top of page

Var ä koa?!

Av en händelse fick jag syn på följande tidningsnotis om en kreatursstöld som inträffade i Mellomgärde i Karl Gustavs socken.

(Jag har valt att modernisera texten lite på sina ställen i min avskrift)


Annonsblad för Elfsborgs län tisdagen den 31 oktober 1882STÖLD:

Från Karl Gustavs socken skrives till redaktionen av annonsblad för Elfsborgs län:

Natten mellan den 2:e och 3:e denna månad frånstals torparen Johannes Persson vid Mellangärde ett kokreatur. Stölden upptäcktes snart nog av husfolket som väcktes genom trägna råmningar från torparens andra ko som längtade efter kamraten. Torparens dotter begav sig genast efter upptäckten i väg till Björketorp där marknad hölls och anträffade där den saknade kon som en timma tidigare blivit inköpt av en person för 50 kr men denne var likväl villig att emot samma belopp återställa kreaturet till ägaren. Sedan spaningar en tid företagits befanns att stölden förövats av en i socknen boende piga som efter åtskilliga invändningar och undanflykter erkände att hon använt pengarna till inköp av klädningstyger mm, Den 11 dennes blev kvinnan av vederbörande kronolänsman häktad och införpassad till länscellfängelset i Vänersborg. Rannsakning skulle med henne företagas inför Marks häradsrätt å Skene tingsställe de 26 dennes.


I husförhörslängden hittar jag den drabbade torparfamiljen[1]Den åtalade och senare dömda pigan hette Anna Josefina Johansdotter. Hon var född i Algutsbo 1855 och dotter till soldaten Johannes Fred och Anna Catharina Svensdotter.[2] Hon hade varit piga på några olika gårdar och under den period då stölden inträffade bodde hon i Gatugården med sin son på 3,5 år. Hon var höggravid med sitt andra barn. Flickan föddes under tiden som modern satt i fängelset i Vänersborg men dog efter bara några veckor, närmare bestämt på moderns 27-årsdag. Anna Josefina dömdes till tre månaders straffarbete för första resan stöld och ytterligare tre års förlust av medborgerligt förtroende[3]. I fängelsets anteckningar står att hon vistats i hemmet till sitt tionde år då hon kom ut i tjänst. Hon kan inte skriva men läser godkänt innantill. Kristendomskunskapen beskrivs som klen[4]. Efter fängelsevistelsen kommer hon hem till Karl Gustav igen. Några år senare föder hon ytterligare ett utomäktenskapligt barn. Så småningom hamnar hon och barnen i Halmstad där hon gifter sig och lever kvar till sin död 1934.


Charlotta Andersson Sandberg

Facebook: Genealogista


[1] Karl Gustav (N, P) AI:10 (1878-1889) Bild 630 / sid 57 [2] Karl Gustav (N, P) CI:3 (1838-1860) Bild 480 [3] Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIa:33 (1882) Bild 2490 [4] Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIga:7 (1881-1887) Bild 980 / sid 77, Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIa:33 (1882) Bild 2490

bottom of page