top of page

Britta Liljeblad

Sida upp och sida ner, så många namn som bara blir till anonyma rader i en bok som väldigt få någonsin tittar i. För mig ligger en stor del av tjusningen som släktforskare i att föra fram dem i ljuset igen, med deras förtjänster och brister, att helt enkelt se människorna bakom det intorkade bläcket.


När jag läste om fattighjonen på fattigstugan i Älekullas sockenstämmoprotokoll så ville jag gärna veta mer om personerna bakom namnen. Jag tittade på några olika namn utan att hitta så mycket men så plötsligt var det något som verkade bekant. Jag inser att jag sett en av dem tidigare i ett annat sammanhang nämligen när jag forskat kring gården som jag själv kommer ifrån. Hon kan ha skuttat på samma stenar som jag gjorde när jag var liten, hon möttes av ungefär samma vy när hon gick utanför stugdörren som jag gjorde när jag klev ut från 70-talsvillan som långt senare uppfördes på samma gård..


I början av år 1746 föddes en liten flicka vid namn Britta på gården Bocksås i Älekulla socken[1]. När hon kommer till världen finns redan två äldre bröder i familjen och senare föds ytterligare två flickor[2]. Föräldrarna hette Olof Jönsson och Britta Börjesdotter. Fadern Olof var omskriven i domböckerna vid denna tid. Han förekom i flera olika rättsfall gällande överfall, lägersmål, olaga jakt, okvädingsord och arvstvister. Vid flera tillfällen var det en Britta Bengtsdotter på grannstället Karlabo som anmält honom och eftersom hon allt som oftast kallades för ”lösa qvinnspersonen” kan man ana vem som stod lägst på samhällsstegen. Hur som helst, vi vet inget om hur Brittas barndom eventuellt påverkades av allt som fadern var inblandad i men man kan gissa att det inte alltid var harmoniskt i familjen under hennes uppväxt.Vid midsommartid 1774 står bröllopet mellan Brita och drängen Per Jakobsson i Hökås[3]. Britta flyttar dit men syskonen verkar ha starka band till varandra även framledes då de är faddrar till varandras barn vid ett flertal tillfällen. Per och Brita får fyra barn tillsammans

Johannes 1775-06-23[4]

Ingierd 1778-06-23[5]

Ingrid 1783-08-23[6]

Johannes 1792-05-16[7]


Maken Per antogs till soldat 1790 och gavs soldatnamnet Liljeblad. Han uppgavs då vara 38 år gammal men uppgifterna om hans födelseår varierar kraftigt i olika källor.[8]

En period bodde familjen på Hornås soldattorp[9].


Efter makens död 1818 bor Britta kvar i en backstuga i Hökås med sin bräckliga och utfattiga dotter Ingierd[10]. Dottern blir senare piga på Mogaråsen och ett ungt par tar över backstugan, nämligen tillträdande torpare Johannes Ericsson och hans fästmö Anna Brita Larsdotter, även detta personer vars namn jag känner igen, då de senare blev föräldrar till min mormors morfars mor. [11].


I början av 1820-talet fanns änkan Brita Liljeblad skriven på fattigstugan. Uppgifterna om hennes ålder varierar i olika uppteckningar [12]. Vid denna tid beslutade sockenstämman att ”de personer i socknen som årligen erhålla fattigmedel, skola till alla stora högtidsdagar om året sopa och städa kyrkan, de som uraktlåta denna billiga fordran får ej vidare något understöd af fattigkassan. Undantagandes dem som för ålder eller sjuklighet äro oförmögna att förrätta något” [13]. Vi får väl hoppas och tro att gamla Brita undantogs från detta.


Senare samma år, 1820, beviljades hon ”en tillökning af en kaka och sofvel på ¼ hemman jämte den kappe säd som hon förut uppburit”[14].Ett halvår senare beviljades hon att få gå omkring på socknen för att ”njuta underhåll och skötsel”[15]. Uttrycket låter märkligt i mina öron, någon njutning lär det knappast ha varit frågan om, men det var så man uttryckte sig.


Året efter beslöt man att hon skulle få bo hos sin måg Eric Larsson vid Mogaråsen under Bostebygd och att hon av församlingen ”åtnjuta ett matskott af tvenne kakor bröd och sovel samt tre kannor mjölk eller i brist på mjölk ½ kappe malt i veckan." Det är Brittas dotter Ingrid som är gift med Eric. Hennes andra dotter Ingierd bor där också som piga. Denna har i flera längder skrivits som bräcklig och utfattig. Av någon anledning som inte riktigt framgår hade hon svårt att försörja sig själv utan var oftast utlämnad till andras välvilja.

1823 drar den fattiga Britta Liljeblad sitt sista andetag. Senare när hennes barnbarn Magnus Eriksson brukar Mogaråsen hör torpet till Bocksås, gården där Britta en gång såg dagens ljus. Nedan syns ett torparkontrakt som upprättades mellan honom och ägaren Gabriel Johansson i början 1850-talet.


Vid detta laget hade det gått mer än 100 år sedan Britta föddes och ägare till Bocksås hade både kommit och gått. Nu fanns ingen av hennes familj kvar där längre. Men så småningom gifte sig hennes brors dotterdotters sondotter med en av sönerna på gården och henne kan ni läsa om här på bloggen. Ju mer man tittar i gamla kyrkböcker och andra källor ju tydligare blir det hur personer och platser knyts ihop på ett eller annat sätt. Någon gång blir det kanske en bok om Bocksås men jag undrar om jag någonsin blir färdig...


Charlotta Andersson Sandberg

Facebook: Genealogista

genealogista76@outlook.com

[1] Älekulla (P) C:1 (1668-1812) Bild 65 / sid 117 [2] Älekulla (P) C:1 (1668-1812) Bild 58 / sid 103, Älekulla (P) C:1 (1668-1812) Bild 62 / sid 111, Älekulla (P) C:1 (1668-1812) Bild 68 / sid 123, Älekulla (P) C:1 (1668-1812) Bild 73 / sid 133 [3] Älekulla (P) C:1 (1668-1812) Bild 136 / sid 259, Älekulla (P) AI:1 (1784-1794) Bild 7 / sid 7 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045581_00055#?c=&m=&s=&cv=54&xywh=-460%2C-100%2C4253%2C2328 [4] Älekulla (P) C:1 (1668-1812) Bild 101 / sid 189 [5] Älekulla (P) C:1 (1668-1812) Bild 106 / sid 199 [6] Älekulla (P) C:1 (1668-1812) Bild 115 / sid 217 [7] Älekulla (P) C:1 (1668-1812) Bild 127 / sid 241 [8] Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 505 (1790-1793) Bild 13 [9] Älekulla (P) AI:2 (1789-1812) Bild 32 / sid 55 [10] Älekulla (P) AI:4 (1818-1820) Bild 31 / sid 52, Älekulla (P) AI:4 (1818-1820) Bild 8 / sid 6 [11] Älekulla (P) AI:5 (1820-1821) Bild 8 / sid 7 [12] Älekulla (P) AI:5 (1820-1821) Bild 27 / sid 45 [13] Älekulla (P) KI:1 (1820-1862) Bild 4 [14] Älekulla (P) KI:1 (1820-1862) Bild 4 [15] Älekulla (P) KI:1 (1820-1862) Bild 5

Comments


bottom of page