top of page

Bolabron, Broliden under Gullberg Högen

Halvvägs längst den gamla grusvägen mellan Gullberg och Skephult gömmer sig några husgrunder intill vägkanten. Jag kommer körande på grusvägen och har precis passerat Fagerås på min högra sida. Kör ner i svackan och över den lilla bäcken för att sedan ta ”Bolabrobacken” upp till min parkeringsplats. Jag har för mig en markägare nämnde att backen kallades så. Och det passar ju bra till torpet som låg här uppe. Jag parkerade i en ficka till höger efter backen och det första jag har nedanför bilen är grunden till ladugården som hörde till torpet som jag kommer till snart. Det ser ut som en stenlagd källare. Jag promenerar över vägen för att se om jag kan hitta torpgrunden. Skogen här är öppen och fin, glest mellan granarna och ser man stengärdsgårdar, odlingsrösen och torpgrunden. Skymd bakom några granar från vägen har vi den lilla, gräsklädda torpgrunden med en upphöjd spismurshögs. Men det är ju inte endast torpet med sin ladugård som funnits här. Det ska ha funnits en backstuga också men på andra sidan bäcken mot Gullberg. Precis intill torpgrunden finns det en gammal hålväg som jag tog mig ner till bäcken och upp på andra sidan igen. Jag letade efter en torpgrund men det jag fann var backstugegrund. Inte helt olikt en jordkällare i formen brukar en backstugegrund vara lite större i omkrets och inte alls lika höga stenväggar. Ingången har troligtvis varit mot bäcken och det andra torpet och intill vänstra hörnet ligger några stenar. Kanske kan det här ha varit den gamla spisen. Här fanns inte lika mycket tecken på uppodling som vid torpet men en liten bit bort längst bäcken norrut fann jag ett större hål. Kanske kan det här varit en mindre jordkällare för att hålla maten sval?

Karta från 1844, Fagerås ner till vänster inget Broliden 3193
Karta från 1844, Fagerås ner till vänster inget Broliden 3193

Så hur gammal är den här platsen kan man undra? Det finns en detaljerad karta över Gullbergs marker som mättes upp 1844 och då fanns det inget här mer än skog. Några få hundra meter mot Skephult fanns det två torp under Gullberg Högen men de här var inte Broliden. Inte heller framkommer det i registret till kartan som känns tråkigt. Då det var ett skifte bytte även gårdarna torp som kom med den nya marken. De här torpen var redan borta på slutet 1800-talet. På den Häradsekonomiska kartan har vi namnet Bolabron och inte Broliden på platsen och det kan man ju undra varför det kommer sig. Det var ju dock inget ovanligt att folk tog mig sig namn från sin födelseplats fast det kanske står något annat i Kyrkoböckerna. Läser man om Broliden i boken ”Där färdvägar möts” var en torpare här från Bulabron under Vännåkra och då har vi hittat ett starkt spår till att det kan vara Broliden vi har att arbeta med.

Här syns Bolabron, Lyckan och Högshult som nämns i berättelsen
Här syns Bolabron, Lyckan och Högshult som nämns i berättelsen

Broliden nämns första gången under 1860-talet när backstugusittaren Anders Larsson flyttade hit 1864 med sin familj från Högshult under Gullberg Backagård som låg knappt 2 kilometer ner mot Gullberg. Anders var sedan vintern 1860 gift med Maria Johansdotter och hade fått två döttrar Selma Christina och Ida på Höghult. På Broliden växte familjen och Anders och Maria fick här barnen, Algot, Alma, Anna och Thilda. Anders som senare blev inhyses fattighjon avled våren 1880 endast 45 år gammal och lämnade sin hustru ensam med deras sex barn som var mellan 3-18 år gamla. Maria levde kvar i backstugan med sina barn några år innan de alla flyttade upp till Borås. Endast sonen Algot blev kvar i häradet då han flyttade ner till sina morföräldrar på Högshult. Men redan ett år tidigare flyttade Anders Gustaf Carlsson hit med sin hustru Hilma Charlotta Hedin från Fritsla. Det var Anders Gustaf som var född på Bulabron. Han blev här torpare och kan det varit så att han byggde torpet medan Anders Larsson levde i backstugan andra sidan bäcken? Varför skulle annars torpet heta Bolabron på kartan kan man undra. Anders Gustaf hade även fått med sig sin mor och änkan Hedvig Gylich och systern Augusta hit upp samma år. Anders Gustaf och Hilma Charlotta fick redan efter tre månader i torpet dottern Elin Victoria. Slutet 1883 flyttade Anders Gustafs syster Augusta ner till Hallalycke för att något år senare flytta upp till Borås. Den 28 november 1884 föddes deras son Gustaf Hjalmar men han fick nöddop och somnade tragiskt in samma dag. Det dröjde två år till nästa barn, våren 1886 föddes dottern Helfrid Elisabeth och två år senare sonen Carl Edvard. Familjen levde flera år till på Broliden men våren 1891 gick hela lasset ner till Fritsla igen. Endast modern levde kvar men hon gick bort den 8 december 1893.

Anders Gustaf Carlsson och hustrun Hilma Charlotta Hedin
Anders Gustaf Carlsson och hustrun Hilma Charlotta Hedin

Nedan har ni Elin Victoria Andersson och hennes make Anders Nilsson och sonen Sture i Fritsla.


På bilderna nedan kan ni se ladugårdskällaren, torpgrunden och odlingsröse till Broliden eller Bolabron som det även kallades.

Hålvägen ner mot bäcken
Hålvägen ner mot bäcken

Broliden fick en ny brukare den 4 november 1891 då den avskedade soldaten Magnus Anders Fred flyttade in med sin familj. De hade levt några år på Lyckans torp under Åsletorp Larsagården som låg några hundra meter in i skogen ner mot Gullberg. Idag finns inget kvar av det torpet heller. Magnus Anders var gift med Sofia Andreasdotter som var sjuklig och de hade med sig sina två barn Carl Ludvig och Alma Maria. Att kalla dem barn är kanske att ta i när de ändå var 14 och 19 år gamla. Här levde dock inte mer än ett år innan de flyttade ner till torpet Källeberg under Carlshed där Magnus Anders arbetade som Statdräng. Några dagar senare flyttade torparen Johan Helgo Carlsson in med sin familj från torpet Fagersberg under Hallalycka. Han var gift med Ida Andersdotter och hade med sig fem barn hit upp i skogen. Harald, Axel Hjalmar, Olga Viktoria, Carl Waldemar och den nyfödda Esther Cornelia. Mellan åren 1894 och 1900 växte familjen med hela fyra barn och de var nu elva styck i här på Broliden. De nya barnen hette Walborg Linea, Wendela, Helga Cecilia och Ragnhild Alvida. Redan några år innan när dotter Helga Cecilia föddes flyttade det en till familj hit upp i Broliden men som backstugusittare. Det var arbetaren Anders Peter Karlsson med sin familj och svärmodern som flyttade hit från torpet Bäcksdal under Gudsås. Han var gift med Anna Kristina Andersdotter och de hade en gemensamma son Karl Hjalmar, hustruns son Johan Arvid Johansson och svärmodern Anna Stina Andersdotter.


Nedan kan ni se backstugegrunden och den sista bilden är ev. den mindre jordkällaren.

Johan Helgo flyttade den 14 februari 1902 med sin stora familj ner till Fritsla och kvar här uppe i Broliden blev backstugusittaren Anders Peter Karlsson med sin familj. Anders Peter gick bort året senare och lämnade hustrun Anna Kristina med barnen och sin moder. Vintern 1905 flyttade Anna Kristinas son Johan Arvid Johansson ner till Kasthalls arbetsbostäder där han även arbetade som färgare. Hennes mor Anna Stina Andersdotter gick bort den 10 augusti 1907 hela 79 år gammal och två år senare flyttade även Anna Kristina med sonen Karl Hjalmar ner till Rosehill under Kulla. Brolidens historia blev inte längre än 45 år så marken blev inte brukat jättelänge och det kan man nästan vittna om här. Men min tanke efter den här berättelsen går tillbaka till backstugan. Kan det ha varit arbetaren Anders Peter Karlsson som byggde den, då det fanns ett torp och backstuga det sista? Marken runt backstugan är inte heller brukad något märkvärdigt. Sen tar det mig tillbaka till Sjögareberg uppe vid Hedgärdessjön som jag skrev om förra året. Här byggdes det också troligen en ”backstuga” av en arbetare som heller inte brukade marken något märkvärt och hade en liten jordkällare som här. Det lutar nog faktiskt mer åt det hållet eller så återbrukade han marken efter den första backstugusittaren Anders Larsson. Vem vet riktigt sanningen bakom de här stugorna egentligen. Det var över 110 år sedan de blev öde och återgick till naturen.


Av en slump så visade det sig att min vän Charlotta släktingar fanns med här i berättelsen. Det var torparen Anders Gustaf Carlsson från Bulabron i Vännåkra som var hennes farmors morfar. Hans dotter Elin Victoria, Elin som tilltalsnamn kom att bli hennes farmors mor. Och inte bara detta så finns det fotografier på Elin och hennes föräldrar. Mark är mycket mindre än vad man kan ana och så kul att få ett ansikte på de man skrivit om. Tack Charlotta! 😊


Backstugusittare Anders Larsson f.1835-03-15 d.1880-04-30

Hustru Maria Johansdotter f1833-11-13

Dotter Selma Christina f.1862-02-18

Dotter Ida f.1864-07-30

Son Algot f.1867-05-05

Dotter Alma f.1870-12-23

Dotter Anna f.1873-06-06

Dotter Thilda f.1877-06-28


Torpare Anders Gustaf Carlsson f.1855-12-14

Hustru Hilma Charlotta Hedin f.1856-05-28

Dotter Elin Victoria f.1883-01-02

Son Gustaf Hjalmar f.1884-11-28 d.1884-11-28

Dotter Helfrid Elisabeth f.1886-04-21

Son Carl Evald f.1888-10-03


Modern Hedvig Gylich f.18831-11-09

Dotter August Carlsson f.1867-04-27


Af. Soldat Magnus Anders Fred f.1840-01-26

Hustru Sofia Andreasdotter f.1837-01-28

Son Carl Ludvig f.1872-02-28

Dotter Alma Maria f.1877-05-11


Torpare Johan Helga Karlsson f.1862-09-03

Hustru Ida Andersdotter f.1862-04-08

Son Harald f.1885-01-04

Son Axel Hjalmar f.1886-11-13

Dotter Olga Viktoria f.1888-10-28

Son Karl Waldemar f.1891-01-11

Dotter Esther Cornelia f.1892-10-19

Dotter Walborg Linea f.1894-08-22

Dotter Wendela f.1896-04-07

Dotter Helga Cecilia f.1898-02-08

Dotter Ragnhild Alvida f.1900-01-08


Backstugesittaren Anders Peter Karlsson f.1857-10-21 d.1903-05-13

Hustru Anna Kristina Andersdotter f.1854-04-09

Sin egen son Johan Arvid Johansson f.1882-11-20

Gemensam son Karl Hjalmar f.1893-06-28

Hustruns mor Anna Stina Andersdotter f.1828-07-01


Google Maps Broliden ungefär: https://goo.gl/maps/auu8UbqFpcJE1p4G8


Google Maps Backstugan ungefär: https://goo.gl/maps/AkX6NiN6Rer9hZy8A


Hfl 1862-1871 B62 S280 – Broliden först nämns


Dödsbok 1861-1894 B116 – Anders Larsson


Hfl 1872-1881 B81 S425 – Broliden, Anders Larsson dör


Hfl 1882-1894 B59 S304


Hfl 1895-1904 B46 S269 – Johan Helgo


Hfl 1895-1904 B48 S271 – Arbetaren Anders Peter Karlsson


Hfl 1905-1914 B51 S318 – Broliden övergavs

Comentarios


bottom of page