top of page

Hur det började

Hela projektet började med en promenad längst den gamla vägen mellan Hajom och Berghem.


Jag gick runt för att hitta nya intressanta fotoplatser, för i grunden är jag landskapsfotograf.


Det var en kall vinterdag, men inte så kallt att frosten bildats. Dimman hade börjat stiga och daggen täckte den gamla och vildvuxna torp åkern.


Här intill ligger grunden till Kvarnåsen, ett torp som legat under Skoghem. Och själva namnet Kvarnåsen kommer från att det drivits två stycken kvarnar i bäcken som börjar uppe i en mosse på åsen här.


Den tidigaste kartan jag kunde hitta på Skoghem, som hade ut markerar kvarnarna är från tidigt 1800-tal. Den översta ägdes av Berghem Prästegård och den nedre av Skogum, nu Skoghem.


Jag fastnade för det här livliga landskap och de många stenmurar som går kors och tvärs i våra skogar.


Så jag började kolla upp fler platser för att besöka.

Jag hittade en karta från slutet 1890-talet på Stockholms universitet.


Häradsekonomiska kartan som den heter gjordes över hela landet och är baserad på äldre skifte-kartor.


Jag började markera ut några fåtal platser som kunde vara intressanta på en karta och besökte dem. Men det fanns så mycket fler platser än de jag besökte i samma område. Så jag började helt enkelt markera ut alla punkter, torp, ekonomibyggnad, kvarn som såg.


Det kan också var väldigt vemodigt att besöka alla platserna.

Någon har slitit för att skapa en åkerlapp för bruk och alla dessa stenmurar eller odlingsrösen.


Nu är de flesta planterade på och glömda. Och därför vill jag ut och dokumentera det idag, för vem vet hur mycket som syns om 50år.


Kartan är inte helt klar trots det nu gått runt 2 år sedan start.

Jag tar mina promenader och dokumenterar alla platser och vad jag kan finna, samt delar andra gamla tidningsartiklar på min Facebook grupp.


Det finns inget mål med projektet utan det fylls på allt efter som. Och jag kommer på nya saker att dela hela tiden, eller utvecklar det befintliga.


Efter varje promenad brukar jag kolla över om det finns äldre kartor än Häradsekonomiska kartan. Och då brukar det eventuellt tillkomma fler platser att besöka.


Projektet är ett livslångt projekt utan ände, men det känns så värt det att få besöka alla gamla platser och läsa om de som bodde där.


Här nedan kan ni gå in på min offentliga karta.

Öppna upp den i mobilen på den nästa promenad och se vad som gömmer sig i skogen.

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1KgTZ85xvJOLIuiw_ml7f3dGca4K78-oQ&usp=sharing

574 visningar

コメント


bottom of page