top of page

Örestens Inspektörer

Förutom befälsfamiljerna på Öresten bodde även här Inspektörer. En inspektor var en sorts förvaltare eller tillsynsman, en titel som förekom inom industri, handel och lantbruk. I det här fallet tror jag faktiskt att Inspector har något med Jägarmästare. Det finns en notering på ett registernummer i kartan från 1840.
”576-577 (Åker afsatt får Inspectorn) – 578 (Tomter och Trädgård)”

Och denna plats finner vi mellan Örestens gård och ekhagen, ca 20-50m sydöst om berget vid gården.

Idag är det bara uppodlad åker men 1840 fanns här ett hus, mindre skjul, en åker och en trädgård. Jag kan ju inte svära på att här bodde Inspektorn men känns väl lite som att det är så då marken var avsatt till han. Det fanns ett ställe med några hus mellan gården och villan som står vid berget idag. Spekulera kan man.

 

Mellan den 16 februari 1831 och 1838 bodde här Inspektorn Daniel Holm från Dimbo. Hans hustru Helena Ström och deras tre flickor, Charlotta, Carolina och Maja Lina flyttade ner 1832 från Dimbo. Daniels hustru Helena går bort den 11 november 1837, 50 år gammal i Vattensot och lämnar Daniel med flickorna. 1838 flyttade de från Öresten till Socknens slut. Finns en notis här på Daniel i Husförhörslängden.
”Ej uttaget betyg. Faderns hemvist obekant. Döttrarne bo vid Haby Ledet. Hela hushållet flyttar till socknens slut (för) 39”

Efter de stod som sockens slut, flyttade två döttrar till Haby Skattebård 1839 och Maja Lena flyttade till Gårda. Men jag finner inte Daniel Holm längre. På Haby Skattegård hittar jag endast döttrarna Charlotta och Carolina. Charlotta flyttade till Berghem 1840 och Carolina till Haby Skattegård Ibiden 1/4 1842.

 

Försöker jag hitta Daniel längre bak finner jag han i Pjätteryd, en liten by norr om Älmhult i Småland.

Här får Daniel och Helena sönerna Johan Gustaf och Nils Magnus. De flyttade senare upp till Skaraborg den 27 mars 1812, till Wästanmåsen i Älgarsås. Daniel arbetade där som Kronoskogsvagtare och Hejderidare fram till 1815. Daniel och Helena fick där dottern Ulrica Christina och sonen Sven Gabriel här innan de flyttade till Däldenäs i Laåsa Rote där Daniel var Jägarmästare. Där fick de döttrarna Sophia, Lotta och Carolina. Den sista flytten innan Öresten gick till Pilagården under Brogården i Dimbo och där arbetade han som Inspector fd. Hejderidare och här föddes deras sista dotter Maja Lina.

 

Ska man sammanfatta Daniel och Helens liv verkar de ha flyttat runt rätt mycket. Från djupa Småland upp till Skaraslättera och till sist landade de på Öresten där även deras liv slutade. Ett mycket händelserikt liv men jag undrar vart Daniel tog vägen. Efter han skrivs på Socknen slut hittar jag honom inte. Inte heller i Dödsboken de närmsta åren. Vart tog alla de andra söner och döttrar i vägen när de inte följde med ner till Öresten? Det är intressant att leta men någon gång måste man sluta.

 

Den nya Inspektorn på Öresten blev Samuel Zimmerman från Huddinge. Han flyttade hit med sin hustru Marie Christina Gråberg och sonen Fredrik. De bodde på Öresten knappt två år innan de flyttade upp till Huddinge igen den 18 april 1840. Vi hittar Samuel singel mellan åren 1826-31 under Noors Gård i Roslags-Bro i Stockholm. Sen flyttade han till Wåhrby i Huddinge och arbetade under Majoren Carl A. Jägerhorn. Även Maria Christina Gråberg står skriven här som fosterbarn till Fru Margaretha. Samuel och Maria Christina står inte som gifta men de flyttar båda ner till Elfsborg 1838.

De gifter sig den 2 december 1838 och tar över från Daniel Holm på Öresten. Sonen Fredrik Wilhelm som står på Öresten har en notis i Wårhby Hfl. ”född före ägtenskapet i Sthm”. Och det kan vi se på födelse- och vigseldatumet. Efter sina två år på Öresten flyttar de tillbaka till Wåhrby och får dottern Regina Wilhelmina. Familjen flyttar senare vidare till Närke en dag i april 1841. Det sista jag finner på nu Sysselmannen Samuel är att familjen har utökat sedan Öresten och de bor i Stockholm Allmänna arbetshus i Kvarteret Glasbruket mindre nr. 2-7/25.  Även Samuels brorsdotter Johanna Maria Wilhelmina levde i lägenheten. Samuels hustru  Maria Christina går bort mellan 1857-1860.

 

Familj 1

Inspektor Daniel Holm f. 6 september 1779 – 1823 - familj flyttade 1838 till sockens slut – Haby Skattegård 1839

Hustru Helena Ström f. 6 januari 1784/25 januari 1784 d. 11 november 1837

Son Johan Gustav f. 7 maj 1805 – Pjätteryd

Son Nils Magnus f. 14 december 1810 / 4 oktober 1810 – Pjätteryd

Dotter Ulrica Christina f. 23 december 1812 – Wästanmåsen

Son Sven Gabriel f. 12 maj 1815 – Wästanmåsen

Dotter Sophia f. 27 november 1817 - Däldenäs

Dotter Charlotta f. 11 augusti 1820 – Däldenäs – Bor på Öresten

Dotter Carolina f. 14 juni 1823 - Däldenäs – Bor på Öresten

Dotter Maja Lina f. 14 juni 1827 - Dimbo – Bor på Öresten

 

Familj 2

Inspektor Samuel Zimmerman f. 15 juli 1805 från Huddinge 1838, till Huddinge 18 april 1840

Hustru Maria Christina Gråberg f. 13 december 1810

Son Fredrik Wilhelm f. 2 september 1838 – Bor på Öresten

Dotter Regina Wilhelmina f.30 juli 1840 – Huddinge

Dotter Clara Gustafva f. 14 april 1842

Dotter Sofia Julia f. 9 september 1846

Son Knut Samuel f. 18 februari 1849

 

Brorsdotter Johanna Maria Wilhelmina f. 14 november 1826

 

Dräng Hans Jönsson f. 14 juni 1814 – Öresten 1839 – Steken 1839

Piga Christina Clasdotter f. 14 november 1816 – Istorp 1839 – Stelag (Sista känns inte rätt tolkat)

 

Dödsbok

Helena Ström 11 november 1837

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044901_00026#?c=&m=&s=&cv=25&xywh=1205%2C913%2C4828%2C2755

 

Hfl 1832-1841: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044883_00130#?c=&m=&s=&cv=129&xywh=-6%2C326%2C5029%2C2480

bottom of page