top of page

En lösdrivare från Torestorp


Han hörde ”till bakgatornas drägg som nog aldrig bli annat än tjuvar och för vilka fängelset är en välbehövlig rekreation”.

Ja, det var inga nådiga ord som skrevs om Sven Laurentius Andreasson i biografin från fängelset i Malmö[1]. Vid det laget har han hunnit med vistelser på flera av landets anstalter, vissa flera gånger om. I just det här fallet beskrevs hans brott så här:

”Genom vad i målet förekommit är utrett att Andreasson olovligen tillgripit dels en dag i början av januari detta år ur en olåst tambur å huset Nr 7 vid Baltzarsgatan härstädes en skräddare Olof Lindgren tillhörig damkappa, värderad till 21 kronor, dels och fredagen den 24 januari samma år ur en olåst tambur i huset Nr 21 b vid

Mäster Johansgatan härstädes en Sofia Wetterlin tillhörig kappa, värderad till 10 kronor.”


Han dömdes för stöld flera gånger under 1890-talet[2] Ibland benämns han som bageriarbetare, ibland som sjöman, vid något enstaka tillfälle som målare. I nära 30 års tid kan man hitta honom så gott som varje år i polisunderrättelserna som gavs ut av svenska polisen flera gånger i veckan. Dessa är för övrigt ett fantastiskt material när man letar efter personer som suttit inne för något brott, varit efterlysta eller bara varit utan sysselsättning. Lösdriveri var ju inte något som sågs med blida ögon av samhället. Efter 1885 sågs det visserligen inte som ett brott längre men många lösdrivare skickades till tvångsarbete, något som sågs mer som en behandlingsinsats än ett straff[3]. I lösdriverilagen beskrevs dessa personer så här:


”Lösdrivare är envar som sysslolös stryker omkring från ort till ort utan att äga medel till sitt uppehälle eller undanlåter att på ett ärligt sätt försörja sig samt för ett levnadssätt som kan skada allmän säkerhet, ordning och sedlighet”


Ja, en sådan var han alltså, Sven Laurentius. Han började sitt liv i en backstuga under Hemmingstorp i Torestorp. Namnet Högen nämns i husförhörslängden.

Han föddes1867-12-08[4]. Föräldrarna hette Gabriel Andreasson och Anna Johansdotter. Sven Laurentius var barn nummer sju. En av hans bröder hade flyttat till Göteborg några månader innan Sven Laurentius föddes och när den lille gossen var ett och ett halvt år gammal följde resten av familjen efter[5]. Fadern kommer att arbeta som skräddare i Göteborg[6]. Eftersom det när man forskar alltid är intressant att hitta kopplingar så kan jag meddela att fadern tidigare varit dräng hos min morfars farfars far Erik Jönsson i Hemmingstorp[7].


I ovan nämnda biografi från fängelset i Malmö framgår att Sven Laurentius redan i unga år hamnat i dåligt sällskap[8]. Ganska omgående efter konfirmationen gav han sig ut på ”luffen”. Ett tag jobbade han som bagare men han hade tydligen svårt för att bli kvar på ett och samma ställe. Han ska ha luffat runt i stora delar av Sverige, men också i Norge, Danmark och Tyskland. I en senare efterlysning framkommer att han kan prata en del tyska[9]. Oavsett var han befunnit sig har han enligt biografin ägnat sig åt tiggeri och tjuveri. Förutom ett antal fängelsevistelser för stölder så var han också ivägskickad till tvångsarbete några gånger, just för att han var lösdrivare. Redan innan sin fängelseturné på 1890-talet hade han tydligen ställt till det lite för sig. I Karlskrona, där han då befann sig fanns det en anteckning om honom i marginalen att han brutit mot sjunde budet, det vill säga äktenskapsbrott. Själv var han inte gift så förmodligen hade han haft ihop det med någon som var det…[10]


”Slagskämpe är han inte men väl en listig beräknande tjuv som anser sig vara i sin fulla rätt att förvärva sig uppehället genom hur många och hur fräcka stölder det vara må.”

Oftast skötte han sig ganska bra i fängelset men ibland hade fängelsernas personal ett och annat att anteckna om honom och hans uppförande också. Ett exempel var när han i slutet av 1890-talet befann sig på länsfängelset i Linköping, straffad för femte resan stöld[11] . Här fick han som extra straff fem dagars mistning av sängkläder för ”otidiga yttranden till bevakning och vägran att lyda tillsägelser”. Här skrivs också att han varit sjöman vid Kungliga flottan. Därifrån ska han ha blivit avskedad på grund av fylleri[12]. Han ska för övrigt ha varit full även när detta brott begicks[13].

I en efterlysning från 1921 får vi reda på hur han såg ut.[14]

Det verkar som att Sven Laurentius också hade andra bekymmer, kanske var det en bidragande orsak till att han aldrig riktigt fann någon plats i samhället.1909 var han intagen på Katarina sjukhus i Stockholm, men lyckades rymma därifrån.


1910 omhändertogs han av polisen i Falkenberg. Han hade påträffats på gatan och man ansåg att han var sinnessjuk [15] .17 år senare är han intagen på Långbro en period[16]. Det var ett, för tiden, modernt mentalsjukhus utanför Stockholm.

Här kommer ett urval av vad man kunde läsa om denne man i tidningarna.


Uppsala 18961017

Göteborgs aftonblad 18910416

Göteborgs aftonblad 18911105

Nordsvenska dagbladet 18921130

Göteborgs handels och sjöfartstidning 19070115

Göteborgs handels och sjöfartstidning18950426

Göteborgs handels och sjöfartstidning 18910416

Göteborgs aftonblad 18940403

Göteborgs aftonblad 18950424

Göteborgs aftonblad 19000511
Han slutar sina dagar i Göteborg där han avlider 1941-08-06 [17]


Charlotta Andersson Sandberg

facebook: Genealogista

genealogista76@outlook.com

[1] Malmö centralfängelse (M) DIIIc:20 (1898-1902) Bild 2080 / sid 203 [2] Göteborgs Haga (O) AIII:1 (1886-1894) Bild 260 / sid 256 [3] https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/stockholms-sociala-historia/hemlosa-och-losdrivare/ [4] Torestorp (P) C:3 (1861-1894) Bild 38 / sid 36 [5] Torestorp (P) AI:12 (1862-1871) Bild 86 / sid 82 [6] Göteborgs Oscar Fredrik (O) AI:1 (1883) Bild 7 / sid 4, Göteborgs Oscar Fredrik (O) AI:6 (1883-1886) Bild 47 / sid 1037 [7] Torestorp (P) AI:11 (1847-1861) Bild 93 / sid 167 [8] Malmö centralfängelse (M) DIIIc:20 (1898-1902) Bild 2080 / sid 203 [9] Polisunderrättelser (o) 1921 (1921) Bild 1960 / sid 379 [10] Göteborgs Oscar Fredrik (O) AI:15 (1886-1893) Bild 67 / sid 1312, Karlskrona amiralitetsförsamling (K) AI:72 (1881-1890) Bild 157 / sid 401 [11] Polisunderrättelser (o) 1898 (1898) Bild 1640, Kronohäktet i Linköping (E) vol:136 (1896-1897) Bild 300, Kronohäktet i Linköping (E) vol:223 (1892-1898) Bild 2110 / sid 210 [12] Kronohäktet i Linköping (E) vol:223 (1892-1898) Bild 2110 / sid 210 [13] Kronohäktet i Linköping (E) vol:223 (1892-1898) Bild 2110 / sid 210 [14] Polisunderrättelser (o) 1921 (1921) Bild 1960 / sid 379 [15] Göteborgs handels och sjöfartstidning 19100823 [16] Göteborgs Annedal (O) AIIa:6 (1908-1934) Bild 163 / sid 1159 [17] https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040925_00519#?c=&m=&s=&cv=518&xywh=-274%2C171%2C4472%2C2973

תגובות


bottom of page