top of page

Berättelse: Kvinnan funnen under snön

Jag fick en kopia på att ark med ett par platser runt Hedgärdessjön, 33st, och lite beskrivning om dem av Kent på hembygdsföreningen.


Och jag tänkte jag kunde följa upp lite om de här platserna. Vissa torp försvann innan den Häradsekonomiska kartan togs fram vid 1890-talets slut. Har dessvärre inte hittat några äldre kartor som beskrev de här ”skogs”-raderna som Skenes större gårdar ägde. Så det är kul att få lite extra platser att besöka i närområdet.


Jag har tagit information ur ”Där färdvägar möts” och Kyrkböckerna. Besitter inte Assbergsboken, så detta är min tolkning.


Första punkten jag tar, nr 28, skrivs det om ett tragiskt öde vintern 1844

”Här påträffades hustrun Susanna Larsson, Långhall f. 1790 .d1844 som gått vilse och fanns under snön den 18/12 -44.”


Ska vi titta lite närmare på Susanna.


Läser vi först Dödsboken 1825-1861, hittar vi Susanna Carlsdotter, Undantagshustru under Gyltegården.

Som dödsorsak kan vi läsa:

”Död ute på marken och först återfunnen den 18 December”.


Dödsdatumen är den 8 november, och då kan vi nog tolka det som om att Susanna försvann den 8 november och låg ute ända fram till den 18 december. Hon hade hittats mellan offerkastet och Långhall enligt kartan.


Man kan ju tänka sig att det kanske var några skallgångar för att försöka hitta henne. Alla nära o kära gick runt med facklor och gjorde allt för att hitta henne.

Men hade hon gått vilse, så kanske det berodde på en kraftig snöstorm och Susanna gick fel, orkade inte mer och blev begravd under snömassorna. Hennes spår måste försvunnit timmarna efter.


Långhall låg under Gyltegården, så man kan tänka sig att de hade nära kontakt.


Vi hittar Susanna Carlsdotter under Assberg Gyltegården ½ ”Övre” i Husförhörslängden 1841-1851.

Här står det att hon dog den 8 november 1844.


Susanna Carlsdotter föddes den 17 april 1790 i Assberg Klefvag. Hennes föräldrar var Carl Svensson och Stina Larsdotter.


I Hfl 1791-1792 ser vi att Susanna hade en äldre syster Lotta född 1787. Hennes mor Stina födde 1764. Sedan är arket bortrivet upp till, så ser inte faderns namn eller stället de bodde på.


Sedan finns det ju ett glapp i Hfl till 1810.


Här ser vi att fadern Karl Swensson föddes den 15 mars 1762 och modern den 14 december 1764.

De bodde på ”Berg Andersgårdern eller Klefvag.”.

Karl Och Stina fick en son Swen, född den 16 juli 1802. Men han har anteckningen ”Gicktvärk” redan som 10 åring. Lotta står gift Håfven Lars… och Susanna är utflyttad.


Susanna hade gift sig med Swen Swensson född den 29 juli 1778 och de bodde under Gyltegården.


Susanna och Swen får dottern Stina den 15 februari 1816.

Inneboende hade de även Swens mor Anna Swensdotter född den 20 juni 1755 samt hans bröder Anders född den 5 februari 1792 och Carl Swensson född den 19 februari 1789.


Brodern Anders har notisen ”Br går på 2 kryckor”. Undrar vilken medfödd skada han kan ha haft, eller om det är en olycka som var orsaken till kryckorna? Och Carl står som dräng.


Anders gick bort hösten den 24 september 1821 i ”Bröstfeber” endast 29 år gammal.


Den 19 november 1822 föds Susannas och Swens andra dotter, Anna Stina. Men lyckan blir kort tillsammans. Susannas make Swen går bort den 29 december 1822, lite över en månad efter dotterns födelse, 44 år gammal i ”Sva…”, ev Svartsot.

Skulle någon kunna tyda den dödsorsaken för mig? Länk finns nedan.


Susanna gifte om sig den 19 november 1824 med Sven Larsson från Bårred Nohlgård i Hajom.

Sven var född den 1 maj 1796, så han var 6 år yngre än Susanna.


Året efter vigseln får Susanna och Sven sitt första barn tillsammans. Sonen Carl föds den 4 december 1825. Tre år senare föds dottern Lotta den 15 maj 1828, och Anna den 15 juni 1831.


Så nu är de fem i familjen samt Susannas äldre svägerska Anna Swensdotter och hennes son Carl som fortfarande jobbar som dräng åt familjen.


Den 17 april 1836 var dock tiden inne för den gamla svägerskan, och hon går bort hela 81 år gammal i ”Ålderdom”. Samma år flyttar drängen Carl, Annas son till Hajom.


Susannas äldsta dotter Stina flyttar till Haby Kullen 1841. Och samma år går deras son Carl bort den 24 november 1841, endast 16 år gammal i ”Lungsot”.


Nu är vi framme vid 1844 och Susannas bortgång. Vad hände med alla barn och maken?


Susannas andra dotter Anna Stina gifter sig med Emanuel Nilsson född den 8 februari 1811.

”Emanuel Nilsson, förläggare inom linnebranschen” – Där färdvägar möts.


Lotta började jobba som piga åt sin syster och hennes make.

Enklingen Swen flyttar till Undantaget vid Gyltegården samma år.


Swen gifter om sig med pigan Ingjerd Ericsdotter från Hultet torp, född den 31 mar 1807.


Swen och Ingjerd fick dock inte många år tillsammans. Den 22 april 1849 går Ingjerd bort i ”Lungsot”, 42 år gammal och den 1 augusti går även Swen bort i ”Halta”, 53 år gammal.


Det kan också vara nu dagens Övre Gyltegårdens mansbyggnad uppförs. I boken Sveriges Bebyggelse står det att byggnaden är uppfört runt 1850. Och på en äldre skifte karta från 1832, står byggnaden med kortsidan mot Skenejärn. Dagens byggnad står med långsidan mot Skenejärn.


Anna Stina och Emanuel får sonen Johannes den 22 juli 1846. Åren går och den 9 september 1852 föds sonen Sven. Deras tredje son Gustaf föds den 11 november 1857.

Gustaf går dock bort den 10 juni 1861, endast 3 år gammal i ”Btram feber”?


Den 10 mars 1864 föds dottern Augusta.


Sonen Johannes har en intressant notis 1869.

”bet 17/7-68 rymd 69”


Bläddrar man bak i Hfl 1862-1871 del 2 sida 470, Förteckning å personen som icke finns å Kyrkoskrifningsstället inom Örby.

”Hemmansonen Johannes Emanuelsson, rymd 1869 till Amerika”


Sonen Sven gifter sig den 7 november 1882 med Augusta Eriksdotter som även flyttar in på hemmanet några dagar innan de flyttar till Baskagården där de brukar gården av sin far Emanuel Nilsson.

Här får de dottern Julia Maria född den 18 februari 1883 och sonen Johan Eskard född den 16 januari 1885. Två år senare, den 11 april 1887 går Sven bort i ”Lunginflammation”, endast 34 gammal.


På hemmanet bor nu Emanuel, Anna Stina och dottern Augusta kvar samt alla pigor och drängar.


Men 1890 blir de tre endast en. För maken Emanuel går bort den 10 mars 1890, 71 år gammal och dottern Augusta. Hon går bort den 26 juli i ”Hjertförlamning”, endast 26 år gammal.


Gyltegården köptes upp av Johannes Eriksson född den 8 juli 1843. Den stora familjen flyttar in den 14 oktober 1892, kommen från Hyssna.


Johannes var gift med Maria Christina Johansdotter f. 17 augusti 1843, och tillsammans hade de 8 barn.

Carl Josef f. 9 okt 1871

Hanna Olivia f. 1 apr 1874

Johan Emanuel f. 19 nov 1875

Anna f. 10 juni 1879

Maria Davida f. 26 jun 1881

Carl Abel f. 10 maj 1884

Gustaf Elof f. 20 maj 1887

Klara Elfrida f. 16 jun 1891


Det finns fotografier i Där färdvägar möts när de jobbar på ängarna.

Sönerna Johan och Gustaf finns med på de här, de brukade gården tills Gustaf köpte det 1925.


Anna Stina, Susannas dotter levde på Övre Gyltegården i undantaget till sin död den 18 januari 1915, hela 96år gammal.


Nu när vi är inne på 1900-talet känns det ju nästan som man kan ta på det. Det finns ett fotografi i Där färdvägar möts på Övre Gyltegården från 1915. Och där kan vi se att den nu vitmålade mindre byggnaden antagligen var röd. Kan det varit ”Undantaget” som gamla Anna Stina levde sina sista dagar i? Man kan nästan föreställa sig att hon sitter vid fönstret och tittar på allt folk som besökte gården. Finns det något fotografi på Anna Stina, hade varit kul att få med?


Den här storyn blev lite längre än vad jag tänkte mig, trodde faktiskt att hon var från Långhall o då inte så mycket att gå igenom. Men kände ändå att jag ville ha så mycket historia som möjligt. Och Gyltegården är ju bara ett stenkasst från Assberg som jag bor. Jag ser ju ladugården från mitt vardagsrumsfönster.


Här kommer några intressanta tidningsartiklar igenom åren från Borås Tidning. Dock inget om Susanna, men Gyltegården.


1869-06-02

”Undertecknade, som några år hjelpts åt med handel, eller med andra ord handlat ihop, likväl utan att hafva derom skrifteligt kontrakt eller förbindelse att svara för hvarandra, få härigenom tillkännagifva, att vår hopahandel har med denna dag upphört, och att hvar och en af oss kommer hädanefter att sköta sina egna affärer.

Assberg, Gyltegården den 27 April 1869. E. M. Nilsson John Nellson.

Till vittne: Anders Nilsson, Skene

Sven Petter Andersson.”1890-07-03

”Landtegendomarne

½ mtl. Frälse skatta Assberg Gyltegården och ¼ mtl. Kr.-sk Assberg Baskagården i Örby socken, finnas, i anseende till egaren Emanuel Nilssons frånfälle, till salu för billigt pris. Egendomarne äro belägna utmed allmänna landsvägen mellan Borås och Warberg, cirka 10 minuters väg från Skene jernvägsstation. Jordbruket är af bästa beskaffenhet. Skog till husbehof och afsalu. Fastigheterna, hvilka båda äro väl bebygda och så belägna att de med fördel kunna skötas i sambruk, säljas antingen hvar för sig eller båda gemensamt. Vidare upplysningar erhållas af förmyndaren i sterbhuset.

K. A. Hansson, skene.”1890-07-29 – Dödsannons för dottern Augusta


1891-09-29 – Baskagården till salu efter Anna Stinas son flyttade till Baskagården

”Kungörelse.

Genom offentlig auktion som förrättas på stället måndagen den 12 nästa oktober kl. 3 e. m., upplåtes på arrende aflidne Sven Nilssons omyndige barns hemman ¼ mtl. Kronoskatte Assberg Baskagården, beläget nära intill Skene Jernvägsstation.

Hemmanet har nästan nya hus samt god, välskött jord, i hög växtkraft.

Fastigheten bortarrenderas på 10 år och får tillträdas den 14 nästa Mars, öfvrige vilkoren uppgifvas vid auktionen.

Grästorp, Fritsla den 24 Sept. 1891.

Efter anmodan

Joh. Aug. Johanson.”1892-02-06 Lagfarter (Anna Stina)

”Lagfarter, beviljade vid lagtima hösttinget med Marks Härad:

40:o) å ¼ mtl Assberg Gylteg., i Örby socken, med undantag af afsöndring, som Anna Svensdotter bekommit i arf;”Dödsboken 1825-1861 Susanna Carlsdotter https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044901_00037…

Dödsboken 1825-1861 Svägerskan Anna Swensdotter https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044901_00024…

Dödsboken 1825-1861 Sven och Ingjerd https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044901_00043…

Dödsboken 1861-1894 dottern August och Emanuel https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00097304_00158…

Dödsboken 1915-1935 Anna Stina, Susannas dotter – inloggning krävs


Hfl 1820-184 Susanna och nya maken Sven https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044878_00092…Skifte karta 1920, ser vi den gamla ladugården till Övre Gyltegården samt gamla mansbyggnaden till Undre Gyltegården. Vi kan även se att ett av två torpen i Långhall står, den plats vi känner till Långhall idag.

gyltegården assberg skene
Gyltegården som uppfördes av dottern till Susanna Carlsdotter
gammal karta över assberg 1821
Karta över Assberg, F = Gyltegården 1821

コメント


bottom of page