top of page

Gamla tidningsartiklar

Jag har sökt igenom Kungliga biblioteket efter tidningarsartiklar som innefattar Öresten och omnejd.

Här nedan kan ni läsa de artiklarna jag hittade av intresse för tidsperioden som Livet under Öresten 1840 innefattar.

1836-03-28 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

Död: General Liutenanten och Commendenren af Kongl. Svärds-Orden med Stora Korset. C. Reuterskjölds älskade maka. Henriette Löfman död å Öresten f. 16 Mars 1836, i dess 52 års ålder. Sorgens beklagande undanbedes och vader, enligt den aflidnes förordnande, detta Vänner och Bekanta endast på detta sätt tillkännagifvet.

 

Länk: https://tidningar.kb.se/3678898/1836-03-28/edition/144022/part/1/page/3/?q=%C3%96resten&from=1830-01-01&to=1845-01-01&sort=asc

 

1843-06-15 Borås Tidning

Den Belönings-Medaille, som Kongl. Patririska Sällskapet tillersänt Drängen Johannes Larsson för när 15 års trogen tjenst på Kungsgården och Öfwerste-Sätet wid Kongl. Elfsborgs Regemente Öresten, blef honom Söndagen den 11 dennes i Örby Kyrka, med ett tal af General-Adjutanten m. m. af Dahlström öfwerlemnad. Till middag på Öresten word sedermera ortens herrskaper och flera af Allmogen inbjudna, hwarwid skålar föreslogos och druckos för Hans Maj:t Konungen, det Kongl. Husers öfriga Höga medlemmar, samt för Patriotiska Sällskapet och den belönade.

 

https://tidningar.kb.se/8264849/1843-06-15/edition/146356/part/1/page/3/?q=%C3%96resten&from=1830-01-01&to=1845-01-01&sort=asc

 

Johannes Larsson var född på Hultet den 14 april 1804 var en av flera syskon. Han flyttade till Öresten redan 1828 och arbetade på Öresten påi hela 22 år innan han flyttade som 46 åring till Fagerslund under Haby Ledet. Men redan efter ett år gick det vidare till Berghem 1851.

1841-07-31 Svenska Biet

2) orten afvikne Inspektoren D. M. Holms från Öresten…

 

https://tidningar.kb.se/2815723/1841-07-31/edition/153932/part/1/page/4/?q=%C3%96resten&from=1820-01-01&to=1850-01-01&sort=asc

Den här artikeln förklarar var Inspectorn Daniel tog i vägen, ingen vet och därför hittar jag honom inte längre efter han står som Socknens slut runt 1840. Artikeln florerade som senast i Aftonbladet i början av december 1841.

bottom of page