top of page

Gropakulle Torp

1840-Gropakullen.png

Mellan Kvarngården och Örestens ekhagar låg Gropakulle Torp. Här bodde Torparen Anders Fredriksson med sin hustru Anna Börgesdotter och deras två döttrar, Ingrid och Kerstin. De hade även en dräng och piga som arbetade på torpet olika år.

 

Torparen Anders Fredriksson f. 26 september 1793

Hustru Anna Börgesdotter f. 3 januari 1782

Dotter Ingrid f. 29 april 1819

Dotter Kerstin f. 21 juni 1823

 

Hfl 1832-1841: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044883_00133#?c=&m=&s=&cv=132&xywh=2833%2C1865%2C3013%2C1912

bottom of page