top of page

Rörvik Torp

1840-Rörvik.png

Mina egna tankar

Jag kan inte finna Rörvik i Hfl 1832-1841, utan finner Rörvik först i Hfl 1872-1881.
1878 byggdes det ett nytt torp på Rörvik, men enligt kartan ska Rörvik funnits 1840. Och i den senare Hfl ger den mig ledtrådar till att Rörvik låg under Roaslätter, tillhör Kronoparken. Öresten Roaslätter står det men att Roaslätter är överstruket och tillagt Rörvik.

 

Vi börjar med att backa från Hfl 1882-1894. Här har vi Rörvik under Slätterna torparen Johannes Bengtsson. Familjen finner vi sedan i den äldre Hfl 1872-1881 på Rörvik under Roaslätter. Johannes Bengtsson flyttade hit den 29 november 1881 med sin familj från Ryd där han varit brukare av Ryd 1/8 sedan 1865. Prästen har gjort en notis här (p.321 på Rörvik). Det fanns en till familj som bodde på Ryd. Carl Andreasson flyttade hit från Roaslätter 1874, samma sida som Johannes Bengtsson flyttade till 1881 i Hfl. När Johannes Bengtsson flyttade från Ryd blev Carl torpare på Ryd. Och på flera platser byter Slätterna plats med Rydare. Jag kan utläsa 6-7 familjer som skrevs flyttade till Roaslätter mellan 1877 och 1881, flest 1881. Varför skedde detta?

 

Kollar vi längre tillbaka så finner vi Rörvik i Hfl 1791-1792. Här bodde Anders Josephsson f. 1747, hans hustru Karin Svensdotter f. 1765, dottern Christin f. 19 juli 1791. Vi hittar dem inte 1815 Öresten utan längre fram på Hagen under Haby Bockargården. De hade nu även fått dottern Ingrid f. 4 maj 1794 och sonen Swen f. 25 juni 1801. Dottern Ingrid var född på Rörvik men Swen var inte född 1801 utan den 5 augusti 1800, och nu under Haby. Så Rörvik är som ett blankt papper fram till 1878 när det nya torpet byggs.

 

Men min tolkning här om Rörvik blir ändå så här i slut ändan.

 

Det finns två möjligheter som jag kan se det.

Det första är att det är Carl Andreasson som var sonen till Brukaren av Roastlätt som flyttade till Rörvik 1863 och flyttade upp till Ryd 1874 och blev en 1/8 brukare. I det andra torpet uppe på Ryd bodde Johannes Bengtsson med sin familj. Han stod som torpare 1879, men först var han 1/8 brukare sedan inhyses när Johannes Andreasson blir brukare av ¼ Ryd. Han slår ihop de båda torpen till en gård? Efter detta bygger Johannes Bengtsson ett nytt hus nere på Rörvik 1878 och han flyttar in 1881 med sin familj.

 

Det andra är att någon annan av torparna under Slätterna är den familjen som levde på Rörvik. Kanske till och med den andra familjen jag skrev upp på Slätterna.

bottom of page