top of page

Torpet Svedjan under Ramslätt i Fritsla

Uppdaterat: 21 feb. 2022

Jag och Dante besökte några torpgrunder i skogen vid Mjösjö för något år sedan. Men precis intill gränsen till Mjösjö har vi Ramslätts skog som sträcker sig från Ramslätt ända ner till Lammåsen i Skephult och här fann vi på grunden till torpet Svedjan. Här fanns en gång ett torp, ladugård och en jordkällare. Torpgrunden ligger tydligt till vänster om stigen vi gick på och på höger sida den in rasade jordkällaren. Vi hittade efter en stunds letande grunden till ladugården. Den hade så mycket mossa på sig att den smälte in i backen vi gick på. Det enda som egentligen stack ut var den ena sidans stengrund. Men tack vare den Häradsekonomiska kartan hade jag ändå en bra utgångspunkt att leta på. I Husförhörlängderna hittade jag först Svedjan 1840 men vi ska ta att börja lite längre bak tycker jag. Jag tog mig en promenad dit igen igår lördag för att titta till det om något förändrats och det korta svaret är ja. De har nyligen tagit ner hela skogen som Svedjan låg i men även lagt stora träd på torpgrunden. De ligger väl inte direkt på spismurshögen men kändes väl ändå lite onödigt. Ladugården är knappast utmärkt på en modern karta så här hade skogarn kört rakt över. Jag hade små korta videos från gårdagens promenad på händelser på facebook gruppen som bör försvinna någon gång runt 15 tiden nu på söndagen när inlägget skapades. Jag fortsatte min promenad mot en annan lycka som jag sett på Häradsekonomiska kartan. Den var inte bebyggd på kartan men där fanns ändå torpgrund, ladugårdsgrund och jordkällare. Det komma att delas i ett framtida inlägg men hade gärna fått lite hjälp med vilket torpnamn det kan ha haft så jag kan hitta i det i kyrkoböckerna. Låg under Ramslätt på vägen från Svedjan mot Danskavägen. Men nu fortsätter vi på Svedjan.

Svedjan under Ramslätt, lyckan utan namn till vänster
Svedjan under Ramslätt, lyckan utan namn till vänster
Promenerar mot Svedjan
Promenerar mot Svedjan 2019

Vi börjar vår berättelse i soldattorpet nummer 1064 Oxsjöslätt under Gunnerhulu hösten 1804 där gossen Johannes föddes. Hans föräldrar var Furir Johan Fredrik Flodin och Anna Cajsa Freding. Och han blev näst yngst i barnaskaran, lillasystern Lovisa föddes fyra år senare. Men någon gång under 1810-talet flyttade familjen från Oxsjöslätt och in på den nybyggda backstugan Kalvsjöås under Lundsbo och Johan Fredrik beskrevs nu som utfattig. Här levde familjen fram tills föräldrarnas bortgång. Johan Fredrik gick bort sommaren 1846 och två år senare hustrun Cajsa. Men Johannes hade flyttat ut långt före det, redan runt 1820 flyttade han till Skephult. Johannes flyttade några år senare tillbaka till Örby socken men inte hem till Kalvsjöås. Mellan 1828-1835 flyttade Johannes upp till Fritsla och Aratorp Björsgård för att arbeta som dräng några år. Här kom Johannes fått ändrat sin födelsedag från den 7 oktober till den 17. Han flyttade sedan upp till Gästgivargården i Ramslätt. Men han blev inte länge där då han flyttade vidare till Tyngsryd och sedan till Fritsla Andersgården innan det nämnda tidsspannet var över.


Vi backar nu lite igen, till hösten 1815 och soldattorpet Kihla under Rike Bengtsgården i Fritsla. Här föddes tvillingparet Johannes och Johanna till soldaten Andreas Hjul och Catharina Johansdotter. Paret hade tidigare ett barn och det var sonen Elias som var tre år äldre. Andreas och Catharina fick de kommande åren dottern Maria och sonen Pehr. Men bara några månader efter att Pehr föddes gick Andreas bort i ”Sjuklig feber”, 41år gammal. Catharina levde kvar på soldattorpet i två år innan de flyttade in på fattigstugan 1823. Sonen Elias som var äldst i skaran blev utplacerad redan som 13-åring till Ramslätt Lillegård där han fick arbeta som dräng under Petter Svensson och Lisa Larsdotter. Deras barn var även jämngamla med Elias och kanske underlättade det för honom. När Johanna var runt 18år gammal flyttade hon från fattigstugan till Fåglaslätt som var ett ”utbruk under Kronogärdet”. Där arbetade hon som piga åt Undantagsbrukaren Nils Axelsson och hans hustrun Catharina Månsdotter.

Svedjan 2022-02-19
Svedjan 2022-02-19

Den 28 augusti 1835 gifte sig Johanna Andreasdotter med Johannes Johansson och de flyttade först till Lerbäckstorpet där Johannes blev arrendator. I december samma år föddes deras dotter Anna Lovisa och två år senare sonen Johan Fredrik. Men Johannes och Johanna ville ha något eget och 1840 byggdes Svedjan i Ramslätts södra delar intill Mjösjö. På Svedjan föddes på sommaren sonen Anders men i födelseboken står det fel fader. Där står det att fadern var Johannes Nilsson som inte stämmer. Familjen växte och vintern 1842 föddes sonen Carl och hösten 1845 dottern Johanna Christina. Men Johanna födde dottern utan sin make vid sin sida. Johannes hade gått bort redan tre månader tidigare endast 40 år gammal i ”Bröstsjuka”. Änkan Johanna blev skriven som ”utfattig” och levde ensam med sina fem barn till 1850 då Peter Gustafsson och Catarina Josefsdotter från Skephult tog över torpet. Samma år flyttade drängen Anders Magnus Gustafsson in från Örby som var Peters tre år yngre bror. Johanna och barnen levde vidare som inhyses på Svedjan. 1852 flyttade Johannas dotter Anna Lovisa ut och hösten 1853 spreds sig Rödsot i bygden. Johannas två barn Carl och Johanna Christina strök med endast 11 och 8 år gamla, några få dagar mellan varandra.


Bilderna nedan är Svedjans mark, odlingsröse och glasflaska gömd i spismuren 2019

Peter och Katarina kom till Svedjan barnlösa men hon hade blivit gravid 1851. Turen var dock inte med dem och den 18 februari 1851 föddes en dödfödd son. Det gick två år innan dottern Johanna Bernhardina föddes våren 1853. De kommande åren växte familjen med tre till döttrar, Christina, Anna Sofia och August Maria. Men Svedjan rymde inte bara de här två familjerna de kommande åren. Hösten 1853 flyttade även Anders Svensson in med sin hustru Anna Lovisa Nilsdotter från granngården Mjösjö. Innan flytten hit hade de precis förlorat sitt enda barn Johan August i ”Slag”. De fick sommaren 1856 dottern Anna Josefina och ett år senare flyttade de ner till Färgeriet Rosendal vid Ramslätt. De som tog över deras plats på Svedjan var Peters bror Anders Magnus som hade flyttat hem till Granbacken några år innan. Han hade gift sig med Anna Svensdotter och de fick sommaren 1858 sonen Johan Birger. Två år senare föddes sonen Carl Fredrik.


Bilderna nedan är över torpgrunden 2019

Vi rör oss in på 1860- och 70-talet och de tre familjerna flyger ut och växer. Änkan Johanna Andreasdotters gifte om sig den 30 december 1866 med änklingen Elias Medin från Skephult Klockaregård men hon var fortfarande skriven på Svedjan. Hennes son Anders flyttade ut 1871. Samma år flyttade drängen Carl Erik Johansson från Aratorp Östergård in med sin lilla familj. Carl Erik hade dennes sommar gift sig med pigan Anna Brita Johansdotter och fått dottern Anna. Efter två år på Svedjan föddes deras andra dotter, Ida Christina. Peter och Katarinas familj hade växt sig större men inte innan Katarina födde ett dödfött barn till våren 1861. Men åren efter föddes sonen Johan Otto och döttrarna Elisabeth och Josefina. Nästan hela familj flyttade vintern 1872 in till Borås. Deras äldsta dotter Johanna Bernhardina flyttade redan 1871 ner till Församlingens Folkskola där hon hade tagit över rollen som Småskollärare efter Albertina Rosalia Yman. Peters bror Anders Magnus som levde inhyses med sin familj på Svedjan växte också men med tre söner, Gustaf, Sven August och Richard. Anders Magnus gick bort den 20 mars 1874, endast en månad efter sonen Richard föddes.


Bilderna nedan är jordkällaren och ladugårdsgrunden 2019

Den omgifte änkan Johanna Andreasdotters son Johan Fredrik flyttade sommaren 1875 till Norge och Johanna själv flyttade till Skephult tre år senare. 1883 flyttade Anders Magnus änka Anna Svensdotter upp till Björkhult i Seglora med halva sina barn. De andra flyttade till Örby, Örgryte och Skephult. Nu var det endast Karl Erik Johansson med sin familj på Svedjan. Sedan förra gången jag nämnde dem hade de fått sonen Johan Emil. Åren gick på Svedjan och år 1900 gifte sig deras dotter Anna med Gustaf Adolf Kjellin och flyttade in som hyrande på Kroneberg under Kronogärde. Här fick de barnen Erik Arnold, Torsten Hilding, Elias Ivan och Astrid Vida. Familjen flyttade sedan 1907 till Bommen under Fritsla Månsgården. På Svedjan gick hustrun och modern Anna Brita bort vintern 1912 hela 77 år gammal. Sonen Johan Emil flyttade utan vintern 1920 och nu var det bara änklingen Karl Erik, 76 år gammal och dottern å väverskan Ida Kristina som nu var i sina 53år gammal. Våren 1925 lämnade även fadern Karl Erik jordelivet hela 84 år gammal. Men Ida Kristina blev ej ensam länge på torpet då grav arbetaren och systersonen Klas Ivar Kjellin flyttade hit och arrenderade Svedjan samma år. Han flyttade hit från Huledal, dit familjen hade flyttat till efter Bommen. Nu tar Husförhörslängderna slut och min berättelse om Svedjan som låg i de södra delarna av Fritsla socken. Någon från Fritsla som vet hur det slutade för Ida Kristina och Svedjan? Det stod ju längre än 1934 så något borde ha nämnts i böckerna som finns om Fritsla. Jag har dessvärre inte dem men så många andra från häradet.


Information är från kyrkoböcker samt Mark Härads Släktforskarförenings USB. Alla i familjen kanske inte står med då jag följer en viss familj/torp!


Brättingstorps Hed/Oxsjöslätt/Kalvsjöås

Furir Johan Fredrik Flodin f.1762-03-06 d.1846-08-10

Hustru Cajsa Freding f.1770-06-09 d.1848-02-15

Cajsas son Henrik Magnus f.1786-03-19

Dotter Christina f.1795-02-28

Son Göran f.1797-04-07

Dotter Lovisa f.1799-08-29 d.1800-03-05 - Koppor

Son Anders f.1801-11-11

Son Johannes f.1804-10-07 i Fritsla f.1804-10-17

Dotter Lovisa f.1808-04-01


Kila/Fattigstugan

Soldat Andreas Hjul f.1791-02-23 d.1832-08-26

Hustru Catharina Johansdotter f.1779-05-30

Son Elias f.1812-12-15

Tvillingson Johannes f.1815-10-27

Tvillingdotter Johanna f.1815-10-27

Dotter Maria f.1818-05-29

Son Pehr f.1821-04-25


Torpare Johannes Johansson f.1804-10-07 i Fritsla f.1804-10-17 d.1845-07-13

Hustru Johanna Andreasdotter f.1815-10-27

Dotter Anna Lovisa f.1835-12-04

Son Johan Fredrik f.1837-09-24

Son Anders f.1840-08-27

Son Carl f.1842-11-14 d.1853-09-07

Dotter Johanna Christina f.1845-10-14 d.1853-08-30


Torpare Peter Gustafsson f.1827-02-23

Hustru Catarina Josefsdotter f.1826-04-27

Dödfödd son f.1852-02-18 d.1852-02-18

Dotter Johanna Bernhardina f.1853-04-16

Dotter Christina f.1854-11-16

Dotter Anna Sofia f.1856-12-09

Dotter Augusta Maria f.1859-03-02

Dödfödd f.1861-04-07 d.1861-04-07

Dotter Elisabeth f.1862-11-05

Son Johan Otto f.1865-04-04

Dotter Josefina f.1867-03-08


Dräng Inhyses, Peters bror Anders Magnus Gustafsson f.1830-01-25 d.1874-03-20

Hustru Anna Svensdotter f.1835-03-11

Son Johan Birger f.1858-06-11

Son Carl Fredrik f.1860-05-02

Son Gustaf f.1866-01-30

Son Sven August f.1869-08-09

Son Richard f.1874-02-03


Torpare Carl Erik Johansson f.1841-04-28

Hustru Anna Brita Johansdotter f.1835-07-03

Dotter Anna f.1871-05-19

Dotter Ida Christina f.1873-06-22

Son Johan Emil f.1876-01-17


Fåglaslätt

Undantagsbrukaren Nils Axelsson f.1768-08-30

Hustru Catharina Månsdotter f.1779-03-20


Från Mjösjö till Svedjan och vidare

Inhyses Anders Svensson f.1829-03-07

Hustru Anna Brita Nilsdotter f.1823-08-23

Son Johan August f.1852-03-12 d.1853-09-03

Dotter Anna Josefina f.1856-06-23Google Maps, Torpet utan namn: https://goo.gl/maps/y1G2keGyLEMrt1Az9Födelsebok Örby 1762-1825 B78 S138 – Cajsas son Henrik Magnus


Hfl Örby 1791-1792 B46 S6 – Flodin på Brättingstorps Hed


Hfl Örby 1815-1818 B14 S4 – Flodin på Nybygge Kalvsjöås


Hfl Örby 1818-1820 B13 S4 – Flodin på Kalvsjöås


Hfl Örby 1819-1821 B14 S4 – Flodin på Kalvjösås och Johannes flyttar ut


Hfl Fritsla 1811-1815 B11 S5 – Kila – Andreas Hjul


Hfl Fritsla 1815-1821 B12 S4 – Kila – Andreas Hjul


Hfl Fritsla 1820-1826 B13 S6 – Andreas Hjul dör på Kila


Hfl Fritsla 1820-1826 B48 S74 – Fattigstugan


Hfl Fritsla 1820-1826 B34 S48 – Gossen Elias Andreasson till Ramslätt Lillegård


Hfl Fritsla 1826-1828 B48 S78 – Fattigstugan


Hfl Fritsla 1826-1828 B33 S48 – Fåglaslätt Johanna Andreasdotter


Hfl Fritsla 1828-1835 B11 S4 – Johannes Johansson flyttar till Fritsla Björsgården från Örby


Hfl Fritsla 1828-1835 B24 S30 – Johannes Johansson på Ramslätt Gästgivargård


Hfl Fritsla 1828-1835 B28 S38 – Johannes Johansson på Tyngsred


Hfl Fritsla 1828-1835 B34 S50 – Fritsla Andersgården, Johannes Johansson


Hfl Fritsla 1828-1835 B14 S10 – Fåglaslätt Johanna Andreasdotter


Hfl Fritsla 1835-1841 B16 S12 – Fåglaslätt, Johanna Andreasdotter gifter sig och flyttar


Hfl Fritsla 1835-1841 B11 S2 – Lerbäckstorp, Johannes och Johanna


Hfl Fritsla 1835-1841 B28 S36 – Svedjan, Johannes och Johanna


Hfl Örby 1841-1851 B111 S194 – Kalvsjöås, Johannes föräldrar går bort


Hfl Fritsla 1842-1849 B31 S40 – Svedjan, Johannes och Johanna, Peter Gustavsson och Catharina


Hfl Fritsla 1850-1860 B31 S41 – Svedjan, många familjer


Hfl Fritsla 1861-1874 B55 S92 – Svedjan, många familjer + Carl Erik Johansson och Anna Brita Johansdotter


Hfl Fritsla 1874-1886 B117 S123 – Svedjan, Karl Erik Johansson


Hfl Fritsla 1887-1899 B188 S176 – Svedjan, Karl Erik Johansson


Hfl Fritsla 1899-1908 B244 S244 – Svedjan, Karl Erik Johansson


Hfl Fritsla 1908-1921 B155 S358 – Svedjan, Karl Erik Johanssons hustru Anna Britta går bort


Hfl Fritsla 1921-1934 B160 S357 – Svedjan, Karl Erik Johansson går bort

Comments


bottom of page