top of page

Stora Krikan eller Krikan Säteri

1840-Stora Krikan.png

På Stora Krikan levde Zachries Pettersson med sin hustru Lena Persdotter, deras sju barn och Zachries föräldrar. Barnen var Johanna, Johannes, Maria, Andreas, Ana Brita, Börge och Charlotta. Zachries föräldrar var Petter Börgesson och Gunla Bengtsdotter. Båda föräldrarna gick bort denna tidsperioden. Petter gick bort våren 1837, 78 år gammal i Ålderdom, och året efter Gunla vintern 1838, 79 år gammal i Ålderdom. Hustrun Lena gick sorgligt bort sommaren 1841, 45 år gammal i Vattensot och lämnade Zachries och barnen på Krikan. Dottern Johanna står som sjuk 1841. Och samma år flyttade drängen Sven Pehrsson in men han flyttade vidare till Berghem 1842.

 

Fader Zachries Pettersson f. 26 september 1789

Hustru Lena Persdotter f. 28 mar 1796 d. 14 augusti 1841

Dotter Johanna f. 30 april 1821

Son Johannes f. 26 juni 1823

Dotter Maria f. 24 oktober 1825

Son Andreas f. 30 januari 1828

Dotter Ana Brita f. 6 april 1830

Son Börge f. 27 mars 1833

Dotter Charlotta f. 26 april 1836

 

Zachries föräldrar

Fader Petter Börjesson f. 28 april 1759 d. 11 mars 1837

Moder Gunla Bengtsdotter f. 26 april 1759 d. 29 november 1838

 

Drängen Sven Perhsson f. 6 juli 1803
 

Hfl 1832-1841: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044883_00131#?c=&m=&s=&cv=130&xywh=2736%2C2701%2C3015%2C1912

 

Dödsbok:

Hustrun Lena Pehrsdotter
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044901_00033#?c=&m=&s=&cv=32&xywh=230%2C680%2C2936%2C2013


Fadern Petter Börgesson
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044901_00025#?c=&m=&s=&cv=24&xywh=2755%2C748%2C3142%2C2094


Modern Gunla Bengtsdotter
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044901_00028#?c=&m=&s=&cv=27&xywh=105%2C2074%2C3142%2C2443


Hustrun Lena Pehrsdotter
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044901_00033#?c=&m=&s=&cv=32&xywh=130%2C598%2C3142%2C2443

bottom of page