top of page

Varsågod och sitt!

Sockenstämmoprotokollen berättar en hel del om livet i socknarna både till vardag och helg. Ordning och reda skulle det vara när man gick i kyrkan, det gick inte an att sätta sig var som helst inte. Man skulle veta sin plats. Kvinnorna satt på den vänstra sidan och männen på den högra. Ju längre fram man satt, desto högre social status hade man och detta var noga dokumenterat och nedskrivet. Längst fram satt oftast folk från de större gårdarna eller ämbetsmän av olika slag. Bakom böndernas bänkar fick torparna sitta och ännu längre bak soldater följda av inhyseshjon och backstugusittare. I Gunnarsjö hölls en sockenstämma 1822 med anledning av att det blivit oenighet kring stolsindelningen efter att kyrkan fått ny inredning[1]. Några år tidigare beslutades på en sockenstämma i Kungsäter att för att bringa ordning och reda så skulle man sätta sig i sin bänk i den ordning man kom in i kyrkan. Det skulle annars bli ”ett oanständigt buller” om folk började tränga sig förbi varandra. Dessutom var man orolig för att det skulle skada de nymålade bänkarna. Det var särskilt vid offergång som problemet uppstod och därför beslöt man att folk hädanefter skulle gå ut en i taget, stol för stol. Om någon mot förmodan skulle få för sig att beträda räcket så fick han böta två riksdaler till kyrkan. Varje stolägare ålades att se till att deras bänkrum i kyrkan vårdades på bästa sätt[2]

1836 anmälde en man i Gunnarsjö det oskick han uppmärksammat i sockenkyrkan, nämligen att "qvinspersoner hafva tagit sig den oseden att tränga sig in i 3:dje Torparestolen på Karlsidan så att stolägarne derstädes icke i ro och frid få begagna deras stolrum". Sockenstämman beslöt vid detta tillfälle att förbjuda kvinnspersoner att göra intrång på männens platser.

Ovan syns en bänkindelning i Älekulla kyrka 1685. Folket från mitt hem, Bocksås, skulle sitta i sjunde bänken på kvinnosidan och åttonde på manssidan[3]. Jag vet inte om det är ett sammanträffade eller ej, men 300 år senare satt mormor och morfar på ungefär samma platser!


Charlotta Andersson Sandberg

facebook: Genealogista

Коментарі


bottom of page