top of page

Storåker Torp

1840-Storåker.png

Storåker låg i kurvan mellan Maden och Myrkullen. Idag finns det inget kvar att se trots att det låg precis till vänster om man kom från Öresten. Idag är det samfält och tomten användes som sandtag som många andra gamla torptomter har fått ge vika åt under 1900-talet. Torpet fanns in på 1900-talet. Men när det försvunnit vet jag ej.

 

Här levde Torparen Bengt Ericsson med sin hustru Stina Börjesdotter och deras två döttrar, Anna Brita och Helena. De hade även några pigor och drängar verksamma under perioden 1837-43.

 

Torparen Bengt Ericsson f. 3 juli 1800

Hustru Stina Börjesdotter f. 11 maj 1801

Dotter Anna Brita f. 12 mars 1830

Dotter Helena f. 14 januari 1837.

 

Hfl 1832-1841: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0042944_00067#?c=&m=&s=&cv=66&xywh=2729%2C2769%2C3224%2C1721

bottom of page