top of page

Slaget som ändade ett liv och förändrade ett annat..

Om jag förstått saken rätt så ligger platsen för den här berättelsen ungefär där fotbollsplanen i Karl Gustav ligger nu. Jag har tagit hjälp av Karl Gustavs torpinventering för att lokalisera platsen.


I mars 1881 föll änkan Cajsa Lorentsdotter i Brunared så illa att hon bröt nacken och avled[1].

Hon hade bott med sin familj i en backstuga under Brunared Sörgården i Karl Gustav och nu hade hon varit änka i tio års tid. Hennes son Emanuel hade tagit över när han efter konfirmationen ansetts stor nog.[2] Sonen hade några månader innan den hemska olyckan tagit en torparedotter och hennes barn till det gemensamma hemmet. De hade haft sällskap ett tag och barnet var tydligen hans. Det vore synd att påstå att generationsboendet förde så mycket gott med sig i det här fallet. Det trättes ständigt och jämt och gamla mor Cajsa retade sig på det mesta som det yngre paret företog sig. Stämningen i hemmet var allt annat än god. I slutet av sommaren detta år kunde Emanuels fästmö inte längre vara tyst, hennes samvete klarade inte att undanhålla hur det egentligen gått till den där dagen i mars då mor Cajsa slutade sina dagar. Detta ledde till att Emanuel den 8 oktober 1881 dömdes av Marks häradsrätt till 7 års straffarbete för dråp genom ”uppsåtlig misshandel af hastigt mod”. Han nämns därför i kriminalregistret för Kungsäters pastorat[3]:Straffet avtjänades på Nya Varvet i Göteborg och de första tolv månaderna hade han straffarbete i enrum[4] Hans uppförande i fängelset var ”synnerligen godt”.


I fängelsets anteckningar kan vi läsa[5]:

Föräldrarna döda. Fadern var i lifstiden torpare i knappa ekonomiska omständigheter, moraliska förhållanden troligen goda. Fången eger 3 systrar, af hvilka 2 tjena och 1 är gift med en poliskonstapel, deras moraliska förhållanden ej kända.

Fången har en tid lefvat tillsammans med en torpareflicka, tillsammans med hvilken han har ett oäkta barn. Fången har alltid vistats hemma med undantag av de sista somrarne då han varit trädgårdsdräng i Göteborg. Vården i hemmet har troligen varit god men i följd af fattigdom har fången (liksom hans syskon) högst litet fått besöka skolan. Efter faderns död övertog modern skötseln av torpet och efter fångens konfirmation övertog den senare densamma.


Vi jultiden 1880 tog fången till sig den qvinna med hvilken han har oäkta barn, der lefde de nu tillsammans med modern under icke alltid ostörd sämja fram till i mars månad. Modern lär ha varit gnatig och trätlysten hvadan hon ofta ställde till ”storm i vattenglas” och ledsamheter för alla.


En dag hade hon enligt vana begynt träta om en småsak. Fången tog henne då i armen och slängde henne mot dörren der hon af stöten mot dörrposten nedföll sanslös, efter halvannan timmes förlopp var hon död. Modern begrovs och allt var tyst tills fram i augusti då fångens fästeqvinna- ”emedan hon aldrig kunde få rigtigt ro” anmälde förhållandet till församlingens pastor. Fången är af vekt sinnelag och rikt begåvad[6].


Jag har inte namnet på vare sig fästekvinnan eller barnet så jag vet inte vart de sen tog vägen. Emanuel skrivs i Brunared igen efter frigivningen men det är oklart om han verkligen bodde där. Han kallar sig nu Nyström och året efter, det vill säga 1889, skrivs han i Göteborg[7].

I november 1889 flyttar han från Göteborgs Haga till Skön i Västernorrland[8]. Han hade gift sig tidigare samma år[9] med Kristina Lindqvist f 1856-09-19. De hade två barn tillsammans:

Herman Felix Reinhold 1889-12-29

Karl Axel Emanuel 1892-09-30


Några månader innan den andra sonen föddes flyttade Emanuel till Amerika[10]. Han reste i juni med ångfartyget Ariosto från Göteborg till Hull för vidare färd mot New York. Fru och barn bodde kvar en tid.[11] 1896 reser de också till Amerika. Här slutar tillsvidare spåren efter Emanuel från Karl Gustav vars liv ändrades efter det där i ursinne måttade slaget som förmodligen aldrig var avsett att döda.


Charlotta Andersson Sandberg

Facebook: Genalogista

[1] Karl Gustav (N, P) CI:4 (1861-1886) Bild 2060 / sid 36 [2] Karl Gustav (N, P) AI:8 (1859-1862) Bild 18 / sid 16, Karl Gustav (N, P) AI:9 (1862-1877) Bild 380 / sid 32, Karl Gustav (N, P) AI:10 (1878-1889) Bild 300 / sid 24 [3] https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00116294_00009#?c=&m=&s=&cv=8&xywh=101%2C1441%2C2906%2C1677 [4] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIb:8 (1880-1881) Bild 970 / sid 85 [5] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIe:3 (1880-1881) Bild 970 / sid 85, Nya Varvets centralfängelse (O) DIIId:5 (1877-1883) Bild 290 / sid 251 [6] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIe:3 (1880-1881) Bild 970 / sid 85 [7] Karl Gustav (N, P) AI:10 (1878-1889) Bild 300 / sid 24, Göteborgs Haga (O) AI:7 (1885-1895) Bild 58 / sid 453 [8] Skön (Y) AI:9b (1883-1893) Bild 37 / sid 580 [9] https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/61363/images/SC-1553_100014__42-035400?pId=1795227 [10] Göteborgs poliskammare (-1900) (O) EIX:48 (1892) Bild 2050 / sid 407 [11] Skön (Y) AI:9b (1883-1893) Bild 37 / sid 580, Skön (Y) AIIa:1 (1894-1911) Bild 148 / sid 139


Kommentare


bottom of page