top of page

Ryan eller Ryd Säteri 1/4

1840-Ryd.png

Här levde Brukaren och Änklingen Pehr Carlsson med sin tre döttrar, modern och två systrar. Döttrarna var Lotta, Anna Brita och Christina. Modern som var Änka hette Maria Börgesdotter och Pehrs systrar hette Edela och Anna. Även här hade det funnits några drängar som hjälpt till på gården. Flera av drängarna kom från torpen under Öresten.

 

Brukaren och Änklingen Pehr Carlsson f. 17 april 1790

Dotter Lotta f. 2 januari 1821

Dotter Anna Brita f. 14 augusti 1823

Dotter Christina f. 22 november 1825

 

Pehrs förälder

Modern Maria Börgesdotter f. 1 januari 1761

 

Pehrs systrar

Syster Edela f. 14 september 1787

Syster Anna f. 9 oktober 1795

 

Hfl 1832-1841: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0044883_00133#?c=&m=&s=&cv=132&xywh=131%2C1861%2C3013%2C1912

bottom of page