top of page

Du skall hedra din fader och din moderPå Orreleken i Kinnarumma var det inget vidare ställt med efterlevandet av det fjärde budet. Sonen Bengt dömdes två gånger på 1840-talet för att ha ofredat sin moder. Hans kriminella bana tog inte heller slut där och då utan han hann med fler besök i Häradsrätten.


Denne Bengt Håkansson föddes1820-03-03[1].

Han växer upp på Orreleken i Kinnarumma med sina föräldrar Håkan och Kerstin och syskonen Anna Britta, Greta, Christina och Johannes[3]


I husförhörslängden står det att Bengt undergått fängelse på vatten och bröd samt uppenbar kyrkoplikt 1843 för brott mot fjärde budet. 1844 dömdes han igen för samma brott till 40 par spö och offentlig kyrkoplikt[4]


1853 dömdes han igen för bland annat innehav av livsfarligt vapen. Då blev det först Vänersborg och sen sändes han vidare till fästningsarbete i Malmö[5] från juni till december[6] Enligt fängelseanteckningarna så har Bengt uppfostrats och lärt sig läsa där hemma av föräldrarna. Han har aldrig innehaft någon drängtjänst men hade gjort en del fabriksarbete på Rydboholm. Förutom förut nämnda brott hade han också gjort sig skyldig till slagsmål, fylleri, gatufridsbrott och vanvördigt uppträdande mot domaren. 28 dygn på vatten och bröd blev det innan han sändes vidare. Man skriver att han uppfört sig utan klander i fängelset men att han annars var hård[7].


Nu hade han hunnit gifta sig med Britta Maria Johansdotter f 1820 och familjen bor kvar på Orreleken, eller ett torp som hör dit. Bengts far är nu död men modern lever och bor kvar. Bengts bror Johannes bor också där med sin familj. Efter straffet 1853-54 ser jag inga mer anteckningar om nya brott. Han och familjen bor kvar ända till hans död1870-08-21[2]


Bengt och Britta Maria får barnen[8] :

Sara Mathilda 1845-02-02

Johan August 1847-12-07

Carl Wilhelm 1851-01-15

Josefina Christina 1854-08-11

Herman 1859-07-09


Charlotta Andersson Sandberg

facebook: genealogista


[1] Kinnarumma (P) C:2 (1749-1843) Bild 235 / sid 459 [2] Kinnarumma (P) AI:10 (1861-1871) Bild 120 / sid 233 [3] Kinnarumma (P) AI:2 (1815-1821) Bild 35 / sid 55, Kinnarumma (P) AI:5 (1828-1835) Bild 46 / sid 81, Kinnarumma (P) AI:6 (1835-1841) Bild 47 / sid 83, Kinnarumma (P) AI:7 (1842-1850) Bild 54 / sid 93 [4] Kinnarumma (P) AI:7 (1842-1850) Bild 54 / sid 93 [5] Kinnarumma (P) AI:8 (1850-1861) Bild 61 / sid 104 [6] Malmö centralfängelse (M) DIIIa:15 (1844-1855) Bild 1610 / sid 757 [7] Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIga:2 (1852-1855) Bild 1570 / sid 152 [8] Kinnarumma (P) AI:7 (1842-1850) Bild 54 / sid 93, Kinnarumma (P) AI:8 (1850-1861) Bild 61 / sid 104, Kinnarumma (P) AI:10 (1861-1871) Bild 120 / sid 233

Comments


bottom of page