top of page

Några torp under Hede Vargagården, Hajom

Jag stötte på Ljungslätts (Mattsatorpet) torpruin när jag och Nicklas Oskarsson tog oss en promenad från Skene skog till Ljunglid under Hajom Skattegård. Vi hade kollat in det gamla torvskjulet som ligger precis vid mosskanten och gränsen till Ljungslätts. Här finns en väldigt tydlig torpgrund med en hel del odlingsrösen och stengärdsgårdar. Ladugrunden hittade jag ingen där den skulle legat enligt Häradsekonomiska kartan. Däremot var jordkällaren utbyggd, lika stor som källarens yttermått som skulle kunna ha varit fähus. Jag har faktiskt aldrig sett en jordkällare med ett tillbygge förr. Min första tanke var att det egentligen kunde ha varit en backstuga men kanske inte så troligt.

Häradsekonomiskakartan
Häradsekonomiskakartan

I Kyrkoböckerna finner vi namnet Backstuga Ljungslätt under Hede Vargagården så sent som i Husförhörslängden 1885-1898. På de få kartor jag kunde hitta finner vi inte namnet Ljungslätt utan Ljunglid på samma plats. Jag hittar en koppling till Ljunglid som jag kommer till senare i artikeln. Det är väldigt kryptiskt att försöka hitta rätt i Hajoms Husförhörslängder då torp-namn kan stå på andra familjer längderna i mellan. Men gör min egen lilla tolkning i artikeln.


Jag tänkte börja där historia först tog sin början till Långarekärr och senare fortsätter vi på Ljungslätt. 1848 flyttade drängen Johannes Börjesson från Örby till Hede Warjagården 1/16 och Åbon Anders Carlsson. Han träffade här pigan Edela Ericsdotter som arbetade under Hajom Skattegård, också sedan 1848. De två gifte sig den 27 december 1849 och Edela flyttade till Hede Warjagården och byggde sig ett hem. Johannes och Edela kom dock att få ett tufft liv framöver. Vintern 1850 föddes dottern Anna Britta men hon blev endast 9 dagar gammal innan hon somnade in i ”Slag”. Det gick två år och våren 1852 föddes sonen Börje. De kommande fyra åren föddes dottern Anna Britta och Johanna men Johanna gick bort endast några 7 dagar gammal i ”Hjärtsprång”. Nästan exakt ett år senare föddes dottern Emelie men hon blev bara 6 dagar gammal när hon gick bort i ”Bröstsjuka”. En månad senare gick även Anna Britta bort, 3 år gammal i ”Kikhosta”.


Johannes och Edela gav inte upp hoppet om att skapa en familj och vintern 1859 föddes dottern Emilia. Men turen var inte med dem nu heller, då Emilia gick bort endast någon vecka gammal i ”Halsböld”. Åren senare föddes sönerna August och Anders. August gick bort efter 15 dagar men står inte med i dödsboken, endast Hfl och födelseboken. Anders blev 11 månader när han gick bort i ”Bröstinflammation”. Slutligen så föddes sommaren 1863 dottern Emma och en månad senare flyttade den olycksdrabbade familjen från torpet. Johannes köpte en av de större gårdarna på Stacke Lunnagård. Men oturen var inte över bara för att de flyttade. Några dagar efter de flyttade gick deras dotter Emma bort endast 11 månader gammal i ”Trösk och feber”. Tre år senare föddes sonen August och de flyttade vidare till Hjortorp Övergård där familjen levde som inhyses. Sonen August gick bort knappt tre år gammal i ”Messling” men vintern 1870 födde de en till son med samma namn, August.


Precis innan August föddes flyttade sonen Börje ut som nu var 18 år gammal till Hajom Olofsgården för att arbeta som dräng. Där var han endast ett år och han flyttade tillbaka till Hede Wargagården igen för att arbeta som dräng under Johannes Olofsson. Johannes, Edela och sonen August flyttade tillbaka till Hede Wargagården 1872 men nu till en backstuga som kom att bli Långarekärr. Deras äldsta son Börje flyttade in i stugan 1874 men tio år senare till Nödinge Falkagården för arbete under Anders Nilsson. Han flyttade tillbaka fyra år senare till backstugan. Backstugan blev uppgraderad till Torp mot slutet 1880-talet och det var nog mycket tack vare sönerna Börje och August slit på stället. August flyttade ut vintern 1888 men kom tillbaka den 10 november 1893. Knappt en månad senare gick Johannes och Edelas först födde son Börje bort 41 år gammal och August blev deras enda av elva barn som överlevde. En månad senare gick fadern Johannes bort 73 år gammal. August tog över titeln Torpare och gifte sig den 17 augusti 1894 med Skomakardottern Hanna Kristina Johansdotter från Hajom Gyltegård. August och Hanna Kristina fick de kommande tre åren barnen Beda Josefina, Alexander Julius(Sander) och Hjalmar Gottfrid. Samma år som Hjalmar Gottfrid föddes gick nu även August mor Edela bort 72 år gammal. Kvar på torpet blev nu sonen August med sin familj. August som förlorade alla sina syskon innan han ens var född förutom Börje, hade mer tur med sin familj. Det var säkert knapert men de unga gick inte bort några dagar gamla i alla fall. August och Hanna Kristina fick de kommande åren Klara Theresia, Edvin Leonard, Levin Rudolf, Swea Julina och Konrad Teodor. Barnen flög ut till olika håll i Sverige och Amerika men de flesta stannade i trakten. August arbetade på Hulta tegelbruk för att få ihop lite slantar så att de klarade sig. August hustru Hanna gick bort 1940 och August 1950. Sonen Levin levde ensam kvar i torpet fram till 1986. Marks kommun köpte upp Långarekärr för framtida utbyggnation av återvinningscentralen och stugan hyrdes ut in i det sista innan det revs 2012. Idag finns det inga spår kvar efter varken stugan, ladugården eller jordkällaren. För att komma hit tar man vägen som går rakt fram vid bommen innan man kommer fram till återvinningscentralen. Bennie Åkerfeldt har skrivit om Långarekärr i Markbladet i början av 2000-talet. Jag har fått låna lite bilder av Marie Nilsson som har varit med å gjort ett superjobb inom Hajoms historia om förr men även varit på Långarekärr innan det revs. Grymt tack Marie :)

Långarekärr torp, jordkällare och ladugård i bakgrunden
Långarekärr torp, jordkällare och ladugård i bakgrunden
August och sonen Levin
August och sonen Levin
Sitter August hustru Anna
Sitter August hustru Anna
August i Långarekärr
August i Långarekärr
August hustru Anna på Långarekärr
August hustru Anna på Långarekärr
Långarekärr och Ljungslätt 1899
Långarekärr och Ljungslätt 1899

Så det här var början och slutet på torpet Långarekärr. Men nu börjar vi röra oss mot Ljungslätt. Innan Johannes och Edela flyttade från torpet hade de sålt det till Elias Johansson och hans hustru Anna Stina Johansdotter, komna från Redslared. Johannes å Edela fick leva som inhyses det första halvåret innan de flyttade ut. Elias och Anna Stina hade med sig dottern Anna Albertina som redan var fem år gammal vid flytten. Vintern 1864 föddes deras första son Johan Emil och de kommande åren föddes två till söner, Johannes Wilhelm och Anders Aron. Anders Aron gick bort endast fyra år gammal och tre år senare även fadern Elias Johansson. Efter Elias bortgång fick torpet en ny brukare och Anna Stina blev satt i en backstuga med sina barn. Den här backstugan kom senare att bli kallat Ljungslätt i Husförhörslängderna. Några år senare flyttade sonen Johan Emil ut som nu var 17 år gammal till Nödinge Hagården där han arbetade som dräng under Johannes Andersson. Men han flyttade snart hem igen till mor Anna Stina på Ljungslätt. Ett år efter att Johan Emil hade flyttat hem var det hans lillebrodern Johannes Wilhelms tur att testa sina vingar. Hösten 1885 flyttade han upp till Lindome.

Det går fem år på Ljungslätt och vintern 1890 gick änkan Anna Stina bort 69 år gammal. Nu levde bara syskonen Anna Albertina, Johan Emil på Ljungslätt. Ett år efter moderns bortgång var det dags för Johan Emil att gifta sig. Han hade träffat tösen Johanna som var dotter till den utfattige änklingen Andreas Johansson under Dala Storegård i Berghem. Johan Emil och Johanna gifte sig den 18 december 1891 och fick sin första son Edvin Aron vintern 1893. De kommande tre åren fick de två till söner på Ljungslätt, Karl Johan och Fritz Wilhelm. Systern Anna Albertina gifte sig sommarn 1896 med sonen Johan Adolf till arrendatorn Andreas Johansson av Hajom Stommen. Hon flyttade dit och fick någon månad senare sonen Ernst Klemens. Vintern 1897 flyttade även hennes bror Johan Emil med sin familj till ett torp under Dala Storegård i Berghem.


Efter Johan Emil flyttade skrevs smeden Aron Andersson med sin hustru Kristina Karlsdotter på samma sida i längden och de två fick sonen Anders Rudolf hösten 1898. Om det här är Ljungslätt kan jag ej säga. Men om man tänker på utbyggnationen vid jordkällaren kan det här kanske till och med ha varit en liten smedja? Kul att leka med tanken i alla fall. Så var det i ett tidigare inlägg jag delade om torpet Skogslid under Berghem. Där hade det funnits en smedja fast brukaren inte var skriven som smed. Men det var inte bara Aron som blev skriven på Ljungslätt den här perioden. Bara en månad tidigare deras son födelse flyttade soldatänkan Kristina Eriksdotter från Ljunglid in på Ljungslätt med sin tre barn. Kristina var änka till den bortgångne Soldaten Anders Peter Svensson Grad och barnen var Carl Albert, Gustaf Aron och Klara Maria. Carl Albert var son till Grad från ett tidigare giftermål och han gick bort endast 14 år gammal hösten 1894. Att hon kom från Ljunglid tror jag är en av de största orsakerna till att platsen nämns som Ljunglid på Häradsekonomiska- och Skifte-kartan. Nu går vi in på 1900-talet och den 11 maj 1905 gick även änkan Kristina bort bara 56 år gammal. Året efter flyttade båda hennes barn Gustaf Aron och Klara Maria in till Göteborg.


Nu blev Ljungslätt övergivet men vi har fortfarande en rätt stor fråga att kika på. Var kommer namnet Mattsatorpet ifrån? Jo, nämligen från Mattias Bengtsson som var Åbo under Hede Vargagården fram till 1860-talet. Han blev där efter skriven som Backstugesittare. Han levde kvar på torpet fram till sin död den 2 december 1909. Hustrun Ingjerd, deras blinda dotter Christina och hennes oäkta dotter Mathilda (Mattse-Tilda) levde kvar efter Mattias bortgång men mer kan jag inte läsa då inga fler längder finns. Det finns en handskriven berättelse efter Mattias och Ingjerds dotter Anna om livet på ”Mattssons”. Hon hade redan flyttat ut 1899 till Berghem.


Egentligen skulle jag dela det här inlägget förra söndagen. Men som ni nu kanske förstår, blev det så rörigt med alla olika informationer att jag inte kunde med att dela det. Blev jag klokare efter den här veckan då? Nej! Mina idéer går i kras vart jag än letar. Inga torp-namn står det heller i Födelse-, dödsböckerna. Så det är en lögn att få det rätt men är nöjd ändå. Jag har först och främst gått på vad prästerna antecknat med en aning egen tolkning. Sen finns det andra berättelser via folk som sätter det som står på snedden. Och ju mer jag sitter och reflekterar över kartan mot längderna så fanns på slutet 1800-talet fem gårdar under Hede Vargagården. Det kan ju ha varit någon av de här som Johannes och Edela byggde eller flyttade till i början 1849. Hur kul det än är att sitta och filosofera för sig själv i mörkret så måste jag sluta någon gång å det blir nu. Hoppas ni tyckte det var intressant trots alla tragiska öden och besitter ni på information som kan reda upp den här härvan kan det vara kul att uppdatera i ett senare inlägg. 😊


Åbo Johannes Börjesson f.1821-09-14 d.1894-01-11

Hustru Edela Eriksdotter f.1826-06-25 d.1898-07-14

Dotter Anna Britta f.1850-11-28 d.1850-12-03

Son Börje f.1852-03-26 d.1893-12-07

Dotter Anna Britta f.1854-03-01 f.1857-12-14

Dotter Johanna f.1856-07-29 d.1856-08-04

Dotter Emelie f.1857-11-8/10 d.1857-11-14

Dotter Emilia f.1859-02-26 d.1859-03-08

Son August f1860-09-01 d.1860-09-16 – Ej i dödsbok

Son Anders f.1861-09-22 d.1862-08-24

Dotter Emma f.1863-07-25 d.1863-08-05

Son August f.1866-06-14 d.1869-05-09

Son August f.1870-12-10


Torpare August Johansson (sonen ovan) f.1870-12-10 d.1950

Hustru Hanna Kristina Johansdotter f.1866-01-29 d.1940

Dotter Beda Josefina f.1895-03-28

Son Alexander Julius(Sander) f.1896-10-06

Son Hjalmar Gottfrid f.1898-01-19

Dotter Klara Theresia f.1900-02-27

Son Edvin Leonard f.1904-02-25

Son Levin Rudolf f.1905-08-10

Dotter Swea Julina f.1908-11-22

Son Konrad Teodor f.1913-07-15


Ägare Elias Johansson f.1828-12-28 d.1878-12-24 Hustru Anna Stina Johansdotter f.1831-02-28 Dotter Anna Albertina f.1858-11-04 Son Johan Emil f.1864-02-29 Son Johannes Wilhelm f.1867-06-13 Son Anders Aron f.1871-07-05 d.1875-02-09


Johan Emil Hustru Johanna Andreasdotter f.1866-12-31 Son Edvin Aron f.1893-02-11 Son Karl Johan f.1894-03-07 Fritz Wilhelm f.1896-10-31


Soldatänkan Kristina Eriksdotter f.1849-06-26 d.1905-05-11 Son(ej hennes) Carl Albert f.1880-05-27 d.1899-08-20 Son Gustaf Aron f.1883-07-17 Dotter Klara Maria f.1887-09-23


Mattias Bengtsson f.1831-04-10 d.1909-12-02 Hustru Ingjerd Johansdotter f.1831-03-02 Son Johannes f.1857-01-06 Dotter Betty f.1859-06-02 Dotter Christina f.1861-01-25 Son Adolf f.1863-08-09 Son Andreas f.1866-20-11 Dotter Anna f.1870-09-29

Son Johan Martin f.1874-11-21 d.1875-11-10


Christinas dotter Mathilda f.1883-01-31Hfl 1853-1861 (B29 / S18) – Här är livet inte lätt för Johannes och Edela


Hfl 1861-1872 (B29 / S24) – Johannes och Edela flyttar ut, Elias och Anna Stina flyttar in https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045710_00029#?c=&m=&s=&cv=28&xywh=-376%2C-149%2C5440%2C2905


Hfl 1861-1872 (B98 / S102) – Johannes och Edela under Stake Lunnagård https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045710_00098#?c=&m=&s=&cv=97&xywh=54%2C-94%2C5440%2C2905


Hfl 1861-1872 (B46 / S45) – Johannes och Edela under Hjorttorp Öfvergård https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045710_00046#?c=&m=&s=&cv=45&xywh=-757%2C-354%2C6174%2C3296


Hfl 1861-1872 (B27 / S22) – Johannes och Edela flyttar in i backstugan (Långarekärr) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045710_00027#?c=&m=&s=&cv=26&xywh=-535%2C2345%2C6173%2C3296Hfl 1885-1898 (B124 / S111) – Sonen August tar över torpet Långarekärr https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0022299_00124#?c=&m=&s=&cv=123&xywh=122%2C196%2C4948%2C2642


Hfl 1899-1912 (B89 / S80) – Sonen Levin har fötts, han som tar över torpet och lever här in på 1900-talet


Hfl 1873-1885 (B74 / S69) – Elias går bort, Anna Stina till Ljungslätt


Hfl 1885-1898 (B125 / S112) – Anna Stina går bort på Ljungslätt, Soldatänkan Grad flyttar in https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0022299_00125#?c=&m=&s=&cv=124&xywh=114%2C230%2C4950%2C2643


Hfl 1899-1912 (B90 / S81) – Soldatänkan Kristina går bort och alla flyttar https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00075877_00090#?c=&m=&s=&cv=89&xywh=-1064%2C-250%2C8838%2C4719
Hfl 1873-1885 (B72 / S67) – Mattias, flertalet av barnen flyttar mot Göteborgshållet
Kartlänkar till Google Maps: Ljungslätt: https://goo.gl/maps/yh3DUXkpA9aneULU7


Comments


bottom of page