top of page

Göstastorpet under Kattunga Torp

De antal gånger jag kört på 41:an mellan Björketorp och Sundholmen, har jag suktat efter att besöka det ensliga trädet på åkern mellan Kattunga Lunden och Torp andra sidan Viskan. Men att det även i vägens ände av den snirklande väg som går förbi trädet och upp mellan berget, hade funnits ett torp visste jag inte för än jag började mitt projekt. Så jag passade på att ta mig en promenad hit upp i söndags. Jag parkerade bilen vid Kattunga kyrkoruin och började gå ner mot Reutershov för att sedan ta av mot Öxnevalla. Halvvägs till Torp gick jag igenom gården Lunden och träffade ägaren av gården. Hon hade aldrig hört talats om Göstastorpet men att jag skulle fråga lite hos ägaren av Torp som var född där och släkten hade haft det sedan 1900-talets början. Precis efter Lunden hade det här legat två Soldattorp och torpet Olebo runt sekelskiftet. Och ägaren nämnde att de hittat lite rester i stenmurarna som korsade åkern där de två Soldattorpen legat. Idag finns det inga spår kvar efter de här byggnaderna. Jag fortsatte på den gamla vägen ner mot Torp och tog av upp till vänster för att röra mig mot Göstastorpet. Men ägaren av Lunden bad mig även hålla utkik efter ett stort träd på höger sida och visst stod det här mellan vägen och bergväggen. Här växer det praktfulla blåsippor på vårkanten. Bara det är ju värt ett återbesök till Göstastorpet till våren. Nu börjar vägen sakta svänga upp till höger och man ser längre upp hur vägen försvinner runt krönet i berget. På min vänster sida hör jag den porlande bäcken som börjar sin långa väg uppe från Igelsjön på 85m.ö.h, igenom Göstastorpets gamla hage och ner mot Viskan. Backen upp började nu kännas i benen och än såg jag inte Göstastorpets hage. Men vid den sista kröken öppnade hela landskapet upp sig.

Det ensliga trädet på åkern
Det ensliga trädet på åkern

Med Ramnaberget på min vänster sida låg Göstastorpet inne i en skymd dal med höga väggar runt om. Endast där torpgrunden ligger upp till höger har man bara några få steg tills man ser ut över hela Viskadalen. Det var två unika och vackra miljöer att befinna sig på. Den grönskande skogen som klädde de höga väggarna och utsikten bakom torpet. Runt i dalen gick den låga stengärdsgård som utmätte torpets mark och i slutet kunde man se hur bäcken tog sig ner igenom grönskan från Igelsjön. Det första man ser i byggnadsväg är jordkällaren som tonar upp i landskapet med sin kvadratiska form. Helt intakt än så länge kan man än söka skydd där inne mot ruskväder. Men man ska nog passa sig då trädrötterna har brutit isär det lite. Torpgrunden skymtar man några meter ovan jordkällaren och en massiv ek står i den lilla spismurens spår. Framför spismuren står inventeringsstolpen med nummer 151 som hembygdsföreningen satte upp för många år sedan nu. Ladugården skall ha stått till höger om torpet och jordkällaren men att jag var ute lite i fel årstid och kunde inte se den. Ägaren av Torp nämnde när jag besökte att de hade djur gående här upp förr i tiden.


På Häradsekonomiska kartan kan man se namnet Göstastorpet med ett torp och en ladugård. Söker man på Historiska kartor hittar jag två olika kartor. En från 1808 och den andra från 1839. På den första kartan fanns inget torp här men att gården Torp var något större. Dock ser det ut som om att samma väg jag innan gick upp till torpet på går upp mellan bergen på kartan. Det står bara Kattunga Torps Skog och Utmark på kartan där Göstastorpet skulle legat. På den andra kartan har vi faktiskt namnet ”Starens Torp” på samma plats som Göstastorpet. Men Torp var utanför detta Skifte så inget registernummer för ”Starens Torp” att utläsa. Jag undrar var det namnet kom ifrån, har det varit ett soldattorp under Torp då Starens låter lite som det, hittade dock ingen i Centrala Soldatregistret eller i Mantalslängden. Jag vill så gärna försöka hitta något innan 1858 då Husförhörslängderna börjar där. Jag har försökt reda ut lite genom att läsa Mantalslängderna men de slutar 1820 och det fanns endast en brukare av Torp det året och inga torp under.

Vilka var då de boende här på Göstastorpet? I den första Husförhörslängden hittar vi inte namnet Göstastorpet utan här hette det Hyltan och torparen här var Gustaf Börjesson med sin hustru Anna Britta Ericsdotter, deras sex barn och Inhyses pigan Greta Andersdotter och hennes oäkta dotter Britta Cathrina. Barnen till Gustaf och Anna Britta var Johannes, Eric, Anna Britta, August, Andreas och Anna. I Hfl saknades det en tidigare född son. För vintern 1854 föddes den första sonen Andreas men han gick bort endast 2 månader gammal i januari 1855. Nästa son fick då ärva deras förlorade sons namn. Försommaren 1862 föddes deras dotter Emma Gustafva och den äldste i skaran Johannes 17år flyttade samma år till Seglora. Han återvände 1864 från Hulebo. Hösten samma år flyttade deras andra son Eric som var 18år till Örby men även han flyttade hem redan året efter. Sent 1865 flyttade den 16 år gamla oäkta dottern Britta Catharina upp till Desarehult i Berghem för att arbeta som piga under ägaren Olof Olofsson. Hon flyttade runt lite men gifte sig våren 1873 med arbetaren Johan Peter Johansson och flyttade tillsamman på ett torp under Kattunga Kronogård. De hade här tre barn skrivna och 1891 flyttade hela familjen från torpet till ”Eborg Domk. Församling” förutom sonen August som flyttade till Asstorp i Surteby. Ville bara skriva lite hur det gick för den oäkta dottern och det tyckte jag gick riktigt bra för henne ändå. Nu fortsätter vi på Göstastorpet. 1866 flyttade Gustaf och Anna Brittas son Eric ut för andra gången och nu till Hössna. Deras äldste son Johannes gifte sig med Anna Britta Börjesdotter från Öxnevalla och de fick här på torpet i början av 1869 dottern Hanna. Johannes flyttade 1870 med sin familj till Kataskog i Öxnevalla. Här fick sonen Birger 1872 och de flyttade vidare 1875 till Karstorp Laggaregård där sonen Carl Emil föddes. De flyttade året efter till Hofgården i Istorp. Här levde de i tre år innan de flyttade upp till Deragården i Öxnevalla och familjen växte med dottern Magda. 1883 flyttade Johannes med familjen till Elofstorp Landbogården. Deras son Birger 17år flyttade ut en kort sväng till Kyrkebacka å tillbaka 1889. Dottern Hanna som var 22år flyttade 1891 till Deragården och mitt under sommaren 1893 gick Johannes Gustafsson bort 48 år gammal i ”Magsyra” och lämnade hustrun Anna Britta ensam med sin 13-åriga dotter Magda och sönerna Birger som nu var 21år och Karl Emil 18år. Sensommaren 1895 gifte sig sonen Birger med Emma Andersdotter från Aplegården och de två fick dottern Berta Josefina året efter. Vintern 1895 flyttade Karl Emil upp till Kattunga Lund.


Samma år som Johannes lämnade Göstastorpet 1870 flyttade även Gustafs och Anna Brittas 18-åriga son August till Ulricehamn. Nu blir det ett hopp i historien då Hfl 1871-1880 inte finns för Kattunga men det hände inte allt för mycket på Göstastorpet. Sonen Andreas och dottern Anna hade flyttat ut från torpet. Andreas och brodern Eric ska ha arbetat på industrierna i Fritsla. Dottern Anna Britta gifte sig den 28 december 1877 med Johannes Bengtsson. De två levde på torpet och fick här döttrarna Selma Augusta och Anna. 1883 flyttade Anna Britta med familjen från torpet och ner till Deragården i Öxnevalla, samma år som storebrodern Johannes lämnade Deragården. Här levde de i tre år tills de flyttade vidare till Wiskebacka där de levde i fyra år innan de flyttade 1890. Gustaf och Anna Brittas dotter Anna flyttade tillbaka till Göstastorpet 1887 från Istorp och det var precis när fadern Gustaf hade börjat bli ”Svagsint”. Gustaf gick bort två år senare 70 år gammal den 23 februari 1889. Hustrun Anna Britta blev änka vid 68 års ålder och dottern Emma Gustava blev torpare på Göstastorpet. Dottern Anna flyttade tillbaka till Istorp 1890 för att arbeta som ”tjänare” på Prästgården. Där var hon endast ett år innan hon flyttade vidare till Hofsgården där hon arbetade som piga i tre år. Anna gifte sig sommaren 1894 med Anders Peter Larsson och flyttade in på torpet ”Sol-lid” under Surteby Prästgård. De fick sommaren året efter dottern Gerda Linnéa och tre år senare sonen Erick Aron. Gerda flyttade ut 1907 till Berghem men kom hem två år senare. Hon levde på Sollid till slutet 1921 då hon flyttade till Kinna.

På Göstastorpet 1890 gifte sig Emma Gustav med August Johansson som flyttade hit upp till torpet. Knappt tre månader senare gick änkan och modern Anna Britta bort, även hon blev 70 år gammal. Några månader senare födde Emma Gustava deras första son Karl Algot och tre år senare sonen Erik Julius. Ni har väl inte glömt den Inhyses pigan Greta Andersdotter än? Hon flyttade som 86-åring ner till Fattiggården under Björketorp Bengtsgården och levde där till sin död sommaren 1903, hela 90 år gammal. Nu levde Emma Gustava och August ensamma på Göstastorpet med sina barn. Det dröjde hela 10 år innan Emma Gustava skulle bli gravid igen. Och den 25 april 1904 föddes sonen Gustaf men han gick bort redan dagen efter i ”Medfödd svaghet”. Ett halvår senare flyttade familjen till andra sidan järnvägen och Hinnared Nedergård under Horred och Göstastorpet blev nu öde. Där levde de i två år tills de flyttade in under Hinnared Övregård. Sonen Karl Algot flyttade ut 1911 som 20-åring till Fågelsången för arbete men flyttade hem igen 1919. Hans bror Erik Algot som arbetade som ”extra banvakt” gifte sig den 16 november 1920 med Julia Charlotta Johansson från Sundholmen. De två flyttade två år senare till Berghem. På torpet levde nu August, Emma Gustava och sonen Karl Algot. August gick bort den 24 september 1837, 78år gammal och där slutar vi i nutid. Har ni listat ut varför det heter Göstastorpet än? Gustaf Börjesson! Och det vi kan utläsa i denna historien var att de flesta inte flytta jätte långt från Göstastorpet.


Men finns det inte något mer att läsa om? Vi kan inte följa Gustaf Börjesson längre bak då det inte finns några Hfl, men hans hustru Anna Britta kom ju från Kinna. Anna Britta var född på Yttre Berg i Kinna. Hennes föräldrar var Erik Persson som var Ibiden på gården. Hans hustru hette Anna Nilsdotter. När Anna Britta var två år gammal föddes hennes lillasyster Anna Stina och familjen flyttade nu till Haby Bockagård där fadern var Landbonde på gården. På Bockagården växte familjen och sonen Nils föddes 1825, två år senare föddes dottern Catharina. Slutet 1830 klarade sig Anna Britta igenom smittkoppor som var en väldigt dödlig sjukdom vid den här tiden. 1831 föddes dottern Johanna och Anna Brittas far Erik hade nu blivit alldeles utfattig och familjen blev tvungna att flytta från Bockagården till ett torp på ”Socknens slut”. Mot slutet 1834 föddes sonen Johannes och sommaren 1837 sonen Pehr. Nu har även familjen blivit skrivna som Inhyses och inte ”Socknens slut”. Ett år efter Pehr föddes flytta Anna Britta tillbaka till Yttre Berg i Kinna. Hon arbetade som piga där i två år innan hon flyttade vidare ner till Gångemad i Berghem. Anna Britta flyttade senare över till Hattestad Kärragård för att sedan gifta sig och flytta ihop med Gustaf Börjesson i Kattunga. Men jag är fortfarande nyfiken om vad som hände med Anna Brittas familj borta i Haby. Anna Brittas far Erik gick bort den 26 december 1840 endast 51 år gammal i ”Slag”. Deras äldsta son Nils började arbeta på Haby Bockagården som dräng 1842. Eriks änka Anna Nilsdotter levde vidare i en backstuga under Haby Bockagård och in i det sista var endast dottern Anna Stina som levde med sin mor. Orsaken till att hon levde med modern var troligtvis hennes handikapp att hon var ”mycket döf”. Änkan Anna gick bort den 24 februari 1879 hela 81år och Anna Stinas syster Johanna som hade blivit änka redan 1865 och flyttade till Orratorpet som Inhyses under Haby Bockagård slutet 1879. Så kan tänka mig att Johanna och Anna Stina levde rätt nära varandra innan hennes bortgång. Anna Stina gick bort den 7 februari 1892, 70år gammal och hennes syster Johanna den 12 december 1908, 77år gammal.


Torpare Eric Pehrsson f.1789-09-25 d.1840-12-26

Hustru Anna Nilsdotter f.1797-05-16 d.1879-02-24

Dotter Anna Britta f.1820-06-09 d.1891-01-06

Dotter Anna Stina f.1822-08-30 d.1892-02-07

Son Nils f.1825-01-18

Dotter Catharina f.1827-06-25

Dotter Johanna f.1831-10-31 d.1908-12-12

Son Johannes f.1834-11-01

Son Pehr f.1837-08-06


Torpare Gustaf Börjesson f.1818-10-12 d.1889-02-23

Hustru Anna Britta Ericsdotter f.1820-06-09 d.1891-01-06

Son Johannes f.1845-01-24 d.1893-07-08

Son Eric f.1847-02-26

Dotter Anna Britta f.1849-11-20

Son August f.1852-05-15

Son Andreas f.1854-11 d.1855-01-08

Son Andreas f.1856-01-07

Dotter Anna f.1860-01-03

Dotter Emma Gustava f.1862-05-05


Son och Arbetskarlen Johannes Gustafsson f.1845-01-24 d.1893-07-08

Hustru Anna Britta Börjesdotter f.1841-07-16

Dotter Hanna f.1869-01-13

Son Birger f.1872-07-07

Son Carl Emil f.1875-10-13

Dotter Magda 1880-01-15


Dotter och Hustrun Anna Brita Gustafsdotter f.1849-11-20

Make och Statardrängen Johannes Bengtsson f.1847-02-27

Dotter Selma Augusta f.1878-08-28

Dotter Anna f.1883-10-16


Dotter och Hustrun Emma Gustava Gustafsdotter f.1862-05-05

Maken August Johansson f.1859-10-28 d.1903

Son Karl Algot f.1891-06-10

Son Erik Julius f.1894-11-16

Son Gustaf f.1904-04-25 d.1904-04-26


Dotter och Hustrun Anna Gustafsdotter f.1860-01-03

Maken Anders Peter Larsson f.1849-06-06

Dotter Gerda Linnéa f.1895-07-05

Son Erik Aron f.1898-12-29


Inhyses pigan Greta Andersdotter f.1812-09-29 f.1903-06-23

Oäkta dotter Britta Catharina Persdotter f.1849-03-11


Oäkta Britta Catharina f.1849-03-11

Make Johan Peter Johansson f.1845-09-23

Son August f.1873-05-18

Dotter Alma Sofia f.1879-12-11

Dotter Emma Beata f.1883-03-30


Hfl 1798-1824 Kinna B168, S6 – Erik Persson och Anna Nilsdotter på Yttre Berg


Hfl 1820-1824 Örby B69 S112 - Erik Persson och Anna Nilsdotter på Haby Bockagård


Hfl 1832-1835 Örby B138 S274 – Erik med familj på Socknens slut


Hfl 1837-1843 Berghem B82 S140 – Anna Britta Eriksdotter piga på Hattestad Kärragård, gifter sig https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0042944_00082#?c=&m=&s=&cv=81&xywh=433%2C507%2C4166%2C2168


Hfl 1858-1861 Kattunga B103 S99 – Första längden med Gustaf och Anna Britta https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004496_00103#?c=&m=&s=&cv=102&xywh=-211%2C3040%2C4077%2C2122


Hfl 1876-1886 Öxnevalla B34 S31 – Anna Brita Gustafsdotter på Deragård


Hfl 1876-1887 Istorp B102 S95 – Johannes Gustafsson med familj på Hovgården


Hfl 1881-1890 Kattunga B67 S65 – Oäkta Brita Katarina Persdotter med familj


Hfl 1887-1896 Öxnevalla B48 S47 – Johannes Gustafsson på Elofstorp Landbogården


Hfl 1887-1896 Öxnevalla B156 S180 – Anna Britta med familj flyttar från Wiskebacka


Hfl 1891-1899 Surteby B195 S192 – Anna Gustafsdotter på Solid


Hfl 1900-1925 Kattunga B137 S129 – Emma Gustava och August flyttar från Göstastorpet till Horred


Hfl 1900-1925 Kattunga B19 S10 – Inhyses pigan Greta på fattiggården


Hfl 1925-1937 Horred B62 S52 – Emma Gustava och August Johansson, August dörKattunga Kyrkoruin


Kattunga Torp


Kattunga Kronogård


Surteby AsstorpKarstorp Laggaregård


Istorp Hovgården


Öxnevalla Deragården


Öxnevalla Elofstorp Landbogården


Öxnevalla Viskebacka


Surteby Sollid


Horred Hinnared


Kinna Yttre Berg


Berghem Gångemad


Berghem Hattestad Kärragården

Comments


bottom of page