top of page

Jordåsen, Hjortsåsen under Eskilsered i Seglora

Uppdaterat: 7 feb. 2022

För fyra år sedan var jag och Dante ute och gick i skogarna mellan Ingelshult och Hunghult i Seglora. Enligt Häradsekonomiska kartan skulle torpen Kopparby, Ällemosse, Kullen, Stenebacke och Jordåsen ligga utspridda på ett litet område där endast Ällemosse och Stenebacke finns kvar idag. Vi parkerade intill grusvägen inte långt ifrån Ingelshult skola där promenaden började. Det var en underbar eftermiddag i april och solen värmde skönt. Skogen färgades i varma och behagliga toner som gjorde promenaden lite extra speciell. Enligt en karta från slutet 1760-talet skulle det gå en väg här ner till Östra Hungerhult. Så vi gick på historia där många färdats tidigare mellan gårdarna och de små torpen här uppe i skogen. Vårt sista stopp för eftermiddagen blev ”Jorsåsen” som det fint står på inventeringsstolpen vid torpgrunden. Utöver torpgrunden finns här även en tydlig ruin efter ladugården och någon person har lagt lite rester samt handtag på en klippa intill jakttornet som finns här. Den gamla vägen korsar den avlånga torplyckan som fortsatte ner mot Hungerhult.

Dante njuter av den sköna april eftermiddagen påväg till Hjortåsen
Dante njuter av den sköna april eftermiddagen påväg till Jordåsen

Vilka bodde då här på Jordåsen? Läser vi kyrkoböckerna finner vi varken Jordåsen eller Hjortsåsen. Men Ellemosse finns det två av under Eskilsered, så blev detta spiken i kistan för att lista ut personerna av torpet? Självklart inte! För söker vi på Historiska kartor finner vi en gammal men uppdaterad karta från slutet 1890-talet av Eskilsered. Och på första sidan som kommer upp har vi namnet ”Hjortsåsen – Linus Zachariasson” intill en liten uppmätning av torpets inägor. Nu kan vi börja det seriösa arbetet i kyrkoböckerna. Slår vi upp Eskilsered i längden 1882-1899 och sidan 52 kan vi läsa Ellemosse – Zachariasson Johan Linus. Vi fann vårt Jordåsen men vi ska ju inte backa historien utan vi börjar såklart där Jordåsen först fick sin början.

Häradsekonomiska kartan
Häradsekonomiska kartan
Hjortåsen Linus Zachriasson
Hjortsåsen Linus Zachriasson

Den 9 mars 1773 i Alvared föddes barnet Britta. Hennes föräldrar var sockenskräddaren Bengt Andersson och Kirsti Jonsdotter och hon hade fyra syskon, Anna, Anders, Magnus och Johannes. På samma sida i Hfl hittar vi även Kirstins föräldrar Jon Månsson, Annika Andersdotter och alla hennes syskon. Det som jag tycker är häftigt att Jon var född 1701, så nästa 1600-talet. Britta flyttade senare till Hessered nedergård och vidare till Hessered övergård. När Britta var runt 30år gammal började drängen Carl Larsson arbeta på Hessered övregården och de fann tycke för varandra och gifte sig den 4 november 1803. Efter vigseln flyttade de ihop och jag tror det var nu Jordåsen byggdes samt Ellemosse. I längden 1800-1805 står de inte under något torp specifikt utan ”vid Ingelshult”. Och det var nog för att det låg närmare Ingelshult men på Eskilsereds mark. 1805 föddes dottern Anna Britta och två år senare sonen Anders. Men lyckan varade inte längre då dottern Anna Britta gick bort vintern 1808 i ”Rödsot” endast 3år gammal. Det dröjde sedan något år innan Carl och Britta våren 1810 fick sonen Johannes och de kommande sju åren föddes döttrarna Anna Catrina, Lisa och sonen Sven. Sven blev endast 1år gammal när han gick bort sommaren 1818 i ”tärande sjukdom”. Åren gick odramatiskt förbi den kommande tiden på Jordåsen och barnen blev vuxna. Sonen Anders flyttade till Björkhult som låg någon kilometer längst landsvägen till Borås för att arbeta som dräng. Den andre brodern Johannes började arbeta som dräng hos sockenskomakaren Sven men flyttade hem igen när skomakaren flyttade till Björkhult. Även storebrodern Anders flyttade hem till Jordåsen igen. Men då efter han arbetat som dräng på Koerhult och bott i Björkhults soldattorp. Deras syster Anna Katarina flyttade ner till Ingelshult och gifte sig med änklingen och hemmansåboen Hans Pehrsson den 11 november 1832. De två fick de kommande två åren döttrarna Anna Maria och Anna Britta. På Jordåsen flyttade sönerna ut igen. Anders som var soldat flyttade ner till Backa soldattorp i Kinna hösten 1832 och fick soldatnumret 1082 å namnet Frisk. Här gifte sig Anders med Maria Johansdotter från Salgutsered och fick sommaren 1834 Anna Stina. Samma år flyttade pigan Anna Stina Johansdotter från Seglora till soldattorpet. Anders familj växte med fyra till barn på soldattorpet innan Anders själv gick bort våren 1847, endast 40år gammal i ”förkylningsfeber” och en månad innan deras son Anders föddes. Brodern Johannes flyttade åter till sockenskomakaren men den här gången till skomakaren Lars Johansson som bodde på Skrimhults ägor. Här blev han några år då han sedan flyttade till Björkhult där han arbetade som dräng.


Åren gick på Jordåsen och dottern Lisa gifte sig den 12 november 1839 med drängen Zacharias Johansson från Björkhult. Men två månader innan vigseln hade Lisa redan fött deras dotter Anna Christina. Lisa blev gravid igen två år senare men hennes far Carl gick bort två månader innan hennes dotter Anna Britta föddes, 70 år gammal i ”bröstsjukdom”. Våren 1843 födde Lisa sonen Carl Magnus men han gick bort ett halvår senare i ”rödsot”. Hösten 1844 föddes åter en son och han fick namnet Carl Johan. De kommande åren föddes tre till barn på Jordåsen, Anna Maria, August och Johan Linus. Lisas och Zacharias först födde dotter Anna Christina gick tragiskt bort våren 1856, 16år gammal i ”slag”. Men Lisa blev gravid igen och födde hösten 1857 en dotter som fick ärva namnet Anna Christina. Samma år gick Lisas mor Britta bort hela 84 år gammal i ”ålderdom”. Hon fick dessvärre aldrig chansen att möte Lisas nyfödda dotter det året. Livet gick vidare och Lisas barn började nu bli gamla nog att flytta ut, och de gjorde de tätt inpå varandra. Deras äldste son Carl Johan flyttade hösten 1865 som 21-åring ner till Fritsla. Hans lillebror August flyttade våren året efter som 16-åring till Flatan för att arbeta som dräng. 1868 flyttade även hans storebror Carl Johan till Flatan för arbete och August flyttade då vidare till Näs yttergård. 1869 flyttade August här ifrån och ner till Hult övregård i Kinna för att arbeta som dräng. Även två av Lisas töser flyttade ut några år senare efter gossarna. Anna Britta gifte sig den 1 november 1868 med drängen Carl Magnus Johansson som även var bror till torparen Johan Peter på Bua Skog. Hit flyttade hon och redan 1869 fick de sonen Claes Hilmer. Anna Brittas syster Anna Maria flyttade samma år ner till Kulla i Örby för att arbeta som piga. Men hon flyttade redan året senare till Lilla Kalvsjöås där hon först arbetade som piga under den avskedade soldaten Andreas Knopp. Men när han gick bort hösten 1870 gifte hon sig med hans son Oscar Andersson Knopp två månader senare. De två fick året senare sonen Anders. Charlotta skrev om ett mord som utspelade sig här 1872 med en annan Knopp och torp. Den heter ” Karlssons sista slagsmål” som finns att läsa på bloggen.


På Jordåsen levde nu bara Zacharias, Lisa och deras två barn Johan Linus och Anna Christina. Men vintern 1878 flyttade deras son August hem från Kinna till torpet. Johan Linus gifte sig den 22 april 1881 med Kristina Eriksdotter och de fick sonen Karl Emil några dagar innan jul samma år. Johan Linus ersatte nu sin far som torpare på Jordåsen och det är ju även det här namnet vi kunde läsa på kartan över Eskilsered. Johan Linus och Kristina fick vintern 1885 dottern Priska Elisabeth. Tre år senare sonen Oskar och fem år senare dottern Ida Susanna. Dottern Priska Elisabeth flyttade som 15-åring in till Borås år 1900. Johan Linus föräldrar och syskon blev skrivna som inhyses under torpet Eneberg och fadern Zacharias gick bort sommaren 1883. Några månader senare flyttade August till Revesjö. August syster Anna Kristina födde början av 1890 sin oäkta dotter Emma Serafina. Fadern står antecknad som ”Eli. Svensson från Sandhult”. Anna Kristina flyttade med sin dotter två år senare in till Borås. 1902 flyttade dottern Priska Elisabeth tillbaka till Jordåsen från Borås och Johan Linus mor Lisa Carlsdotter gick bort den 25 februari 1904, hela 90år gammal. Priska Elisabeth levde på torpet fram till 1911 då hon gifte sig med textilarbetaren Karl Albin Kron och flyttade till Viskafors. Året efter gifte sig brodern Carl Emil med Emma Kristina Johansdotter och flyttade till Rosenlund under Björkhult. Här fick de våren 1913 dottern Lilly Emelia. 1918 flyttade de till Högaråsen under Näs Yttergård. Carl Emils syster Ida Susanna gifte sig 1916 med Viktor Vilhelm Hermansson och flyttade till Kinnarumma där de fick de kommande åren döttrarna Ingegärd Viola och Laney Olivia.


Nu närmar vi oss slutet på Jordåsen och här levde Johan Linus Zachariasson, hans hustru Christina Eriksdotter och deras son Oscar Johansson. Christina gick bort den 26 september 1832 och nästan exakt ett år senare även sonen Oscar. Johan Linus som nu var helt ensam flyttade ner till Segloras ålderdomshem samma år där han levde längre än vad jag kan finna i längderna. Det här kom att bli slutet på torpet enligt längderna.

Nu går solen ner
Nu går solen ner

Här nedan kan ni läsa om de personer jag delvis skrivit om. Det kan fattas barn och datum pga att jag kanske följer en viss person och då inte får med alla personer eller datum i äldre eller framtida längd.


Alvared

Jon Månsson f.1701-02-15

Hustru Annika Andersdotter f.1717-08-28

Dotter Cathrina f.1736-05-01

Dotter Ingierd f.1840-09-10

Dotter Elin f.1743-03-03

Dotter Kirsti f.1747-03-03

Son Johannes f.1750-02-20

Son Magnus f.1752-05-27 d.1752-06-04

Son Magnus f.1753-08-03

Son Andreas f.1758-03-07


Alvared

Bengt Andersson f.1744

Hustru Kirsti Jonsdotter f.1747-03-03

Dotter Anna f.1762-01-26

Son Anders f.1770-06-09

Dotter Britta f.1773-03-09

Son Magnus f.1775-01-14

Son Johannes f.1778-01-12


Jordåsen

Carl Larsson f.1771-07-27 d.1841-03-24

Hustru Brita Bengtsdotter f.1773-03-09 d.1857-03-17

Dotter Anna Britta f.1805-07-11 d.1808-11-04

Son Anders f.1807-08-01 d.1847-04-22

Son Johannes f.1810-05-17

Dotter Anna Katarina f.1812-02-02

Dotter Lisa f.1815-10-16 d.1904-02-25

Son Sven f.1817-05-05 d.1818-09-06


Ingelshult

Åboen änkling Hans Pehrsson f.1794-04-02

Hustru Anna Katarina Carlsdotter f.1812-02-02

Dotter Anna maria f.1833-05-16

Dotter Anna Brita f.1834-11-07


Kinna, Backa soldattorp

Soldat 1082 Anders Carlsson Frisk f.1807-08-01 d.1847-04-22

Hustru Maria Johansdotter f.1805-07-19

Dotter Anna Stina f.1834-06-16

Dotter Stina f.1837-11-03

Dotter Carolina f.1840-07-13

Son Carl Magnus f.1844-05-31

Son Anders f.1847-05-31


Jordåsen

Zacharias Johansson f.1814-04-09 d.1883-06-01

Hustru Lisa Carlsdotter f.1815-10-06 d.1904-02-25

Dotter Anna Christina f.1839-09-27 d.1856-04-03

Dotter Anna Britta f.1841-05-13

Son Carl Magnus f.1843-03-18 d.1843-09-05

Son Carl Johan f.1844-08-04

Dotter Anna Maria f.1847-01-27

Son August f.1850-01-08

Son Johan Linus f.1853-10-04

Dotter Anna Christina f.1857-09-17

Anna Christinas oäkta dotter Emma Serafia f.1890-01-20


Bua Skog

Dräng Carl Magnus Johansson f.1833-10-02

Hustru Anna Brita Zachariasdotter f.1841-05-13

Son Claes Hilmer f.1869-12-10


Jordåsen

Johan Linus Zachariasson f.1853-10-04

Hustru Christina Eriksdotter f.1846-09-02

Son Carl Emil f.1881-12-17

Son Oscar f.1888-07-18

Dotter Ida Susanna f.1893-06-18

Dotter Priska Elisabeth f.1885-01-18


Högaråsen

Carl Emil Johansson f.1881-12-17

Hustru Emma Kristina Johansdotter f1875-06-05

Dotter Lilly Emelia f.1913-03-24


Viskafors

Fabriksarbetare Viktor Vilhelm Hermansson f.1889-11-30

Hustru Ida Susanna Johansson f.1893-06-18

Dotter Ingegärd Viola f.1916-12-29

Dotter Laney Olivia f.1919-05-18


Google Maps - Jordåsen: https://goo.gl/maps/vx6eyGz1HxZ84F1X8


Historiska kartor – Skiftekartan med Jordåsen


Födelse- och dopböcker 1767-1826 B23 S27 – Britta Bengtsdotter föds 1773


Hfl 1758-1778 B38 S54 – Brittas föräldrar och morföräldrar


Hfl 1783-1789 B32 S55 – Britta Bengtsdotter under Alvared


Hfl 1793-1796 B35 S51 – Britta Bengtsdotter under Hessered nedergård


Hfl 1800-1805 B23 S27 – Carl och Britta arbetar under Hessered övregård


Födelse- och dopböcker 1767-1826 B154 S289 – Vigseln mellan Carl Larsson och Britta Bengtsdotter


Hfl 1800-1805 B46 S73 – Carl och Britta under Jordåsen


Hfl 1805-1807 B49 S77 – Carl och Britta under Jordåsen


Hfl 1807-1810 B44 S69 – Carl och Britta under torpet Jordåsen


Hfl 1810-1815 B22 S25 – Carl och Britta under Jordåsen


Hfl 1815-1821 B42 S59 – Carl och Britta under Jordåsen


Hfl 1820-1826 B39 S54 – Carl och Britta under Jordåsen


Hfl 1826-1828 B39 S56 – Carl och Britta under Jordåsen


Hfl 1826-1828 B94 S166 – Skomakaren Sven


Hfl 1828-1835 B65 S108 – Carl och Britta under Jordåsen


Hfl 1828-1835 B16 S10 – Johannes Carlsson under Mörkhult


Hfl 1835-1841 B72 S120 – Carl dör och Zacharias tar över Jordåsen


Hfl 1831-1834 Kinna B38 S54 – Anders Carlsson Frisk under Backa soldattorp


Hfl 1841-1851 Kinna B31 S36 – Anders Carlsson Frisk dör under Backa soldattorp


Hfl 1842-1849 B70 S114 – Zacharias och Lisa under Jordåsen


Hfl 1850-1860 B79 S132 – Zacharias och Lisa, Britta Bengtsdotter dör under Jordåsen


Hfl 1861-1870 B167 S304 – Zacharias och Lisa under Jordåsen


Hfl 1861-1870 B177 S324 – Anna Britta Zachriasdotter flyttar Bua Skog


Födelse- och dopböcker 1861-1894 B186 – Anna Kristinas oäkta dotter Emma


Hfl 1871-1881 B58 S53 – Zacharias och Lisa, sonen Johan Linus tar över Jordåsen


Hfl 1872-1881 Örby B361 S713 – Anna Maria Zachariasdotter under Lilla Kalvsjöås


Hfl 1882-1899 B62 B52 – Johan Linus Zachariasson under Jordåsen


Hfl 1882-1899 B61 S51 – Zacharias dör under Eneberg


Hfl 1900-1918 B65 S59 – Johan Linus och Kristina Eriksdotter under Jordåsen


Hfl 1900-1918 B35 S29 – Carl Emil Johansson flyttar till Rosenlund


Hfl 1919-1932 B57 S55 – Kristina och sonen Oscar dör under Eneberg


Hfl 1919-1932 B84 S252 – Johan Linus Zachariasson på Ålderdomshemmet

Comentários


bottom of page