top of page

Sjögareberg under Assberg Berg Andersgården Klevgården

Uppdaterat: 31 okt. 2021

På den häradsekonomiska kartan från slutet 1890-talet fanns här ett torp och en backstuga. Jag har besökt båda platserna och den ena som nämns som torp ligger längst motionsspåret runt Hedgärdessjön och backstugan en liten bit in i skogen närmare kalhygget upp på kullen. Med den här informationen går jag in och läser i både Där färdvägar möts och Assbergs by för att se vad som nämns. Endast en backstuga nämns och det är nu min nyfikenhet börjar tända till. Hur ligger det egentligen till? Mer om det efter familjerna som levde här på Sjögareberg.

Sjögarebergs två stugor
Sjögarebergs två stugor

Vi finner vår byggare och drängen Per Nilsson först vid Sjögaslätt under Åsletorps Rote i början av 1810-talet. Per nämns i längden som ”mycket fånig” och han hade antagligen något handikapp av någon sort. Han flyttade senare till Assberg Baskagården. Pers blivande hustru arbetade som piga på en av Kungsfors gårdarna. Pigan Anna Johansdotter började senare arbeta på Assbergs Gyltegården och det var här de började träffas. Per och Anna gifte sig den 25 september 1814 på Assberg Gyltegård. De två flyttade ihop och levde en kort tid under Borrespång som inhyses hos änkan Britta Larsdotter. Här i backstugan fick de sonen Nils i början av 1815. Borrespång låg uppe vid Hedgärdessjön, inte långt ifrån torpet Hultås. Trots att det låg där det låg, så hörde här marken till Haby Skåkagård. Även Hultås hörde dit innan det blev skrivet under Assbergs-gårdarna mot slutet 1800-talet. Om vi promenerar till höger runt sjön kommer vi upp till kalhygget som sträcker sig ända bort till Mosslunds (Hultås). Det här var Skåkagårds marker.

Haby Skåkagårds mark och torpet Hultås
Haby Skåkagårds mark och torpet Hultås

Under tiden den lilla familjen levde på Borrespång hade de börjat bygga på den lilla backstugan Sjögareberg, även kallat Sjögaslätt på skifte-kartan. Det här namnet måste ha kommit från att Per kom från Sjögaslätt och ville väl egentligen döpa backstugan till detta. Men på sin höjd över Hedgärdessjön blev namnet Sjögareberg bättre antar jag. De flyttade in i nybygget samma år som Nils föddes. Per som inte riktigt var som en var, blev direkt skriven som ”utfattig” på stugan. Så hustrun Anna fick nog slita hårt för att skrapa in de små slantarna de behövde för att överleva. Men livet tog hårt på dem i stugan och sonen Nils gick bort redan efter ett år i ”Bröstfeber” och hustrun Anna knappt ett halvår senare endast 28 år gammal i ”pulsåderbr”, kan det varit pulsåderbrock.


Redan inom ett år hade Per gift om sig med pigan Lisa Jansdotter från Kind och hon flyttade till Sjögareberg med sin son som var i samma ålder som hans döde son Nils. Vintern 1820 föddes deras dotter Anna Britta. Det står i hfl att de hade fått dottern Lotta 1824 men det var prästen som hade skrivit uppe henne fel. Lotta föddes på Gräsåsnabbe torp. Våren 1825 föddes dottern Johanna och vi kan nu läsa att det diskuteras om Per ”bör befrias – talar illa” och detta kom också att ske. Per blev skattefri på grund av sitt handikapp. Några år senare föddes deras tredje dotter Katarina och styfsonen Carl flyttade ut 1830. Under 1840-talet flyttade döttrarna Anna Britta och Johanna ut till Hyssna och Kinnarumma. Av någon anledning tog prästen bort titeln Backstuga och ersatte det med Torp. Dock vara det inte längre än in till nästa hfl. då den åter skrevs som backstuga. Johanna flyttade tillbaka några år innan hon också flyttade till Hyssna. Per gick bort i december 1859, 73 år gammal i ”ålderdom” och Lisa blev nu ensam med dottern Katrina i backstugan.


Backstugesittaren Per Nilsson f.1786-01-06 d.1859-12-02 ”Mycket fånig och utfattig”

Första Hustru Anna Johansdotter f.1788-02-09 d.1816-08-22

Son Nils f.1815-01-04 d.1816-04-13


Andra Hustru Lisa Jansdotter f.1788-07-24 d.1865-02-19

Styvson Carl Andersson f.1815-06-19

Dotter Anna Britta f.1820-12-04

Dotter Johanna f.1825-04-18

Dotter Katrina f.1828-08-17 d.1892-09-04 på Fattighuset Två Skyttlar


Nästa familj som flyttade hit upp till Sjögareberg levde först som inhyses 1861 på Assberg Gyltegård. Drängen Anders Andreasson kom dit från Kinna 1861 och han gifte sig med Christina Andreasdotter, även hon från Kinna. De fick här sonen Johan August innan de flyttade in i Sjögareberg 1862. Familjen fick hösten 1863 sonen Alfred och två år senare gick Pers änka Lisa Jansdotter bort 77 år gammal. Nu blev hennes dotter Katrina ensam kvar med Anders familj. Samma år föddes Anders och Christinas första dotter Selma men hon blev inte äldre än 12 dagar gammal när hon somnade in i stugan. De kommande tio åren föddes Severin, Adolf, Elias och Anna Lovisa. Sonen Elias gick bort knappt två år gammal i scharlakansfeber hösten 1874. Snart kom familjens tid att sluta på Sjögareberg men innan det kommer en till familj hit upp.


Inhyses Dräng/Arbetskarl Anders Andreasson f.1835-06-18

Hustru Christina Andreasdotter f.1839-05-28

Son Johan August f.1861-04-20

Son Alfred f.1863-09-05

Dotter Selma f.1865-07-26 d.1865-08-07

Son Severin f.1867-01-05

Son Adolf f.1870-05-23

Son Elias f.1872-12-03 d.1874-10-17

Dotter Anna Lovisa f.1875-09-03


Den sista dagen i november 1875 flyttade arbetskarlen Anders Johansson med sin familj hit från Krösebacken under Kinna Skattegård. Och det är nu som jag tror den andra backstugan uppfördes. Anders var gift med Petronella Persdotter och hade tre barn med sig, Ida Maria, Albert och Augusta Elmina. Ett år senare flyttade Anders familj som levt som inhyses hos Pers änka Lisa sedan 1861 till Göteborg och lämnade Pers dotter Katrina kvar i backstugan. Endast sonen Johan August stannade kvar i häradet och flyttade ner till Heden backstuga under Kinna Backen för att arbeta som dräng.


1881 flyttade Anders och Petronellas son Albert till Göteborg för arbete. Dottern Ida Maria blev gravid 1885 och födde den 20 februari 1885 ett oäkta och dödfött barn. Ingen notis i varken födelse eller dödsbok hittade jag(Örby kyrkbok). Hon flyttade tre år senare ner till Lillarehall under Assberg Sigård där hon gifte sig med änklingen och snickaren Erik Andreasson. Där födde hon dottern Maria men hon somnade in redan första dagen. Erik och Ida Maria flyttade samma år till Ljunglid under Håven Håkansgården. Där kom hon att föda två gossar till, Anders och Martin. Men även här hade Ida Maria och Erik otur då Martin också somnade in första dagen. Ida Maria som hade varit med om ett dödfött barn och två till som somnade in samma dag som födseln. Gick tragiskt bort ett år senare vintern 1893 endast 32 år gammal. Hon lämnade endast sonen Anders efter sig hos Erik för eftervärlden.


Åter till Sjögareberg hade vi Pers dotter Katarina som flyttade ner till Örbys fattighus under Hult Storegård i början november 1891. Det här fattighuset kom att bli Två Skyttlar. Katarina gick bort redan sensommaren 1892, 64 år gammal. Bara några dagar efter Katarinas flytt till fattighuset gick Anders Johanssons hustru Petronella bort 67 år gammal. Kan tänka mig att Petronella och Katarina hade sina pratstunder där i stugornas dovt upplysta rum där värmen endast kom från den gamla spisen. Nu hade vi bara Anders och hans dotter Augusta här i stugan. Men dottern flyttade ut vintern 1894 till Svaneholm för att arbeta på fabriken. Hon hade följe med ett annat syskonpar, Mauritz och Hilda Paulina Johansson Westerlund. Vi kan även se att här hade dottern fått efternamnet Sjöberg i inflyttningslängden i Seglora. Augusta flyttade dock hem redan efter två år och med sig hade hon den oäkta dottern Alfhilda Mariana och året efter föddes hennes andra oäkta dotter Edit Paulina på Sjögareberg. Inget av barnen har någon fader noterat. Augusta levde i stugan med sina två barn och fadern Anders fram till hösten 1902 då hon flyttade upp till Sandfall under Assberg Baskagård som låg vid gränsen till Hajom. Hon gifte sig där med arbetaren Emil Johansson och här fick de sonen Erik Ragnar och dottern Ida Wilhelmina. De levde här fram till vintern 1913 då de flyttade ner till Kinnaströms Mekaniska Väfveri och året efter till Kinnamarks väveri. Sandfall kom nu att bli öde och de enda spåren som finns kvar här är ladugårdsgrunden nära stigen som går mellan Långhall och Borred.


Arbetskarl Anders Johansson f.1835-08-07 d.1903-03-28

Hustru Petronella Persdotter f.1823-12-02 d.1891-11-23

Dotter Ida Maria f.1861-01-11 d.1893-11-29 läs nedan om hennes familj

Son Albert f.1862-06-10 f.t Göteborg 1881-01-07

Dotter Augusta Elmina f.1868-04-03


Oregistrerat dödfött barn till dotter Ida Maria 1885-02-20


Lillarehall under Sigård och Ljunglid under Håven Håkansgården

Ida Marias make Erik Andreasson f. 1855-07-05

Eriks dotter Anna f.1884-09-03

Dotter Maria f.1889-01-14 d.1889-01-14

Son Anders f.1890-02-14

Son Martin f.1892-08-22 d.1892-08-22


Sandfall under Baskagård

Augustas make Emil Johansson f.1873-12-19

Augustas oä dotter Alfhild Mariana f.1895-04-23

Augustas oä dotter Edit Paulina f.1897-09-04

Son Erik Ragnar f.1904-06-14

Dotter Ida Wilhelmina f.1905-09-14


Men kvar på Sjögareberg hade vi vår änkling Anders Johansson efter dotern flyttade till Sandfall. Anders gick bort 65 år gammal 1903, året efter Augusta flyttade. Och med hans bortgång kom historien om de två backstugorna här uppe vi Sjögareberg få sitt slut. Men nu kommer tankarna om just de två platserna.


1876 gjordes ett skifte av Assberg Berg Andersgården och den delades upp mellan Nämndemannen Johan Petter Larsson och Handlanden A. Pettersson. Och det var året efter Anders Johansson flyttade hit upp till Sjögareberg. I Husförhörslängden kan vi läsa i längden 1872-1881 att han flyttade in i en backstuga på bladet efter Sjögareberg. Men står under Sjögareberg i kommande hfl. Där har vi Pers dotter och familjen Johanssons i var sin backstuga, alltså två skilda hus tolkar jag det som. Tittar vi närmare på skifte-kartan så var kartan uppdaterad några år innan skiftet och då kan vi tyvärr inte se någon annan byggnad på kartan. Det var dessvärre endast halva Berg Andersgårdens mark som är på kartan. I skifte-registret ser vi att marken hör till Torpet Sjögaslätt.

Sjögareberg aka Sjögaslätt
Sjögareberg aka Sjögaslätt

Om vi nu besöker platsen så utgår vi från Hedgärdessjöns parkering och tar vägen runt till höger. Efter vi passerat grusvägen som leder ner till Kajbergsvägen har vi på toppen av backen Sjögareberg. Precis intill spåret har vi jordkällaren till det första torpet som Per byggde. Vi kan även se förvaringsfack inne i källaren. Om vi traskar upp ovanför jordkällaren och till höger om den stora platta stenen har vi den lilla grunden efter torpet eller backstugan som det främst kallades. Vi kan se en liten dold platå som var ena långsidan och ovanpå har vi resterna av murstocken som ligger prydligt staplade under jord och mossa. Inget mer av grunden syns och med den simpla konstruktionen kunde det här vara det första Sjögareberg. Ladugården eller fähuset ska ha legat i närheten men hittade inga spår av den. Några meter ner på spåret har vi en informationsskylt som Skene Sim och Idrottssällskap har satt upp med lite information om Sjögareberg. Hela området här är fyllt av gamla och övermossade odlingsrösen. Man kan tydligt se det på den häradsekonomiska kartan också hur åkrarna spretade ut.

Jordkällaren till Pers Sjögareberg
Jordkällaren till Pers Sjögareberg

Bild 1: den lilla man ser av långsidan av husgrunden

Bild 2: murstockshögen uppe i grunden

Landskapet runt om

Nu tar vi oss vidare till den backstugan som Anders Johansson byggde 1875. Från spåret tar vi stigen upp till höger som leder upp på kullen och mot Velingstorpshållet. En bit innan man kommer fram till kalhygget som är gränsen till Velingstorp tar vi rakt ner åt höger. Nu skymtar vi lite av murstocken till backstugan längre ner i dalen. Ju närmare man kommer desto mer ser man den tydliga grund som faktiskt finns kvar gentemot den andra platsen. Marken här är heller inte lika mycket brukad och det var nog mest för att Anders inte var en torpare utan en arbetskarl. I berget till vänster/sydöst kan vi tydligt se att de brutit sten också. Fortsätter vi förbi grunden och fortsätter neråt kommer vi till något som ser ut att varit en jordkällare. Man har tagit jord runt om och skapat en liten kulle. I mitten har vi en liten fördjupning och en ingång som vetter neråt. Om det har varit en jordkällare eller något annat senare vet jag inte.


Bilder från Anders Johanssons senare byggde backstuga

Jordkällaren/jordhåla? vid backstugan

Tydliga spår av brytning av sten
Tydliga spår av brytning av sten

Nu har ni fått läsa om Sjögareberg och mina egna tolkningar av hur jag tror det kan ha varit där uppe. En liten undran från informationsskylten stod det att ”Carl Stoltz skulle bott i en backstuga intill”. Jag hittar en person och det är f.d Carl Stolt som bodde på soldattorpet Lillarehall under Sigård. Hans son August tog över men efter att han gick bort 1884 flyttade en annan soldatfamilj in på Lillarehall 1886. Det ser ut som om att Carl Stolt levde som inhyses fram till den nya familjen flyttade ut 1902. Carl Stolt gick bort den 18 januari 1907 och då bara skriven under Assberg Sigård. Så om det är något muntligt minne som förtäljer att han levt här vid sin död vet jag inte. Vore kul att höra vad som egentligen sägs om dessa trakter.Vigsel Per Nilsson och Anna Johansdotter 1814 – Assberg Baskagård och Gyltegård


Nils Persson 1815 – Backstugan Borrespång under Haby Skåkagård


Hfl 1810-1815 – Inhyses på Borrespång under Haby Skåkagård


Hfl 1810-1815 – Flyttar in på den nybyggda backstugan Sjögareberg under Berg Andersgården


Hfl 1815-1818 – Hustrun Anna och sonen Nils dör 1816, omgift


Hfl 1818-1820


Hfl 1819-1821


Hfl 1820-1824


Hfl 1825-1826


Hfl 1826-1829


Hfl 1829-1832


Hfl 1832-1835


Hfl 1832-1841 - Sjögareberg blir Torp


Hfl 1841-1851 - till Backstuga igen


Hfl 1851-1861 - Per Nilsson dör 1859-12-02


Hfl 1862-1871 - Anders Andreasson flyttar in 1862 – Pers änka dör 1865-02-19


Hfl 1862-1871 - Anders Andreasson flyttade från Assberg Gyltegård till Sjögareberg


Hfl 1872-1881 -Anders Andersson flyttar från Sjögareberg 1876


Hfl 1872-1881 – Arbetskarlen Anders Johansson flyttar till Sjögareberg, antagligen bygger de den andra bostaden här uppe. Pers änka lever kvar i den gamla stugan.


Hfl 1882-1894 – Pers dotter flyttar till fattighuset i Hult storegård 1891-11-04 och Anders Johansson hustru för o barnen flyttar ut


Hfl 1882-1894 – Fattighuset under Hult storegård (Två Skyttlar)


Hfl 1895-1904 – Anders Johansson dotter August Elemina flyttar hem med oäkting 1896 och Anders Johansson dör 1903


Dödsbok 1762-1825 - Hustrun Anna och sonen Nils


Dödsbok 1825-1861 – Per Nilsson


Dödsbok 1861-1894 – Selma


Dödsbok 1895-1914 – Anders Johansson


Dödsbok 1895-1914 – Carl Stolt


Inflyttningslängd Seglora 1865-1894 – Augusta Sjöberg

Google Maps – Pers Sjögareberg (ungefär)


Google Maps – Anders Johanssons backstuga


100 visningar

Comments


bottom of page