top of page

Överstebostad Öresten

1840-Öresten.png

Öresten vet de flesta har varit i kronans ägo och ett översteboställe. I Hfl 1832-1841 levde här två befälsfamiljer. Den första var General Majoren och Commendensen med H. Korset af Kongl. Swärds Orden Casimir Riutersköld, hans hustru Henrietta Löfman och deras tre söner, Casimir Oscar, Axel Lionard och Heriberg Adam. Hustrun Henrietta gick bort den 16 mars 1836, 52 år gammal i Slemstockning. Sonen Casimir Oscar blir senare Löjtnant och fadern går ner en rank till General Liutenant. De levde på Öresten fram till den 27 mars 1838 då de flyttade till Göteborg.

 

Den andra familjen som flyttade in var General Adj. Öfwerster och Ridd. Gustaf Jacob af Dalström 1838 från Borås. Han var gift med Anna Christina Hallander och hade tre döttrar, Caroline Mathilda, Julia Aurora och Constantia Emilia. Familjen levde på Öresten fram till 1850.

 

Båda familjerna hade även några Mamseller som arbetade som hushållerskor. En mamsell är ett från franskan och var en titel för ogifta, ofrälse flickor och kvinnor. Order ersattes senare till fröken som vi känner igen det idag.

 

Under Casimirs tid hade de två mamseller här under 30-talet. Maria Frumerie och Sofie Nettelblad.

Maria Elisabeth var född i Borås och dotter till Handelsmannen Johan Frumerie och Anna Maria Breding. De bodde på nummer 121 i Borås och Maria Elisabeth ska ha flyttat ut redan 1818.

Maria Elisabeth flyttade med Casimir Reuterskiöld upp till Stockholm och hon levde med sin syster Anna Eleonora, 11 år yngre än Maria Elisabeth och två anda som var tjänstefolk åt Casimir i kvarteret Kajan hus nr. 2. Sofie Nettelblad hittar jag inget mer än att hon eventuellt var 9 år när hon kom till Öresten gård. Sofie som det står i Husförhörslängden 1832-1841 är fel. Utan hon hette Sara Sofia och var född i Borås. Hennes föräldrar var Handlanden Anders Netterblad och Anna L. Gyllick? De levde på Första Kvarteret Dufwan nr. 161-162. Efter hon flyttade från Öresten hade hon flyttat runt i landet och arbetat på flertal platser innan hon landade i sin hemstad Borås. Hon blir aldrig gift, får inga barn och står sist skriven hos Ägaren Nils Wilhelm Pettersson på nr. 132-133 i Borås. Sofia började sin resa som 9-åring på Öresten och går bort 79 år gammal den 3 november 1905.

 

Under Gustaf Jacobs tid var de också två mamseller här. Sofia Albertina Sellström och Johanna Sofia Amalia Holmberg. Sofia Albertina kom till Öresten 1840 och det är även där vi hittar henne som tidigast, på Kvarteret Flygaren 1820-1821. Den 15 oktober 1821 flyttade hon till Cath. 1831 arbetade hon som piga och bodde på Kvarteret Rosenbad nr. 3. 1832-33 bodde hon på Kvarteret Johannes Större nr. 5, 1835 Kvarteret Tigerno nr. 3. Hur hon kom ner till Öresten vet jag inte, men kanske var det Casimirs Mamseller som tipsade om det när de flyttade upp? Johanna Sofia Amalia Holmberg flyttade ner från Stockholm 1840 till Öresten. Hon arbetade på Öresten fram till den 16 oktober 1843 då hon och Sofia Albertina Sellström flyttade tillbaka till Stockholm. Sofia Johanna Amalia kan jag hitta på Kvarteret Hägern mindre nr. 1/29 i Stockholm 1847 men hon flyttade ner till Öresten igen den 10 april 1848. Två år senare flyttade hon till Örby Prästgård för att 1853 flytta ut till Fotskäl och här försvinner spåren av henne. Det finns ingen Husförhörslängd för än 1858 då arkivet brann ner. Har faktiskt bläddrat igenom hela den längden utan ett spår av Sofia Johanna Amalia.

 

Vill man läsa mer om Riutersköld finner man det på Riksarkivet, följ länken nedan

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=6611

Adelsvapen.com

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Reuterski%C3%B6ld_nr_377

 

Vill man läsa mer om Gustaf Jacobs bravader finner man det på Riksarkivet, följ länken nedan
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=17234&forceOrdinarySite=true
Runeberg
http://runeberg.org/sbh/a0218.html

 

Familj 1

General Majoren och Commendensen med H. Korset af Kongl. Swärds Orden Casimir Riutersköld

f. 27 oktober 1770 – senare General Liutenant – flyttar till Göteborg 27 mars 1838

Hustru Henrietta Löfman f. 23 augusti 1784 d. 16 mars 1836

Son Casimir Oscar f. 13 september 1810 – senare Löjtnant

Son Axel Lionard f. 18 augusti 1817

Son Heribert Adam f. 31 augusti 1828

 

Sällskaps Mamsell Maria Elisabeth Frumerie f. 18 april 1796 – flytta till Göteborg 27 mars 1838

Mamsell Sofia Nettelblad – f. 26 oktober 1826 – Borås 1836

 

Familj 2

General Adj. Öfwerster och Ridd. Hr Gustaf Jacob af Dalström f. 25 juli 1785 – från Borås 1838

Hustru Anna Chrinstina Hallander f. 14 maj 1797

Dotter Caroline Mathilda f. 14 maj 1817

Dotter Julia Aurora f. 3 november 1818

Dotter Constantia Emelia f. 2 maj 1820

 

Hushållerska Mamsell Sofia Albertina Sellström f. 26 november 1795, 1838-1840

Mamsell Johanna Sofia Amalia Holmberg f. 13 april 1825 - Stockholm 1840?

Hfl 1832-1841: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044883_00130#?c=&m=&s=&cv=129&xywh=2%2C268%2C4532%2C2479

bottom of page