top of page

Första, andra, tredje och fjärde resan stöld

I Grimmared föddes 1795 en gosse vid namn Anders. Enligt fängelseanteckningar senare i livet anges att han är född 1798 men så står det inte i födelseboken[1]. Hans uppväxt var troligen mycket fattig och kanske var detta anledningen till att hans liv blev som det blev.. Föräldrarna hette Berndt Andersson och Gunnil Olofsdotter och de bodde under Rud Knutsgården med sina barn[2]. Senare skrivs de på ett torp under samma gård[3]


Omkring 1810 betecknas fadern som sjuklig och vid modern står det ”fattigdom och uselhet”[4] Den nu 15-årige Anders flyttar till Wägryd där han blir dräng[5] Han fortsätter som dräng vid Unnebo och sedan vid Larsagården [6].Omkring 1815 flyttar han till Långared, även detta i Grimmared, där även hans lillasyster nu finns[7] Året efter flyttar han till Istorp[8]. Han kommer till Anders i Oset som dräng[9]. Flyttar vidare till Torse[10] och sen tillbaka till Kungsäters pastorat 1818[11]. Jag har inte hittat vart han flyttade då men 1819 och framåt finns han hos föräldrarna och systern[12]. Det står att systern varit skriven på socknens slut en period. Systern får en oäkta son, Johan Berndt 1823.


Fram tills nu har det inte stått något avvikande om Anders i kyrkböckerna men någon gång runt 1820 börjar hans kriminella bana. Anders beskrivs i husförhörslängden som arrestant[13]. Det står arbetskarl om honom men också att han slitit spö för tjuvnad två gånger[14]


Runt 1828-29 kallas torpet för Slätterna och nu är det Anders som nämns först, inte systern som det varit innan[15]. Systern har fått en dotter också, Anna Britta 1826, och hon och barnen flyttar till ett ställe under Klockaregården[16] Modern Gunnil dog i januari 1828 och fadern Berndt två veckor senare[17]


1829 läggs ytterligare en anteckning om spöstraff för tjuvnad till för Anders som nu är den enda som är skriven på torpet Slätterna. Det står att han är på fästning[18]

Enligt de fängelseanteckningar som jag hittat från Nya Älvsborgs fästning var Anders 5 fot och 5 tum lång, hade mörkt hår och mörka ögonbryn och blå ögon. Han var flintskallig och hade ett fylligt ansikte. Han var bonde/timmerman. Han var ogift och föräldrarna var döda. Han hade en bror och en syster hemma i Grimmared.[19] I samtliga fängelseanteckningar står att han var född 1798, vilket inte stämmer. Kan han möjligen ha fått sin lillasysters födelsedatum någon gång längs vägen när någon skrivit fel?


Han kom till Nya Älvsborgs fästningsfängelse på våren 1840. Efter ungefär ett år sändes Anders vidare till Carlstens fästning [20] .Här var han en av alla de fångar som slet med att förfärdiga fästningsbygget som slutfördes omkring 1850.I anteckningarna från Carlsten kan man läsa om hans tidigare brottsliga bana[21]. Han hade dömts vid Marks häradsrätt tre gånger för stöld. Första gången blev påföljden 20 par spö och uppenbar kyrkoplikt. Uppenbar kyrkoplikt hade inget med skyldighet att gå i kyrkan att göra, det förväntades att man gjorde det i vilket fall som helst. Kyrkoplikten innebar att den dömde fick sitta inför församlingen och skämmas under den allmänna gudstjänsten[22]. Vid andra resan stöld blev det 12 par spö och uppenbar kyrkoplikt. Eftersom brottet upprepades skärptes straffet nästa gång. 1830 dömdes han för tredje resan stöld till 20 par spö, uppenbar kyrkoplikt och 3 års arbete på Landskrona fästning[23] Han kom dit 17 juli 1830, även förfalskning stod med i domen denna gång[24] Under denna fängelseomgång ska han ha blivit sänd till Vänersborg varifrån han senare frigavs. Jag har dock inte hittat honom där eftersom det inte finns arkiv tillgängliga digitalt för den perioden[25]


Inte ens detta verkade få Anders på andra tankar för nu, i början på 1840-talet var det alltså dags igen. Han var nu dömd till 40 par spö, uppenbar kyrkoplikt och livstids fängelse för 4:e resan stöld[26]. Man anger att han ej är skrivkunnig och vad gäller signalementet så har man en lite annan uppfattning om det här på Carlsten. Här skriver man att han har ljusbrunt hår och ögonbryn, blå ögon, rak näsa, ovalt ansikte undersätsig växt samt att han är flintskallig. Efter nästan 10 år på Carlstens fästning flyttas Anders igen 1850, denna gång till Karlsborg efter skrivelse från Kungliga fångvårdsstyrelsen och Kungl. Maj:t:s nådiga utslag [27]. Jag har inte lyckats hitta honom där och vet inte hur och när hans liv slutade. Kanske slutade han sina dagar i fängelset om inte livstidsdomen benådades.


Charlotta Andersson Sandberg

facebook: Genealogista

[1] Grimmared (N, P) CI:1 (1689-1810) Bild 2430 / sid 473 [2] Grimmared (N, P) AI:1 (1798-1816) Bild 6 / sid 3 [2] Grimmared (N, P) AI:1 (1798-1816) Bild 17 / sid 5 [3] Grimmared (N, P) AI:1 (1798-1816) Bild 43 / sid 7, Grimmared (N, P) AI:1 (1798-1816) Bild 57 / sid 7, Grimmared (N, P) AI:1 (1798-1816) Bild 72 / sid 7, Grimmared (N, P) AI:1 (1798-1816) Bild 87 / sid 7 [4] Grimmared (N, P) AI:1 (1798-1816) Bild 102 / sid 7 [5] Grimmared (N, P) AI:1 (1798-1816) Bild 105 / sid 13, Grimmared (N, P) AI:1 (1798-1816) Bild 121 / sid 15 [6] Grimmared (N, P) AI:1 (1798-1816) Bild 134 / sid 11, Grimmared (N, P) AI:1 (1798-1816) Bild 147 / sid 11 [6] Grimmared (N, P) AI:1 (1798-1816) Bild 146 / sid 9 [7] Grimmared (N, P) AI:1 (1798-1816) Bild 162 / sid 15, Grimmared (N, P) AI:1 (1798-1816) Bild 157 / sid 5, Grimmared (N, P) AI:1 (1798-1816) Bild 174 / sid 5 [8] Grimmared (N, P) AI:1 (1798-1816) Bild 174 / sid 5, Istorp (P) B:1 (1808-1820) Bild 26 [9] Istorp (P) AI:4 (1810-1818) Bild 241 / sid 32 [10] Istorp (P) AI:4 (1810-1818) Bild 240 / sid 30, Istorp (P) AI:4 (1810-1818) Bild 284 / sid 27 [11] Istorp (P) B:1 (1808-1820) Bild 64 [12] Grimmared (N, P) AI:2 (1816-1831) Bild 96 / sid 11, Grimmared (N, P) AI:2 (1816-1831) Bild 77 / sid 9, Grimmared (N, P) AI:2 (1816-1831) Bild 60 / sid 9 [13] Grimmared (N, P) AI:2 (1816-1831) Bild 114 / sid 11 [14] Grimmared (N, P) AI:2 (1816-1831) Bild 130 / sid 7, Grimmared (N, P) AI:2 (1816-1831) Bild 149 / sid 7 [15] Grimmared (N, P) AI:2 (1816-1831) Bild 170 / sid 9 [16] Grimmared (N, P) AI:2 (1816-1831) Bild 170 / sid 9 [17] Grimmared (N, P) CI:2 (1811-1838) Bild 730 [18] Grimmared (N, P) AI:2 (1816-1831) Bild 188 / sid 9 [19] Nya Älvsborgs fästningsfängelse (O) DIIIa:1 (1839-1848) Bild 107 / sid 100 [20] Nya Älvsborgs fästningsfängelse (O) DIIIa:1 (1839-1848) Bild 107 / sid 100, Karlstens fästningsfängelse (O) D:3 (1842-1849) Bild 30, Karlstens fästningsfängelse (O) D:2 (1839-1853) Bild 18, Karlstens fästningsfängelse (O) D:5 (1847-1858) Bild 40, Karlstens fästningsfängelse (O) D:4 (1845-1853) Bild 610, Karlstens fästningsfängelse (O) D:7 (1848-1857) Bild 1390 / sid 103,

https://www.marstrand.se/sv/kultur-pa-marstrand/carlstens-fastning/ [21] Karlstens fästningsfängelse (O) D:5 (1847-1858) Bild 660 / sid 36 [22] http://runeberg.org/nfai/0181.html [23] Karlstens fästningsfängelse (O) D:7 (1848-1857) Bild 1390 / sid 103 [24] Landskrona fängelse (M) ÖI:10 (1829-1831) Bild 2120 [25] Karlstens fästningsfängelse (O) D:7 (1848-1857) Bild 1390 / sid 103 [26] Karlstens fästningsfängelse (O) D:5 (1847-1858) Bild 660 / sid 36 [27] Karlstens fästningsfängelse (O) D:5 (1847-1858) Bild 40, Karlstens fästningsfängelse (O) D:7 (1848-1857) Bild 1390 / sid 103

bottom of page