top of page

Hultet under Binkagården, Lekvad

Så hur ska man sammanfatta något vi ej vet hur det börja. Utan bara kan utgå från vad vi kan utläsa i en bok.


Emma Johansson beskrev i bok ”Berghem, bygden vid Viskan”. Att Hulta som även kallades Hultabacke var fyra torp uppdelat på fyra gårdars marker. Samma gällde Tomta, som fanns på flera marker lite norr om Hulten.


Vad jag kan utläsa så fanns Hultet under Binkagården från och med 1850-talet. Sen upp kom de tre andra Hultet. Själva Hultebacken, ev. Hultabacken under Vargagården försvann 1861, då de sista personerna flyttade från torpet.


Vi börjar dock med den första som uppkom, nämligen Hultet under Binkagården.

Det första namnet var ”Hylten 13/16” och här bodde pigan Stina Jonasdotter f. 2 apr 1799.

Innan Hylten kan det varit ”Backstuga” i längden 1837-1843.


Stina kom från Höltebacken/Hultebacken där hon var syster till Torparen Abraham Jonasson f. 15 apr 1807.


Stina Jonasdotter gifte sig med Torparen Olof Eriksson f. 21 okt 1817 i Korslid.


Torpare Pehr Andersson f. 20 nov 1825 med sin Hustru Josephina Christina Andersson f. 1823. De tog över torpet 1851 från pigan Stina Jonasdotter.


Pehr Andersson var son till Anders Pehrsson i Maderna, f. 4 okt 1796 och Anna Britta Hansdotter f. 9 apr 1799.


Pehrs Hustru Josephina var piga vid Maderna innan de flyttade till Hultet och gifte sig.

Hon hade varit piga på många gårdar runt om socknen men hittar inte någon exakt födelsedatum.


Hittar henne som piga under Sandgatan och då kommen från Bua p46.

En notis här är:

” Födt ett oä barn i Örby, som der aflidit -44”


1861 flyttade en annan familj in i torpet och Pehr Andersson står nu som inhyses. De hade även en dräng inneboende, Lars Andersson f.25 dec 1835. Lars Andersson var broder till Pehr och Torparen Johannes på Maderna under Bua Västergården, f. 1 jan 1829. Johannes tog över Maderna efter sin fader Anders.


Brodern och drängen Lars står som Bräcklig i längden under Maderna.


Pehr avlider dock den 20 apr 1862 endast 36 år gammal i ”Maginflammation”


Familjen som tog över titeln Torpare var Andreas Zackriasson från Örby med sin lilla familj.


Andreas f. 30 jan 1823, Hustrun Brita Johansdotter f. 25 aug 1827 och sonen Johan f. 25 jan 1858.


Så Johan var endast 3 år när familjen flyttade från Örby.


Här bodde familjen till 1874. Och då som inhyses med den sista brukaren från och med 9 nov 1871.

De flyttade till Krikaled ”med Hushåll” under samma gård, Binkagården. Sonen Johan gifte sig den 3 jul 1885 med Alma Josefona Andreasdotter f. 11 aug 1863 från Örby. Tillsammans fick de barnen Axel Ludvig f. 15 aug 1885, Claes f. 5 feb 188 och Klara Erika f. 10 apr 1892.


Johans son Axel Ludvig avlider i tidig ålder den 1 apr 1886 endast 7 månader och 16 dagar gammal i ”Lunginflammation”


Andreas Hustru Brita avlider den 10 jun 1891 i ”Lunginflammation”.


Alla bodde under samma tak på Krikaled


Hultets sista brukare flyttar som sagt hit den 9 nov 1871. Det var Johannes Andersson f. 4 okt 1838 med sin Hustru Lotta Johansdotter f. 9 maj 1840. Också de här komna från Örby.


De hade även två flickor som hjälpte till i torpet under två perioder.


”Fortud” Alma Andreasdotter f. 30 mar 1877 i Örby men hitkommen från Kattunga den 24 mar 1892.

Hon flyttade ut den 21 nov 1893 till Gångemad Kronoskattegården och arbetade som piga.

Det står Fortud framför Alma och inte Piga, någon som vet vad det kan betyda?


Den andra pigan var Emma Kristina Andreasdotter f. 24 jan 1871 i Örby. Hitkommen den 8 nov 1895 från Örby och flyttade tillbaka till Örby den 16 okt 1896.


Hustrun Lotta Johansdotter avlider den 7 apr 1895 eller 1896. Det är en vikning i skanningen där man inte ser mitten ordentligt. Och jag kommer inte åt Födelse- och dopboken 1895-1933 pga. Sekretess.


Johannes Andersson gifter om sig den 16 apr 1896 med Anna Andersdotter född i Surteby den 20 jun 1848. Anna jobbade innan som piga på Tomten under Olsagården inte långt från Hultet mellan den 30 nov 1895 och vigseln med Johannes.


Innan de var hon piga under Börje Johansson vid Olsagården Frälsehemmandet i fem år.

Tidigare var hon kommen från Hajom p226.


Torpet kallades Särkens, och särk kallades män som betedde sig som en toffel. Så kan han låtit sig köras av alla flickor han haft på torpet?


Födelse- och dopboken 1861-1894 (Pehr Andersson) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0019890_00191…

Födelse- och dopboken 1861-1894 (Brita Johansdotter) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0019890_00233…

Födelse- och dopboken 1861-1894 (Axel Ludvig Johansson) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0019890_00225…


Lekvad Binkagården ”Särkens”

1850-1858 (Pehr Andersson Hulten 1/9? Hultet -51): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0042946_00064…

1843-1850(Hylten, Stina Jonasdotter): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0042945_00053…
Comments


bottom of page