top of page

Från Björnås till guldruschens Colorado

Uppdaterat: 14 nov. 2021I Cripple Creek i Colorado var det riktig guldrush på 1890-talet. Efter att guldfyndigheter gjorts i början av decenniet växte området och verksamheten med rasande fart, så till den milda grad att det blev stora oroligheter bland arbetare som var missnöjda med arbetsförhållandena.


Bild från Cripple Creek under guldrushens dagar


Mitt i detta befann sig Abraham Andersson från Älekulla.

Dödsfallet ska ha skett 1896-09-04. I Älekullas dödbok är han införd 1898 och där anges följande dödsorsak:

Dödad vid explosion i en gruva i Cripple Creek El Paso, Colorado, Nord Amerika

Förutom angivelsen av dödsorsak finns följande anteckning:

”Intyg av dels två amerikanska medborgare, personligen bekanta med den aflidne, dels af läkare H J Chambers, aflagde inför notarius publicus och påtecknade af Sv. Konsul bestyrkande dödsfallet, företeddes den 17/6 1898"Klipp från Svenska tribunen 1896-09-16, en svenskamerikansk tidning


Tidigare under året hade det varit stora oroligheter i staden. I april utbröt två stora bränder och ödelade stora områden. Troligen fanns Abraham och upplevde paniken och oroligheterna.


Foto från Cripple Creek vid en av bränderna 1896
Charlotta Andersson Sandberg

Älekulla (P) C:4 (1895-1923) Bild 860 / sid 5

Älekulla (P) AIIa:1 (1896-1928) Bild 300 / sid 23

Älekulla (P) AI:12 (1872-1895) Bild 88 / sid 84

Älekulla (P) AI:10 (1847-1861) Bild 19 / sid 25

https://sv.hrvwiki.net/wiki/Leadville_miners%27_strike

https://westernmininghistory.com/special/best+historical+photos/38058/

Comments


bottom of page