top of page

Marktvist i Kungsäter med ödesdigert slut

Våren 1887 blev det bråk om en liten åkerlapp i Kungsäter. Tragiskt nog ledde detta till att en av kombattanterna miste livet. Den avlidne var Abraham Toresson, en torpare som bodde under gården Torp med hustrun Lotta och sju barn. Abraham var född i Kungsäter 38 år tidigare och hade bott där i hela sitt liv[1].

Någonstans i dessa trakter bör dramat ha utspelat sig.

Gårdarna Hult och Torp finns med men jag vet inte exakt var den omskrivna lilla åkerlappen låg.


Han hade påbörjat vårarbete på en liten lycka under förevändning att hans husbonde sagt att denna jordlott hört till dennes mark. Detta höll dock inte Anders Karlsson under Hult med om. Marken tillhörde hans torp, han hade ju till och med sått råg där i höstas och såg därför inte med blida ögon på när grannen kom dit och började inkräkta på hans område. Anders hade redan tidigare bett Abraham att avbryta vad han höll på med men då detta inte hjälpt hade han nu tagit med sig två vittnen och återigen uppmanat honom att sluta. De hade skilts åt i godo men när Anders några timmar senare återigen fick se Abraham återuppta arbetet rann det över.


En hetsig ordväxling uppstod och rätt som det var hoppade Abraham över gärdesgården , rusade mot Anders stuga med en grep i högsta hugg och uppträdde hotfullt. Anders fick tag i en yxa i vedboden och med den i näven gick han in i sin stuga. Anna Charlotta, som bodde med honom hade bett honom att lägga undan yxan men det hade han inga planer på och hon insåg att det var bäst att avvika. Snart var Abraham framme och började banka på dörren. När han kom in rusade han mot Anders i syfte att slå till med grepen, Anders parerade, såväl grep som yxa for runt i luften och snart befann sig de båda i ett slagsmål som förde dem ut på gårdsplanen. Där fick Abraham upp en kniv och måttade mot Anders huvud, dock utan att träffa. Anders vevade med yxan och träffade vid Abrahams vänstra öra och när denna fallit till marken tog Anders grepen, som fallit till marken och utdelade ytterligare slag med denna[2].


Anders hävdade under rättegången att han absolut inte haft för avsikt att döda Abraham, han handlade enbart i självförsvar. I anteckningarna från fängelset står att han dömts för ”uppsåtligt dråp, begånget af hastigt mod och under synnerligen förmildrande omständigheter undergå straffarbete i sex år”[3]. Enligt en anteckning hade han begått brottet i berusat tillstånd[4].Vem var då denne Anders?

Han växte upp i en backstuga under Strömmared Västergården i Istorp[5].. Familjen bestod av :

Carl Svensson 1820

Anna Jonsdotter 1828

Inga Cajsa 1852-06-28

Anders 1855-01-25

Sven August 1857-08-27

Aron 1861-06-10

Anna Brita 1865-01-18 d.1868

Abraham 1871-01-22 d.1872-06-03

Abraham 1873-12-01


Hans farfar, avskedade soldaten Sven Ström bodde också i backstugan när Anders var riktigt liten. I anteckningar från fängelsets biografibok kan man läsa att det varit så fattigt i hemmet att barnen periodvis fått gå och tigga. Anders hade trots detta fått möjlighet att besöka skolan fram till konfirmationen, även om det inte varit med någon större regelbundenhet. Han hade senare varit dräng på några ställen i Istorp [6]. Anders gifter sig 1877 med Josefina Börjesdotter från Öxnevalla. De bor först under Torse Oset där Anders varit dräng men 1879 flyttar de till Kungsäter och blir torpare under Hult[7].. Hustrun ska ha varit sjuklig och deras första barn var dödfött. Kort efter att det andra barnet fötts dog hans hustru och även den lilla flickan avled, bara två månader gammal. Mitt emellan dessa två tragiska händelser föddes ett oäkta flickebarn på en annan gård i Kungsäter. Enligt fängelsets anteckningar var Anders far även till detta barn, även om ingen fader anges i födelseboken[8]. Modern till detta barn heter Anna Charlotta Johansdotter f. 1867 i Kungsäter.[9] 1885 kommer hon till Anders, som nu är änkling, som piga[10]. I fängelsets anteckningar står det: Allt sedan, och äfven innan hustruns död har fången varit ”bekant” med sin piga och med henne sammanavlat ett oäkta barn.


Vi vet ju nu vad som hände våren 1887 när Anders gick så hårt till angrepp på sin granne att denne sedan avled av skadorna. Han hamnade i Vänersborg men blev senare på sommaren skickad till Nya Varvet i Göteborg[11].

Det är motstridiga uppgifter om hur de inblandade varit som personer. Tidningarna skriver att Abraham haft ”ett retsamt och våldsamt sinnelag” medan Anders varit ”känd som en from och stillsam person”. I fängelseanteckningarna däremot beskrivs Anders som en man som ”hafva ett argt och girigt verldssinne”. Hur det än var med den saken så fick han goda omdömen med sig från fängelset. Första året var de inte så imponerade men sen hade han högsta betyg i både uppförande och flit.[12] Han fick också beröm för att han läste väl[13]. I kyrkoboken på Nya Varvet brer man på rejält: ”Har under hela fängelsetiden ådagalagt utan avbrott ett stilla, gudfruktigt lefnadssätt[14]


När Anders kommer ut efter fängelsestraffet gifter han sig med Anna Charlotta och de flyttar till Fagerhult lillegården i Istorp[15] Nu kom en hel radda med legitima barn[16].

Emma 1894-11-10

Hilma 1894-11-10

Alma 1895-12-18

Ida 1897-11-27

Karl 1900-01-03

Gerda 1902-01-31

Julia 1904-03-02

Anders Johan 1906-12-04

Selma 1909-05-15

Anders bodde kvar i Fagerhult till sin död 1947.


Nedan finns en av tidningsartiklarna i sin helhet. Den är hämtad från Borås tidning 18870528

Charlotta Andersson Sandberg

Facebook: Genealogista

genealogista76@outlook.com

[1] Kungsäter (N, P) CI:3 (1839-1861) Bild 410 [2] Borås tidning 18870528 [3] Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIga:7 (1881-1887) Bild 3600 / sid 338 [4] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIId:6 (1883-1888) Bild 245 / sid 226 [5] Istorp (P) AI:15 (1852-1856) Bild 91 / sid 172, Istorp (P) AI:16 (1856-1862) Bild 91 / sid 172, Istorp (P) AI:18 (1862-1876) Bild 192 / sid 188 [6] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIe:7 (1886-1887) Bild 750 / sid 82 [7] Istorp (P) AI:19 (1876-1887) Bild 262 / sid 257 [8] Kungsäter (N, P) CI:4 (1861-1893) Bild 970 / sid 96, Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIe:7 (1886-1887) Bild 750 / sid 82 [9] Istorp (P) AI:20 (1887-1896) Bild 94 / sid 87 [10] Kungsäter (N, P) AI:9 (1878-1889) Bild 54 / sid 50 [11] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIe:7 (1886-1887) Bild 750 / sid 82, Nya Varvets centralfängelse (O) DIIId:6 (1883-1888) Bild 245 / sid 226, Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIb:11 (1886-1887) Bild 960 / sid 82 [12] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIe:7 (1886-1887) Bild 750 / sid 82 [13] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIId:6 (1883-1888) Bild 245 / sid 226 [14] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIId:6 (1883-1888) Bild 245 / sid 226 [15] Kungsäter (N, P) AI:10 (1889-1898) Bild 62 / sid 56 [16] Istorp (P) AI:20 (1887-1896) Bild 94 / sid 87, Istorp (P) AIIa:2 (1907-1918) Bild 840 / sid 75, Istorp (P) AIIa:3 (1918-1932) Bild 980 / sid 85, Statistiska Centralbyrån (SCB) - 1940 års folkräkning H1AA:360 (1940) Bild 4410 / sid 12

Kommentare


bottom of page