top of page

Kvarnåsen under Ekarebo Lillegård, Istorp

Inte långt ifrån Ekarebo kvarn låg en gång torpet Kvarnåsen. Och för att komma till Kvarnåsen så åker man upp mellan Ekarebo gårdarna i Istorp och ställer bilen på den lilla parkeringen vid Ekarebo kvarn. Här ifrån följer man grusvägen mot öster och efter bara en liten bit öppnar det upp sig till höger och man ser Kvarnåsens åker. Längre upp på åkern skymtar man jordkällaren som bryter åkerns mjuka linjer. Väl uppe vid jordkällaren ligger torpgrunden precis nedanför men den är inte jättetydlig. Lite längre upp i backen från grunden kan man skymta en väldigt tydlig och bevarad ladugårdsgrund. Och till sist längre ner mot åkern från ladugårdsgrunden finns en större rektangulär grund in i backen. Jag missade nästan den först för den fanns inte med på Häradskartan. Men innan jag började skriva detta inlägg hittade jag en karta över Istorps by från 1850-talet. Och på den kan man se att här fanns fyra byggnader och en rektangel med ett kryss i. Den här rektangeln tror jag kan ha varit den sista grunden. De andra byggnaderna på kartan är troligtvis torpet, ladugården, jordkällaren och ett mindre skjul.

Kvarnåsen runt 1850

Så vilka var de som levde här på Kvarnåsen fram till 1900-talets början? Själva namnet ”Qvarnåsen” försvann redan i slutet av Husförhörslängden 1810-1818 som var uppdelad i nio delar, ett per år. Det var inte bara namnet Kvarnåsen som försvann utan de flesta namnen försvann och ersattes med Torp och Backstuga. Det här gör det självklart svårt att följa men jag har följt familjen som levde på Kvarnåsen. I längden fick även paret ändrat sina födelseår med ett år men som tur var dök namnet ”Qvarnåsen” upp igen med samma par. Kort kan man säga att Kvarnåsen gått vidare i tre generationer innan det övergavs och det underlättade självklart sökandet i längderna. Enligt de båda kartorna jag har gått på fanns det en backstuga längst söderut som idag kallas Stenbäck. Tror det är denna stuga som jag kommer nämna i texten nedan.

Flyttbevis från Veddige

Vi börjar vår historia redan 1760 och i Ekarebo Frugårdens soldattorp. Hit flyttade den ny vigda Soldaten Lars Håkansson Frudin med sin hustru Karin Pehrsdotter från Veddige. Här kom de få åtta barn under de 21 åren de levde på soldattorpet. Deras första barn tillsammans var dottern Elin men hon blev inte äldre än 12 veckor innan hon somnade in. De nästkommande tio åren föddes sönerna Pehr, Andreas och Börge och en dotter som blev nöddöpt. Sonen Börge som det står i husförhörslängderna blev döpt som Anders i födelseboken. Om det har blivit något fel av prästen kan man förstås undra men det verkar inte finnas någon Börge tätt inpå heller. De sista tio åren föddes dottern Börta och sönerna Johannes å Carl. 1777 och 1780 var Lars bortrest för att mönstra på Livkompaniet i Älvsborgs regemente i Borås. När alla barnen hade flyttat ut förutom sonen Johannes, var det dags för de tre att lämna Frugårdens soldattorp. Efter Lars blivit afskedad flyttade de mellan åren 1788-1791 till ”En stuga på Ögerdskog”. Ögärdet kom senare att bli Ekarebo Lillegård. Åren 1792-1793 blev Lars och Karin skrivna på en backstuga och deras födelseår försvann men även sonen Johannes.


Åren 1794-1795 dyker namnet Qvarnåsen upp och här levde nu endast Lars och Karin. Lars fick nu i längden födelseåret 1738 och inte 1732 som han tidigare hade. En annan familj som också blev skriven ”wid Qvarnåsen” 1795 var sockenskomakaren Börje Larsson med sin familj. Han var gift med Lena Svensdotter och de hade med sig dottern Anna Britta som endast var ett år gammal. Två år senare flyttade den 14 åriga gossen Christopher Nilsson från Istorp Klockaregård in med Börjes familj ett kort tag. Christopher var född på Brattorp Storegård men när han fick flytta hit levde han med sina föräldrar Nils Christophersson, Elin Börjesdotter och sina fem syskon Olof, Börje, Johannes, Maria och Gunnor. Christopher var ett mellan barn så man kan undra varför han fick flytta ut redan, antagligen hade de inte mat nog till alla barnen. 1798 gick Lars Frudins hustru Karin bort men hon återfinns ej inte i dödsboken under given period. In hos Lars Frudin flyttade soldaten Johannes Liljedahl in med sin hustru Ingerd Larsdotter och deras nyfödda dotter Caysa. Hos sockenskomakaren Börje växte familjen med sonen Anders, lika gammal som Liljedahls dotter Caysa. Börjes familj blev året senare skriven på Sorgedalen och tillbaka till Qvarnåsen. Jag undrar hur mycket sanning det ligger i det här dock eller om prästen fått något om bakfoten.


Lars Frudin som varit ensam något år gifte sig den 28 september 1799 med den 24år yngre änkan Ingerd Jonasdotter och de fick tillsammans två barn. Sonen Anders våren 1800 men han gick bort endast 3 månader i ”Koppar” och sedan dottern Edela tre år senare. Soldaten Liljedahl hade vid det här tillfället redan flyttat ut från Qvarnåsen. Samma år som Lars gifte sig byggdes det troligen en till backstuga vid Qvarnåsen. Hit flyttade änkan Britta Börjesdotter och hennes dotter Anna Britta Andersdotter från Fagerhult Rusagården där de levde som inhyses efter hennes make Anders Erlandsson avlidit vintern 1797. Börjes familj flyttade senare vidare till en stuga under Navrabo. Och in hos änkan Britta flyttade änkan Gunilla Hansdotter med sina två barn Anders och Anna ett tag innan de flyttade ner till Istorp by.


Lars och hans hustru Ingerds enda barn, dottern Edela gick bort endast två år gammal i förstoppning 1805 och de blev nu själva igen på torpet. Men tre år senare var det även Lars tur att ta sitt sista andetag våren 1808 64år gammal och Ingerd fick flytta till en backstuga vid Qvarnåsen. Efter Lars bortgång flyttade även änkan Britta med sin dotter Anna Britta från Qvarnåsen. In på Qvarnåsen flyttade det nygifta paret Lars Nilsson och Karin Jonasdotter som båda kom från Torse, och Qvarnåsen blev nu skrivet som torp. De båda var dock inte födda i Istorp socken. Utan Lars var troligtvis född i Fristla och Karin var dotter till Sockenskomakaren Jonas Petersson från torpet Snäred under Västra Vik i Hyssna. In hos änkan Ingerd flyttade senare en Carl Johan Jonasson från Småland in. Men stannade inte länge där innan han flyttade vidare till Skattegården. Åren gick och en till backstuga uppförs under Qvarnåsen där den Utfattiga Artelleristen Pehr Freding flyttade in med sin hustru Carin Carlsdotter. Lars och Karin fick sin första son Börje hösten 1812 och fyra år senare sonen Anders. 1815-16 flyttade Lars Frudins änka Ingerd Jonasdotter nu 52 år gammal tillbaka för att arbeta som piga men blev senare ändrad till ”Enka”. Åren passerade på Kvarnåsen och vi är inne på det sena 1820-talet. Lars och Karins son Börje flyttade ut till Elekärr. I backstugan hos Pehr Freding fick de Pehr Eriksson med hustrun Anna Jönsdotter och deras dotter Anna Britta som inhyses något år innan de blev skrivna på Sockens slut. Pehr hade varit torpare under Ekarebo Lillegård innan han blivit utfattig. Svårt att säga vilket men det kanske kan ha varit Dammet då han blev skriven som torpare efter de på Dammet flyttat. Några år efter Lars och Karins son Börje flyttade ut var det dags för deras siste son Anders tur, som flyttade ner till Töllebäck Häljagården. Nu var det Lars, Karin och änkan Ingerd kvar på Qvarnåsen.


Mot mitten 1830-talet började Lars och Karin bli lite bräckliga och deras äldste son Börje flyttade hem från Elekärr för att hjälpa till på torpet. I backstugan förlorade Per Freding sin hustru Carin vintern 1835. Två år senare, sent i oktober gick även änkan Ingerd Jonasdotter bort 75år gammal. Lars och Karins andre son Anders flyttade också hem en sväng men flyttade vidare ner till Ekarebo Övregård kort därpå. I början av 1840-talet gifte sig sonen Börje med Anna Britta Andersdotter och fick sommaren 1841 sonen Anders. Två år senare gick änklingen Pehr Freding i backstugan bort. Börjes och Anna Brittas familj växte på Kvarnåsen och vintern 1844 föddes sonen Johannes. Börjes mor Karin gick bort året efter 70år gammal. Tre år senare blev Anna Britta gravid igen men under hennes graviditet gick Börjes far Lars Nilsson bort och någon månad senare föddes sonen Carl. De kommande sex åren föddes dottern Lotta och sonen Börje. Men Börje gick bort redan sommaren 1855 knappt 2år gammal i ”Slag” och året efter gick storebrodern Johannes bort 11år gammal även han i ”Slag”. Anna Britta blev gravid igen och vintern 1857 föddes en till son som fick namnet Börje efter sin avlidne storebror. Två år senare föddes Börjes och Anna Brittas andra dotter Petronella men hon somnade in redan efter knappt ett år. Deras äldste son Anders som nu var 20år flyttade upp till Öxnevalla. Även deras son Carl flyttade upp till Öxnevalla några år senare. Deras enda dotter Lotta flyttade senare ut som 18-åring till ”Släp”. Nu var det bara Börje, Anna Britta och deras yngste son Börje kvar på torpet. Sonen Carl flyttade tillbaka åtta år senare men nu med sin hustru Edela Andersson från ”Töle” och de tog över som torpare på Kvarnåsen. Våren 1872 föddes deras förste son Johan August och Carls lillebror Börje flyttade till ”Töle” året efter. Carl och Edela fick sommaren 1874 dottern Selma Alida men hon somnade in knappt ett år gammal 1875. Fram till 1890 föddes barnen Klas Alfred, Selma Alida, August, Frans, Augusta och Axel Birger. Carl och Edelas äldsta son Johan August som var 16år flyttade ut 1888 ner till Ekarebo Frugården där han arbetade som ”tjenare” men några år senare tog båten över till Amerika. Dottern Augusta som föddes sommaren 1888 gick bort redan vintern 1889 knappt ett år gammal. Augusta var den första av många fler som kom att lämna Kvarnåsen de närmsta åren. Carls far Börje somnade in vintern 1890 78 år gammal. Sonen Axel Birger somnade in hösten 1892 endast 3år gammal. Men Edela blev gravid igen 47år gammal och födde våren 1893 sonen Axel Birger. Lyckan varade inte länge för bara några månader senare gick deras enda dotter Selma Alida bort 14år gammal. Två år senare somnade även deras yngste Axel Birger in 1,5år gammal. Några månader senare gick även Carls mor Anna Britta bort 79år gammal. Sonen Klas Alfred som nu var 20år gammal flyttade även han över till Amerika vintern 1896. Efter många tunga år för Carl och Edela blev den stora familjen på Kvarnåsen nu endast Carl, Edela och sönerna August å Frans som var runt 10år gamla.


Nu närmar vi oss slutet 1800-talet och vi har gått igenom nästan 150 års historia. Sonen August flyttade ut vintern 1897 till Fagerhult Lillegård för att redan efter ett år flytta tillbaka till Kvarnåsen och något år senare över till Amerika. Några månader efter August flyttade till Amerika gick hans far Carl bort 53år gammal och Edela blev nu ensam med sonen Frans som var 15år gammal. Men han flyttade ut redan som 16-åring till Onsala 1901 och Edela blev helt ensam på Kvarnåsen. 1905 flyttade Gustaf Adolf Karlsson Boström in på torpet med sin hustru August Johansdotter och sonen Julius från Kärret. De fick hösten 1906 sonen Klas Allan och året efter flyttade änkan Edela ner till ”Kärret Bosgården”. Gustaf med familj levde på Kvarnåsen i nio år till innan de flyttade ner till Klockaregården vintern 1916 och Kvarnåsen blev nu antagligen öde. På Historiska kartor finns det en karta över Kvarnåsen där marken avsöndrats från Ekarebo Lillegården år 1921.


I texten till avsöndringen kan vi läsa:


”Till Ivar Henriksson Ekarebo upplåter och försäljer jag härmed ett jordområde från mitt ägande ¼ mtl. Ekarebo Lillegd. Å Istorp socken för en köpesumma (1900) Ettusen niohundra kronor och följande villkor. Sålda jordområdet är det såkallade Kvarnåsatorpets… Köpessumman är i dag betalt sålunda att i handpenningar Tvåhundrafemtio (250) kronor och öfverstoden med revårs och alltså härmed tillfullo kvitterar, Ekarebo Frugården den 5 nov 1920, Frans J Carlsson.”


Jag har fått reda på av Ingbrit Gunnarsson om Kvarnåsen


”Ca. 1919 köpte Ivar Henriksson på Kroppedammet (det som nu heter Furudal och ligger på höger sida strax innan man svänger in mot Ekarebo kvarn) torpet medan Frans Karlsson köpte boningshuset och flyttade det till Ekarebo Lillegården. Ladugården blev bränne omkring 1920.

Stugan och ladugården var byggda var för sig och båda var omålade. Stugan hade troligen spåntak medan ladugårdstaket var belagt med halm.”


Vi kan hitta Ekarebo Lillegård i Bebyggelseboken med de här två platserna. Frans levde med sin familj i det undre huset Ekarebo Lillegård 4:7.

Bebyggelseboken Ekarebo Lillegård s.184
Bebyggelseboken Ekarebo Lillegård s.184


Tack till Jan Andersson som luskade lite i var Lars Frudin kom ifrån.

Häradsekonomiska kartan
Häradsekonomiska kartan
Lilla torpgrunden kvar från Kvarnåsens torp
Lilla torpgrunden kvar från Kvarnåsens torp

Familjerna tagna från Kyrkoböckerna

Torpare Lars Håkansson Frudin f.1739-02-08 senare f.1732 senare f1738 d.1808-03-03

Hustru Karin Pehrsdotter f.1736-03-24 d.1797-98 – inga anteckningar finns i böckerna

2a hustru Ingerd(Ingrid) Jonasdotter f.1763, senare 1762-10-26 d.1837-10-21

Dotter Elin f.1760-08-05 d.1760-10-25 – 12 veckor

Son Pehr f.1762-11-05

Son Andreas f.1765-02-13

Son Börje (Anders i F-bok) f.1767-11-12(F-bok 1767-11-14)

Nöddöpt dotter f.1869-12-14 d.1869-12-14

Dotter Börta f.1771-01-12

Son Johannes f.1775-05-20

Son Carl f.1781-12-12

2a giftet son Anders f.1800-05-12 d.1800-08-22 - koppor

2a giftet dotter Edela f.1803-06-01 d.1805-07-05 – förstoppning


Torpare Lars Nilsson f.1781, senare 1782-09-30 d.1847-09-21

Hustru Karin Jonasdotter f.1774, senare 1775, födelseboken Hyssna 1775-07-24 d.1845-04-01

Son Börje f.1812-10-13 d.1890-01-03

Son Anders f.1816-07-07


Torpare sonen Börje Larsson f.1812-10-13 d.1890-01-03

Hustru Anna Britta Andersdotter f.1816-02-01 d.1895-10-19

Son Anders f.1841-08-16

Son Johannes f.1844-11-23 d.1856-04-24

Son Karl f.1847-11-27 d.1871-11-10

Dotter Lotta f.1850-05-18

Son Börje f.1853-11-19 d.1855-06-30

Son Börje f.1857-01-25

Dotter Petronella f.1859-12-17 d.1860-09-13


Torpare sonen Karl Börjesson f.1847-11-27 d.1871-11-10

Hustru Edela Andersdotter f.1846-07-29

Son Johan August f.1872-04-04

Dotter Selma Alida f.1874-07-14 d.1875-10-10

Son Klas Alfred f.1876-11-28

Dotter Selma Alida f.1879-07-13 d.1893-09-08

Son August f.1882-01-09

Son Frans f.1885-03-11

Dotter Augusta f.1888-06-24 d.1889-02-16

Son Axel Birger f.1889-07-04 d.1892-10-08

Son Karl Birger (Axel Birger i Hfl) f.1893-05-29 d.1895-01-31


Torpare Gustaf Adolf Karlsson Bostöm f.1881-09-10

Hustru Augusta Johansdotter f.1775-02-10

Son Julius f.1903-11-08

Son Klas Allan f.1906-10-09


Sockenskomakaren Börje Larsson f.1765

Hustru Lena Svensdotter f.1769

Dotter Anna Britta f.1794

Son Anders f.1798


Åbo Nils Christophersson f.1743

Hustru Elin Börjesdotter f.1743

Dotter Maria f.1769-10-17

Dotter Brita Lena f.1771-11-04

Son Olof f.1773-09-19

Son Christopher f.1778-06-15

Son Berent f.1780-11-22

Son Christopher f.1783-08-28

Dotter Gunnor f.1786-05-09

Son Johannes f.1789-08-20


Soldat Johannes Liljedahl f.1777

Hustru Ingerd Larsdotter f.1774

Dotter Caysa f.1798-07-24


Änka Britta Börjesdotter f.1766

Dotter Anna Britta Andersdotter f.1793


Änka Gunilla Hansdotter f.1756

Dotter Anna f.1768

Son Anders f.1793


Backstugesittare Pehr Freding f.1765-04-15 d.1843

Hustru Karin Carlsdotter f.1760-06-20 d.1835-01-06


Länkar till Riksarkivet

Hfl 1752-1776(1763-1767), B127 S61, Lars Frudin på Frugårdens soldattorp


Hfl 1752-1776(1768-1772), B158 S49, Lars Frudin på Frugårdens soldattorp


Hfl 1752-1776(1772-1774), B195 S61, Lars Frudin på Frugårdens soldattorp


Hfl 1752-1776(1774-1776), B230 S59, Lars Frudin på Frugårdens soldattorp


Hfl 1776-1800(1776-1778), B38 S55, Lars Frudin på Frugårdens soldattorp


Hfl 1776-1800(1781-1784), B65 S39, Lars Frudin på Frugårdens soldattorp


Hfl 1776-1800(1784-1787), B89 S35, Lars Frudin på Frugårdens soldattorp


Hfl 1776-1800(1788-1791), B115 S37, Lars Frudin på Frugårdens soldattorp och ”En stuga på Ögerdskog”


Hfl 1776-1800 (1792-1794), B152 S55 Lars Frudin på Backstuga


Hfl 1776-1800 (1794-1795), B195 S75 Lars Håkansson Frudine på Qvarnåsen


Hfl 1776-1800 (1795), B195 S75 Lars Håkansson Frudin på Qvarnåsen


Hfl 1776-1800(1795), B224 S39 Skomakaren Börje Larsson Wid Qvarnåsen


Hfl 1776-1800 (1796), B261 S47 Lars Håkansson Frudin på Qvarnåsen


Hfl 1776-1800(1796), B258 S41 Skomakaren Börje Larsson Wid Qvarnåsen


Hfl 1776-1800 (1797), B294 S43 Lars Håkansson Frudin på Qvarnåsen


Hfl 1776-1800(1797), B292 S39 Skomakaren Börje Larsson inget ställe


Hfl 1776-1800(1798), B326 S43 Lars Håkansson Frudin på Qvarnåsen vid Ekarebo


Hfl 1776-1800(1798), B324 S39 Skomakaren Börje Larsson på Qvarnåsen


Hfl 1776-1800(1799), B358 S41 Lars Håkansson Frudin och Änken Britta Börjesdotter på Qvarnåsen vid Ekarebo


Hfl 1776-1800(1799), B356 S37 Skomakaren Börje Larsson på Sorgedalen till Qvarnåsen


Hfl 1776-1800(1800), B388 S39 Lars Håkansson Frudin på Qvarnåsen vid Ekarebo


Hfl 1776-1800(1800), B389 S41 Änken Britta Börjesdotter på Qvarnåsen


Hfl 1776-1800(1800), B356 S37 Skomakaren Börje Larsson på Sorgedalen till Qvarnåsen


Hfl 1801-1809(1801), B32 S41 Lars Frudin och Britta Börjesdotter på Qvarnåsen


Hfl 1801-1809(1802), B62 S41 Lars Frudin och Britta Börjesdotter på Qvarnåsen


Hfl 1801-1809(1803), B94 S43 Lars Frudin, Britta Börjesdotter och Gunilla Hansdotter på Qvarnåsen


Hfl 1801-1809(1804), B94 S43 Lars Frudin och Britta Börjesdotter på Qvarnåsen


Hfl 1801-1809(1805), B130 S49 Lars Frudin och Britta Börjesdotter på Qvarnåsen


Hfl 1801-1809(1806), B159 S41 Lars Frudin och Britta Börjesdotter på Qvarnåsen


Hfl 1801-1809(1806), B192 S41 Lars Frudin och Britta Börjesdotter på Qvarnåsen


Hfl 1801-1809(1807), B226 S41 Lars Frudin och Britta Börjesdotter på Qvarnåsen


Hfl 1801-1809(1808), B262 S41 Änkan Ingrid Jonasdotter


Hfl 1810-1818(1810), B32 S43 Lars Nilsson, Änkan Ingrid Jonasdotter och Pehr Freding


Hfl 1810-1818(1811), B70 S41 Lars Nilsson, Änkan Ingrid Jonasdotter och Pehr Freding


Hfl 1810-1818(1811-1812), B89 S15 Lars Nilsson och Pehr Freding


Hfl 1810-1818(1812), B116 S41 Lars Nilsson på Torpet Qvarnåsen Lilla Ekarebo


Hfl 1810-1818(1813), B134 S11 Lars Nilsson på Torp under Ekarebo Lillegård


Hfl 1810-1818(1814), B165 S7 Lars Nilsson på Torp under Ekarebo Lillegård


Hfl 1810-1818(1815-1816), B188 S7 Lars Nilsson på Torp under Ekarebo Lillegård


Hfl 1810-1818(1816-1817), B214 S11 Lars Nilsson på Torp under Ekarebo Lillegård


Hfl 1810-1818(1817-1818), B252 S11 Lars Nilsson på Torp under Ekarebo Lillegård


Hfl 1819-1821, B19 S16 Lars Nilsson på Torp under Ekarebo Lillegård


Hfl 1822-1823, B16 S11 Lars Nilsson på Torp under Ekarebo Lillegård


Hfl 1824-1827, B21 S6 Lars Nilsson på Torp under Ekarebo Lillegård


Hfl 1827-1831, B24 S27 Lars Nilsson på Torp under Ekarebo Lillegård


Hfl 1831-1834, B23 S25 Lars Nilsson på Torp ¼ utbruk Anders Gullbransson på Stora Kärret


Hfl 1834-1837, B23 S25 Lars Nilsson på Torp ¼ utbruk Anders Gullbransson på Stora Kärret


Hfl 1837-1840, B24 S27 Lars Nilsson på Torp ¼ utbruk Anders Gullbransson på Stora Kärret


Hfl 1840-1844, B24 S27 Sonen Börje Larsson på Torp ¼ utbruk Anders Gullbransson på Stora Kärret


Hfl 1844-1848, B24 S27 Börje Larsson på Torp ¼ utbruk Anders Gullbransson på Stora Kärret


Hfl 1848-1852, B25 S29 Börje Larsson på Torp ¼ utbruk Joseph Swensson på Stora Kärret


Hfl 1852-1856, B25 S29 Börje Larsson på Torp ¼ utbruk Alexander Bundsen på Stora Kärret


Hfl 1856-1862, B25 S29 Börje Larsson på Torp ¼ ägare Lars Johan von Holten på Stora Kärret


Hfl 1862-1873, B22 S29 Börje Larsson på Torp ¼ ägare Lars Johan von Holten på Stora Kärret


Hfl 1862-1876, B22 S29 Sonen Carl Börjesson på Torp ¼ ägare Lars Johan von Holten på Stora Kärret


Hfl 1876-1887, B60 S57 Carl Börjesson på Torp ¼ ägare Schmidt på Stora Kärret


Hfl 1887-1896, B77 S77 Karl Börjesson på Torp


Hfl 1897-1906, B71 S66 Karl Börjesson torpare, Gustaf Adolf Karlsson Boström


Hfl 1907-1918, B72 S64 Gustaf Adolf Karlsson Boström (inloggning krävs)


Länkar till Historiska kartor

Istorps by 1855


Kvarnåsen säljes 1920


Comments


bottom of page