top of page

Sådan far, sådan son. David Hjalmar

Uppdaterat: 8 maj 2022

David Hjalmar föddes1881-04-30 i Karl Gustav

Börjar sitt liv på listan över obefintliga i Karl Gustav[1] Sen skrivs familjen som inhyses under Ryd[2]

Var redan som liten med ute på vägarna, troligen både med föräldrar och äldre syskon. Han nämns som 12 -åring som medvandrare när äldre brodern Gustaf Adolf efterspanas för mord.I unga år kom han så att säga in i familjetraditionen och åkte fast efter att ha utprånglat falska mynt 1899. Mynten som tydligen var välgjorda hade storebrodern Ludvig tillverkat.

Utdrag ur Westgöten 1899-03-13

Falska pengar utprånglades i lördags å Stora torget härstädes af torparen – tattaren Johan Bernt Bengtsson från Ryd Lillegården i Karl Gustafs socken, hvilken lyckades narra på tre brödgummor och en grönsakshandlerska hvar sin enkrona, utmärkt väl tillverkad. Senare försökte hans sjuttonårige son Hjalmar att utprångla en femte enkrona å en af stadens krogar men blef upptäckt och anhölls af polisen. Fadern följde snart efter och vid det hållna förhöret erkände Hjalmar att han erhållit de falska mynten af sin broder Ludvig, hvarför poliskommissarien Widell på söndagen reste ned till Ludvigs hem och anhöll honom. Han nekade emellertid till all vetskap om saken, trots det att såväl fadern som sonen Hjalmar ha bekänt. Förhören pågingo hela måndagen. Fadern är straffad för 3:e resan stöld och sonen Ludvig är ej heller obekant i polisens annaler.


Senare meddelas att Ludvig Johansson erkänt, att han tillverkat 6 stycken falska enkronor, hvilka utprånglats af fadern och brodern Hjalmar.

Det torde intressera våra läsare att få något närmare reda på falskmyntarligan, hvilken f.n. sitter anhållen härstädes i och för utredning. Fadern, Johan Bernt Bengtsson, är född 1836 i Lindberga socken och uppfostrades på församlingens bekostnad. Redan vid unga år slog han in på brottets bana och före sitt tjugonde år sitter han inne på Malmö citadell för tjufveri. Här blev han vid 22 års ålder konfirmerad i fängelsekyrkan. Sedan han utstått sitt straff vandrade han land och rike kring, försörjande sig genom bettleri, snatteri och förtenning. Åtskilliga gånger råkade han fastna i rättvisans klor, men lyckades oftast slingra sig undan genom den fräckhet han ständigt ådagalagt.


Ingick äktenskap med Brita Lena Johansdotter, hvilken sedan åtföljt honom på hans kringflackande. Äfven hon har tagit exempel efter sin man och lagt beslag på vad hon kunnat komma öfver, hvarför hon åtskilliga gånger anhållits, men tack vare de lärdomar hon inhämtat af sin man i konsten att fräckt förneka allt, som lagts henne till last, har hon hittills kommit tämligen helskinnad undan.


Så mycket oftare har väl däremot deras äldste son Ludvig råkat fast. Född 1869, lämnade han vid 16 års ålder sina föräldrar och arbetade än här och än där, tills han 1888 tog anställning vid första Göta artilleriregemente, hvarifrån han dock snart avskedades. På mindre än två år hade han hunnit att bli utstraffad och i juli 1890 ströks han ur arméns rullor. Tre gånger hade han under denna tid rymt men ertappats och då han slutligen började snatta åt sig allt han kunde komma öfver var måttet rågadt. Sedan dess har han aftjänat fängelsestraff för 2 resor snatteri och 2 resor stöld samt under 1 år och tre månader varit bortdömd till tvångsarbete i Karlskrona. Den yngste i den värda trion, David Hjalmar, född 1881 har vistats i hemmet och är ej förut straffad för brott.Han avtjänar straffet i Vänersborgs länscellfängelse, en plats han blir väl bekant med de närmaste åren eftersom han skrapar ihop tre fängelsestraff på fyra år[3].

Han lämnar Karl Gustav vid 19 års ålder och flyttar till Göteborgs garnisonsförsamling. Han är tillbaka i Karl Gustav igen 1901 så det blev ingen lång vända på regementet.

1902-11-14 dömd för första resan stöld och fylleri till straffarbete i fyra månader och tre dagar. Avtjänades i Vänersborg[4]

Året efter blev det åtta månaders straffarbete för andra resan stöld[5]Denna gång hade han varit full när straffet begicks[6]

Gift 1904 med Johanna Gustava Gustafsdotter f 1879-06-14 i Ullasjö, båda nu boende i Ryd[7].


De får barnen

Augusta Adelina 1905-03-24[8]

Anna Charlotta 1906-03-26[9] 1907-03-20

Dagen efter att yngsta dottern föds dör David Hjalmar, 25 år gammal[10].


Charlotta Andersson Sandberg

Facebook: Genealogista

genealogista76@outlook.com

[1] Karl Gustav (N, P) AI:10 (1878-1889) Bild 1510 / sid 145 [2] Karl Gustav (N, P) AI:11 (1890-1898) Bild 1050 / sid 92 [3] Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIga:10 (1899-1903) Bild 480 / sid 24 [4] https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00116294_00015#?c=&m=&s=&cv=14&xywh=2289%2C31%2C2043%2C1512, Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIga:10 (1899-1903) Bild 4350 / sid 407, Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIa:53 (1902) Bild 3110 [5] https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00116294_00015#?c=&m=&s=&cv=14&xywh=2289%2C31%2C2043%2C1512 [6] Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIga:10 (1899-1903) Bild 4930 / sid 465, Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIa:54 (1903) Bild 1110 [7] Karl Gustav (N, P) CI:6 (1895-1909) Bild 730 / sid 10 [8] Karl Gustav (N, P) CI:6 (1895-1909) Bild 420 / sid 36 [9] Karl Gustav (N, P) CI:6 (1895-1909) Bild 470 / sid 41 [10] Karl Gustav (N, P) CI:6 (1895-1909) Bild 1070 / sid 26

Kommentarer


bottom of page