top of page

Hagen eller Halfås Torp

Halvås-1840.png

Hagen eller mer känt som Halvås låg mellan Öresten och Hulta. Uppe på höjden kommen från Öresten står vi i ett kors i vägen. Till vänster går vägen mot Trumslagarn, Werner och August, rakt fram leder ner mot Hulta och höger till skogs. Vänder vi på oss och blickar mot Öresten så låg Hagen upp till vänster in i skogen. Går man in här så kommer vi till stenmuren som förr var dess trädgård. Längre upp mot kullen finner vi en tydlig torpgrund. Till höger om muren och torpet låg ladugården.

Bakom torpet finner vi jordkällaren som fortfarande är intakt. Gården stod in på 60-talet.

 

Här levde fram till 1839 Åbon Anders Börjesson f. 6 augusti 1788 med sin hustru Lena Abrahamsdotter f. 1790 och sex barn. Börje f. 6 november 1813, Abraham f. 10 december 1816, Johanna f. 6 november 1820, Anna Brita f. 8 maj 1825, Eric f. 5 augusti 1827 och Johannes f, 9 juni 1832.

 

Det står en lång notis i Hfl om Anders.

”Artellerist i Gborg

Förklarad saker till första resan stöld med inbrått men förvisad till Kinds Härads Rätt at undergå ytterligare ransakning för förment stöld i Kind. Sedan undergått spöstraff och uppenb. Kyrkoplikt.”

 

På gården hade de även drängen Börje Carlsson arbetande, hans hustru Edela Johansdotter och deras son Johannes.

 

Anders och familj flyttade till Granlid.

 

Familj 1

Åbon Anders Börjesson f. 6 augusti 1788

Hustru Lena Abrahamsdotter f. 1790

Son Börje f. 6 november 1813

Son Abraham f. 10 december 1816

Dotter Johanna f. 6 november 1820

Dotter Anna Brita f. 8 maj 1825

Son Eric f. 5 augusti 1827

Son Johannes f, 9 juni 1832

 

Drängen Börje Carlsson f. 6 november 1820

Hustru och Pigan Edela Johansdotter f. 17 september

Son Johannes f. 3 februari 1839

 

In på torpet flyttade sedan Åbo Hans Jönsson med sin hustru Edela Carlsdotter. De fick här tvillingarna Johanna och Johannes.

 

De hade drängen Pehr Börjesson och pigorna Petronella Carldsdotter och Maria Christina Stenström som arbetade på torpet runt den här tiden.

 

Familj2

Åbo Hans Jönsson f. 2 september 1804

Hustru Edela Carlsdotter f. 24 juni 1816

Tvillingarna Johanna och Johannes f. 5 september 1841

 

Drängen Pehr Börjesson f. 1 januari 1811

Pigan Petronella Carldsdotter f. 23 december 1809

Pigan Maria Christina Stenström f. 27 juli 1823

 

Hans fick också sonen till förra ägaren som inhyses.

”Gifte Drängen” Börje Andersson, hans hustru Edela Johansdotter och deras två söner Johannes och Carl.

Börje hade pigan Britta Caroline Andersdotter arbetande. Hon har en tråkig notis vid sig. ”Fått ett död födt flickobarn”.

 

Börje flyttade senare med sin familj till Granlid.

 

Familj 3

Börje Andersson, från familj 1

Hustru Edela Johansdotter f. 17 september 1815

Son Johannes f. 3 februari 1839

Son Carl f. 8 november 1841.

 

Pigan Britta Caroline Andersdotter f. 1 juni 1817

 

Hfl 1832-1841: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0042944_00066#?c=&m=&s=&cv=65&xywh=176%2C404%2C3525%2C1882

bottom of page