top of page

Morfar Nils berättar

”Gubben Branting var blind och bodde på ett torp i Skene skog. En dag före jul hade han slut på snuset. Nu var det så att han inte ville gå ner till Skene för bara detta utan kom på att han skulle gå till sin kusin ”Strands August” vid Borredsjö och låna lite. De två gubbarna brukade ofta hälsa på varandra. Stigen i skogen kände Brantingen väl till som hade gått den många gånger. Men nu var det så att han råkade komma fel och gick ut i ”Mavik” en bottenlös mosse inte långt i från Strands. Och där fastnade han och dog. Folk var ute och letade och ropade men man hittade honom inte. Men sen på vårsidan var några karlar från Hjorttorp vid sjön och jagade änder, fick de se flera korpar som flög över något och när de kom närmare såg de ett sönder hackat huvud sticka upp ur mossen. På så vis brev gubben Branting funnen. Han drogs upp på stora klippan vid sjökanten vid Strands. ”Strands Klas” som var en liten pajk då kom ihåg hur det luktade där han låg. Han fick sen likkista och begravning på Hajoms kyrkogård.”

Maviks udden som går ut i Borredsjön
Maviks udden som går ut i Borredsjön

Morfar Nils är inte min morfar utan Nicklas Oskarsson från Flyhult i Torestorp. När han var liten var han ofta med sin morfar i Skene Skog och fick berättat gamla berättelser om personer runt där omkring. Gubben Branting har både jag och Nicklas försökt hitta i dödsböckerna i Örby och Hajom men det var inga namn som stack ut eller dödsorsaker under perioden 1895-1915. Så vem den här Branting kan ha varit är för oss en stor gåta. Inte heller vilket år som det hände vet vi. Men ”Strands Klas” var ung och då är vi på slutet 1800-talet och in på 1900-talet. Vilka var då de andra i berättelsen? Vi har ”Strands August” och ”Strands Klas”.

Hajom kyrka
Hajom kyrka

Strands August levde i en backstuga med sin familj och syster Christina Johansdotter under Hjorttorp Nedergård. Backstugan kan vi än idag se spåren av om man går igenom Skogsslätt och ner mot sjön. På vänster sida ligger en tydlig torpgrund och är bara ett stenkast där Branting gick ner i mossen. Backstugan revs runt 60-talet efter det stått öde i 30 år och åkern som låg intill kallades Skogagaps åker. Från den åkern var ett gap med tvärgående granslanor som man sköt undan för att släppa korna på skogen. Många hade korna på skogen förr om somrarna. Augusts fulla namn var August Johansson Strand, son till Soldat nr. 181 Johannes Andersson Strand och hustrun Edela Börjesdotter under Hjorttorp Nedergård. August hade fyra syskon som var både yngre och äldre, Anna Brita, Anders, Christina och Betty. Brodern Anders flyttade ut 1869 och systern Anna Brita 1872. Hans mor Edela gick bort när August var 23år gammal hösten 1874. Systern Betty gifte sig 1881 å flyttade ut och hans far Johannes gick bort två år senare våren 1883. Vid den här tiden byggde August backstugan och levde med sin syster Kristina. August träffade några år senare sin blivande hustru Anna Kristina Karlsdotter som arbetade som piga på Forsebäck under Skallared. Detta torp låg bara uppför skogsvägen längst den gamla landsvägen. De fick sönerna Johan Edvin och Klas (Strands Klas) de kommande fem åren. Klas kom att bli Nicklas morfars svärfar och han som byggde den nuvarande stugan på Skogsslätt.

August och hustrun Kristina framför backstugan han byggde
August och hustrun Kristina framför backstugan han byggde
August sittande på trappen till Skogslätt
August sittande på trappen till Skogsslätt

Så vad ville jag egentligen med det här inlägget kan ni nu undra? Det finns många berättelser där ute från förr, vissa är sanna, andra påhittade, vissa har ändrats med tiden och kanske utspelade sig längre bak än vad berättelsen förtäljer eller med andra namn. Det är dock mycket intressant att få ta del av de här gamla historierna. För det skapar en nyfikenhet över vilka personerna var i berättelserna. Branting hette säkert inte Branting och var han ens skriven under Örby eller Hajom? Varför hittar jag inga spår efter en person som omkommit på det här hemska viset? Varken i Hfl eller de gamla tidningarna. Besökte även Hajom kyrka men troligtvis fick han ingen sten som många andra fattigare sockeninvånare förr. Han nämns som kusin men jag har inte resurserna till att på ett smidigt sätt spåra rätt på vem hans kusiner var. För Augusts far Johannes var född 1813 och modern 1814 i Hajom. Folk stryks över men nämns inte var hän de flyttar. Man vill ju gärna få till ett bra slut men ibland räcker det men en intressant berättelse. Nicklas har lite andra små anekdoter från sin morfar Nils, så på återseende i skogarna runt Skene Skog.


Finns det någon person där ute i bygden som också har hört talats om den här berättelsen eller har något att tillägga är det alltid trevligt att höra det :)

Skogsslätt upp till höger, backstugan nämns "T" ovan
Skogsslätt upp till höger, backstugan nämns "T" ovan

Soldat Nr 181 Johannes Andersson Strand f.1813-07-28 d.1883-05-15

Hustru Edela Börjesdotter f.1814-12-25 d.1874-10-12

Dotter Anna Britta f.1841-05-26

Son Anders f.1843-03-05

Dotter Christina f.1847-05-05

Son August f.1851-04-18

Dotter Betty f.1855-03-08


Bst August Johansson Strand f.1851-04-18

Hustru Anna Kristina Karlsdotter f.1865-11-24

Son Johan Edvin f.1890-06-23

Son Klas Bernhard f.1893-07-16


Hfl 1848-1853 B34 S48 – Soldat Johannes Andersson Strand under Hjorttorp Nedergård


Hfl 1853-1861 B53 S42 – Soldat Johannes Andersson Strand under Hjorttorp Nedergård


Hfl 1861-1872 B52 S51 – Avsk. Johannes Andersson Strand under Hjorttorp Nedergård


Hfl 1873-1885 B92 S88 – August Johansson Strand bygger backstugan


Hfl 1885-1898 B157 S144 – August Johansson Strand med sin familj i backstugan


Hfl 1899-1912 B115 S106 – August Johansson Strand med familj i backstugan


Google Maps "Strands August":


Google Maps platsen han hittades på: https://goo.gl/maps/522G3WzBPp5VFnHE9

Comments


bottom of page