top of page

Akta finnarne!

Efter en kall april och sen vår exploderade det i maj månad med högsommartemperaturer och en vår som försvann lika fort som den kom. Förra helgen for jag och grabben på en tripp upp till Enköpings-Näs där jag hade en anfader som var trädgårdsmästare mellan åren 1764-1803 på Brunnsholms Säteri som har anor från 1300-talet samt huvudbyggnad från i alla fall1600-talet. I början på vår tripp passerade vi först igenom Mark via 41:an och lite överallt var bönderna ute och slog sina första skördar för året och det här inlägget har en koppling till just höbärgningsarbetet.

 

I Borås Tidning den 1 augusti 1895 kunde man som prenumerant läsa en liten udda artikel, ”Akta finnarne”. Det var nämligen så här att en torpare Anders Hansson i Sätila hade under höbärgningsarbetet av misstag rivit upp en finne som han hade i ansiktet. Man kan tänka sig att det låter ju inte så förfärligt men för Anders bragde denna lilla finne hans liv. Anders insjuknade kort därpå och en läkare besökte honom men utan resultat. Efter allt smuts och damm som en höbärgning kunde innebära, hade det här troligen tagit sig in via såret i ansiktet och en blodförgiftning uppstått. Endast 42 år gammal avled Anders omkring 14 dagar senare och lämnade änka och två barn i väldigt fattiga omständigheter.

 

”Akta finnarne! Från Sätila skrifves till Borås Tidning: Torparen Anders Hansson från Björlanda i Sätila socken fick omkring fjorton dagar sedan en finne i ansiktet, men han fäste ej vidare afseende därvid, utan deltog som vanligt i höbergningsarbetet, under hvilket han råkade att afrifva finnen. Följden blef den vanliga: blodförgiftning följde, och fastän läkare anlitades, kunde Hanssons lif ej räddas, utan afled han för några dagar sedan, 42 år gammal, efterlämnande änka och två barn i fattiga omständigheter.”

 

Och vem var den här olycksdrabbade torparen?

 

Anders föddes den 2 augusti 1853 i mitten av en brokig skara barn från två äktenskap. Hans föräldrar var torparen Hans Nilsson och hans andra hustru Anna Katarina Olofsdotter på Tjärnsbacke eller Kärnsbacke som det heter i Hyssnas torpinventering.  Men tänkte att jag skulle backa lite för att se hur familjebilden såg ut för Hans och hans barnaskara. Hans var född 1809 i en Stuga under Häljaslätt, Björlanda i Sätila till Nils Hansson och Anna Johansdotter och han hade en äldre bror Johannes. Men familjen ströks i husförhörslängden 1808-1814 med en notis ”fin…Hyssna” och visst finner vi familjen där. Hans far Nils var skräddare på Häljaslätt och här växte familjen med syskonen Anna, Anders d.1817, Anders, Peter och Jonas. Åren gick och 1830 gick Hans far Nils bort i Lungsot, 47 år gammal.

 

Hans blev nu arrendator av torpet Häljaslätt i Hyssna och han gifte sig den 29 december 1834 med pigan Karin Persdotter i Sätila. Nästan exakt ett år senare föddes deras dotter Anna Brita och familjen stryks nu i husförhörslängden. Vi hittar dock familjen på torpet Häljaslätt under Björlanda i Sätila. Man kan tycka det här blir lite rörigt men Häljaslätt ligger i gränsen mellan Dukared i Hyssna och Björlanda i Sätila socken. Antagligen fanns det fler torp på båda sidorna gränsen med samma namn därav flyttarna. Här växte Hans och Karins familj med döttrarna Johanna Petronella och Anna Sofia men hustrun Karin gick bort endast 28 år gammal i Lungsot och Hans blev änkling. I husförhörslängden 1840-1845 i Sätila nämns varken Hans eller Karin utan endast deras barn, Hans mor och de tre syskonen. Varför de inte blir skrivna med sina barn kan jag inte svara på.

 

Hans gifte om sig den 25 november 1846 med pigan Anna Katarina Olofsdotter från Dukared och de flyttade in på torpet Tjärnsbacke under samma gård. Kärnsbacke var ett torp där ladugården var ihop byggd med bostaden. Här var inte Hans tidigare döttrar skrivna utan här föddes till en början barnen Carolina, Johanna Albertina och Johan August. Men i början 1850-talet flyttade också döttrarna in på Kärnsbacke från Häljaslätt. Under 1853 gick både Johanna Albertina och Johan August bort i bröstsjukdom och mässlingen endast några år gamla. Samma år föddes vår Anders och de kommande åren Johan August, Johan Albert, Albertina, Karl Gustav och Ida Matilda. Dottern Albertina drunknade endast 1 år gammal sommaren 1861 och dottern Johanna Petronella födde även detta år en oäkta dotter Klara. Några år gick och sommaren 1867 somnade dottern Ida Matilda in knappt 3 år gammal i scharlakansfeber. Året därpå gick Johanna Petronella bort i barnsbörd endast 29 år gammal efter att hon födde ett dödfött barn några dagar tidigare. Dottern Carolina gifte sig med ”Rappa Johan” sommaren 1873 och flyttade till Olofsered.

 

Men nu var det äntligen dags för vår Anders att sträcka på sina vingar, dock flög han inte långt. 1873 började han arbeta som dräng under Dukared men flyttade tillbaka vintern 1879. 1881 flyttade han åter ut och nu ner till Sandvad för att arbeta som dräng. Två år senare gifte han sig med hemmansdottern Johanna Albertina Karlsdotter från Olofsered och där föddes även deras son Gustav Leander. De de båda flyttade senare in hos Anders föräldrar på Kärnsbacke och här föddes döttrarna Maria Elisabeth och Hilda Kristina. Hilda Kristina somnade dock in endast 1 år gammal i lunginflammation försommaren 1888. Året därpå flyttade Anders, hustrun Johanna Albertina och dottern Maria Elisabeth till Sätila Prästgård där Anders arbetade som dräng. Deras son Gustav Leander fick inte flytta med till Sätila utan han flyttade in hos sin mormor och änka Kerstin Andersdotter på Olofsered. Sommaren 1891 föddes deras andra dotter Johanna Carolina men knappt ett halvår senare somnade dottern Maria Elisabet in, endast 7 år gammal i bröstsjukdom. Vintern 1894 flyttade familjen upp till Bossgården där Anders arbetade som statdräng. Här levde de endast ett år tillsammans innan Anders avled i blodförgiftning. När man fått ta del av hur deras liv nu känns det som om att det ha varit ett väldigt tufft liv de levt sedan början 1800-talet. Men den ”fattiga omständigheten” varade som tur var inte för evigt.

 

Någon månad efter att Anders gått bort flyttade Johanna Albertina med sin dotter åter hem till sin mor Kerstin på Olofsered. Modern Kerstin gick bort sommaren 1906 och i februari 1913 gifte sig dottern Johanna Carolina med hemmanssonen Johannes Johansson från Klateberg Kockagård och han blev ägare av en gård under Torsered. Hit flyttade senare även hennes bror Gustav Leander och deras mor Johanna Albertina började som hushållerska hos Johannes Karlsson på Torsered. Johannes och Johannas familj växte på gården och mellan 1913-25 föddes här barnen John Holger, Åke Johannes, Sven Roland, Gunhild Anna och Alf Rune. Sen tar kyrkoböckerna slut men ni från Hyssna har säkert träffat någon av de här sista barnen om de levde kvar i Hyssna. Enligt Hyssnas torpinventering så kallades Gustav Leanders för Gustav i Torse ”Kröken”.

 

Stuga under Häljaslätt i Sätila

Änka Anna Nilsdotter f.1750 d1812-03

Son, skräddare Nils Hansson f.1782-08-15

Hustru Anna Johansdotter f.1785-09-05

Son Johannes f.1806-11-29

Son Hans f.1809-10-17

 

Häljaslätt i Hyssna

Sockenskräddaren Nils Hansson f.1782-08-15 d.1830-01-16

Hustru Anna Johansdotter f.1875-09-05

Son Johannes f.1806-11-29 d.1832-01-02, blev senare sockenskräddare i Hyssna

Son Hans f.1809-10-17

Son Anders f.1813-03-12 d.1817-07

Dotter Anna f.1815-11-08

Son Anders f.1818-05-01

Son Peter f.1821-09-08

Son Jonas f.1823-12-08

Son Erik f.1827-09-26

Dotter Anna Britta f.1830-07-08

 

Häljaslätt vid Björlanda i Sätila

Torpare Hans Nilsson f.1809-10-17

Hustru Karin Persdotter f.1814-12-15 d.1843-10-26

Dotter Anna Britta f.1835-12-26

Dotter Johanna Petronella f.1838-10-20

Hans mor Anna Johansdotter f.1875-09-05

Bror Peter f.1821-09-08

Bror Jonas f.1823-12-08

Bror Erik f.1827-09-26

Syster Anna Britta f.1830-07-08

 

Kärnsbacke under Dukared i Hyssna

Torpare Hans Nilsson f.1809-10-17 d.1895-07-28

Hustru Anna Katarina Olofsdotter f.1820-11-15 d.1892-12-23

Dotter Johanna Petronella f.1838-10-29

Dess oäkta dotter Klara f.1861-04-26

Dotter Carolina f.1846-10-06

Dotter Johanna Albertina f.1848-08-18 d.1853-12-02

Son Johan August f.1850-07-14 d.1853-11-03

Son Anders f.1853-08-02

Son Johan August f.1855-06-25

Son Johan Albert f.1856-11-26 d.1885-04-06

Dotter Albertina f.1858-08-25 d.1861-08-19

Son Karl Gustav f.1861-07-16

 

Arbetare Anders Hansson f.185-08-02 g.1883-05-27

Hustru Johanna Albertina Karlsdotter f.1853-06-29

Son Gustav Leander f.1883-06-10

Dotter Maria Elisabet f.1884-06-22

Dotter Hilda Kristina f.1887-04-02 d.1888-05-15

 

Sätila Prästgård

Drängen Anders Hansson f.1853-08-02

Hustru Johanna Albertina Karlsdotter f.1853-06-29

Dotter Maria Elisabet f.1884-06-22 d.1892-02-10

Dotter Johanna Carolina f.1891-08-16

 

Bossgården i Sätila

Statdrängen Anders Hansson f.1853-08-02 d.1895-07-18

Hustru Johanna Albertina Karlsdotter f.1853-06-29

Dotter Johanna Carolina f.1891-08-16

 

Olofsered i Hyssna

Johannes mor Kerstin Andersdotter f.1826-10-07

Dotter Augusta f.1850-12-12

Son Johan August f.1862-12-29

Änka Johanna Albertina Karlsdotter f.1853-06-29

Dotter Johanna Carolina f.1891-08-16

Son Gustav Leander f.1883-06-10

 

Torsered i Hyssna

Hemmansägare Johannes Johansson f.1875-11-21 g.1813-02-26

Hustru Johanna Carolina f.1891-08-16

Son John Holger f.1913-01-23

Son Åke Johannes f.1914-12-21

Son Sven Roland f.1916-10-14

Dotter Gunhild Anna f.1919-07-09

Son Alf Rune f.1925-09-01

Hustrun bror Gustav Leander f.1883-06-10

 

På Kärnsbacke levde fortfarande Anders bror Karl Gustav och hans föräldrar Hans Nilsson och Anna Katarina Olofsdotter. Anna Katarina somnade in dagen före julafton 1892, 72 år gammal och Hans sommaren 1895 hela 86 år gammal. Brodern Karl Gustav flyttade 1902 till Örgryte men återvände senare till Hyssna igen. Han kallades för Karja Kalle och gick bort på ålderdomshemmet 1945. Jag har försökt reda ut var Kärnsbacke låg men det finns inga koordinater i Hyssnas torpinventering, inte nämns heller någon plats i boken eller på häradsekonomiska kartan över Dukared. Det tråkiga är även att Historiska kartor ligger nere på grund av ökat hot utifrån så jag kan inte kolla någon äldre skifte karta heller. Men om man ska försöka jämföra husförhörslängden och häradsekonomiska kartan från samma tidsperiod, 1890-talet. Så har vi enligt husförhörslängden två gårdar, ett soldattorp (Kronäng), två torp (Knalten och Kärnsbacke) samt backstugusittarna och bröderna Anders och August Petersson. På häradsekonomiska kartan har vi två gårdar, Friareds soldattorp (Kronäng), Härsjöknatt (Knalten) och en backstuga. Den här backstugan kan man kika lite närmare på. Andra sidan gränsen norr om Dukared har vi flertalet torp på Sätilas skogslotter med namnet Tjärnåsen. Dock kan jag inte hitta något sådant namn i husförhörslängden och idag heter de platserna Skoghem och Kolnåsen. På den ekonomiska kartan från 1950-talet så heter tjärnen inte långt ifrån backstugan Dukaredstjärn och tittar vi till sist på Lantmäteriets karta med terrängskuggning kan vi se att backstugan låg nedanför berget och i backen ner mot Härsjön. Kan det vara så simpelt att Kärnsbacke eller Tjärnsbacke fått sitt namn från de här två geografiska platser?


Ett utsnitt ur Häradsekonomiska kartan
Ett utsnitt ur Häradsekonomiska kartan

Men ni som kan er torpinventering kanske tänker att det fanns ju ett till torp under Dukared, nämligen Engsvedjorna förutom Härsjösand som låg närmare sjön då? Här levde på mitten 1850-talet Jonas Karlsson Dur och torpet ska ha legat mellan Dukared och ”Snickare-Magnusa” under Olofsered. Det finns inga koordinater för de här heller. Men på gränsen till Dukared låg det 1890-talet två torp dock inget på Dukared sida, enbart några små åkerlotter som idag är en fullstor åker. Hur som, så hände det lite bland torpen under 1850-talet. Soldattorpet nummer 200 med sin soldat Johannes Fröjd dömdes till halshuggning för mord 1852 och in flyttade senare den nya soldaten Peter Bomm. På Engsvedjorna blev Jonas nedgraderad till backstugusittare och han flyttade med hela sin familj 1858 till en backstuga under Bonnared Östergård. På Engsvedjorna levde nu endast inhyses pigan och systern till Jonas, Edela Karlsdotter Dur med sina oäkta barn.

 

Edela hade inte det lätt hon, utan hon födde här sex oäkta barn, Johan Andreas, Anders, Karl Gustav, Sofia, August och Johanna Kristina. Men flera av dem kom aldrig att bli så gamla. August somnade in knappt 2 år gammal, Anders blev 10 år, Johanna Kristina 1 år och Karl Gustav blev 12 år. Sonen Johan Andreas, nu Johansson flyttade till Torstensered för att arbeta som dräng. Och nu efter att brodern Jonas flyttat blev här endast Edela och dotter Sofia kvar på Engsvedjorna. Edela gick bort våren 1857 och året därpå flyttade Peter Petersson Hernström in på en backstuga under Dukared med sin stora familj från Björlanda Östergård. Kan det här vara Engsvedjornas som de flyttade in på? Det var även hans söner Anders och August som jag nämnde längre upp som var backstugusittare.

 

Men nog spekulerat, utan de gamla kartorna eller lokal kunskap blir man inte klokare än så här. Det gick lite överstyr som vanligt. Vi började med en finne till att försöka reda ut platsen han växte upp på och halkade in på halshuggningar och oäkta barn. Hoppas ni ändå tyckte det var intressant för jag kunde ju faktiskt inte sluta rota och skriva mer. Ha nu en skön söndag och om ni har någon information om de ni nyss läst om hör gärna av er!

 

Länk till tidningsartikeln, Borås Tidning 1895-08-01

 

Källor i kyrkoböckerna på Riksarkivet

Sätila hfl 1808-1814 B41 S59 – Nils Hansson Häljaslätt

Hyssna hfl 1814-1821 B71 S140 – Sockenskräddare Nils Hansson på Häljaslätt

Hyssna hfl 1820-1826 B55 S82 – Sockenskräddare Nils Hansson på Häljaslätt

Hyssna hfl 1826-1830 B55 S84 – Sockenskräddare Nils Hansson dör på Häljaslätt

Hyssna hfl 1830-1835 B55 S88 – Sockenskräddare och sonen Johannes Nilsson dör på Häljaslätt

Sätila hfl 1836-1840 B86 S134 – Nils Hansson Häljaslätt

Sätila hfl 1840-1845 B78 S132 – Familjen utan Hans på Häljaslätt

Hyssna hfl 1845-1849 B43 S58 – Hans Nilsson på Kärnsbacke

Hyssna hfl 1850-1855 B49 S58 – Hans Nilsson på Kärnsbacke

Hyssna hfl 1856-1861 B42 S60 – Hans Nilsson på Kärnsbacke

Hyssna hfl 1862-1866 B47 S39 – Hans Nilsson på Kärnsbacke

Hyssna hfl 1867-1873 B53 S45 – Hans Nilsson på Kärnsbacke

Hyssna hfl 1874-1881 B54 S50 – Hans Nilsson på Kärnsbacke

Hyssna hfl 1874-1881 B93 S90 – Anders på Sandvad

Hyssna hfl 1882-1890 B95 S89 – Anders på Sandvad

Hyssna hfl 1882-1890 B58 S49 – Hans Nilsson och Anders på Kärnsbacke

Sätila hfl 1882-1890 B246 S231 – Anders på Sätila Prästgård

Sätila hfl 1891-1899 B293 S288 – Anders på Sätila Prästgård

Sätila hfl 1891-1899 B73 S68 – Anders dör på Bosgården

Hyssna hfl 1891-1899 B82 S77 – Anders föräldrar dör på Kärnsbacke

Hyssna hfl 1899-1918 B285 S281 – Johanna Carolina på Torsered

Hyssna hfl 1918-1932 B306 S304– Johanna Carolina på Torsered

Comments


bottom of page