top of page

Katten och Råttan

Uppdaterat: 28 maj 2023

Första gången jag hörde ”Katten och råttan” var under ett samtal med Tage Andersson från Grönskog. Jag hade ringt upp han för att få reda på lite mer om platserna runt Öresten och det var då han nämnde Katten och råttan.


”Vrå. Du vet att där var i Vrå, det var Domänverket som byggde stöver där borta för arbetare. Och så att då byggde dom husena där. Finns nog ett kvar, o det är uppe ve, längst upp, Bråtaberg, så att ialf.


Ragnar bodde där och där innanför, när Ragnar bodde där. Hansa farfar bodde där längre in i en liten stöva. Och där är en sten som han hugt in en katt o en råtta. Som han Kurt Börjesson. Han bodde nere i Skene, Ragnars pajk. Så han gick där o måla i den där stenen, där katten o råtta är. Jag har vart där, men det var längesen. Där Ragnar Börjesson bodde där. Hans farfar bodde i en sån där jordkula som de kallar.”


Förutom den inristade kattan och råttan finns här även en initial och två årtal

”E.B.S.79”

”1890”

”1873”

Letar man i kyrkoböckerna kan man faktiskt hitta en gosse boende på Vrå född just det årtalet. Johan Edvard Börjesson föddes den 28 september 1873 och det passar ju E.B.S och 79 kan ju varit när han satt här och hacka i berget vid 6 års ålder. Vad 1890 kan betyda kanske vi kan få reda på senare. Johan Edvard var dock inte född på Vrå utan på Öresten gård och kom hit först 1878. Men jag tänkte börja berättelsen med Johan Edvards föräldrar och hur deras liv knöts samman.


Börje var född på torpet Skogsbacken under Lekvard Pölagård i Berghem våren 1833. Hans föräldrar var Johannes Andersson, Sara Larsdotter och han hade två äldre oäkta syskon, Anna Britta och Johannes. Johannes och Sara arbetade tillsammans som dräng och piga under gården Hagen även kallad Halvås, precis på höjden öster om Öresten. Här blev Sara gravid och födde i januari 1827 deras oäkta dotter Anna Britta. Johannes och Sara hade inte hunnit gifta sig innan dottern kom och det dröjde nästan hela två år innan de gifte sig den 28 december 1828 när Sara åter hade blivit gravid. De hade nu flyttat från Halvås och in på torpet Skogsbacken under Lekvad Pölagård. Till sommaren 1829 föddes deras son Johannes som till en början skrevs som oäkta men ändrades i längden senare. Tre år senare föddes sonen Johannes, fadern till Johan Edvard. De kommande 18 åren fick han sex syskon till, Lars, Maria, Andreas, Andreas, Andreas och Petronella. Som ni kan läsa på namnen så blev flera av dem inte så gamla. De fyra sista somnade in inom de två första åren. Under den här perioden blev fadern Johannes även skriven som backstugusittare och man kan även läsa ”Påstås ha backstuga på Hagen och derföre bör der skrifvas”. En till notis som prästen gjort i flera av längderna var att ”Barnen sägas ej kunna läsa” och därför inte blivit förhörda vid husbesöken. Jag har försökt lösa gåtan vart torpet Skogsbacken låg då barnen har skrivits på olika födelseorter. Första dottern Anna Brita var under i Hagen, sonen Johannes född i Tomten under Pölagården, Börje på Skogsbacken och Lars som föddes efter Börje på Hagen igen. Prästen visste nog inte helt vart han skulle placera dem. På skifte-kartan över Öresten från 1840-talet fanns där inget ställe nämnt Skogsbacken under Hagens ägo. Inte heller finns det någon riktigt tydlig karta över Pölagården så vart den här backstugan har legat kommer jag nog aldrig att lista ut helt. Namnet Skogsbacken kom dock att bytas ut till endast backstuga från husförhörslängd 1858-8160 och framåt. I boken Berghem bygden vid Viskan berättar Emma Johansson från Solhall att ner mot gränsen till Öresten låg Strömmen och en bit där ifrån Sares. Kan Sares varit namnet på backstugan som änkan Sara levde i, innan sin död den 21 mars 1887? Det finns faktiskt en lycka som man kan se från vägen om man åker på raksträckan från Öresten upp till höger. Halvvägs på sträckan innan man kommer fram till Maden, första torpet på höger sida. Så finns det en liten lycka intill åkern med en stengärdesgård. Den här lyckan var 1840 under Hagens ägo, alltså Berghem och på senare kartor under Öresten och Örby. Det enda jag kan göra är att spekulera men det finns ändå tecken på en trolig plats. Dock var den obebyggd 1840 samt 1890-talet.

Karta över Öresten från 1840. Maden längst ner, sen Strömmen och sist ev. Sares
Karta över Öresten från 1840. Maden längst ner, sen Strömmen och sist ev. Sares

Börje flyttade från backstugan 1854 till Krikaled under Binkaryd. Här arbetade han som dräng i tre år innan han flyttade vidare till Grönskog för arbete. Men under sin tid på Krikaled fattade han tycke för en av torparen Andreas Börjessons döttrar, nämligen Maria som var ett år yngre än Börje. Efter hans flytt blev Maria gravid våren 1858 och födde deras oäkta dotter Anna Stina den 31 december 1858. Börje står inte med i födelseboken utan man kan utläsa det som en anteckning prästen gjort i husförhörslängden. Börje flyttade från Grönskog 1859 till Maden där han arbetade i två år för att åter flytta vidare till Storåker. Han flyttade inte långt för sina arbeten då alla gårdarna låg typ granne. Storåker är det stället som idag är helt borta och låg i sandtaget vänster i vänsterkurvan efter Maden från Öresten. På Storåker arbetade han i sex år tills han flyttade in som inhyses på Öresten gård och här tar vi vid hans blivande hustru Maria Larsdotter.


Maria var född som Börje i Berghem socken till Åbon Lars Börjesson och Kerstin Hansdotter på Binkaryd. Hon hade fem äldre syskon, Brita, Börje, Helena, Erik och Edela. Efter Marias födsel blev fadern Lars skriven som backstugusittare och livet blev nog lite mindre bekvämt. Hennes äldsta syster Brita gick bort någon gång runt 1837 men kan tyvärr inte finna henne någonstans i död- och vigselböckerna. Maria fick en lillebror Johannes hösten 1839 och närmare 1850-talet blev Lars åter torpare på Backen under Binkaryd som låg mellan Öresjöbacka och Hultet. Detta kan ju varit i samma stuga men att han nu åter blev torpare. 1852 flyttade Marias äldre bror Börje hit med sin nyblivna hustru Anna Britta Bengtsdotter och året där på föddes deras son Johannes. Fadern Lars med familj blev nu inhyses på Backen och Maria flyttade ner till Gäddevik i Örby socken. Men här var hon endast ett år innan hon flyttade vidare till Hajom. Maria flyttade senare till Kinna Backagården och 1857 flyttade hon tillbaka till Gäddevik. Här arbetade och levde hon i flertalet år och till sommaren 1864 födde hon den oäkta sonen August. Det här var ju Börjes son men som hans föräldrar gifte de sig inte till en början utan Maria blev gravid igen och tre månader innan deras dotter Christinas födsel gifte de sig. Våren 1871 föddes sonen Albert som senare kom att ta över torpet Vrå och bygga det sista huset på platsen. Sensommaren 1873 föddes Johan Edvard och sen gick det några år innan sonen Oscar föddes senhösten 1877.


Här är en video som jag filmade hösten 2018 när hela projektet var i startskottet. Säger säkert något fel i den här videon men se å njut :)

Börje Johansson, Maria Larsdotter och barnen levde som Inhyses på Öresten fram till 1878 då Börje blev skriven som torpare (i Wrå) inom parentes. Den 25 november 1881 blev familjen skriven på Wrå Torp (Wrå Östre). Innan fanns här två torp med namnen ”Wrå Östre” och ”Wrå Vestre”. Det östra torpet är det som Tage berätta låg ”innanför” där ristningarna finns och det stämmer väl när man kollar på häradsekonomiska kartan från slutet 1890-talet. 1881 var även året då det andra Wrå (Vestre) försvann ur längderna, efter att Andreas Andersson flyttade upp till Reinholdslund med sin familj. Sonen Oscar som knappt var ett år när de flyttade till Vrå somnade in knappt två år gammal våren 1879. Sent samma år föddes dottern Elin Theresia men hon fick inte leva länge heller då hon sommaren 1881 somnade in i sviterna av ”Mässlingen” som härjade i bygden vid den här tiden och många barn drogs med omkring. Här ser vi årtalet 1879 två gånger, sonen Oscar gick bort och dottern Elin Teresia föddes, kan det här vara årtalet i initialerna må tro?

Västra och östra Vrå 1840, Östra Vrå levde Börje i
Västra och östra Vrå 1840, Östra Vrå levde Börje i

Johan Edvards mor Maria gick bort våren 1885 och lämnade maken Börje ensam med deras fyra barn August, Christina, Albert och Johan Edvard. August som var äldst flyttade till hösten samma år till Seglora och dottern Christina flyttade ut hösten 1888 till Borås. Sommaren 1894 gifte sig sonen Albert med Augusta Johansson, född på Haraldsgården i Surteby men arbetade som piga på Öresten sedan 1892. Augusta flyttade in på torpet och de kommande åren växte familjen med flera barn. Johan Edvard som levde på torpet med sin far och bror med familj gifte sig våren 1899 med Hajoms tösen Ida Johansdotter och flyttade ner till Hulta Tegelbruk där han var tegelbruksarbetare. Här levde de i många av sina år tillsammans, barn föddes, gick till vila och flyttade ut. Hustrun Ida somnade in sommaren 1936 och deras sista barn hemma, Gerda Alfrida flyttade ut 1947 med sin oä dotter Iris Virginia och Johan Edvard blev nu ensam. Någon gång mellan åren 1935-1951 slutade han på tegelbruket och blev istället smed. Han var senare mer känd som ”Smen i Hulta”.


Så vad hände med Johan Edvards far och bror på Vrå. Som jag nämnde fick Albert och Augusta flera barn tillsammans, nämligen nio styck. Mellan åren 1895-1915 föddes barnen Anna Maria, Ellen Ingeborg, Helga Vilhelmina, Karin Valborg, Eskil Georg, Ragnar Valfrid, Signe Viktoria, Greta Kristina och Brita Linnea. På det lilla torpet föddes alla barn till och med dottern Greta 1912. Hon ska själv ha berättat att hon var den siste som föddes i det gamla torpet. Brita Linnea skall då ha varit det barnet som föddes i den nya bostaden som ni kan se på bilden nedan eller i boken Örestens Rote sidan 121. Man kan även läsa att när barnen blivit äldre blev de fabriksarbetare och då troligtvis på Kungsfors nere i Skene. Fadern Börje blev redan 1904 skattefri vid en ålder av 71 år och han levde hos Albert fram till sin död de 17 oktober 1911, 78 år gammal i ”Ålderdomsaftyning”.

Torpet Vrå under Öresten tidigt 1900-tal
Torpet Vrå under Öresten tidigt 1900-tal, bild från boken Örestens rote

Dottern Helga Vilhelmina var den första i den stora skaran som flyttade från Vrå. Hon flyttade 1918 till Hvilan vid Moga i Svenljunga där hon under ett år tjänade under Landsfiskalen Kurt Einar Karl Samsioe. Efter den korta vistelsen där flyttade hon vidare upp till Borås. Hemma på torpet kom Alberts hustru Augusta bliva skriven som sinnessjuk, vad detta var framkommer inte i husförhörslängden men kan det kanske varit kopplat till alla de nio födslarna? Våren 1920 födde dottern Ellen Ingeborg ett utomäktenskapsbarn, dottern Margot Helene. Fadern ska erkänt faderskapet och var Kungsfors fabriksarbetaren Klas Leonard Pettersson. Sommaren 1921 flyttade dottern Helga Vilhelmina åter hem till Vrå men någon månad senare gifte hon sig med fabriksarbetaren Karl Ivar Gustafsson från Lafven undantag under Kulla. Där föddes deras son Stig Göran samma år. De levde här som inneboende hos maken Karl Ivars föräldrar på Lafven men de flyttade ut redan till vintern ner till Kungsfors arbetsbostäder där två år senare deras dotter Stina Hjördis Johanna föddes. I folkmun gick Helga vid namnet Lava Helga.


Mycket hände 1921 och jag tror inte det var så lätt för Albert och sin sjuke hustru Augusta. Så den 17 december fick deras yngste dotter Brita Linnea som endast var 6 år gammal flytta upp till Borås. Men det var inte till vem som helst såklart. Alberts syster Kristina som hade flyttat upp till Borås 1888. Våren 1904 hade hon gift sig med Edvard Eliasson och fått sonen Sven Olof våren 1905. Vintern 1921 kom hon att bli fosterdotter till sin moster och hennes make.


Dottern Karin Valborg flyttade även hon upp till Borås men till hösten 1922. Hon flyttade till Karlaberg 1 i Byttorp och tre år senare födde hon ett utomäktenskapssonen Stig Gösta. Sommaren 1923 gifte sig Albert och Augustas äldsta dotter Anna Maria med maskinarbetaren Fritz Sjö och flyttade till Kungsfors arbetsbostäder. Där föddes den 6 juni deras dotter Kerstin Gunvor. På Vrå födde Ellen Ingeborg sin andra dotter, Gull-Britt Margareta och fadern var den samma som innan, Klas Leonard Pettersson. Våren 1925 flyttade dottern Signe Viktoria upp till Borås sen dröjde det fyra år till den första sonen Ragnar Valfrid flyttar ut. Han gifte sig våren 1929 med Linnea Viola Elisabeth Edlund, född uppe i Själevad, Ångermanland. Och till hösten flyttade de som många av hans systrar ner till Kungsfors arbetsbostäder. Här föddes barnen Kurt-Åke Ragnar och Åsa Rose-Marie. Det var Kurt-Åke som först hittade ”Katten och råttan” och fyllde i dem med färg. Nu är det hans ättlingar som full följer den här uppgiften. Vintern 1933 flyttade de från Kungsfors arbetsbostäder och hyrde istället in sig på Källäng under Haby Ledet där hans syster Greta också levde sedan någon månad. Men där levde de inte länge innan de flyttade tillbaka ner till Kungsfors arbetsbostäder.


Den 22 januari 1933 somnade Alberts hustru Augusta in, 62 år gammal. Till hösten var det dottern Greta Kristinas tur att fälla ut sina vingar. Hon gifte sig med Sten Artur Salomonsson och flyttade till Källäng under Haby Ledet. Till hösten födde hon deras dotter Jane Lina Ulla-Brita. Efter de senaste åren av utflyttningar var det nu endast änklingen Albert, sonen Eskil Georg och dottern Ellen Ingeborg å hennes två döttrar på Vrå. 1938 gifte sig Ellen Ingeborgs första dotter Margot Helene med Erik Ragnar Karlsson på Roaslätt. Här fick de sonen Jan Morgon och de flyttade senare samma år till s.132. Att jag skriver så här är för att husförhörslängden saknas på Riksarkivet men även AD. Året därpå gick Ellen Ingeborg bort endast 41 år gammal. Hennes andra dotter Gull-Britt Margareta flyttade sommaren 1943 till Mölndal. Fadern och änklingen Albert flyttade från Vrå den 23 juli 1945 till sin son Ragnar Vilhelm. Han ska även ha bott hos dottern Greta ett tag innan han kom in på Skenes gamla ålderdomshem. Albert gick bort dagen innan julafton 1852, 81 år gammal. Några dagar efter faderns flytt, flyttade även sonen Eskil Georg ut, nu 40 år gammal. Han gifte sig redan i juni med Berta Sofia Karlsson och flyttade in på Skogsdal under Lekvad Vargagård i Berghem. Berta ska ha bakat de godaste ringarna i sin vedspis i köket. I boken Örestens rote ska Ernst och Gull-Britt levt kvar på Vrå ett tag till efter att Albert flyttade ut. Man kan undra vad som egentligen stämmer.


Fått berättat av en ättling till Albert, att han gärna satt vid köksbordet och rökte pipa å tittade ut mot vägen som gick mellan Roaslätt och Öresten. Kanske han mindes tillbaka till när hans hustru Augusta kom gående hem från ett ärende hos en granne eller byn.


Nu var alla utflugna från torpet men två år efter Albert och Eskil flyttade ut kom en ny familj till Vrå. Fabriksarbetaren Ragnar Vilhelm Andersson flyttade in med sin hustru Elsa Irene Torén och deras tre söner Stig Rune Jörgen, Knut Göte Roland och Jan-Erik Vilhelm. Det här var den sista familjen som levde på Vrå. Huset och ladugården är sedan länge borta men en tydlig husgrund och betongtrappa finns på dess plats.


Men blir man inte lite nyfiken hur det gick för Börjes första dotter Anna Stina?


Hennes mor Maria gifte sig vintern 1866 med Carl Eriksson som levde inhyses på Hultet i Örby. Här föddes två söner Anders och Andreas de kommande åren. Carl blev senare torpare under Hultet och Anna Stina flyttade till hösten 1879 tillbaka till Berghem och gården Lekvad Olsagård. Här arbetade hon fram till 1883 då hon flyttade vidare till Hulatorp Dahlen. Hösten 1886 lämnade hon häradet och flyttade till Ås i Halland, närmare bestämt för att arbeta som piga på Derome järnvägsstation. Men där arbetade hon endast två år innan hon åter flyttade upp till Mark och in hos modern Maria och Carl på Stora Hultet. Marias och Carls två söner Anders och Andreas flyttade ut vintern 1898 och tidigt 1901 gick Carl bort å lämnade Maria och hennes dotter Anna Stina ensamma. Våren 1913 gick änkan Maria bort och dottern Anna Stina som aldrig gifte sig flyttade 1930 ner till Hult Nedergårds Försörjningshem, alltså Två Skyttlar. Här kom hon att leva till sina sista dagar. Lite tråkigt att hon blev ensam hela livet utan någon make och barn men inte allt för ofta har jag följt sådana spår i mina skrivelser.


Det blev visst inte enbart om ”Katten och råttan” i det här inlägget. Men det är ju det som är så spännande när man sitter och skriver. Det dyker alltid upp något sidospår som man inte kan släppa och plötsligt blev inlägget dubbelt så stort. Hoppas ni tycker det var intressant och vad tror ni om teorin om initialen och årtalet i berget? Kan det varit Johan Edvard som satt där och hackade in detta som barn eller ungdom?


Ha en fortsatt bra söndag!


Torpare Johannes Andersson f.1800-09-29

Hustru Sara Larsdotter f.1808-05-02 d.1887-03-21

Oä dotter Anna Britta 1827-01-20

Son Johannes f.1829-06-02

Son Börje f.1833-05-04 (Senare 1833-05-07)

Son Lars f.1836-07-25

Dotter Maria f.1839-07-13

Son Andreas f.1842-08-10 d.1844-04-16 (7 månader i dödsbok, 1 år 7 månader ska det vara)

Son Andreas f.1845-05-10 d.1846-03-18

Son Andreas f.1847-05-27 d.1847-10-19

Dotter Petronella f.1851-05-07 d.1852-09-22


Åbo/Backstugusittare/Torpare Lars Börjesson f.1791-03-11

Hustru Kristi/Kerstin Hansdotter f.1795-06-27

Dotter Britta f.1820-08-11 d.1835-1837?

Son Börje f.1823-05-19

Dotter Helena f.1827-09-23

Son Erik f.1829-10-24

Dotter Edela f.1832-12-23

Dotter Maria f.1835-10-04

Son Johannes f.1839-10-29


Börjes första förhållande

Flicka Maria Andreasdotter f.1834-06-11 d.1913-04-22

Oä dotter Anna Stina f.1858-12-31 – till Örby fattighus, Två skyttlar


Torpare Börje Johansson f.1833-05-07 v.1868-04-17 d.1911-10-17

Hustru Maria Larsdotter f.1835-10-04 d.1885-05-04

Son August f.1864-07-04

Dotter Christina f.1868-05-19

Son Albert f.1871-04-24

Son Johan Edvard f.1873-09-28

Son Oscar f.1877-11-17 d.1879-04-24

Dotter f.1879-12-29 d.1881-07-09


Torpare Albert Börjesson f.1871-04-24 d.1952-12-23

Hustru Augusta Johansdotter f.1871-05-17 d.1933-01-22

Dotter Anna Maria f.1895-03-23

Dotter Ellen Ingeborg f.1898-01-27

Dotter Helga Vilhelmina f.1900-04-22

Dotter Karin Valborg f.1902-06-13

Son Eskil Georg f.1905-04-23

Son Ragnar Valfrid f.1906-07-16

Dotter Signe Viktoria f.1909-09-12

Dotter Greta Kristina f.1912-10-20

Dotter Britta Linnea f.1915-05-13


Dottern Ellen Ingeborgs oä döttrar

Margot Helene f.1900-04-18

Gull-Britt Margareta f.1923-06-17


Fabriksarbetare Ragnar Vilhelm Andersson f.1914-04-19

Hustru Elsa Irene Thorén f.1918-01-08

Son Stig Rune Jörgen f.1937-03-19

Son Kurt Göte Roland f.1943-02-27

Son Jan-Erik Vilhelm f.1945-01-27


Länk till min ”Livet under Öresten 1840” karta i Google Maps:


Google Maps länkar:

Katten och Råttan vid Vrå


Maden


Storåker


Grönskog


Binkaryd


Backen


Gäddevik


Öresten gård


Hagen/Halvås


Krikaled/Lilla Kriken


Stora Hultet


Eventuellt Sares


Reinholdslund/Renhultslund


Vilan i Svenljunga


Berghem hfl 1827-1830 B63 S104 – Johannes och Sara arbetar på Hagen/Halvås


Berghem hfl 1827-1830 B84 S146 – Johannes och Sara på Tomten, Lekvad Pölagård


Berghem hfl 1830-1832 B80 S134 – Johannes och Sara på Skogsbacken, Lekvad Pölagård


Berghem hfl 1834-1835 B77 S122 – Johannes och Sara på Skogsbacken, Lekvad Pölagård


Berghem hfl 1834-1835 B52 S74 – Lars och Kerstin på Binkaryd


Berghem hfl 1835-1837 B74 S122 – Johannes och Sara på Skogsbacken, Lekvad Pölagård


Berghem hfl 1835-1837 B50 S74 – Lars och Kerstin på backstugan under Binkaryd


Berghem hfl 1837-1843 B94 S164 – Johannes och Sara på Skogsbacken, Lekvad Pölagård


Berghem hfl 1837-1843 B62 S00 – Lars och Kerstin på backstugan under Binkaryd


Berghem hfl 1843-1850 B122 S188 – Johannes och Sara på Skogsbacken, Lekvad Pölagård


Berghem hfl 1843-1850 B72 S110 – Lars och Kerstin på torpet Backen under Binkaryd


Berghem hfl 1850-1858 B139 S129 – Johannes och Sara på Skogsbacken backstuga, Lekvad Pölagård, Börje flyttar ut


Berghem hfl 1850-1858 B84 S74 – Lars och Kerstin på Backen under Binkaryd, Maria flyttar ut


Berghem hfl 1858-1860 B91 S81 – Börje på Grönskog, noteringen om faderskapet på sidan


Berghem hfl 1858-1860 B89 S79 – Börjes första kvinna Maria Andreasdotter och dotter på Krikaled


Berghem hfl 1858-1860 B97 S87 – Johannes och Sara på backstugan under Hagen, Börje skriven på samma sida som dräng på Maden


Berghem hfl 1861-1872 B108 S111 – Johannes och Sara på backstugan under Hagen


Örby hfl 1862-1871 B205 S200 – Maria med oä sonen August på Gäddevik


Örby hfl 1862-1871 B201 S196 – Börje och Maria flyttar ihop som inhyses på Öresten


Örby hfl 1872-1881 B288 S297 – Börje och Maria inhyses på Öresten (i wrå)


Örby hfl 1872-1881 B319 S328 – Börje och Maria på Wrå torp


Örby hfl 1872-1881 B304 S313 - (Börjes första förhållande) Maria på Stora Hultet


Örby hfl 1882-1894 B241 S246 – Börje och Maria på Wrå torp, Maria dör och Albert gifter sig


Örby hfl 1882-1894 B229 S234 – (Börjes första förhållande) Maria på Stora Hultet


Örby hfl 1895-1904 B226 S224 – Börje med barn, Johan Edvard flyttar ut, Alberts familj växer


Örby hfl 1895-1904 B96 S94 – Johan Edvard på Hulta tegelbruk


Örby 1895-1904 B201 S199 – (Börjes första förhållande) Maria blir änka


Örby hfl 1899-1907 B5 S700 – Johan Edvard på Hulta tegelbruk


Örby hfl 1905-1914 B269 S266 – Albert tar över torpet 1905 och Börje går bort


Örby hfl 1905-1914 B244 S241 – (Börjes första förhållande) Maria dör och dottern Anna Stina lever på Stora Hultet


Örby hfl 1907-1924 B9 S809 – Johan Edvard på Hulta tegelbruk


Örby hfl 1915-1924 B70 S648 – Helga Vilhelmina Börjesdotter på Lafven under Kulla


Örby hfl 1915-1924 B253 S255 – (Börjes första förhållande) Anna Stina på Stora Hultet


Örby hfl 1925-1934 B9 S826 – Johan Edvard på Hulta Tegelbruk


Örby hfl 1925-1934 B279 S279 – Albert på Vrå, Augusta går bort


Örby hfl 1925-1934 B261 S260 – (Börjes första förhållande) Anna Stina flyttar från Stora Hultet ner till Fattighuset Två skyttlar


Örby hfl 1925-1934 B105 S704 – (Börjes första förhållande) Anna Stina på fattighuset Två skyttlar


Örby hfl 1935-1951 B212 S464 – Albert flyttar från Vrå, Ragnar Vilhelm Andersson flyttar in


Svenljunga hfl 1909-1919 B88 S83 – Helga Vilhelmina flyttade till Vilan i Svenljunga


Borås hfl 1914-1934 B180 S2177 – Alberts dotter Britta Linnea flyttar in hos Alberts syster Kristina i Borås


Borås hfl 1914-1934 B68 S2065 – Alberts syster Karin Valborg flyttar till Borås

Kommentare


bottom of page