top of page

När skammen ledde till mord. Del 2

Tyvärr var det inte så sällsynt med barnamord i våra trakter på 1800-talet. Här kommer ytterligare några fall.


Börta i Tostared 1862[1]

Den här historien skiljer sig en del från de övriga, här drogs stora delar av familjen med i fallet. På Kulla Västergård i Tostared[2] bodde på 1860-talet Thalenius Larsson, Britta Börjesdotter och deras fem barn.Vårvintern 1862 nedkommer dottern Börta med ett oäkta flickebarn. I husförhörslängden står att barnets mor, Börta dömdes till 4 månaders straffarbete för vållande till dråp[3]. Hon var troligen inte den mest drivande för då hade hon med all sannolikhet dömts hårdare. Istället var det hennes egna föräldrar som fick de hårdaste straffen. Fadern Thalenius, som troligen var den som dödade barnet, dömdes till fästningsarbete för resten av livet. Han kom till Landskrona 1862[4]. Modern Britta dömdes till livstids straffarbete för att hon rått och uppmanat till dråp. Britta hamnade i Norrköping 1862[5] Hon skrev en nådeansökan 1869 och den beviljades. 8 års straffarbete fick räcka[6].


Börta själv verkar få ett ganska normalt liv efter händelsen. Hon gifter sig med Börje Andreasson f 1835 och bor kvar på gården i Kulla.

Hennes make, Börje, kommer att vistas en del i Amerika[7]. Börta och barnen bor kvar[8]

Hennes föräldrar bor senare på undantag så deras straff ändrades tydligen, det blev inte livstid.[9] Börta bor på äldre dagar på Eskekärr. En av sönerna bor där med sin familj. Två av hennes andra barn hamnar, liksom fadern, i Amerika.

Börta dör 1905-05-29.[11]Anna Brita från Fotskäl (Örby) 1863

Anna Brita växer upp på Gripslid i Örby där fadern var soldat[12]. Hon flyttar från föräldrahemmet till Berghem 1861 och vidare till Fotskäl året därpå.

Anna Britta var piga i Uddetorp, Fotskäl vid tiden för brottet men barnet föddes i Örby och begravdes där efter rättsmedicinsk undersökning[13]

Anna Britta döms till 15 dagars vatten och bröd samt ett och ett halvt års straffarbete och hamnar i Vänersborg[14]


På 1870-talet var hon piga i Vänersborg[15] Kom till Ågården i Råda som piga 1873[16] Får oäkta sonen Gustaf Adolf 1875. Han skrivs sen som bådas son när hon gifter sig med Karl Andersson Gullman och bosätter sig i Råda[17]. Paret får ytterligare fyra barn.

Hon blev änkling 1916 och hon skrivs sen in på fattighuset[18]. Senare kallas det församlingshuset[19]

Hon dör 1932-11-12 i Råda[20]
Anna Lena/Lovisa Torestorp 1871

Anna Lena/Lovisa Arvidsdotter föddes i Karl Gustav 1846-01-08[21] För att krångla till det ytterligare hette barnet som föddes den dagen Anna Christina i födelseboken[22]. Senare i livet anges 1843-10-13. Det finns en som är född på torpet Vasen under Hakared det datumet med namnet Anna Lena men det anges i hfl att det barnet dog som treåring.[23] Troligtvis har prästen skrivit fel och blandat ihop systrarnas namn senare.


Anna Lena Arvidsdotter flyttar från Hakared till Fare i Fagered 1863[24]

Från Fagered till Enkeshult 1868[25] Den Anna Lena som flyttar från Fagered i december 1868 heter dock Andersdotter i efternamn i deras flyttbok. I hfl kan det dock tolkas som Arvidsdotter. Nu får vi också ett annat födelsedatum, nämligen 1846-01-08 i Karl Gustav[26]. Större delen av sitt liv dras hon annars med den döda storasysterns födelseuppgifter.

I november 1870 kom hon från Enkeshult i Gunnarsjö till Wik i Torestorp som piga[27].


Ett mördat oäkta gossebarn hittades på vinden hemma på gården hos Sven Svensson i Wik där Anna Brita arbetade i början av december 1871[28]. Enligt kriminalregistret häktades hon den 8 december såsom misstänkt för att ha vållat barnets död. Hon dömdes den 13 december till fem års straffarbete.

Från Torestorp till Enkeshult i Gunnarsjö 1877. Hon levde inhyses där och dog där 1885-08-19[29]
Anna Brita Seglora 1874[30]

Anna Brita föddes i Seglora Andersgården 1832[31]. Möjligen är det samma ställe som Segloraberg[32] Efter att fadern dog 1860 så bodde hon hos sin bror. Hon får sonen[33]Johan född 1859 men han dör redan nästkommande år.[34] Dottern Anna föddes 1862 och dog som fyraåring[35]

1874 kom hon till Rullebäck från Segloraberg[36]. Hon hade vid det här laget fått ännu en son, även han med namnet Johan f 1870[37]. Han omnämns senare som stum och tas in på dövanstalt i Skara i oktober 1892.


Ur Borås tidning 1875-01-16Hjärtlös moder

Den 8 dennes wid urtima ting å Nolrya Stamp dömdes ogifta pigan Anna Brita Andersdotter från Rullebäck under Bua i Seglora socken för barnamord till 7 års straffarbete. Under rannsakningen utröntes att hon, som var född 1830 och redan förut erhållit trenne oäkta barn, den 20 sistlidne december framfödt ett fullgånget oäkta sådant, hwilket hon tillfölje af ett förut fattat beslut på så sätt dödat, att hon genast wid födseln kl. halv tre lagt benen öfwer fostret och på så sätt hållit det kufwat till kl. 6, då hon sedan fostret war dödt med öfrige i stugan warande personer, som icke anat något, steg upp och som vanligt förrättade sitt arbete.

Rykten att hon varit hafwande hade cirkulerat och då hon syntes smalare föranledde detta en undersökning af barnmorskan, hwarigenom dådet den 16 nästlidne december blev upptäckt. Anna Brita Andersdotter hade hela tiden förwarat fostret i en på winden stående kista, hwarur hon slutligen framtog det. Med domen förklarade hon sig nöjd”


Kom till Vänersborg dagen före julafton 1874[38]. I tidningsnotisen stod det att hon dömdes till sju år, här står det sex år. Hon kommer tillbaka till Rullebäck efter straffet, Hon dör där 1883-02-06[39]


Charlotta Andersson Sandberg

[1] [2] Tostared (P) AI:1 (1858-1860) Bild 8 / sid 2 [3] Tostared (P) AI:2 (1861-1870) Bild 7 / sid 3 [4] Tostared (P) AI:2 (1861-1870) Bild 7 / sid 3 [5] Tostared (P) AI:2 (1861-1870) Bild 7 / sid 3 [6] Kriminalvårdsanstalten i Norrköping (E) DIIId1:6 (1855-1882) Bild 710 / sid 52 [7] Tostared (P) AI:3 (1871-1880) Bild 20 / sid 16, Tostared (P) AI:3 (1871-1880) Bild 86 / sid 90 [8] Tostared (P) AI:5 (1891-1899) Bild 37 / sid 31 [9] Tostared (P) AI:4 (1881-1890) Bild 25 / sid 16 [10] Tostared (P) AI:5 (1891-1899) Bild 14 / sid 8, Tostared (P) AII:1 (1900-1923) Bild 190 / sid 7 [11] Tostared (P) AII:1 (1900-1923) Bild 190 / sid 7 [12] Örby (P) AI:13 (1851-1861) Bild 201 / sid 355 [13] Fotskäl (P) AI:2 (1861-1870) Bild 104 / sid 100, Örby (P) C:4 (1861-1884) Bild 29 [14] Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIa:12 (1863) Bild 80, Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIga:4 (1862-1867) Bild 1910 / sid 176 [15] Vänersborg (P) AI:23 (1870-1881) Bild 31 / sid 33 [16] Råda (R) AI:15 (1871-1880) Bild 116 / sid 106 [17] Råda (R) AI:16 (1881-1899) Bild 170 / sid 159, Råda (R) AI:16 (1881-1899) Bild 48 / sid 38, Råda (R) AIIa:1 (1900-1922) Bild 3220 / sid 304, Råda (R) AI:16 (1881-1899) Bild 43 / sid 33 [18] Råda (R) AIIa:1 (1900-1922) Bild 3670 / sid 341 [19] Råda (R) AIIa:2 (1923-1939) Bild 3710 / sid 346 [20] Råda (R) AIIa:2 (1923-1939) Bild 3720 / sid 347 [21] Torestorp (P) AI:12 (1862-1871) Bild 228 / sid 224, Karl Gustav (N, P) AI:9 (1862-1877) Bild 670 / sid 61 , Karl Gustav (N, P) AI:8 (1859-1862) Bild 101 / sid 99 [22] Karl Gustav (N, P) CI:3 (1838-1860) Bild 230 [23] Karl Gustav (N, P) AI:6 (1831-1849) Bild 133 / sid 67 [24] Fagered (N) AI:6 (1862-1894) Bild 440 / sid 39, Kungsäter (N, P) B:4 (1862-1878) Bild 12 / sid 8 [25] Gunnarsjö (N, P) AI:7 (1861-1870) Bild 240 / sid 18, Kungsäter (N, P) B:4 (1862-1878) Bild 26 / sid 22, Fagered (N) B:4 (1865-1884) Bild 7 [26] Fagered (N) AI:6 (1862-1894) Bild 440 / sid 39 [27] Kungsäter (N, P) B:4 (1862-1878) Bild 32 / sid 28, Gunnarsjö (N, P) AI:7 (1861-1870) Bild 240 / sid 18 [28] Torestorp (P) C:3 (1861-1894) Bild 53 / sid 51, Torestorp (P) C:3 (1861-1894) Bild 214 / sid 18 [29] Gunnarsjö (N, P) AI:9 (1878-1889) Bild 25 / sid 25 [30] Seglora (P) C:6 (1861-1894) Bild 296 / sid 40, Seglora (P) C:6 (1861-1894) Bild 95 / sid 108, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00083531_00033#?c=&m=&s=&cv=32&xywh=1770%2C625%2C1912%2C1431 [31] Seglora (P) AI:13 (1828-1835) Bild 88 / sid 159, Seglora (P) C:4 (1827-1860) Bild 28 / sid 51 [32] Seglora (P) AI:14 (1835-1841) Bild 93 / sid 169 [33] Seglora (P) AI:15 (1842-1849) Bild 89 / sid 161, Seglora (P) AI:16 (1850-1860) Bild 102 / sid 187 [34] Seglora (P) C:4 (1827-1860) Bild 148 / sid 291 [35] Seglora (P) C:6 (1861-1894) Bild 10 / sid 12 [36] Seglora (P) AI:18 (1871-1881) Bild 45 / sid 37, Seglora (P) AI:18 (1871-1881) Bild 203 / sid 195 [37] Seglora (P) AI:18 (1871-1881) Bild 45 / sid 37, Seglora (P) C:6 (1861-1894) Bild 64 / sid 77 [38] Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIga:6 (1872-1881) Bild 1240 / sid 117, Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIa:25 (1874) Bild 2950, Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIa:25 (1874) Bild 2610 [39] Seglora (P) AI:19 (1882-1899) Bild 47 / sid 36, Seglora (P) C:6 (1861-1894) Bild 318

Comments


bottom of page