top of page

Intaget, Backstugan vid Dal, Älekulla

Efter nästan ett halvår så fortsätter jag nu min och Carl-Hildings andra promenad i södra Älekulla.

Skolan har verkligen tagit en stor plats men även andra torpvandringar. Kan säga att det behövs för att rensa hjärnan.

På bilden nedan kan ni se Lena Carlsdotter och Anna Josefina.[25] Anna Josefina skyler sin högra hand med några blommor i vänster hand.
Lena Carlsdotter och Anna Josefina på Intaget. Anna Josefina skyler sin icke högra hand med några blommor [25]

Det är en klassisk svensk försommardag ute i södra Älekulla den 20 juni 2020. Regnet avlöser varandra med lite solglimtar till och från.


Vi kommer nu till Intaget som ligger längst ner i Dalens dal in mot Hornås och Nockakullas marker.

När man står där nere sträcker sig åkern hela 850m till andra sidan omgiven av höga kullar. En rätt mäktig känsla får jag säga.

Jag kan hitta Intaget redan 1847-49 på en skifte-karta som delade upp hela Älekullas skogsmarker. Markerna bytte ägare överallt och skapade ett kaos att försöka hitta något tidigare i husförhörslängderna.


Enligt kartan ska marken ha ägts av Hornås innan det tilldelades Dal. Och i registret står det inget torpnamn mer än ”Äng, intag” och ”4th åkrar, intag” [1].

En bit av en karta från 1847, Intaget är inringat
En bit av en karta från 1847, Intaget är inringat

Men jag kan inte finna något som passar i Hfl för än 1857 Anders Olsson Gran och Anna Maria[2] flyttar ner hit från Björkekullen.


Och tar jag mig en titt i Älekullas torpinventering har vi namnet Enkan Maria Larsdotter[3] född 1823 skrivet som tidigaste boende. Lite så jag får arbeta i det här fallet för jag kan inte urskilja något varken under Hornås eller Dal, fast huset står där.


Jag tänkte vi börjar med Anna Maria Larsdotter och Anders Olsson Gran.

Hur kom de till Intaget?


Anna Maria var född på Gapåsen vid Hornås den 2 januari 1823 och hade en äldre syster Edela Brita f. 16 mars 1820. Anna Marias föräldrar var Lars Johansson f. 23 januari 1797 och Carolina f. 2 januari 1795. Modern som ”sjuklig” i Hfl 1822-1827, och kan detta kanske varit följderna av döttrarnas födelser? Det var ju inget ovanligt förr att komplikationer förekom.


De hade även en inhyses, Enkan Catharina f. 1 juni 1766.


Åren gick och Anna Maria fick två syskon till. Systern Sophia Christina f. 14 april 1830 och brodern Johannes f. 8 juni 1833.


När Anna Maria var runt sina 15-16 år flyttade hon från Gapåsen till Istorp.


Anders född den 1 november 1817 kom från Kungsäter och började arbeta under Andreas Larsson på Hornås 3/16 som dräng någon gång mellan 1847 och 1857[4].


Vid den här tiden hade även Anna Maria kommit hemåt efter jobbat som piga i Istorp och Öxnevalla.

Hon arbetade nu vid Björkekullen[4] under Nedre Gäddarp, men vi känner mer igen namnet Getakullen i folkmun.


Anders och Anna Maria träffades och vigseln deras hölls den 1 december 1849.


Text ur Lysning och Vigsel[5]:

”Tillträdande Torparen afskedade Husaren Anders Olsson Gran på Björkekulla under Gäddarp och pigan Anna Maria Larsdotter derstädes ä.a.”


Anders blev torpare på Getakullen och de fick sin första dotter Anna Britta den 15 oktober 1849.

När de tog över torpet började även den förra torparens dotter arbeta som piga här. Hon hette Sofia Christina f. 14 april 1830 men flyttade senare till Thorestorp.


Anders och Anna Marias andra barn föddes den 2 oktober 1852, sonen Johan August.

Men glädjen blev inte långvarig. Johan August gick bort redan året efter den 25 januari 1853 i ”magsjuka”. [6]


Den 18 maj 1855 föddes deras andra dotter Johanna och det är nog runt den här tiden som familjen flyttar ner till Intaget under Dal. De står skrivna i ”Do Backstuga i Dahl” [7] och alla barn, även sonen Johan August som gick bort på Björkekullen. Står tydligt i dödsboken.


Vid flytten ner till Intaget följde även Anna Marias fader med och arbetade som dräng.


Men nu kommer vi fram till ödesåret 1857. Det här året kommer sätter djupa sår i Anna Maria och många år fram över.


Vintern håller ett hårt grepp om bygden mot slutet januari. Det är kallt och blött, kylan kryper in överallt och alla kämpar för att överleva. Men den 27 januari hade deras yngste dotter Johanna legat sjuk ett tag och avlider i sviterna av ”Kikhosta”, endast 2 år gammal. [8]


Familjen sörjer och uthärdar de bistra dagarna fram till våren innan nästa hårda slag kommer.

Den 29 maj föll Backsittaren Anders Olsson Gran endast 40 år gammal av ”invertes slag”. [8]


Nu blev det inte lätt för Anna Maria att klara sig själv. Men mitt i all sorg fanns det ändå lite glädje i hemmet. Anna Maria hade blivit gravid med sonen Anders Carl som föddes den 7 december 1857. Hennes fader fanns ju fortfarande vid livet med en hjälpande hand i stugan.


Ur Födelseboken[9]:

”Vid Dahl, 7.13.35.

Aflidne Anders Grans och dels hustru Anna Maria Larsdotters Son.. Anders Carl


Fadern Lars Johansson lever med sin dotter och sina två barnbarn fram till den 18 augusti 1862.

Fattighjonen Lars går bort 65 år gammal i ”bröst infland”. [10]


Anna Marias dotter Anna Brita gifter sig den 24 november 1868 och flyttar ner till Mjöbäck.

Nu är det bara Anna Maria och sonen Anders Carl på Intaget. [11]


Men när vi går framåt till Hfl 1872-1895[12] försvinner sonen Anders Carl och jag finner inte han heller i dödsboken 1861-1873. En teori är att han kanske flyttade till sin syster i Mjöbäck innan den här Husförhörslängden.


Anna Maria ser ut att ha levt med Änkan till Johannes Gunnarsson, Inger Maria Johansdotter f. 5 september 1811, under Intaget fram till Inger Marias död, den 15 juli 1900 i ”Marusmus penilis” [13], alltså cancer. Hon blev hela 89 år gammal.


Vem var då Inger Maria?


Inger Maria bodde på Dahl 1/6[14], gift med Johannes Gunnarsson f. 11 november 1810 och hade fem barn tillsammans.


Dottern Anna Johanna f. 21 december 1839 gifter sig med Abraham Andreasson f. 7 mars 1836, den 5 september 1862 och tar över gården. Nu blir även gården större och får beteckningen Dahl ½.

Anna Johannas bror Carl Johan f. 3 maj 1853 började arbeta som dräng på gården.


Två år efter de vigts sig går Johannes moder och Enkan Ingrid Persdotter bort den 15 mars 82 år gammal i ”ålderdomssvaghet”.


Det var nu som Anna Maria med make och två barn flyttar till en backstuga under Boxås[15], antagligen den vid Mogaråsen.


På Dahl verkar det dock som om att Anna Johannas make Abraham inte riktigt var av det snälla virket. Han har flera anteckningar i Hfl 1862-1871[16], där han varit dömd till 4.5 månad fängelse för slagsmål men även brännvinsförsäljning den 13 december 1865.


Anna Maria och Johannes med famiilj flyttade tillbaka till Dahl redan efter tre år den 5 november 1867 som Inhyses. Och kanske var den stora oron över vad Abraham var förmögen till att göra. Dottern kanske inte hade det så bra och var orolig för sina barn.


Anna Maria och Johannes två yngsta barn flyttar nu vidare från Dahl och de båda flyttar in hos Enkan Anna Maria Larsdotter på Intaget.


Dottern Anna Johannas make Abraham går bort i sviterna av ”magsår”[17] den 30 september 1884 endast 48 år gammal. Kanske det var hans natur med spriten som gjorde hans liv lite kortare?


En till reflektion när jag läser i dödsboken är att han är ”gift om”. Det kan ju betyda att han inte skötte sig så bra i sitt föregående förhållande heller.


Anna Johanna blir nu Inhyses med alla sina nio barn. Och en detalj som står i längden om bostadshuset.

”Inh. Å Torp Hägnen vi Dahl.” [18]

Den nya ägaren av torpet blev Kronolänsman Mattsson som då Anna Johanna hyr av.

Kan det varit så att Anna Johanna flyttade till Hägnen?


Sju av hennes barn flyttade till N. Amerika mellan 1885-1896, efter makens död.

Först ut var den äldsta dotter Anna Kristina f. 17 september 1862. Inget årtal när hon flyttade men hon kom hem från N. Amerika den 24 april 1885 och gifte sig den 15 maj 1885 och flyttade till Mjöbäck.


Dotterns resa måste ha inspirerat syskonen. För den 31 december 1885 flyttar brodern Johan August f. 6 juli 1865, 20 år till N. Amerika. Året därpå 30 april 1886 flyttar Johanna Augusta f. 9 februari 1868, 18 år gammal.


Den 16 april 1888 flyttar Anna Brita f. 8 december 1869, 21 år. Emil f. 24 april 1872 flyttar den 2 april 1890, 18 år, och sist Alfred f. 6 september 1874 den 1 april 1892 också han som 18 åring.


Anna Johanna hade till sist bara de tre yngsta hemma. Karl Oskar f. 2 december 1876, Anders Gustaf f. 13 december 1881 och Alma Sevida f. 12 april 1883. På de två sista står det barnen 9 och 10, men får de bara till nio med Anna Kristina som var över till N. Amerika vid faderns bortgång.


Sonen Karl Oskar får tillåtelse att även han att flytta över till N. Amerika den 27 november 1896.


Text ur Hfl: [19]

”med förmyndares och moderns tillåtelse till N. amerika 27/11-96”


Till sist flyttade Anna Johanna med sina två yngsta, Anders Gustav och Alma Sevida den 25 januari 1902 från Hägnen ner till Älfsered. Och då lämnar modern Inger Maria Johansdotter på Intaget under Dahl.


Det var lite kort om Inger Maria, kände att jag ville berätta hennes bakgrund och inte bara att hon delade Intaget med Anna Maria sin sista tid. Hon hade ett liv också, mer än en rad i min berättelse.


Nu har vi bakgrunden till båda Änkorna Anna Maria Larsdotter och Inger Maria Johansdotter.


Anna Maria Larsdotter levde själv på Intaget efter Inger Marias bortgång 1900.


Den 9 november 1908 flyttar Lena Karlsdotter[20] född den 30 november 1825, änka till Magnus Larsson och hennes dotter Anna Josefina Magnusdotter född den 18 juni 1853.

De flyttade från Kullen under Alfshult där de var inhyseshjon.[21]


Lena Carldotter var gift med Magnus Larsson f. 8 juni 1815[22] och de flyttade till Kullen från Mjöbäck 1847 eller 1848 och fick fem barn tillsammans.


Deras barn var Lars Johan f. 1 december 1848, Anna Josefina (vanför, enhändt), Frans Johan f. 27 juni 1856, Elmina Benedita f. 27 maj 1860 och Anna Christina f. 21 januari 1864.


Magnus och Lena hade även några inneboende på Kullen under årens gång, och de flesta från Mjöbäck. Flickan Anna Eva Svensdotter f. 10 augusti 1838 från Mjöbäck, gossen Carl Johan Eriksson f. 20 oktober 1839 från Mjöbäck, pigan Maria Lorentzdotter f. 18 mars 1839 från Mjöbäck och sist drängen Johannes Månsson f. 21 december 1840 från Öxabäck.


Den 9 april 1866 avlider maken Magnus Larsson. 50 år gammal i ”nerffeber”, tyfus[23]. Och lämnar Lena Carlsdotter med deras fyra barn.


Lenas äldste son Lars Johan flyttar 1874 till Kinnared, Elmina Benedita flyttar till Brastorp 1875 och sist hennes yngste dotter Anna Christina flyttade till Rössås 1880.


Lena och dottern Anna Josefina inhyste på Kullen 28 år själva tills de flyttade till Intaget under Dal.


Lena och Anna Josefina levde tillsammans med Anna maria Larsdotter[20] fram tills hon flyttade till Öxabäck den 29 september 1914, 91 år gammal. En månad senare, den 23 oktober går Lena Karlsdotter bort, 89år gammal i ”Marasmus sen”, ålderssvaghet.[24]


Dottern Anna Josefina Magnusdotter, även kallas Fina levde ensam på Intaget fram till sin död den 27 januari 1923, 70 år gammal.


Det här blir slutet på berättelsen om Intaget. Men inte den sista informationen om det.


I Älekullas torpinventering[3] finns det en lite text om Intaget Backstuga som jag tänkte dela här med er.


”Anna Marias Man dog när han var 50 år, änkan med barnen flyttade då till Intaget vid Dal.

Dottern Anna Josefina var född med endast en hand, det var högerhanden som var borta, hon var ändå mycket skicklig till att väva och sticka.

Hon stickade den mycket omtalade Älekulla vanten som nu finns på Borås Museum.”


Nästa plats är ett stenkast från Gösta Laurens gård, Hasta vid Hornås.


PS. Jag håller på att uppdatera bloggen på Älekullas torpvandring, men är än så länge bara på första turen som gick på våren 2020. Alla äldre inlägg finns att läsa på min Facebook grupp Glömd Värld i Marks Härad.
[3] Älekullas torpinventering Orangesvart pärm, sidnr 51
[22] Hfl. 1847-1861 Magnus Larsson m. familj till Kullen, Alvshult https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045575_00052#?c=&m=&s=&cv=51&xywh=-392%2C842%2C4390%2C2064
[25] Bilden finns hos Älekullas hembygdsförening

Comments


bottom of page