top of page

Kartuppdatering av Viskan igenom Marks härad

Nytt år är här och vi tar och mjukstartar med ett inlägg jag ville göra i höstas.


Förra sommaren så hade jag planerat på att åka längst med Viskan och uppdatera min karta som jag påbörjade i slutet 2022. Men på grund av en massa nederbörd så krasades mina planer. Jag gjorde dock ett tappert försök mot hösten där jag fotograferade några platser från Ginkalunda och uppåt. Sen har jag faktiskt haft lite bilder sedan tidigare som jag lagt in. Får hoppas 2024 blir ett bättre år för detta projektet.


Här har ni den uppdaterade kartan som till idag har fått nästan 2500 visningar vilket är kul.https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1sIAJEiFADXklZxLZXogpkSaCkcxGnSo&usp=sharing


 

Jag tänkte jag skulle reflektera över vissa platser och jag börjar nedströms och går uppåt. Först ut har vi Sjön Horwiken eller Wiken som den senare kallades. Den låg mellan Horreds by och Viskan som senare dikades ut. Men varje år som vi har de stora nederbörden växer sig sjön till sig igen. Samma sak gäller ju stora delar av Veselången men den är svårare att få rättvist på fotografi. Nu när jag har min drönare ska jag nog allt få till ett bra fotografi över den också.


 

Vid Viskebacka backa bro har vi tydliga rester efter den gamla bron som tidigare gick över Viskan och på Sundholmens sida står en sten med kungens krona och datumet 1883-10-17 då den byggdes. Idag står en modern bro här över Viskan. Vi kommer längre upp mot Berghem och uppströms Lekvads kraftstations ruin har vi Nekostenen. Först ser vi den på ursprungskartan från 1740 och benämns Nekosten. Vad Neko kan betyda kan man bara spekulera i, kanske är det ”näck” som naken. Jag har besökt platsen tidigare men hittar ingen bild från det tillfället men gjorde en visit där i somras när jag var förbi. Man kan tydligt se att stenen glidit ner från den vänstra kanten där naturstensblock gömmer sig.Jag har stött på i texter att Viskans kanter kalvar lite titt som tätt när tung nederbörd underminerar kanterna och det kan skapa väldiga skakningar och oljud som en jordbävning. Och en sådan trolig artikel kunde man läsa i Götheborgsposten den 10 juni 1814.

 

”Berghem i Marks Härad, d. 7 Juni. Den 2 dennes kl. 2 e.m. hördes ett starkt dån i jorden, som småningom ökades, och då det war till sin höjd, skakade golfwet så, att, då man satt på en stol, kändes en imposant rörelse. Dånet aftog i samma mån som det tilltagit. Det liknade en hastigt framrullande wagns. På twå mils afstånd härifrån har det hörs på samma sätt och ungefärligen på lika tid. Det blåste starkt om förmiddagen; men sidan dånet låtit höra sig, märktes blott en sakta susning i löfwen. Man will påminna sig, att Långfredagen för 2:ne år sedan warit utmärkt af ett lika dån här å orten.”

 

Det låter ju som en sommarstorm med hiskeliga nederbörd och det kan ju underminerat Viskans höga kanter så de rämnade. Om det hade varit en tornado skulle det nog har skrivits om lite mer skada då jag tidigare läst om det i Björketorp en gång.

 

Fortsätter vi längre uppströms kommer vi strax till Kungsfors kraftstation. Innan dammen byggdes låg här två kvarnar, en på vardera sida och tidigare en länge nerströms. Vid mitt besök som jag gjorde här sommaren 2022 fanns det inte mycket spår kvar efter något av verksamheterna. Den kvarn som försvann först var Assberg Sigårdens som låg nedströms själva dammen. Här hittade jag endast en trasig kvarnsten men om det hörde till den här kvarnen eller någon av de två uppströms jag kan ju självklart inte säga. Sen av de två övre syns en stenlagd vägg på Örby sidan där Kungsfors kvarn låg. Det här kan ha hört till själva kvarnen eller ett utflöde från den, väldigt svårt att säga.


 

Längre upp kommer vi till Kinnaström och här hade jag gärna gått i en snustorr Viskan för att se vad som finns kvar av de gamla kvarnresterna nedanför den gamla fabriken men även ovanför Kinna kvarn där det också funnits en kvarn. Får se vad drönaren kan lösa annars.Nästa stopp blir Ginkalundas tre broar. Den äldsta syntes 1740, sen den andra 1895 fram till efter 1970-talet då den nya byggdes. Någon som vet när den nya bron byggdes? Kan det varit 80-talet? Bild 1-3 är placeringarna från äldst till idag.Nu besökte jag några fler platser uppströms som vadplatser och broar men inget riktigt att ta upp här i inlägget. Utan vill ni se bilderna där har jag lagt till dem på sina platser. Bilder som jag söker är över Seglora kvarn när den stod med dammen


Vi har skapat ett sätt för att stödja vårt arbete med en liten summa per månad via Patreon. Och redan andra dagen plingade det till i mobilen, vi fick vår första donator och det gjorde mig så glad och varm inombords, tack!

Stöd vårt arbete via Patreon, med några enkla klick kan du stödja vårt arbete månadsbasis.

 

Ha en fortsatt trevlig söndag!

Comments


bottom of page