top of page

Gamla Ottosjohans i Ljunglid - Guntorp

Jag delade senast en liten film på min senaste promenad ovanför Guntorp och besökte tre gamla torp platser. Nu tänkte jag ni ska få läsa om de personerna jag hittat ifrån boken "Berghem, bygden vid Viskan" som berättades ut av Yngve Nilsson. Mitt första stopp var Ljunglid som låg från Ekeberg mot Bryneslätt. Här fanns en torpgrund, ladugårdsgrund och en in rasad jordkällare. I från vägen finns det en öppning i stengärdsgården och ner i backen ligger torpgrunden. Precis nedanför har vi jordkällaren och längst ner på åkern har vi ladugårdsgrunden. Det är en mycket fin lycka tycker jag.

Vägen till Bryneslätt från Ljunglid
Vägen till Bryneslätt från Ljunglid

Så här berättar Yngve om Ottosjohans som föddes på Ljunglid.

”När vi passerat Ekeberg och börjat på skogsvägen ner mot Limmossen, ha vi ett stycke in i skogsmarken åt höger ”Gamla Ottosjohans”, där Johan Ottosson bodde, innan han flyttade till Anderstorp. I min barndom hjälpte han oss inte så sällan med olika arbeten. På kartan markeras platsen med tre oregelbundna åkerfigurer.”

Torpgrunden till Ljunglid
Torpgrunden till Ljunglid
Jordkällaren till Ljunglid
Jordkällaren till Ljunglid
Ladugårdsruinen till Ljunglid
Ladugårdsruinen till Ljunglid

Vad kan vi hitta om Ottosjohan i kyrklängderna för att göra hans liv mer levande?

Johan var född den 18 december 1866 på Ljunglid under Guntorp Svensgården. Det här kan vi läsa på sidan 27 i Hfl 1861-1872.

”Ljunglid und. Guntorp Svensgl.”

”Torpare Backstuga”

Otto Andreasson och Anna Brita Johansdotter hette Johans föräldrar och han hade fyra äldre syskon, Anna Stina, Sophia, Maurits och Andreas. Familjen hade även den gamla drängen Nils Börjesson som inhyses. Nils som var Fattighjon var även beskriven som Fånig. Fånig kan tolkas som sinnessvag, dum, idioti, mindre vetande eller att utseendet var annorlunda. En väldigt bred betydelse kan man tycka.


Johans syster Anna Stina gifte sig den 24 april 1874 med torpsonen August Johansson Sjölin från Nyhagen vid Lekvad Binkagård och flyttar senare dit tillsammans med hans mor som var änka. Där växte deras familj snabbt de kommande åren. Hans andra syster Sofia får sonen Claes våren 1878 medan hon bodde hemma på Ljunglid. Äktenskapslysen var den 31 augusti 1877 och fadern till Claes var arbetaren Anders Andersson. Sofia och Claes flyttade 1878 från Ljunglid. Johans äldste bror Mauritz flyttade den 17 november 1885 till Guntorp Storegård där han inhyste som dräng. Han flyttade senare till Nord Amerika den 8 april 1891. Nu var det Johans tur att flytta från Ljunglid. Den 3 december 1885 flyttade han ner till Hattestad nr2 Kärragård Frälse och arbetade som dräng. Kvar på Ljunglid var nu brodern Andreas och deras föräldrar. Fadern Otto Andersson gick bort 26 september 1887 i Bröstsjukdom och nu var det bara Andreas och modern Anna Britta kvar. Johan som var dräng gifte sig den 16 augusti 1888 med pigan Anna Johansdotter från Hattestad Kullagård, född i Torestorp och flyttade till Binke under Binkaryd den 6 november samma år. Den 2 oktober 1888 föddes dottern Alma Josefina. Brodern Andreas som levde ensam med modern uppe på Ljunglid tog båten över till Nord Amerika den 25 april 1890. Johan och Anna fick sonen Frans Julius 1890 och året efter går Johans bräcklige mor Anna Britta bort den 17 juni 1891, 64 år gammal i Lungsot. Det är nog nu som jag tror Ljunglid blir övergivet. Jag kan inte hitta någon fortsättning på ”backstugan” i Husförhörslängderna.


Men livet går vidare och Johans tredje unge Adolf Birger föds 1893. Den 13 mars 1894 reste Johan över till N Amerika för att arbeta. Han var iväg lite mer än ett år tills han flyttade hem igen den 22 juli 1895. Samma år föddes sonen Carl Oskar den 18 september 1895 men hur det gick till när Johan inte var hemma kan man diskutera. Antingen var han hemma men att prästen skrev in det senare eller så hade Anna vänstrat. Familjen kom att växa ännu mer de kommande åren men Johan tar även en till resa till Nord Amerika. Johan Algoth, Jenny Elisabeth, Hildur Maria, Amanda Viktoria, Elin Ingeborg och Bror Elis var de sista som föddes i skaran. Totalt hade Johan och Anna tio barn tillsammans men Elin, deras näst yngsta gick bort den 28 mars 1911 endast 2 år gammal. Jag nämnde att Johan var iväg igen. Han reste bort ett år mellan den 13 mars 1906 och 27 september 1907 för att arbeta. En detalj som jag nästan missade var att familjen flyttade till en backstuga under Guntorp Svensgård den 28 november 1900. Men prästen lät familjen stå kvar under Binke trots att barnen efter 1900 står som födda under Guntorp Svensgård. Notisen säger ”Pag 35 Joh Ottosson här med familj”. Ett mycket lustigt sätt att skriva det på tycker jag. I boken står det att han flyttade till Andersgården efter Ljunglid. Och jag fick igenom en lokal person reda på vilket hus de kallar Ottosjohans. Utgår man från Ekeberg tar man av mot Binkaryd, första huset på höger sida vägen var Ottosjohans.


Far Otto Andreasson f. 21 augusti 1830

Mor Anna Britta Johansdotter f. 20 januari 1827

Syster Anna Stina f. 12 maj 1856

Syster Sophia f. 12 juli 1858

Bror Maurits f. 3 februari 1861

Andreas f. 19 november 1863

Johan f. 18 december 1866


Inhyses Nils Börjesson f. 26 februari 1822


Johan Ottossons familj

Hustru Anna Johansdotter f. 19 september 1866

Dotter Alma Josefina f. 2 oktober 1888

Son Frans Julius f. 24 december 1890

Son Adolf Birger f. 28 maj 1893

Son Carl Oskar f. 18 september 1895

Son Johan Algot f. 7 november 1897

Dotter Jenny Elisabeth f. 16 mars 1900

Dotter Hildur Maria f. 24 augusti 1903

Dotter Amanda Viktoria f. 25 juni 1906

Dotter Elin Ingeborg f. 21 september 1909 d. 30 november 1911

Son Bror Elis f. 29 april 1912


Google Maps länk till Ljunglid https://goo.gl/maps/GKHxSxiTHrD4Jm9W9


Häradsekonomiskakartan från slutet 1890-talet


Comments


bottom of page