top of page

Familjerna på Hagen i Fotskäl

För tre år sedan besökte jag Hagen ovanför Sunnån i Fotskäl. Här hade det legat vid förra sekelskiftet två backstugor. Idag finns det endast stengrunderna kvar och de än öppna åkrarna. Om träden ner mot Uddeholm inte hade funnits skulle man haft en rejält fin utsikt här upp ifrån.


Fägatan in till Hagens snöklädda lyckor
Fägatan in till Hagens snöklädda lyckor

Det var början av april och snön låg fortfarande som ett litet täcke över landskapet där solen inte riktigt nådde. När jag kom gående längst den lilla vägen från Sunnån bemöttes jag av en fin fägata med stengärdsgårdar på vardera sidan. På min höger sida kunde jag skymta den första husgrunden med sin övermossade betongtrappa och två korta steg. Omringad av höga nakna buskar kan jag tänka mig att det är rätt fint här på vår och sommar. Lite längre fram fanns ingången i gärdsgården mot husgrunden som i sig själv har en liten gärdsgård runt tomten. På den Ekonomiska kartan från 50-talet stod huset, men i vilket skick kan man undra. En klasskompis far som bor på Grevared Larsagården kunde inte minnas sig sett ett hus där uppe. Jag fortsatte gå längst fägatan som öppnade upp sig till åkern som sluttade ner mot dalen. Den gamla vägen som gick upp till Hagen hade sedan gått ner för sluttningen mot en backstuga som låg under Lida precis intill Surtan. Där ifrån gick det en rak väg över Surtan och mot Uddeholm. Men jag fortsatte rakt fram mot nästa åkerlyckorna. Och precis innan jag svängde upp till höger har vi vår andra husgrund. Det här var en av de två backstugor som låg under Hagen och kallades torp i den tidigaste Husförhörslängden. Här fanns en källare i grunden och spismursrest på vänster sida. Den här grunden var lite mer överväxt än husgrunden tidigare. Jag fortsatte upp mot de andra lyckorna som enligt kartan inte skulle ha haft några bebyggelser alls och jag kunde inte finna några riktigt heller mer än ett högt jakttorn vid åkerns kant.


Grunden till huset som Skräddaren August Johansson levde i med sin hustru och barn


Den andra husgrunden som "kanske" var Skealyckan?


Jag minns att jag sa till mig själv att jag skulle åka hit igen när vitsippor och påskliljorna blommade. Men den dagen har dock ej infunnit sig än. Nu ska vi se vilka öden som utspelade sig här uppe på Hagen.För att försöka reda upp det här stället fick jag lite hjälp av Gunnar Gustafsson som läste lite i pärmarna i hembygdsgården. För det fanns även ett Hagen under Guthult några hundra meter väster om enligt Husförhörslängden 1861-1870. Men runt förra sekelskiftet var det endast ett ”B” som backstuga under Guthult Karlsgården och namnet Hagen tillkommit senare. Och på en skifte-karta över Karlsgården från 1882 fanns inte ens backstugan under Karlsgården. Kan det ha varit något som flyttat från Hagen till backstugan, och då tagit med sig namnet?

Karta 1882, Hagen under Guthult Karlsgården
Karta 1882, Hagen under Guthult Karlsgården
Hagen under Karlsgården 1890-1900
Hagen under Karlsgården 1890-1900
Karta 1950-talet
Karta 1950-talet

Enligt Gunnar var den siste boende här på Hagen var skräddaren August Johansson med sin familj. Upplägget i inlägget kommer vara att jag går igenom alla familjer som levt under Hagen mellan 1858-1924 då kyrkböckerna brann upp innan det. Jag kommer ta en Husförhörslängd i taget och berätta om de händelser som utspelade sig på Hagen under det tidsspannet. Men även lite runt om när barn flyttat till andra platser och tragiska öden är kopplat i närtid efter flytt. Det levde för det mesta fyra familjer på Hagen och strukturen kommer vara den samma igenom Längdernas berättande. Flyttar familj tre kommer den nya familjen berättas på dess plats i nästa Längd. Ville bara förklara lite innan allt utspelar sig för det var ett svårt inlägg att skriva om men ville ändå klargöra lite hur jag tänkt.


En till källa som jag kan använda mig av är en tidningsartikel från Borås Tidning den 10 januari 1861 där några gårdar i trakten, inklusive Hagen auktionerades ut efter Herr Löjtnanten och Riddaren F Ömans konkurs.


”Genom öppen auktion, som för Herr Löjtnanten och Riddaren F. Ömans konkursmassas kärkning förrättas å Uddeholm Tisdagen den 5 nästkommande Februari kl. 11 f. m…

Från ¼ mantal Hagen, wärderadt till 2500 Rdr Rmt, hwilka nu äro arbetshemman under Uddeholm, utgöras 416 dagswerken om året.”


[1]Vi börjar lite före den första Husförhörslängden, för det finns en dödsbok här som täcker 1842-1861. Jag hittade här två personer som gick bort på Guthult Hagen fram till 1860. Den första var gossebarnet Sven Johansson som endast blev 10 dagar gammal när han gick bort sommaren 1849 i ”Slag”. Den andra var Hemmanssonen Johannes Eriksson som gick bort sommaren 1854, 34 år gammal i ”Obest”. Dödsboken nämner sedan 1860 som Hagen och inte Guthult Hagen så någon affär hade väl gjorts runt den här tiden.

Hagen runt 1890-1900
Hagen runt 1890-1900

1858 var ägaren av Hagen Herr Löjtnant Öman som BT skrev i sin konkursannons. Här bodde 1858-1861 fyra familjer, två torpare och två inhyses. I första torpet bodde [2]Torparen Johannes Svensson med sin hustru Anna Britta Andersdotter, deras tre barn Anna Sofia, Andreas å Carl och drängen Andreas Andreasson. Johannes hustru Anna Britta gick bort i maj 1860, 45 år gammal i ”Feber” och deras yngsta son Carl ett halvår senare endast 4 år gammal i ”Bröst och Hufvudvärk”. I det andra torpet bodde [3]änkan Ingeborg Olofsdotter med sina tre barn Nils Eriksson, Andreas och Ingjerd. Sonen Andreas stod som ”Svagsint” i Längden. Den första inhyses familjen var [4]Sven Jonasson med sin hustru Anna Britta Börjesdotter och alla deras nio barn. Anders, Carl, Johannes, August, Anna Britta, Anna Stina, Sven, Johan och Edela. Deras yngste son Johan gick bort redan som två-åring 1859 men jag hittade han inte i dödsboken. Sonen Johannes flyttade 1860 till Berghem. Den siste inhyses familjen var [5]Anders Krans med sin hustru Britta Eriksdotter och deras två barn Johan Emil och Anna Britta. Här skall ha funnits en arbetade Anders Svensson född 1836 men har noteringen av prästen ”har icke funnits”. Sven Jonasson hade en son Anders född samma år. Kanske var detta samma person.


Bläddrar vi in i Husförhörslängden 1861-1870 börjar det helt plötsligt bli väldigt rörigt. Av någon anledning har Hagen blivit skriven som Guthult Hagen som inte riktigt förekommer i den tidigare Hfl. Den ny ägaren av Hagen blev Herr Frith Carlberg på Uddeholm och som vi kunde läsa i tidningsartikeln var Hagen ett arbetshemman under Uddeholm innan auktionen. Så varför Guthult skrivs framför Hagen är ett frågetecken för mig. Hur såg det då ut med våra boenden på Hagen? Änklingen Johannes Andersson flyttade ut med sina två barn Anna Sophia och Andreas till Uddeholm 1862. In flyttade samma år [6]Brukaren Anders Månsson från ett torp under Grevared Brattegård. Anders var gift med Anna Börjesdotter och de hade de två döttrarna Emilia och Maria med sig. Även drängen Johannes Svensson Ryd från Edared började arbeta här det året. Johannes arbetade endast här ett år då han flyttade efter han ”blivit straffad för stöld”. Familjen Månsson blev inte heller så långvariga på Hagen utan de flyttade ut redan 1865 till Öjersås. Hit flyttade sedan den nya brukaren av Hagen [7]Lars Börjesson med sin familj från Öjersås, så Månsson och Börjesson kan ha bytt plats. Lars var gift med Anna Andersdotter och de hade med sig åtta barn. Johannes, Anders, Johanna Martina, Anna Britta, Bernander, Johanna Lena, August och Ludvig. Sonen August gick bort våren 1868 och brukaren Lars som redan 1867 blev skriven som inhyses på Hagen gick bort försommaren 1869 och lämnade alla barnen med änkan Sara. När Lars blev inhyses 1867 var det för att [8]Korpralen Johan Petersson Handin flyttade hit med sin hustru Anna Britta Johandotter och dottern Anna Lovisa. Handin förlorade sin hustru Anna Britta våren 1869 och han flyttade med sin dotter Anna Lovisa upp till ett torp under Guthult Skattegård. Där uppe gifte han om sig med en annan Anna Britta som var fjorton år yngre.


I det andra torpet hade vi änkan Ingeborg Olofsdotter med sina tre barn. Ingeborg gick bort våren 1862 och alla blev nu inhyses på torpet. Nils som var den äldsta sonen blev skräddare, hans bror Andreas står som ”svagsint” och ”fattighjon”. Sven Jonasson som innan stod som inhyses blev nu Torpare och vi får torp namnet Skealyckan skrivet i Längden. Sonen Anders flyttade ut 1861 men endast till slutet av sidan. Om man byggde sig ett eget hem framkommer inte då han endast står som ”arbetare”. Det blev även ökning i familjen då deras son Johan Peter föddes en augustidag 1864 ”under Guthult Hagen”. Fem år senare gick deras yngste dotter Edela bort elva år gammal. Sonen Anders som blev arbetare gifte sig våren 1870 med Anna Britta Hansdotter från Surteby och fick försommaren 1871 sonen Johan Peter. Till den sista familjen Krans som levde som inhyses fick 1861 och 1864 döttrarna Lotta och Johanna Sofia.


När vi nu bläddrar fram till Husförhörslängd 1871-1880 blev Hagen nu skriven utan Guthult igen. Det hade även blivit ett ägarbyte av Hagen från Uddeholm till Anders Andersson i Surteby Klockaregård. Vi kan nu även ana att efter Handin flyttade 1870 från det första torpet. Tog Sven Jonassons son Anders Svensson över det men flyttade 1872 ner till ett torp under Senås Skattegård i Surteby. Efter Anders flyttade arbetaren Anders Johan Andersson hit från Surteby Backen, Uddeholm med sin familj. Men av någon anledning flyttade de tillbaka bara 17 dagar senare. Kan det ha varit för att 1874 fick Hagen en ny brukare? Från Hajom kom [9]Anders Persson med sin piga Anna Maria Hansdotter. Men han blev strax efter skriven som arbetskarl och Anders Johan Andersson från Surteby flyttade hit samma år. [10]Anders Johan var gift med Karin Börjesdotter och hade med sig sina fem barn Anna Christina, Carl August, tvillingarna Johannes å Maria och Emil. I deras första vända hade de precis fått sonen Albert men han hade gått bort vid två års ålder 1875. Tvillingsonen Johannes gick bort våren 1877 endast 11 år gammal. Samma öde gick den förre brukaren Anders Persson som gick bort under sommaren det året, 55 år gammal. Karins syster Anna Britta Börjesdotter flyttade hit en liten sväng 1879 innan hon flyttade tillbaka igen.


Barnen till änkan Anna Andersdotter som levde som inhyses började under 1870-talet att flytta ut. 1872 flyttade dottern Johanna Albertina till Backa i Göteborg och sonen Johannes ner till Höga Ranagård där han arbetade som dräng. Två år senare gifte han sig med Backstugesittaren och pigan Kerstin Bengtsdotters oäkta dotter Johanna. De flyttade ihop och fick dottern Alma i början av 1875. Johannes fick dock inte vara med de två så länge då han gick bort i början av september 1876. Sonen Bernander ryckte in och gjorde värnplikten 1874 till Artillerist och flyttade därefter ner till Höga Östergård där han även fick soldatnamnet Öberg tillagt. Mellan 1875-78 var han i Göteborg innan han kom tillbaka till Gården Höga igen som Arbetare. Han mellanlandade på Surteby Backen lr Uddeholm samma år innan han åter flyttade till Göteborg. Bernanders syster Anna Britta flyttade ut samma år 1874 men till Svenningsred i Tostared där hon arbetade som piga. Hon flyttade senare till Hajom innan hon 1877 flyttade hem till Hagen igen. Systern Johanna Lena flyttade 1876 till Frölunda och brodern Ludvig 1881 till Göteborg. Under alla de här utflyttningarna blev modern Anna gravid och fick vintern 1874 den oäkta sonen Johan Albin. I födelseboken nämn ingen fader och vittnena var faktiskt Anders Månsson som flyttade från Hagen med sin familj till Öjersås, de som de bytte bostad innan hennes make gick bort.


På Skealyckan levde fortfarande Sven Jonasson med sin familj men med barnen som blev äldre började de flyga ut ur hemmet. Deras äldsta dotter Anna Britta gifte sig vintern 1872 med Soldaten nr26 Carl Sund nere på Grevared Sunnån. Här kom de att få de närmsta tjugo åren barnen Helma Sofia, Johan August, Ida Karolina, Anna Matilda, Amanda Josefina och Oskar Edvin. Anna Brittas store bror Carl som hade flyttat ut 1865 kom hem vintern 1874 från Horred. Han gifte sig den 28 december 1876 med Lotta Andersdotter från Senås Västergård i Surteby och levde inhyses på torpet. Modern och hustrun Anna Britta Börjesdotter gick bort tre år senare vintern 1880.


Skräddaren Nils Eriksson levde med sin ”fåniga” bror Andreas och systern Ingrid. I Anders Krans familj flyttade sonen Johan Emil 1873 ner för backen till Grevared Sunnån för att arbeta som dräng. Här hamlade han i bråk och blev senare dömd till fyra års fängelse för ”dråp af hastigt mod”. Johan Emil blev i samma veva skriven på Hagen igen. 1879 flyttade Anna Britta Larsdotter till Hagen från Torpa i Halland. Hon har notisen ”Återgått i kyrkan… från baptism 79” och blev skriven som fosterdottern men till vilken familj här uppe på Hagen framkommer inte. Hon gifte sig med Krans son Johan Emil den 9 december 1880 och de fick sonen Nils Edward knappt en månad senare.


Jag tänkte reflektera lite över hur många familjer vi nu har här uppe i Hagen mot vilka bostäder som fanns vid första Längden och från Häradsekonomiska kartan. Vi hade två torpare och två inhyses familjer i den första Längden. Nu efter den senaste Längden 1871-1880 slutade det med en torpare, en inhyses och fyra arbetar familjer. Enligt kartan från sekelskiftet fanns det två backstugor. De här byggnaderna låg även runt den nordvästra åkern medan den sydöstra är större och delvis mer flack. Känns som om det kan ha stått ett torp eller backstuga här också men det är helt taget ur luften. Oavsett så tycker jag det är intressant att försöka se den röda tråden i det hela. Alla kanske delade utrymmen i de här två stugorna? Men nu fortsätter vi i Husförhörslängd 1881-1890.


Arbetaren Anders Johan och Karins barn började lämna Hagen. Deras äldsta, Anna Christina flyttade ner till Uddeholm 1882. Hennes bror Carl August flyttade 1883 till Hanhals, inte säker på namnet här. Carl August lillebror Emil flyttade 1887 till Fjärås. Kvar blev dottern Maria med sina föräldrar. Den inhyses änkan Anna Andersdotters dotter Anna Britta gifte sig på våren 1882 med Johannes Andreasson från Kulla Västergård i Tostared. Johannes och Anna Britta flyttade sedan till en Backstuga under Öjersås med svärmodern Anna och hennes oäkta son Johan Albin som även nu fick efternamnet Andersson skrivet på sig. Johannes och Anna Britta fick i september 1882 dottern August Josefina innan de samma år flyttade till Kulla Västergård i Tostared som inhyses. 1884 flyttade de tillbaka till Öjersås där de sommaren 1885 fick sonen Johan Adolf. Men han gick tragiskt bort redan efter två år i brännskador. Johannes, Anna Britta och dotter August Josefina tog året efter båten över till Nord Amerika. På Skealyckan gick änklingen Sven Jonasson senhösten 1882 bort och sonen Sven tog över som Torpare. Svens lillebror Johan Peter flyttade 1883 upp till Örby och den 18 september 1885 gifte sig Sven med Maria Persdotter från Örby. Hon hade fått en dotter Davida någon månad tidigare vigseln men man kunde läsa i Längden att Sven ”hade erkänt barnet sitt”. De fick dock inte leva så länge tillsammans för sensommaren 1887 gick Sven bort. På Skealyckan levde nu endast Svens syster Anna Stina, Svens änka Maria och deras dotter Davida. Men under vintern mellan 1889-90 blev Maria gravid igen och den 1 juli föddes den oäkta dottern Hanna Sofia. Ingen fader står med i födelseboken. Svens syster Anna Stina blev nu skriven som backstugesittare och namnet Skealycka försvinner ur Längden. Skräddaren Nils med sina syskon och Anders Krans familj levde oförändrat på Hagen. Krans son Johan Emil med familj flyttade 1882 till Amerika. Den enda jag inte nämnt än är inhyses pigan Anna Maria Hansdotter som kom med den förre brukaren Anders Persson 1874 som fortfarande levde som inhyses på Hagen.


Nu närmar vi oss sekelskiftet och Husförhörslängden 1891-1899. Hagen kom nu att få en ny ägare och det var Anders Johan Andersson och Emma Andersdotter, även de från Surteby Klockaregård. Anders Johan blev nu skriven som Backstugesittare och deras siste dotter i hemmet Maria flyttade sommaren 1894 till Bro. I november samma år kom deras andra dotter Anna Kristina hem igen från Horred. Hon flyttade två år senare till Berghem. I augusti månad 1891 gick Anna Stina Svensdotter bort på Skealyckan 40 år gammal. Och två år senare flyttade änkan till Anna Stinas bror Maria Persdotter till Seglora med sin dotter Davida. Kvar levde inhysespigan Anna Maria Hansdotter men fyra år senare flyttade änkan [11]Susanna Andreasdotter in med sin odöpta son Natanael från Apelskog i Surteby. Susanna och sonen flyttade dock redan efter tio dagar tillbaka till Apelskog, för att sedan flytta till Fässberg 1899. Skräddaren Nils och hans två syskon gick tragiskt bort åren efter varandra. Systern Ingrid Eriksdotter gick bort den 25 november 1893, skräddaren själv den 17 maj 1894 och deras fånige bror Anders den 8 april 1895. Anders Krans dotter Lotta står nu som ”bräcklig” och systern Johanna Sofia fick våren 1897 sonen Johan Linus före vigseln med August Larsson hösten samma år. De två flyttade ihop under Hallagärde i Surteby och fick två år senare sonen Nils Edvin.


1900-talet har börjat och den sista Husförhörslängden 1900-1924 över Hagen. Det som på 1870-talet var hela tre sidor har nu krympt till endast en sida, tre små familjer och Inhyses Anna Maria Hansdotter. Backstugesittaren Anders Johan Andersson och hustrun Karin Börjesdotter flyttade hit upp till Hagen från Surteby Backen eller Uddeholm i november 1874. De såg sina barn flytta hemifrån och en son gick bort endast elva år gammal. Nu var de båda runt sjuttio och Kajsa lämnade Anders Johan den 27 maj 1903, 68 år gammal i Rosfeber. Anders Johan levde som änkling i fem år tills han gick bort sommaren 1908, 77 år gammal i ”hjärtfel”. Anders Krans med familj levde i den andra stugan och var de som levt längst här uppe på Hagen. Redan i första Husförhörslängden 1858-1861 stod de som inhyses familj i ett av torpen. Anders och Britta gifte sig 1855 så de kan säkert bott här sedan dess. Anders gick bort sent i november 1902, 76 år gammal i ”bröstsjukdom”. Hans hustru Britta gick bort 72 år gammal i februari två år senare i ”Bröstkräfta”. Nu levde döttrarna Anna Britta och Lotta ensamma i stugan. Lotta som hade notisen ”bräcklig” sedan tidigare hade fått tillagt ”normal” och ”nästan idiot”(överstruken). De levde tillsammans i femton år tills systern Anna Britta flyttade 1913 ner till Surteby Haraldsgården för arbete. Där arbetade hon i sju år tills hon flyttade till sin lillasyster Johanna Sofia på Kistekullen under Haraldsgården. Johanna Sofia hade redan blivit änka sensommaren 1917 då hennes make och fabriksarbetaren August Larsson gått bort i ”Astma”. Ni läste tidigare att Johanna Sofia hade fått en son Johan Linus innan de två gifte sig och han hade blivit tillskriven ”Sinnessjuk” och blev intagen på Vänersborgs hospital samma dag som faderns bortgång men var fortfarande skriven på torpet. Så han kanske inte var där så länge? Kan tänka mig om Johan Linus inte mådde så bra var storasystern en hjälpande hand i tillvaron. Tillbaka på Hagen, levde systern Lotta ensam fram till den 17 november 1924 då hon flyttade till ”N. Bok.f.290”. Det här var den sista Krans uppe på Hagen. Inhyses Anna maria Hansdotter gick bort den 31 oktober 1905 hela 85 år gammal.


Två år innan änklingen Anders Johan gick bort 1908 hade en ny familj flyttat hit. Det var [12]Skräddaren August Johansson med sin hustru Anna Stina Eriksdotter, August dotter Alma Josefina från ett tidigare förhållande och deras gemensamma son Konrad Eugen som flyttade hit från Grinebacken. August som var född på Grinebacken 1859 flyttade till Fjärås 1888 och gifte sig och fick där sonen Johan Reinhold och dottern Alma Josefina. Han blev änkling redan den 18 december 1889 några dagar efter dotterns födelse. August flyttade sedan med sina barn tillbaka till sina föräldrar på Grinebacken. Sonen Johan Reinhold flyttade 1895 tillbaka till Fjärås endast sju år gammal. August gifte om sig i april 1898 med änkan Anna Stina Eriksdotter från Holmåkra Kronogård. Anna Stina hade redan två oäkta döttrar, Ida och Alma Johansdotter men de flyttade aldrig med upp till Grinebacken. Utan Ida, 15 år hade redan 1894 flyttat till Berghem och Alma endast 13 år gammal flyttade 1898 till Holmåkra Svenningsgård för att arbeta som piga. Efter bara ett år på Hagen flyttade August dotter Alma Josefina in till Karl Johans församling i Göteborg. Sonen Konrad flyttade ner till Surteby Larsagården fd. Klockaregården 1917 för att arbeta som dräng. Nu slutar det jag kan hitta i kyrkböckerna men jag har lite information från Gunnar Gustafsson kvar. August gick bort 1939 och hustrun Anna Stina året efter. Deras son Konrad gifte sig med Rut 1940 men gick bort redan efter två år. Konrad gifte om sig och flyttade i slutet av 40-talet till Göteborg. Konrad gick bort 1987, så om någon utomstående känner igen Hagen hade det varit kul att får veta lite mer om August och Anna Stina som var de sista boende uppe på Hagen. Hade Konrad några barn och finns det några bilder kvar från Hagen?


Tanken när jag började skriva om Hagen var inte att skriva om varje familj som jag nu gjort. Men det kändes för konstigt att inte göra det då familjerna ändå var så få till antalet. Lite rörigt då det inte riktigt stod tydligt var de egentligen bodde och jag hoppas ni som nu läst alla berättelser också gör det men ändå tyckt det var intressant att få läsa om familjernas liv uppe på Hagen.


Men, varför kallas ett ställe under Guthult Karlsgården för Hagen? Jag tror faktiskt det var en person som tog med sig namnet hit upp år 1900. Det var nämligen så att Sven Jonasson på Skealyckans barnbarn Hilma Sofia Karlsdotter Sund gifte sig med änklingen August Karlsson på Guthult Karlsgården och fick de närmsta åren ett par barn tillsammans. Det här är den enda logiska förklaringen till att namnet dök upp just här. Jag har läst flertalet gånger där platsnamnet har gått med på något vis. Är det inte platsen så kunde det bli ett efternamn.


[1] Dödsboken 1842-1861

Sven Johansson f.1849-06-25 d.1849-07-03, 10 dagar Torparson under Guthult Hagen

Johannes Eriksson f.1829 d.1854-06-17 – 34år, 10mån, 24dag, Hemmanson under Guthult Hagen


[2] Torpare Johannes Svensson f.1817

Hustru Anna Britta Andersdotter f.1815-03-24 d.1860-05-12

Dotter Anna Sofia f.1851-02-14

Son Andreas f.1853-10-06

Son Carl f.1856-06-29 d.1860-11-22


Dräng Andreas Andreasson f.1830 fl.t Halebo? 1858


[3] Torpare och änka Ingeborg Olofsdotter f.1791 d.1862-04-10

Son Nils Eriksson f.1822-06-08 d.1894-05-17

Son Andreas f.1827 d.1895-04-08 (Svagsint, Fånig)

Dotter Ingjerd f.1830 d.1893-11-25


[4] Inhyses/Torpare på Skealyckan Sven Jonasson f.1811-05-11 d.1882-10-30

Hustru Anna Britta Börjesdotter f.1816-04-07 d.1880-11-21

Son Anders f.1836-04-27

Son Johannes f.1840-08-10

Son Carl f.1844-08-15

Son August f.1846-03-06

Dotter Anna Britta f.1849-02-30

Dotter Anna Stina f.1851-04-02 d.1891-08-19

Son Sven f.1854-04-07

Son Johan f.1857 d.1859

Dotter Edela f.1858-09-27 d.1869-11-01

Son Johan Peter f.1864-08-07


Sonen Anders Svensson

Hustru Anna Britta Hansdotter f.1836-01-04

Son Johan Peter f.1871-05-02


Sonen Carl Svensson f.1844-08-15

Hustru Lotta Andersdotter f.1855-12-19


Sonen Sven Svensson f.1854-04-07 d.1887-09-14

Hustru Maria Persdotter f.1862-03-23

Dotter Davida f.1885-06-11

Oä dotter Hanna Sofia f.1890-07-01 d.1891-01-14


[5] Inhyses Anders Krans f.1826 d.1902-11-25

Hustru Britta Eriksdotter f.1832 d.1904-02-05

Son Johan Emil f.1856-04-10

Dotter Anna Britta f.1858-04-20

Dotter Lotta f.1861-05-10

Dotter Johanna Sofia f.1864-10-19


Sonen Johan Emil Andersson Krans f.1856-04-10

Hustru Anna Britta Larsdotter f.1854-03-08

Son Nils Edward f.1881-01-14


Dottern Johanna Sofia f.1864-10-19

Son Johan Linus f.1897-04-30


[6] Brukare Anders Månsson f.1823-05-06

Hustru Anna Börjesdotter f.1826-10-02

Dotter Emilia f.1858-09-07

Dotter Maria f.1862-03-19


Drängen Johannes Svensson Ryd f.1834-03-12


[7] Brukaren Lars Börjesson f.1824-02-25 f.1869-05-31

Hustru Sara Andersdotter f.1824-08-28

Son Johannes f.1846-09-19

Son Anders f.1848-12-19

Dotter Johanna Martina f.1851-09-01

Dotter Anna Britta f.1854-06-23

Son Bernander f.1856-08-31

Dotter Johanna Lena f.1859-01-18

Son August f.1861-06-07 d.1868-04-19

Son Ludvig f.1864-10-02

Oä son Johan Albin f.1874-03-13


[8] Korpral Johan Petersson Handin f.1819-02-23

Hustru Anna Britta Johansdotter f.1806-12-18 d.1869-03-25

Dotter Anna Lovisa f.1852-01-11


[9] Brukare/arbetare Anders Persson f.1823-08-04 d.1877-07-30

Piga Anna Maria Hansdotter f.1820-08-12 d.1905-10-31


[10] Arbetare Anders Johan Andersson f.1831-11-27 d.1908-07-31

Hustru Karin Börjesdotter f.1835-11-16 d.1903-05-27

Dotter Anna Christina f.1859-07-09

Son Carl August f.1862-07-27

Tvillingson Johannes f.1866-09-07 d.1877-03-02

Tvillingdotter Maria f.1866-09-07

Son Emil f.1869-11-03


Svägerska Anna Britta Börjesdotter f.1844-01-08


[11] Änkan Johanna Andreasdotter f.1842-03-03

Son Natanael f.1883-10-20


[12] Skräddaren August Johansson f.1859-06-23 d.1939

Hustru Anna Stina f.1855-10-25 d.1940

August son Johan Reinhold f.1888-10-30

August dotter Alma Josefina f.1889-12-10

Gm. son Conrad Eugen f.1898-11-03 d.1987

Anna Stinas barn

Oä dotter Ida Johansdotter f.1879-12-04

Oä dotter Alma Johansdotter f.1885-04-08


Dödsboken 1842-1861, B22, S145 – Gossen Sven Johansson


Dödsboken 1842-1861, B25, S151 – Hemmanssonen Johannes Eriksson
Hfl 1861-1870, B129, S129 - Hagen


Hfl 1871-1880, B88, S85 - Hagen


Hfl 1871-1880, B68, S63 – Sven Jonassons dotter Anna Britta med Carl Sund under Sunnån


Hfl 1871-1880, B70, S65 – August hos föräldrarna på Grinebacken


Hfl 1881-1890, B101, S115 - Hagen


Hfl 1881-1890, B249, S304 – Änkan Anna Andreasdotter med oä sonen Johan Albin under Öjersås


Hfl 1881-1890, Tostared, B26, S21 - Lars Börjessons dotter Anna Britta under Kulla Västergård https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0047104_00026#?c=&m=&s=&cv=25&xywh=244%2C-496%2C5272%2C2744


Hfl 1881-1890, B76, S84 – August Johansson flyttade från Grinebacken


Hfl 1891-1899, B133, S129 - Hagen


Hfl 1891-1899, B8, S4 – Änkan Susanna med son under Apelskog


Hfl 1891-1899, B110, S106 – August flyttade tillbaka o gifte sig på Grinebacken


Hfl 1891-1899, Surteby, B87, S83 – August hustru Anna Stinas oä barn under Holmåkra Kronogård


Hfl 1900-1924, B128, S120 – Hagen


Hfl 1900-1925, Surteby, B195, S187 – Krans döttrarna på Kistekullen under Haraldsgården


Hfl 1900-1924, B118, S110 – Sven Jonassons barnbarn på Hagen under Guthult Karlsgård

Comments


bottom of page