top of page

Marknadsslagsmål i Björketorp

Som nämnts i inlägget om Emil Karlsson från Holmagärde så var han inte den enda i familjen som kom i klammeri med rättvisan. Fadern Karl Esbjörnsson hade flera domar emot sig, flera av dem redan innan Emil föddes. När Emil var sex år gammal anklagades fadern för misshandel. Jag hittade domboken från Marks häradsrätt och tror mig att fått en liten inblick hur det gick till, även om det vimlar av olika, ibland motsägelsefulla, uppgifter. Det hela utspelade sig i samband med Björketorps marknad den 3 oktober 1871. De två som det främst handlar om här är Karl Esbjörnsson och en man vid namn Börje Andersson i Nabbared. Dessa två hade en historia av osämja sen lång tid tillbaka.


Det var troligen här som Karl Esbjörnsson och hans familj bodde. I husförhörslängden skrevs det Gärdsjö på den tiden och det låg långt ut på ett skifte tillhörande Holmåkra.


Börje hade blivit av med en häst ett tag före händelsen och han misstänkte att Karls son Markus låg bakom stölden. Börje hade sagt detta till Karl och fått till svar ”Akta du dig för min Markus”. Ett vittne trodde sig också ha hört Karl yttra: ”Markus skulle gifva Börje Andersson så pass , att han ej vidare skulle leta efter någon märr”


Någon hade sett Karl Esbjörnsson vifta med en kniv tidigare denna dag och på väg från marknaden brakade det loss.

Det diskuterades fram och tillbaka vem som börjat och vilka som egentligen deltagit men till slut enades man om att upprinnelsen var att Börje drämt till Karl med en käpp i pannan så att blodvite uppstått. Karl hade fallit omkull och Börje hade rusat därifrån. Flera andra personer anslöt också och Börje blev snart upphunnen och träffad i axeln av beslaget till en spade som kastas emot honom. Karl hade nu kommit på fötter och sprungit ifatt. Han greppade Börje i håret och fick omkull honom och snart var slagsmålet i full gång. Börje skulle samma dag också nämnt för en annan person att han blivit bestulen på en klocka.

I ett senare vittnesförhör hade någon sett en liten gråtande flicka i närheten av slagsmålshopen som hållit ett silverur i handen. Hon hade lämnat över det till en man och sagt ”Här skall ni få klockan , bara ni inte slå far”


Både Karl Esbjörnsson och hans son Markus som var i 25-års-åldern, var alltså inblandade i rättsprocessen. Markus hävdade bestämt att han var oskyldig och han frikändes också senare.

Det verkar dock som att han var en rätt aggressiv och hotfull ung man. Förutom de uttalanden fadern fällt angående honom så kom det också fram andra vittnesuppgifter under rättegången. Ett vittne hade någon vecka efter marknadsincidenten träffat Markus som inte uttryckligen medgivit att han deltagit i slagsmålet men sagt att han ingenting ångrade. Han skulle inte låta sig gripas förrän han fått tillfälle att ”sticka Börje Andersson då han gärna skulle ta fem år för honom” Han hade också sagt att om någon skulle komma honom nära för att gripa honom så hade han en kniv med ”hvilken han i falla af behof kunde afskära sitt rockskjört eller fingrarna på den som vågade fatta deruti”

Hur som helst dömdes han inte[1] Fadern Karl däremot fick tre månader och Börje två.

Ett drama som detta gick förstås inte obemärkt förbi. Man kunde läsa om det i flera av landets tidningar. Jag hoppas och tror att Björketorps marknad nuförtiden är en lugnare tillställning…Charlotta Andersson Sandberg

Facebook: Genealogista

genealogista76@outlook.com

[1] Marks häradsrätt (N, P) AIa:294 (1872) Bild 3470

Ulricehamns tidning 1871-10-13

Comments


bottom of page