top of page

Familjens svarta får?

Förra gången skrev jag om en kvinna som klättrade på samhällsstegen. Denna gång handlar det om en man som snarare gjorde tvärtom. Raset för Johannes Andersson blev stort. Han föddes på Gatugården i Karl Gustav i september 1833[1]. Fadern Anders Jönsson var nämndeman och senare häradsdomare.[2]


Johannes gifter sig med Inga Kajsa Abrahamsdotter f 1832 i Gunnarsjö. De bor på Gatugården tillsammans med Johannes föräldrar. Johannes står som hemmason eller åboson när merparten av barnaskaran föds. I början av 1870-talet benämns han åbo så nu har han tagit över efter fadern. Ett tiotal barn föds i familjen och Johannes har liksom sin far också uppdrag som nämndeman.

På 1870-talet blir han också ägare till Stackenäs i Karl Gustaf och Rud i grannsocknen Grimmared.[3]Man ser ofta hans namn i tidningarna i samband med försäljningar av olika slag
Utåt sett verkar det flyta på bra för Andersson men kanske började rädslan för att bli avslöjad komma ikapp, kanske fanns det ett samvete som börjat göra sig påmint. Flera av annonserna ovan kunde man läsa på sommaren 1878. Senare samma år förekommer Johannes namn i tidningarna i ett helt annat sammanhang. Här är ett exempel ur en svenskamerikansk tidning:


”I Karl Gustavs socken börjar tillståndet blifwa bedröfligt. Kronolänsmannen i orten har flera dagar i rad uppehållit sig i nämnda socken och hos flera af socknens rikaste män gjort utmätning på tusentals kronor, allt i följd af J Anderssons i Gatugården bedrägerier. Andersson, som war ombetrodd att omsätta lån i banken i Kinna, har ej werkställt detta utan sjelf behållit omsättningsmedlen. Widare har han dels förstorat beloppen å de med borgen försedda reverser han inlemnat i banken och dels inlemnat falska reverser. Anderssonska skulderna lära uppgå till hundratusentals kronor. Det säges att hemmansägarne i såwäl Kongsäters som i Fagereds och Hwalinge pastorater äfwen komma att göra ansenliga förluster. Mannen har werkligen rymt från orten”[4]


När det hela började uppdagas såg Johannes alltså till att avvika från orten. Han grips efter någon vecka i Helsingborg och hamnar i stadshäktet. I november 1878 kommer han till fängelset i Vänersborg[6][7]

Norra Hallands tidning 18781120:

Eftersom texten kan var lite svårtydd kommer den här i annat typsnitt:

Förfalskaren Johannes Andersson i Gatugården har såsom förut berättats, den 10 dennes blifwit gripen ombord å ångaren Halland, då liggande i Helsingborgs hamn. Wi kunna nu härom meddela följande: Johannes Andersson greps den 10 d:s på morgonen och blef derefter förpassad till cellfängelset i Wenersborg. Wid polisförhör i Malmö uppgaf Johannes Andersson först sig heta S Johansson och sade sig wara stadd på resa till Amerika. Slutligen widgick han sitt rätta namn och hemwist samt erkände att han i Borås ensk. Banks afdelningskontor i Kinna uttagit flera lån å falska handlingar, hwilka lånebelopp likwäl ännu icke äro kända. Johannes Andersson kommer att för sitt bedrägeri undergå rannsakning wid Marks häradsrätt.[5]Johannes fader, häradsdomare Anders Jönsson avlider 1878-11-15[8], bara några dagar efter att Johannes åkt fast. Kanske påskyndade sonens förehavanden den gamle häradsdomarens död, vem vet?

Som om det inte vore nog så brann det också där hemma på gården medan Johannes satt häktad[9].

Efter ett flertal rannsakningar kom så domen[10]:Johannes dömdes till 3 år och 8 månaders straffarbete och förlust av medborgerligt förtroende i 10 år[11].Biografin från fängelset, som ni kan se ett utdrag från här ovan, skiljer sig avsevärt från de flesta andra jag har sett. Här ser man tydligt att det i alla fall inte finns något i hans uppväxt som gjort att han halkat in på brottets bana. Han har haft förmånen att växa upp i ett hem med goda ekonomiska och moraliska förhållanden. Fadern, som ju varit häradsdomare, hade tydligen fått medalj för medborgerlig förtjänst.[12]


I biografin anges att han efter fängelsevistelsen sändes till Hålta socken där han tillfälligtvis skulle bo hos äldsta dottern Anna och hennes man som var skollärare[13]. Att komma tillbaka hem till Karl Gustav var sannolikt inte något alternativ.

Sedan ämnade han bege sig till Amerika där tre av hans barn redan bodde. Dessa hade nu sänt respengar till föräldrar och syskon[14]. I Karl Gustavs kyrkoböcker skrivs han småningom på listan över obefintliga tillsammans med frun och de yngsta barnen[15]Här hemma antar att de begett sig till Amerika vilket ju stämde[16]. Hela familjen, utom äldsta dottern, kom att hamna i Amerika. Där byter Johannes namn och kallar sig John Forsling. Han avlider 1904 och ligger begravd i Kimball, Nebraska.Charlotta Andersson Sandberg

Facebook: genealogista

genealogista76@outlook.com


[1] Karl Gustav (N, P) CI:2 (1781-1837) Bild 2250 / sid 441 [2] Karl Gustav (N, P) AI:6 (1831-1849) Bild 75 / sid 7, Karl Gustav (N, P) AI:7 (1850-1859) Bild 37 / sid 33 [3] Göteborgs handels och sjöfartstidning 18760921 [4] Gamla och nya hemlandet 1878-12-04 [5] Norra Hallands tidning 18781120 [6] Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIga:6 (1872-1881) Bild 2670 / sid 360 [7] Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIa:28 (1878) Bild 3110 [8] Karl Gustav (N, P) AI:10 (1878-1889) Bild 450 / sid 39, Karl Gustav (N, P) CI:4 (1861-1886) Bild 2020 / sid 31 [9] Falkenbergs tidning 18790402 [10] Dagens nyheter 18790606. [11] Karl Gustav (N, P) AI:10 (1878-1889) Bild 450 / sid 39 [12] Malmö centralfängelse (M) DIIIc:3 (1878-1880) Bild 1190 / sid 117 [13] Hålta (O) AI:13 (1882-1894) Bild 49 / sid 43 [14] Malmö centralfängelse (M) DIIIc:3 (1878-1880) Bild 1190 / sid 117 [15] Karl Gustav (N, P) AI:10 (1878-1889) Bild 1520 / sid 146, [16] Karl Gustav (N, P) AIIa:1 (1899-1908) Bild 1980 / sid 181

Comments


bottom of page