top of page

Örby dödsbok - Barnsbörd II

I det förra inlägget tog jag upp hur Martina Larsdotter dränkte sig några dagar efter hennes nyfödda dotter Elin avled vid förlossningen. Detta var ju inte Martinas första barn utan den åttonde i ordningen. Vad kan ha gjort så att hon ville ta sitt eget liv egentligen? Skadad efter förlossningen eller förlossningsdepression? Det kommer vi aldrig att få reda på.


Men i det här inlägget kommer jag gå in på varenda barnsbörd och barnsäng i dödsboken mellan 1800 och 1899. Vilka var de här kvinnorna? Var de unga eller gamla, först föderska eller hade de flera graviditeter bakom sig. Hur slutade för vissa av barnen? Det finns ingen Husförhörslängd för än 1810 så efter det kommer det mer berättelser. I den listan jag skapat har jag även lagt till ”Mor o barn” plus en siffra per familj, på de som förlorat sitt barn vid födseln också. Har inget barn skrivits någonstans eller att barnet överlevt står det inget på dem. Ett undantag jag gjort är vid torpet Skogen under Sund där hustrun förlorade alla barn som unga och sedan själv gick bort i barnsbörd. Jag tyckte det var värt att visa detta fall lite mera då det är en sådan tragisk historia med att de aldrig fick vara lyckliga. Det är 49 kvinnor som jag har försökt uppmärksamma här med olika långa texter. Vissa familjer hade mer otur än andra men ibland hittade de varandra. Det finns väldigt många först föderskor bland de här kvinnorna och det gör mig så ledsen. De fick riskera livet vid varje graviditet medan männen står vid sidan om. Ja, jag får en djupare inblick i de här hemska ödena och svåra förhållanden när jag suttit och skrivit alla texter. Nästan som man kan ta på deras liv och sorg.


Det här inlägget blir det sista innan jag tar några veckor ledigt från projektet. Hoppas ni får ha en trevlig sommar och fint väder. Trevlig läsning!


1800-05-10 – Barnsbörd

Chirstin Pehrsdotter, 33 år från Gårdsäng

Kirstin som det står i födelseboken var från Gårdsäng och gifte sig med Olof Andersson från Sund den 27 december 1799. Olof flyttade sedan till torpet och Kirstin blev gravid. Hon gick bort i barnsbörd efter hon födde sonen Anders. Tio dagar senare gick Anders bort i okänd sjukdom.

Det finns ingen Hfl mellan 1793-1809 så mer kan jag inte utläsa.


1800-08-27 – Barnsbörd

Lena Jonasdotter, 42 år från Lilla Gymtan

Lena Jonasdotter arbetade som piga på Hult Öfregård i Kinna när hon gifte sig med den avskedade soldaten Jacob Börjesson Bollgren från Lilla Gymtan under Öresten den 7 juli 1798. Hon flyttade till Lilla Gymtan och den 18 augusti 1800 föder hon deras dotter Anna men Lena fick en tuff förlossning och avlider elva dagar senare i barnsbörd. Hennes make Jacob gick bort tre år senare den 2 november, 76 år gammal i Brystsjuka. Dottern Anna verkar ha levt vidare på Lilla Gymtan backstuga efter sina båda föräldrars bortgång. För här finns det en Piga Anna Jacobsdotter född den 24 augusti 1800. Antingen är det en slump att det funnits två Anna Jacobsdotter födda i augusti eller så har prästen skrivit ett annat datum. Det vi får ha i åtanke är att båda föräldrarna var borta. Modern Lena gick bort i barnsbörd och fadern Jacob tre år senare. Kan mycket troligt varit så. Anna flyttar från Lilla Gymtan och in på Wrå och vi ser nu att hon är systerdotter till Maria Jonasdotter. Så kort, är Maria Lenas storasyster. Nu vet vi också att prästen hade skrivit fel datum på Anna. Vi kan även läsa att hon är sjukling och utfattig. Som 19-åring jobbar hon som piga på Bråtaberg för att sedan flytta till Storåker under Berghem. Hon flyttade senare till Öresten kvarn där hon fortfarande arbetade som piga. Hon är här överstruken och en notis ”finns i K. Andersgd.”, alltså Kinna Andersgård. Men här hittar jag inte henne. Vi hittar henne först som gift och boende på ett statar-torp under Örby Hed. Maken var Swen Andersson och de hade fått två barn tillsammans. Andreas och Anna Britta men båda dog unga och blev endast runt ett år var. Andreas gick bort i hosta och Anna Britta i Engelska-sjukan. Anna blev gravid igen och sommaren 1830 föddes deras dotter Anna Stina. Men lyckan var inte med i den här familjen. Anna som förlorade sin mamma i barnsbörd och sedan själv två barn i unga åldrar var det här inte tillräckligt. När koleran utbröt 1834 var Anna och dottern Anna Stina en av de få som strök med i augusti månad. De står med i min lista men även uppskrivna på minnesstenen på Örby kyrkogård. Sven flyttade samma år till Ramnsås som änkling och barnlös.


1805-06-02 – Barnsbörd

Anna Andersdotter, 31 år från Skene Ödegården

Anna gifte sig med Underhåls Smidaren Olof Kilbom vid Asbergsled den 13 januari 1805. Deras förhållande varade tyvärr inte så länge då hon går bort i barnsbörd bara ett halvår senare och inget barn efterlämnade hon åt sin make Olof.


1806-02-24 – Barnsbörd

Hustrun Svenborg Johansdotter, 33 år från Ramnhultet

Svenborg gifte sig med änklingen Hans Gedmundsson den 14 mars 1801 och flyttade in på torpet Nya Ramnhultet. Hans hade också dottern Johanna född 1782 från det tidigare förhållandet boende på torpet. Samma år som Svenborg flyttade dit var hon redan höggravid, för två månader senare föddes sonen Gudmund. Det dröjde några år till nästa barn men den 22 februari 1806 födde Svenborg tvillingarna Johannes och Stina. För Svenborg var lyckan kort med sina nyfödda tvillingar och gick bort samma dag. Tvillingsonen Johannes gick bort endast elva dagar gammal i bröstfeber och Stina en månad senare även hon i bröstfeber. Det här tråkiga slutet berodde nog mycket på att barnen inte hade tillgång till bröstmjölken som är så viktigt i tidiga åldrar. Läser man i Hfl 1810-1815 hittar vi änklingen Hans boende på torpet Nya Ramnhultet. Han var född 1846 och bor ensam med dottern Johanna och sonen Gudmund.


1806-03-24 – Barnsbörd

Hustrun Anna Jönsdotter, 26 år från Hallalycke

Anna var gift med Börje Håkesson och bodde i Hallalycke. De fick den 21 mars 1806 sonen Hans men han blev endast fem timmar gammal och gick bort i okänd sjukdom. Modern Anna fick en svår förlossning och gick bort tre dagar senare i barnsbörd.


1806-11-05 – Barnsbörd

Soldathustrun Britta Hansdotter Lustig, 32 år från Assberg

Britta var gift med Soldaten Lars Andersson Lustig på Lillarehall. I slutet oktober 1806 föddes dottern Edela men Britta gick tragiskt bort sex dagar senare i barnsbörd. Edela blev endast 1.5 år gammal när hon gick bort i lungsot. Lars Andersson Lustig gifte om sig och fick ialf två söner till, Börje och Lars.


1810-09-30 – Barnsbörd

Soldathustrun Katrina Persdotter, 33 år på soldattorpet Löfskog

Katrina var gift med Korpral Nils Ljung och levde på soldattorpet Löfskog i Galtoholms Rote. De fick den 29 september 1810 sonen Carl men Katrina gick bort redan dagen efter i barnsbörd. Nils flyttade 1812 till Skephult med deras två sönerna Andreas och Carl, pigan Britta Börjesdotter och hennes oäkta son Johannes.


1812-02-16 – Barnsbörd

Hustru Stina Jönsdotter, 34 år från torpet Sandhålan under Skene

Stina Jönsson var gift med Andreas Hansson som var jämngammal med henne. Hon blev gravid med deras förste barn på torpet men Stina födde ett dödfött gossebarn den 14 februari 1812. Stina gick tragiskt bort två dagar senare. Andreas gifte om sig med Anna Larsdotter som var fyra år yngre och fick sommar 1814 dottern Stina.


1814-04-15 – Barnsbörd

Hustrun Gunla Petersdotter, 37 år från Ljunga

Gunla var gift med Hans Håkesson på Ljunga och hade tillsammans barnen Petronella, Anna Stina och Andreas. När Gunla blev gravid för sin fjärde gång var detta hennes sista. Inte heller något barn föddes. Hon gick bort i barnsbörd 37 år gammal. Hans gifte om sig men han fick då en "Tillämpad hustru", Kirsti Ericsdotter som var 18 år yngre.


1814-10-24 – Barnsbörd

Hustrun Britta Bengtsdotter, 37 år från Lindhult

Britta var gift med Anders Hansson och var Ibiden på Lindhult. De hade tillsammans fått fyra barn, Lars, Andreas, Kirsti(1), Kirsti(2). Kirsti(1) gick bort i kikhosta den 25 augusti 1811. Kirsti(2) föddes den 30 oktober samma år. Britta blev efter tre år gravid igen och den 23 oktober 1814 föddes dottern Anna Britta. Men det här kom att bli hennes sista och hon gick bort dagen efter i barnsbörd. Anna Britta blev inte gammal när hon efter bara 7.5 månad går bort i bröstfeber. Anders gifte om sig den 28 december 1815 med Brita Persdotter från Kofra.


1818-03-31 – Barnsbörd

Anna Larsdotter, 37 år från Hultet under Öresten

Anna var gift med Eric Larsson och han var Åbo på torpet Hultet under Öresten. De hade fått tillsammans barnen Katrina och Andreas. Katrina gick redan bort efter två år i Engelska-sjukan. De hade även flickorna Anna Andersdotter och Anna Johansdotter inhyses. Anna Andersdotter flyttade mellan 1810-1815. Anna Johansdotter flyttade hit 1815 från Fritsla med bevis. Hon flyttade senare till Kinna Back. Anna Larsdotter blev senare gravid med sitt tredje barn men går bort i barnsbörd och inget barn föddes. Eric gifte om sig med Katrina Jönsdotter den 14 mars 1819 i Ljunga.


1820-11-21 – Barnsbörd

Hustrun Stina Nilsdotter, 25 år från Haratången

Samma dag som Stina går bort föddes sonen Swen. Men han står endast inskriven i hfl 1820-1824, inte i 1818-1820 eller 1819-1821. Stina från Kyrkbacken gifte sig 1816 med Magnus Holm från Gundbo Wrågård och flyttade in på Haratången. De var barnlösa de första åren tills Swen föddes. Dock hade inte Stina turen att få vara med sin första sons uppväxt. Magnus gifte om sig och flyttade tillbaka till Gundbo och nu Östergård och fick fler barn.


1823-06-07 – Barnsbörd

Hustru Ellicka Carlsdotter, 30 år från Skogen under Sund

Ellicka och Beväringskarlen Håke Eriksson gifte sig den 21 maj 1819 och Ellicka flyttade till torpet. Håke flyttade redan hit 1814 med sina föräldrar och systern Kerstin. Ellicka och Håke försökte få barn de närmsta åren men ingen överlevde. 1819 föddes tvillingarna Stina och Britta. Stina gick bort redan efter 12 timmar och Britta efter 8 dagar. Sen födde hon en dödfödd gosse i mars 1821 samt året efter i maj. Till slut blev det Ellicka som fick sätta livet till när de försökte få sitt femte barn. Efter fyra år av försök till att bilda en familj så blev till slut endast Håke kvar på torpet med sin mor Anna Larsdotter. Håke gifte senare om sig med Anna Britta Johansdotter.

Ingen av dessa barn finns att läsa om i Hfl utan endast i de andra längderna. Jag har även lagt till alla barnen i min lista.


1825-11-24 – Barnsbörd

Hustrun Helena Andersdotter, 33 år från Björkåsen under Sund

Helena gifte sig som 32 åring den 31 oktober 1824 med Johannes Toresson och flyttade till torpet Björkåsen under Sund från Bulabrosvedjan under Hanatorp där Helena var piga. Jag finner inga barn i samband med hennes död. Så deras försök till att skapa en familj tog istället hennes liv.


1828-12-02 – Barnsbörd

Åbo hustru Petronella Swensdotter, 30 år från Lindhult

Petronella Nilsdotter kom från Spjutås när hon gifte sig med änklingen Anders Hansson från Lindhult den 6 januari 1828 i Öxabäck. Anders var hela 32 år äldre än Petronella. Anders förre hustru Britta Pehrsdotter gick bort den 23 maj 1826 och tillsammans hade de 5 barn på Lindhult i hfl 1825-26. Den äldste sonen Andreas gick bort 3 månader efter sin mor. Andreas kan vi finna i registret som drunknad vid 20 år ålder 1827-07-22.

Petronella blev gravid med Anders på våren samma år men hon gick tragiskt bort i barnsbörd den 2 december. Petronella som kanske till och med var tvungen att gifta sig med Anders mot sin vilja gick bort inom ett år på Lindhult.


1831-08-20 – Barnsbörd

Klockarehustrun Helena Larsdotter, 43 år från Skogsvaktarbostället på Brättingstorp Ericsgård

Helena var gift med Skogsvaktaren och Klockaren i Kinna Anders Börgesson och bodde på Brättingstorp Ericsgården. Tillsammans hade de redan 6 barn, 4 söner och 2 döttrar. Helena gick bort efter hon födde sonen Johannes tre dagar tidigare. Johannes blev nöddöpt och gick bort i slag samma dag som han föddes. Han står varken med i födelseboken eller husförhörslängden.


1834-07-11 – Efter Barnsbörd

Åbo hustru Kerstin Ericsdotter, 32 år från Brättingstorp Storegård

Kerstin var gift med Anders Andreasson och var hans andra hustru. Kerstin kom från Mullskär där hon varit piga. Anders hade två barn från sitt tidigare förhållande och nu var ett tredje på väg. Den 21 juni 1834 föddes dottern Edela och bara någon vecka senare gick Kerstin bort i sviterna efter förlossningen. Edela gick bort ett halvår senare den 15 januari 1835 i Slag.


1836-02-04 – Barnsbörd

Anna Persdotter, 29 år från Gullberg Wrågård

Anna var gift med Ägaren Sven Håkansson på Gullberg Vrågård. De hade tillsammans tre barn när ett fjärde var på väg. Men det blev aldrig ett fjärde barn utan Anna miste livet i barnsbörd efter hon födde en dödfödd gosse dagen innan. Det står inte med i dödsboken utan det kan endast utläsas i födelseboken. Sven Håkansson gifte om sig med Katrina Andreasdotter från Hanatorp 1837 och fick sommaren 1838 dottern Anna.


1836-04-29 – Barnsbörd

Edela Swensdotter, 39 år från Lilla Hultet backstuga under Skene Kronogård

Edela var gift med Bengt Persson och hade tillsammans sex barn hemma när hon gick bort. Vid 39 års ålder hade de alltså ett sjunde barn på väg. De fick dottern Edela som bar sin moders namn då modern gick bort samtidigt som dottern föddes i barnsbörd. Den nyfödda dottern Edela gick dock bort redan efter sex månader i hosta. Jag kan inte hitta dottern i Hfl 1832-1841 men i dödsboken sidan efter sin mor.


1836-09-25 – Barnsbörd

Katrina Johansdotter, 25 år från Hallen under Haratången

Katrina Johannesdotter var född på Hallen och bodde här med sina föräldrar. 1835 började drängen Matthias Håkansson arbeta på Hallen efter han arbetat på Kråkebacka. Katrina och Matthias fann ett tycke för varandra och gifte sig. Den 17 september 1836 föddes deras dotter Ana Stina på Hallen. Katrina fick en svår första förlossning och gick bort sju dagar senare i barnsbörd. Matthias flyttade till Wråen under Bosgård samma år men Ana Stina levde med sin mormor och morfar på Hallen tills de flyttade till sin son Johannes på Långäckra. Ana Stina flyttade hem till sin andra farbror Andreas Johansson på Djupadahl torp där hon står som "flicka". Så förhoppningsvis fick Anna Stina ett bra liv hos sina kusiner som var jämnåriga.


1838-02-17 – Barnsbörd

Åbo hustru Anna Stina Hansdotter, 29 år från Brättingstorp Mellomgård

Anna Stina var gift med Ägaren Andreas Andersson på Brättingstorp Mellangården. De hade dottern Anna Brita tillsammans född 1835 och nu var ett andra på väg. Den 10 februari 1838 föddes Edela men Anna Stina gick bort sju dagar senare i barnsbörd. 1840 sålde Anders gården till Andreas Jonsson och Andreas Andersson får en skrift "torpare på bollareslätt". I den senare längden 1841-1851 finner vi änklingen i Undantaget till Mellangården med sina två döttrar. De står som inhyses 1844.

Fadern dör och Edela flyttade runt som piga mellan gårdarna i Örby och Skene. Hon kom 1867 till Skene Kullagård och arbetade under Brukaren Anders Andreasson. Här hade hon blivit gravid och fadern skall ha varit Brukaren Anders själv. Han hade redan en hustru och två döttrar sedan flera år tillbaka. Men hans hustru var 14 år äldre än han själv. Den oäkta dottern fick namnet Mathilda Andersdotter. Sedan fick hon flytta som 3 åring till Göteborg utan sin mor. Kan hon blivit placerad på något barnhem må tro? Edela flyttade den 24 oktober 1878 till Råda.


1841-10-06 – Barnsbörd

Torp hustru Brita Andersdotter, 45 år från Stenabo

Brita var gift med Johannes Börgesson på Stenabo och var hennes andre make. Hennes första make var Per Swensson och de fick tillsammans barnen Johannes f.1819 och året efter Lars f.1820. Per drunknade i januari 1822 och vi kan se han i min lista. Britta gifte om sig med Johannes från Åsen den 27 december 1823. 8 månader senare föddes sonen Börje sommaren 1824. Efter hela 6 år födde Britta dottern Anna Stina vintern 1830. När Anna Stina föddes var Britta redan 34 år och lite i riskzonen vid den här tiden. Men 1841 födde Britta sin sista dotter vid 45 år ålder. Detta kom att bli hennes sista unge och dag i livet. Hon gick bort samma dag i barnsbörd och dottern fick namnet Britta. Hennes söner med Per hade redan åren innan flyttat från Stenabo för jobb i Skene och Kinna. Johannes Börgesson som nu var änkling gifte om sig med den 19 år yngre kvinnan Catharina Swensdotter 1842. De två fick sonen Gustaf vintern 1843.


1843-03-29 – Efter Barnsbörd

Backstugusittaren Katrina Börgesdotter, 39 år från Sjöbo Torp under Svänasjö (backstuga 1842)

Katrina var gift med den förre torparen Swen Larsson och hade fyra barn tillsammans. Anders Magnus, Andreas, Zachris och Anna Stina. Zachris hade gått bort som 2-åring och Anders Magnus har notisen dvärg. Fyra år efter Anna Stina var deras femte barn på väg. Katrina födde den 26 mars en dödfödd gosse och bara tre dagar senare gick Katrina bort. 1843 var ett av de åren där nio personer gick bort i rödsot i Örbys församling. Och Katrinas make Swen var en av de som strök med den 29 oktober, samma år som hans hustru. In på Sjöbo flyttade Anders Andersson med sin familj från Ekåsen under Uddared och Katrinas å Swens barn Anders Magnus, Andreas och Anna Stina var Inhyses.


1843-09-22 – Efter Barnsbörd

Anna Britta Persdotter, 32 år från Lunden under Uddared

Anna Britta var gift med torparen Per Bengtsson på Lunden. De fick dottern Anna Stina våren 1835 och det kom att gå hela 8 år till de skulle få sitt andra barn. Dessvärre gick det inte så bra och hon födde ett dödfött gossebarn den 21 september 1843. Dagen efter gick även Anna Britta bort. Pehr gifte om sig samma år med Anna Bengtsson. De två fick vintern 1845 sonen Andreas och året efter dottern Christina. Andreas gick bort några dagar efter att Christina föddes. Den 23 oktober gick Anna bort och Pehr var nu änkling igen med döttrarna Anna Stina och Christina. Men han gifte om sig lika snabbt igen året efter med Anna Stina Olofsdotter. Hon hade även med sig sin oäkta son Johannes Johansson född 1845. Per och Anna Stina fick sommaren 1848 sonen Anders. Fyra år senare föddes deras andra son Sven August. Men hösten 1853 gick båda sönerna bort bara några dagar i mellan i Rödsot. I Hfl står det att Anders gick bort den 7 september, men detta stämmer inte överens med dödsboken då det ska vara oktober. 1853 var det året under 1800-talet som flest personer gick bort i Rödsot i Örbys församling. Men de två gav inte upp och sommaren 1854 föddes sonen Sven August. Hela familjen flyttade den 8 oktober 1856 till Hajom utom Pers förstfödde dotter Anna Stina. Hon flyttade till Segersås men två år senare till Uddared 1/8 och sedan vidare till Hofvet under Gullberg Wrågård. 1861 flyttar hon vidare till Salgutsered Storegården ¼ i Kinna och tre år senare började hon arbeta som piga på Segloraberg i Seglora. 1865 flyttade hon till torpet Skogen under Segloraberg där hon åter arbetade som piga. Året efter flyttade hon till Tranhult och här träffade hon drängen Johan Andreas Svensson. De gifte sig den 28 december 1868 och flyttade till Årebo där de står som brukare. Här föddes deras son Anders den 24 augusti 1869 och samma år flyttade de vidare till Lindeberg under Lundsberg Nedregård. Hösten 1871 gick deras son Anders bort endast 2 år gammal. Men Anna Stina som redan var gravid när sonen gick bort födde den 23 oktober dottern Anna Sofia. De kommande sex åren fick hon två yngre bröder Per August och Johan Adolf. Den 11 mars 1889 dör Anna Stinas make Johan Anders och hon blir änka med tre barn på torpet. 1894 flyttade sonen Johan Adolf ut. Dottern Anna Sofia flyttade ut 1895 och gifte sig. Men hennes make gick bort och hon flyttade hem till sina föräldrar igen vintern 1898. Med sig hade hon dottern Sigrid Amalia. Anna Sofia fick våren 1901 den oäkta dottern Alfhild Aurora och flyttade med sin två barn 1903 till Lönhult där hon gifte sig med ägaren August Assarsson. Nu hade Anna Stina endast sonen Per August hemma på torpet. Vi kan läsa att Per August också tar sig efternamnet Lindberg i stället för Johansson. Han flyttade ut sommaren 1907 till Alingås och fem år senare går hans mor Anna Stina Persdotter bort.

Orsaken till att varför jag gick in så långt med Anna Stina var att jag ville helt enkelt veta hur det slutade för Anna Brittas enda barn. Och hon verkar fått ett bra liv får jag säga ändå.


1848-11-23 – Plågor efter barnsbörd

Edela Carlsdotter, 34 år från Hultabacken under Skene Kullagård

Edela var gift med torparen Andreas Andersson och i början bodde de på Lilla Måse torp. Här fick de sin första dotter Anna Britta 1835 men flyttade samma år till Hultabacken. Här fick de barnen Johannes, Anna Stina, Christina och Johanna. Johannes gick bort i januari 1843 endast fem år gammal och i december samma år föddes Christina. Tre år efter Johanna föddes blev Edela gravid igen. Sonen Johannes föddes den 15 november men både sonen och Edela gick bort åtta dagar senare efter sina plågor efter barnsbörd. Anders gifte om sig med Johanna Stephansdotter och utökade familjen med Edela, Johannes och Johan August. Samma år som Johan August föddes gick Edelas yngsta dotter Johanna bort, hösten 1857.


1850-07-08 – Barnsbörd

Johanna Johansdotter, 38 år från Kongslid under Örby Bosgård

Johanna var tillsammans med drängen Carl Andreasson och levde som Inhyses på Kongslid torp. Andreas var egentligen son till torparen Andreas och Ingrid på Kongslid men står nu som Inhyses. De hade inga tidigare barn tillsammans vad jag kan se och de har varit dömda för Lösdrifveri 1840. Carl och Johanna verkar ha flyttat runt en hel del men kan läsa dem under Kongslid i Hfl 1832-1841 samt 1841-1851. Inget barn var fött när Johanna gick bort i barnsbörd sommaren 1850.

Carl gifte om sig med Petronella Nilsdotter som var piga sedan 1850 på Kongslid. De fick senare barn tillsammans.


1853-06-20 – Barnsbörd

Edela Ericsdotter, 37 år från Lilla Gymtan under Öresten

Edela var gift med Johannes Börjesson och hade tillsammans barnen Christina, Andreas och Anna Stina(1) och Anna Stina(2). Anna Stina(1) blev endast 8 månader gammal så nästa dotter som föddes fick samma namn. Några år senare skulle Edela föda sitt femte barn men det gick inte som man hoppades. Edela gick bort och dottern Anna Britta avled endast 5 timmar gammal i nöddop. Anna Britta står endast med i dödsboken!


1853-10-16 – Barnsbörd

Anna Stina Svensdotter, 28 år från Hanatorp Östergård

Anna Stina var gift med Brukaren Sven Andreasson på Sprakared Gunnarsgård. Gården var ett utbruk till ägaren av Salgutsered Storegård i Kinna. Här fick de barnen Christina, Maria, Johan, Augusta, Linus och Charlotta. Linus dog redan hösten 1853, 1,5 år gammal i slag och det var troligtvis nu de flyttade till Hanatorp Östergård. En månad efter Linus bortgång föddes Charlotta som jag nämnt ovan och det är i samband med hennes födelse som Anna Stina går bort. Charlotta föddes den 10 oktober 1853 och sex dagar senare gick Anna Stina bort i barnsbörd. Charlotta står som född på Hanatorp Östergård men hon står med på både Sprakared och Hanatorp. Anna Stina som vi läser går bort på Hanatorp Östergård står inte en med där utan endast under Sprakared.

Så de måste varit mitt uppe i flytten när allt tragiskt hände.


1854-01-30 – Barnsbörd

Anna Britta Andersdotter, 31 år från Hjorteberg under Carlshed

Anna Britta kom först till Hjorteberg 1848 och arbetade då som piga hos torparen Nils Andreasson och Stina Andreasson. Stinas yngre syskon och föräldrar levde som inhyses på torpet. När Stina gifte sig med Nils tog de två över torpet. Innan var det Stinas far som var torpare här. Nils bror Andreas som också bodde hemma fann tycke för Anna Britta och de gifte sig den 9 december 1853. Anna Britta som redan var gravid med deras första barn under vigseln gick bort knappt två månader senare och barnet som de så väntade fick aldrig se dagens ljus. Andreas flyttade till Göteborg året efter. Barnet nämns inte någonstans.


1854-07-25 – Barnsbörd

Kerstin Jönsdotter, 45 år från Steken under Öresten

Kerstin var född på Steken som brukades av hennes far Jöns Hansson. Hon gifte sig med drängen Andreas Börjesson den 10 mars 1848 och fick sonen Lars den 2 januari 1849. Efter sex år var det dags för deras andra barn men det blev inte så. Kerstin gick bort i barnsbörd och Lars fick inget syskon. Andreas gifte om sig med Kerstins syster Anna Britta som var 11 år yngre än Kerstin men bara 2 år yngre än Andreas. Anna Britta hade redan sedan tidigare två oäkta barn, Anna Britta och Johannes. Så dessa fick bli Lars halvsyskon. Andreas och Anna Britta fick våren 1861 sonen Carl Magnus. Men han gick bort i slutet av sommaren samma år i "diarrhe", endast 4 månader gammal.


1855-02-16 – Efter Barnsbörd

Anna Andersdotter, 40 år från Skåkagård

Anna Andersdotter var gift med Ägaren Lars Börjesson av Skåkagården. De fick flera barn tillsammans men de hade även förlorat några. Skriver uppe dem nedan men 5 av 10 dog unga. Anna gick bort i samband av förlossningen till Carl Magnus som bara blev en dag gammal.

Christina f.1835 d.1844

Johannes f.1837

Anders f.1841 d.1843

Anders f.1843 d.1844

Anders f.1845

Claes f.1847

Tv. Sven f.1850

Tv. Christina f.1850 d.1851

Charlotta f.1852

Carl August f.1855 d.1855


1858-04-10 – I följd av Barnsbörd

Pigan Edela Håkansdotter, 29 år från Haby Bockagård

Pigan Edela Håkansdotter arbetade på Haby Bockagård men här fanns det inget födelsedatum skrivet på henne. Det finns dock en "4" jämte namnet och en piga Edela Håkansdotter som var född 1828. Hon har även dödsdatumet som står här. Hon födde den 28 mars 1858 den oäkta dottern Anna Christina men det står tyvärr inget om vilken fadern kunde vara i födelseboken. Edela gick bort bara dagarna efter Anna Christina födelse. Och nästan på hennes 1 års dagen gick hon bort i Svulst. Vi kan läsa i dödsboken att hon fick det fina efternamnet Edelasdotter.


1859-02-19 – Barnsäng-Feber

Inhyses pigan Christina Christoffersdotter, 32 år från Kärret under Kulla

Christina var torparen Christoffer Johanssons oäkta tös på Kärret. Han gick bort 1852 och Christinas bror Carl tog över som torpare på Kärret. Christina flyttade från torpet 1854 och återvände gravid fem år senare 1859. Den 4 februari föddes hennes oäkta son Lars Johan och Christina gick bort 15 dagar senare. Det står inget namn på någon fader i födelseboken. Lars Johan fick flytta till Aplabacken under Sprakared Mellangård redan som tre-åring 1862. Men det var inte till mer eller mindre hans riktige far Lars Johan Mauritzson. Lars Johan Mauritzson kom hit 1851 och var först dräng här men som senare blev torpare av Aplabacken, gift och fick flera barn med Inga Lena Andersdotter. Ett lyckligt slut får jag allt säga.


1859-03-20 – Barnsbörd

Anna Britta Andreasdotter, 32 år från Lisedal under krok

Anna Britta Andreasdotter hade arbetat som piga på Getahagen torp och fick här sin oäkta dotter Anna Hellmina 1855. Anna Hellminas riktiga far var Tryckaren Carl Engblad från Borås. Hon flyttade till Lisedal och gifte sig med änklingen och avskedade Artilleristen Johannes Johansson den 18 december 1858. Anna Britta blev gravid men gick bort 3 månader senare i barnsbörd. Inget barn finnes i längderna. Anna Brittas oäkta dotter levde som inhyses med Johannes Johansson fram till den 7 november 1871. Hon flyttade då till Strömmen under Gundbo Westergård där hon arbetade som piga. Hon flyttade efter sju år på Strömmen ner till Rättaregården i Kinna där hon bara var ett år innan hon flyttade till Kinna Nygården. Anna Hellmina flyttade vintern 1888 till Örby Prästgård för att två år senare flytta till Gullberg Håkansgård eller även kallat Kronäng. Här arbetade hon två år när hon gick bort endast 37 år gammal i slag och barnlös.


1862-01-22 – Barnsäng

Anna Britta Carlsdotter, 29 år från Backen under Skene Backa

Anna Britta flyttade till Backens backstuga 1861 från Tostared och gifte sig med Andreas Nilsson som då bodde som inhyses på Backen torp. När de väntade sitt första barn gick Anna Britta bort i barnsbörd. Även om en barnmorska tillstädes vid förlossningen föddes inget barn till världen. Anna Britta var ung och hade drömmar om en familj. En av de många förstföderskor som lämnade livet allt för tidigt.


1869-09-26 – Barnsängs-Feber

Christina Carlsdotter, 23 år från Källeberg under Carlshed

Christina var född på Källeberg men hade gift sig med Carl Carlsson den 4 maj 1866 och flyttade ihop på Bulabro där Carl var född. De flyttade 1867 till Källeberg och två år senare föddes deras dotter Christina den 13 september 1869. Förlossningen var svår för Christina som gick bort endast 23 år gammal 10 dagar senare. Carl och Christina flyttade 1871 ner till Örby Bosgård där torpet Lidal blev nybyggt och pigan Johanna Reinholdsdotter flyttade in här från Hajom. Carl och Johanna fann ett tycke för varandra och hon blev gravid utanför äktenskapet. Så de gifte sig den 14 juni 1872 och 16 dagar senare föddes deras son Claes Aron. De två fick fyra år senare dottern Clara Josefina. Familjen levde på Lidal fram till sensommaren 1878 då de senare flyttade till Klädesholmen, Stenvik nr 107. Här arbetade Carl som snickare och de båda fick vintern 1880 dottern Selma. Två år till går på ön och deras tredje dotter Hildor Wilhelmina föddes. Men redan året efter flyttar hela familjen in till Råda församling i Göteborg.


1870-11-23 – Barnsängs-Feber

Handlarhustrun Anna Olsson, 26 år från Haby Flogen

Handlaren Anders Börjesson brukade Haby Flogen efter att ägaren Lars Svensson flyttade till Foutskäl oktober månad 1867. Två månader senare gifte Anders sig med Anna Olsson den 10 december 1867. Anna var dotter till den förre ägaren av Skene Bengtsgården Hans Olofsson. Anna blev gravid 1870 och den 23 november födde hon ett dödfött flickebarn och gick tragiskt bort samma dag.


1871-12-13 – Barnsängs-Feber

Annika Torkelsdotter, 34 år från Skene Deragård ¼

Annika var gift med ägaren Johannes Andersson av Skene Deragård 1/4. Och de hade fem döttrar hemma vid tiden Annika gick bort. Den 27 november 1871 födde Annika sitt sjunde barn, Alma, enligt födelseboken. Alma gick bort samma dag hon föddes utan någon notering i dödsboken. Annikas sista förlossning tog så hårt på henne att hon gick bort någon vecka senare.


1873-09-10 – Barnsäng

Anna Stina Johansdotter, 35 år från Stenåsen under Stångared

Anna Stina arbetade som piga på Gullberg Jönsgård Haga när hon träffade Johannes Andreasson. De gifte sig den 28 december 1865 och året efter flyttade de till Svedjan under Gullberg Högen och blev där torpare. I oktober 1866 föddes deras första dotter Anna Christina och två år senare sonen Nathanael. De flyttade senare till Backstugan på Stenåsen under Stångared. Här föddes deras tredje barn, Anders Johan sommaren 1870. 1873 blev Anna Stina gravid igen och den 10 september födde hon tvillingsönerna Carl Gustaf och en dödfödd gosse. Anna Stina gick tragiskt bort samma dag och tvillingsonen Carl Gustav gick bort knappt 2 månader gammal.


1874-03-20 – I följd av barnsäng

Anna Jonasdotter, 32 år från Mörkhult under Åsletorp Larsgård

Börje arbetade som dräng på Sprakared Gunnarsgården när han träffade torpadottern Anna från från Sjöliden under Berg Öfregård i Kinna. De gifte sig den 25 april 1873 och Anna flyttade in hos Börje på Sprakared Gunnarsgården. Efter ett halvår flyttade de två till torpet Mörkhult. Anna blev gravid och den 4 mars 1874 föddes sonen Axel Birger. Förlossningen gick inte så bra för Anna och gick bort 16 dagar senare i följd av barnsäng. Börje gifte om sig den 17 november 1875 med Petronella Andersdotter som levde som Inhyses på Lilla Kalfsjöås med sina två yngre systrar och torparen Usear Andersson Knopps familj. De två fick döttrarna Charlotta Emilia och Anna Josefina de kommande åren. Men bara fjorton dagar efter Anna Josefinas födelse gick Börjes nya hustru Petronella bort. Ingen notis står skriven i dödsboken men vi kanske kan ana att det har varit kopplat till dotterns födelse att göra. Ett halvår senare flyttade Annas son Axel Birger till Berghem men återvände redan efter två år. Den 13 augusti 1903 flyttade Axel Birger till Borås och fadern Börje som nu äger Mörkhult hyrde ut till andra familjer efter barnen flyttat ut.


1874-06-02 – Barnsäng

Johanna Stina Eliasdotter, 41 år från Hagen backstuga under Lindhult

Johanna Stina var gift med Andreas Hansson och de hade fyra barn tillsammans, Johan August, Emma Christina, Sven Emil och Elias. Johanna Stina blev senare gravid igen efter 6 år och födde dottern Augusta den 27 maj 1874. Detta var en stor risk för henne som hon också tragiskt omkom i 6 dagar senare och dottern Augusta fem månader senare. Andreas gifte om sig slutet 1876 med Anna Britta Johansdotter. Dock gick han själv bort hösten året efter. Anna Britta Johansdotter gifte 1877 om sig med en änkling som även han förlorade sin hustru i barnsäng. Det kan ni läsa om längre ner.


1876-02-08 – Barnsbörd

Kristina Svensdotter, 28 år från Nordbacken under Skene Bengtsgård

Kristina gifte sig med torparsonen Magnus Nilsson den 16 maj 1873 och flyttade till torpet Nordbacken. I slutet av augusti föddes deras första son Johannes. Tre år senare föddes den andre sonen Claes. Men Claes förlossning tog hårt på Kristina som gick bort sju dagar senare i barnsbörd. Magnus tog in i slutet av året in pigan Josefina Andreasdotter som hjälp på torpet. De två gifte sig i februari 1881.


1876-04-26 – Barnsbörd

Johanna Håkansdotter, 40 år från Kalfsjöås under Åsletorp Månsgård

Johanna gifte sig med Sven Persson den 5 juli 1861 som var torparson på Lyckan under Hallalycke. Här föddes dottern Alma den 11 oktober 1863. Året efter flyttade de till Kalfsjöås och fick sensommarn 1866 dottern Ida. Några dagar efter julafton 1869 föddes deras tredje dotter Hilma. Hon gick bort redan efter en månad. Johanna blev gravid tätt efter Hilmas bortgång och i slutet av våren 1871 föddes deras fjärde dotter Selma Christina. Men inte heller hon blev äldre en 1 månad gammal. Johanna och Sven försökte få en större familj, men något var emot dem på torpet. Den 18 oktober 1872 föddes deras förste son, Birger. Åren gick nu på torpet men Johanna skulle bli gravid en gång till trots sin ålder. Den 26 april 1876 föddes deras siste dotter Johanna Sofia och Johanna tog sitt sista andetag. Maken Sven levde nu ensam med sina fyra barn på torpet. Men han gick bort redan samma år den 24 november. Han hade hittats förfrusen ute på marken. Var det här resultatet av sorgen och förtärande av starka drycker efter Johannes bortgång? Barnen levde vidare på torpet men den 26 augusti 1877, knappt ett år efter faderns bortgång gick dottern Ida bort 11 år gammal. Nu kom en annan familj att bli torpare på Kalfsjöås med sina två barn, något yngre än Sven och Johannes barn. Sonen Birger gick bort tre år senare den 10 juli 1880 endast 8 år gammal. Deras äldsta dotter Alma flyttade den 9 november 1881 till Örby Brunnsgården där hon arbetade som piga. Nu var det endast den sista dottern Johanna Sofia kvar som inhyses på torpet. Hon levde här till sommaren 1887 då hon flyttade till sin faster Anna Britta Persdotter som nu var torparfamiljen på torpet Lyckan. Johanna Sofia gifte sig med arbetskarln Karl Johan Hermansson den 26 oktober 1894. De flyttade senare in på torpet Mörkhult och fick barnen Johan Herbert f. 1895 och Svea Andrea f.1898. Johan Herbert gick redan bort våren 1897. Familjen på tre flyttade den 21 september 1900 till Sätila.

Här kommer listan på Johannas och Svens familj


Sven Persson f.1830-02-02 d.1876-11-24 - Hittad ihjälfrusen ett halvår efter hustruns bortgång

Johanna Håkansdotter f.1835-08-26 d.1876-04-26

Alma f.1863-10-11

Ida f.1866-08-05 d.1877-08-26

Hilma f.1869-12-26 d.1870-02-27

Selma Christina f.1871-04-27 d.1871-05-18

Birger f.1872-10-18 d.1880-07-10

Johanna Sofia f.1876-04-26 - modern gick bort i barnsbörd


1877-06-14 – Barnsäng

Backstugusittarhustrun Sara Nilsdotter, 37 år från Sandvik under Öresten

Sara var född i Torestorp och flyttade till Klef 1861 för att arbeta som piga. 1863 började hon arbeta under Lydde men kom tillbaka till Klef året efter. Hon gifter sig sedan med torparsonen Andreas Andersson den 23 november 1866 och flyttar till han. Här får de hösten 1867 sonen Johan Aron men han gick bort året efter endast 1 år och 2 månader gammal. Våren 1870 föddes dotter Ida Helmina. Två år senare föddes Josefin och Johan Aron ytterligare tre år. Men bara två månader efter Johan Aron föddes gick lilla systern Josefina bort 2,5 år gammal. Sara och Andreas gav inte upp hoppet och hon blev gravid 1877 igen. Men detta kom att bli hennes sista sommar på Sandvik. Hon och barnet går bort den 14 juni 1877 i barnsbörd. Nu var Andreas änkling med dottern Ida Helmina och sonen Johan Aron. Dottern gick dock bort ett halvår senare vintern 1878. Andreas och Johan Aron flyttade den 20 juni 1879 till en backstuga under Hulud och gifte sig med änkan Anna Britta Johansdotter. Hon i sin tur hade varit gift med Andreas Hansson på Hagen Backstuga. Och hon hade med sig hans barn hit men barnen var även Johanna Stina Eliasdotters som gick bort i barnsbörd sommaren 1874. Hennes kan ni läsa om några år tillbaka.


1877-12-12 – Dog efter barnsäng

Hustrun Christina Nilsdotter, 39 år från Julaberg under Carlshed

Christina var piga på Gullberg Jönsgård när hon gifte sig med drängen Andreas Johansson den 28 december 1865. De fick våren 1866 sonen August och året efter tog de över torpet Hofvet under Gullberg Wrågård. Här utökades familjen med sonen Johan och döttrarna Anna Eleonora och Carolina. Familjen växte ur Hofvet och de tog över torpet Julaberg under Carlshed 1877. De kanske visste att Christina var gravid och därför flyttade de hit. Men den 8 december samma år föddes dottern Hanna men hon blev bara två dagar gammal. Christina gick bort två dagar efter dottern Hanna den 12 december 1877.


1880-08-06 – Död i barnsäng

Hustrun Anna Brita Carlsdotter, 33 år under Hult Storegård

Anna Brita Carlsdotter var piga på Hult Storegård och hade redan den oäkta sonen Edvard Eriksson. Hon träffade här Anders Carlsson och gifte sig i december 1877. Den 5 september 1878 föddes deras gemensamma son August. Det dröjde inte längre innan Anna Brita var gravid igen och sensommaren 1880 föddes dottern Anna Britta. Men modern Anna Britta klarade sig inte igenom förlossningen och gick bort samma dag. Enligt Hfl 1872-1881 skall dottern Anna Britta ha fötts den 11 augusti men i födelseboken är det den 6 augusti, samma dag som modern gick bort. Vore konstigt om hon föddes tre dagar efter moderns bortgång. Dottern blev inte så gammal heller när hon somnade in efter redan tretton dagar. Står elva i dödsboken men då det är fel i Hfl är det även fel i dödsboken.


1896-07-10 – Barnsäng förblödning

Amanda Eliasdotter, 34 år från Gullberg Snickaregård

Amanda gifte sig med torparsonen Linus Hansson den 21 juni 1893 och flyttade till hans föräldrahem Fagersås. Jag tolkar längden så att de bodde i ett eget hus på Fagersås hos föräldrarna då de står som "Ibm". Efter tre år blev Amanda gravid med deras förste barn och den 10 juli 1896 föddes sonen Ernst Amandus. Den här lyckans dag kom även att vara hennes sista då förlossningen blev så svår att Amanda förblödde till döds i barnsäng. I augusti 1902 flyttade pigan Emma Johansdotter in på torpet som en hjälpande hand. Linus och Emma fann tycke för varande och gifte sig den 28 december 1906. 1908 föddes deras son Axel Hjalmar men han gick bort 2 månader senare. Nästan exakt ett år senare föddes Axel Gunnar och två år senare dottern Signe Josefina. Inte heller hon blev så gammal och gick bort sommaren 1913. Sommaren efter föddes sonen John Sigfrid. Så Amandas son Ernst Amandus fick två yngre bröder efter sin moders död. Ernst Amandus Linusson som senare blev fabriksarbetare gifte sig med Anna Elemina Hedberg fd. Andreasdotter den 21 april 1923. De bodde hemma på Fagersås som nu en avsöndring under Linus ägo. Anna Elemina hade med sig sin son Arvid Evert när hon flyttade in. Samma år föddes deras gemensamma son Anders Ejnar. De närmsta åren fick Anders Ejnar syskonen Elsa Ingrid Josefina och Rolf Ture Helmer. Och vintern 1929 flyttade de från Fagersås till Granbacken. Tre år senare fick de dottern Gunhild Marianne. En detalj bland barnen är att de två sista har födelseort Fritsla fast de endast flyttade inom Örby. Kanske arbetade hustrun i Fritsla och hade då förlossningarna där? En annan detalj som inte hör till den här familjen är att på Fagersås levde en annan familj som inhyses. Arbetaren Leander Persson Winter med sin hustru Alma Hansdotter och deras son Karl Verner levde här efter 1934. Är detta Olle Winters ättlingar?


1896-12-29 – Barnsäng

Hustrun Ida Andersdotter, 35 år från Fagerslund Gullberg Snickaregård

Ida var född på Fagerslund och hon gifte sig med Johan August Henriksson den 29 augusti 1894 som flyttade till torpet. Deras förste son Karl Hjalmar föddes året efter. Ida blev gravid igen våren 1896 och bara några dagar innan nyår föddes deras dotter Anna Ida. Men två dagar senare gick Ida tragiskt bort i barnsäng. Fagerslund blev degraderat från torp till backstuga 1900 och tre år senare flyttade Johan August med sina två barn tillbaka till Fritsla. Fagerslund blev övertaget av Johannes Hansson och Selma Kristina och Fagerslund blev åter uppsatt till ett torp. Idas far Anders som fortfarande bodde på torpet gick bort hösten 1904 hela 84 år gammal. Och Idas mor Kajsa levde med de nya torparna fram till sin död 1908. Året efter flyttade Johannes Hansson med sin familj från Fagerslund till Fagerhult under Gullberg Håkansgård eller Kronäng. Detta var slutet på torpet Fagerslund och Fagerslund köptes upp av Per Johan Svensson från Svedjan vid Gullberg Högen. Ingen kom att bo här sedan.


Här finns länkarna till de uppdaterade listorna med all text. Har lagt till vissa barn som inte stått med i dödsboken också.


Listan med enkel sortering


Listan med utsnitt för årtal, hemvist och dödsorsak

Utsnittsfilter fungerar endast i programmet Excel på en dator/mac

1 Comment


Vilket jobb! Så många tragiska öden.

Like
bottom of page