top of page

Påskhelgen som aldrig blev sig lik

Under påsken 1895 var hemmansägaren August Johansson på Nödinge Haggården i Hajom på besök hos sin bror Anders Johansson på Sätila Alvsgården. August hade köpt upp mark på gården sedan 1879 och då även sitt föräldrahem men 1892 skrevs ett köpebrev som kom ligga grunden till det vi vet idag är Nödinge Haggården 6:2. Brodern Anders köpte sig då Sätila Alvgården och flyttade dit med sin stora familj våren 1894. Så båda bröderna var rätt nya hemmansägare.

 

Helt ovetande vad som kom att hända annandag påsk i Sätila, hade det börjat brinna i ladugården hemma på Haggården. Elden spred sig fort och en kraftig rök utvecklades med en extrem hetta som gjorde släckningsarbetet mycket svår. Vattenspruta fanns på gården men den hade brunnit inne så man fick ta hit vattensprutorna från pastoratet och Fotskäl. Men mitt under släckningsarbetet hade gnistor från den intensiva branden även flugit över mot Gustav Nilssons sterbhus Nödinge Storegård ladugård där endast änkan Edla Andreasdotter nu levde. Hennes två söner Johan Adolf och Nikolaus August som skulle ärva gården var sedan slutet 1880-talet i Amerika. Ladugården här brann helt ner och lämnade bara hemmanshuset orört men största förlusten fick ändå August gård.

 

På Haggården brann dess stora bostadshus, ladugård och ett magasin ner helt till grunden med 13 nötkreatur och några svin. En del av djuren lyckades räddas men de var så skadade att de fick slaktas. Ett mindre bostadshus intill räddades i nöd å näppe och kan detta varit den byggnaden öster om manshuset, nu revet? Åtanken till att komma hem till något som inte längre finns kan vara en svår tanka för många. Det är det sista man vill vara med om, att få sitt hem och grundsten taget av lågornas rov. Men som tur var fanns här en brandförsäkring som täckte en hel del av det som förstördes, dock kom platsen säkerligen aldrig bli densamma för de drabbade. Alla minnen och artefakter från föräldragården borta på några timmar.

 

Finns det några berättelser om denna brand från svunnen tid i Hajom?


Skiftekarta över Nödinge från 1867. Källa: Lantmäteriet
Skiftekarta över Nödinge från 1867. Källa: Lantmäteriet
Häradsekonomiska kartan över Nödinge gårdarna från 1890-talet. Källa: Lantmäteriet
Häradsekonomiska kartan över Nödinge gårdarna från 1890-talet. Källa: Lantmäteriet

 

Borås Tidning 1895-04-18

”Eldsvåda. Till Borås Tidning skrifves: Annandag påsk nedbrunno hemmansägaren August Johanssons i Nödinge Haggården i Hajom socken, ladugård, en större mansbyggnad, samt ett magasin. Kreatursbesättningen, 13 nötkreatur och några svin, innebrändes. En häst samt ett par svin och några får räddades men de blefvo alla så illa svedda, att de troligen måste nedslaktas. Ladugården var stor och tidsenligt inrättad. Foutskäls sockenspruta, samt pastoratsbolagets ena slangspruta anlände till platsen, (den andra som var stationerad å stället gick genom elden förlorad). En mindre manbyggnad fast flere gånger antänd, blef dock genom rådighet och ihärdighet räddad, hvilket var förenadt med stora svårigheter i följd af den starka hettan och en kväfvande rökmassa, som gjorde arbetet dubbelt ansträngande, hvadan sprutmanskapet nästan jämt måste ombytas. En piga samt barnen voro hemma, och husbondfolket var under påskhelgen på besök hos Johanssons broder, och man kan lätt föreställa sig deras sorg, när de vid sin ankomst till ”hemmet”, funno detta jämnadt med marken.

Genom gnistor från omförmälda ladugård antändes likaledes en ladugård tillhörig arfvingarne i Nödinge Storegård. Den nedbrann äfven.

Af det nedbrunna var en del försäkrad i Elfsborgs läns brandstodsbolad, och det öfriga i Berghems pastorats brandstodsbolag.”

 

Så, nu hoppas jag ni har haft och kommer fortsätta ha en trevlig påsk utan några hemska bränder som följd!

 

Ett stort tack de som även stödjer oss på Patreon!

 

Borås Tidning 1895-04-18

 

Historiska kartor 1867

Comments


bottom of page