite som jag hittade. Kanske inte jätteintressanta ämnen men det rör ändå gården Skårhult och Petters barnbarn.


Post- och Inrikes Tidningar 1886-12-30

”Vid ett af Marks härads Egodelningsrätt denne dag faststäldt laga skifte å hemmanet Skårhult i Skephults socken har blifvit bestämdt, att ersättning för ståndskog skulle från Andreas Anderssons ett sextondels mantal utgå med nittionio stycken sågtimmer att afverkas inom den 26 oktober 1889; hvilket kungöres första gången.

Borås 16 december 1886.

På Domare-embetets vägnar:

F. W. Åberg.”


Post- och Inrikes Tidningar 1887-11-23

”Offentlig stämning.

Samtlige borgenärerne uti konkurs och urarfvamålet efter Anderas Anderssons i Skårhult aflidna hustru Charlotta Larsdotter varda härmed kallade att måndagen den 9 januari 1888 sist före kl. 12 på dagen, inför domhafvanden i Marks härad å tingsstället i Skene sina fordringar anmäla och bevaka på sätt och vid den påföljd konkurslagen stadgar.

Borås den 4 november 1887

På Domare-embetets vägnar:

F. W. Åberg.”


Westgöten 1898-03-04

”En byggning till uthyrning i närheten af Skårhult, Skephults socken, får tillträdas genast. Bäst passande för en Skräddare. Kofoder kan och erhållas om så önskas. Uppgörelse med A. B. Johansson, Hesslehult, Skephult.”


Sockenskomakaren Petter Håkansson f.1736-02-08 d.1816-08-29

1:a Hustru Anna Eriksdotter f.1736-09-04 d.1884-03-06, ”Brysts”

Dotter Maria f.1758-08-03 d.1772-03-03, 13år

Son Johannes f.1761-08-08 d.1843-11-18 i Gudsryd (Hfl 1842-1850 B26 S30)

Dotter Sara f.1764-02-28 v.1794-01-12 ft. Mjösjö d.1836-12-01 i Mjösjö Undantag (Fritsla Hfl 1835-1841 B26 S32)

Son Erik f.1767-02-03 d.1769-04-03

Son Erik f.1769-09-25(dödfödd)

Son Andreas f.1771-09-06 d.1821-03-18 i Bläshult (Hfl 1815-1821 B39 S53)

Son Elias f.1774-11-24 d.1849-07-29 i Hässlehult Nedregård (Hfl 1842-1850 B55 S86)

2:a Hustru Karin Pehrsdotter f.1761 d.1849

Dotter Anna f.1786-07-25

Dotter Helena f.1788-08-30 d.1788-10-19, 7veckor

Son Sven f.1790-07-16 d.1853 (Sinnesvag)

Dotter Helena f.1793-02-02

Son Anders f.1796-10-23

Son Per f.1800-02-27 - Borghult

Son Andreas f.1804-07-26 d.1888-08-05 (Fånig och Enfaldig)


Anders Petersson f.1796-10-23 d.1867-04-21

Hustru Catharina Pehrsdotter f.1802-02-07 fh.1824 från Fagerhult d.1880-08-18

Son Pehr f.1825-03-17 – Svedjan 1847

Dotter Ellna(Anna) f.1827-02-08

Son Johannes f.1831-01-23

Son Andreas f.1833-11-17 senare f.1833-01-17 d.1906-05-04

Son Johan Peter f.1835-12-28

Dotter Anna Christina f.1827-02-18

Son August f.1841-12-18

Dotter Sofia f.1846-09-05 d.1846

Dotter Sofia f.1847-12-16 d.1849


Dräng Petter Magnusson f.1800-08-28 – Häslehult – Skeppared

Dräng Carl Bengtsson f.1812-08-29 – Haberg - Haberg

Piga Anna Bengtsdotter f.1810-05-15 - Årgdet

Piga Christina Johansdotter f.1812-04-22 – Dengavik

Piga Anna Lisa Andersdotter f.1814-06-10 – Kinnarumma – Tyngered

Piga Lovisa … f.1814-03-18 – Hörsås – Roasjö

Piga Johanna Pehrsdotter f.1804-10-06 – Roasjö

Flicka Christina Andersdotter f.1820-02-10 – Fagerhult - Fagerhult

Flicka Magdalena Håkansdotter f.1820-07-22 - Sjötofta


Pehr Petersson f.1800-02-27

Hustru Gustava Ericsdotter f.1802-10-18

Son Anders f.1824-06-21

Dotter Anna Lovisa f.1826-11-15

Dotter Johanna f.1828-12-27


Svärfadern Änkling Eric Börgesson f.1764-03-22


Peter Ingelsson f.1788-05-21 d.1845-01-24

Hustru Helena Petersdotter f.1793-02-02 d.1875-05-18

Dotter Anna Stina f.1827-04-24 d.1887-06-01

Son Johannes f. 1829-11-19 d.1911-03-30

Dotter Christina f.1832-07-15


Födelseboken 1681-1785 B104 S187 – Sonen Erik 1767


Dödsboken 1681-1785 B104 S187 – Sonen Erik


Födelseboken 1681-1785 B108 S195 – Sonen Erik 1769


Dödsboken 1681-1785 B139 S257 – Hustrun Anna


Hfl 1758-1774 B54 S46 – Petter Håkansson, Skårhult


Hfl 1815-1821 B45 S63 – Petter Håkansson död


Hfl 1820-1826 B48 S74 – Andeas Petersson


Hfl 1826-1828 B47 S74 – Anders Petersson


Hfl 1828-1835 B38 S55 – Anders och Per Petersson, Peter Ingelsson


Hfl 1835-1841 B47 S68 – Peter Ingelsson, syskonen i backstugan


Hfl 1842-1850 B48 S74 – Peter Ingelsson dör


Hfl 1850-1860 B53 S83 – Änkan Helena Pettersdotter


Hfl 1861-1873 B102 S176 – Änkan Helena Pettersdotter


Hfl 1874-1895 B102 S99 – Änkan Helena dör, sonen Johannes blir torpare


Hfl 1896-1912 – Johannes Petersson dör, Björkesbacken blir öde


Historiska kartor – Skårhult 1763

Comments


bottom of page