top of page

Efternamnsmysteriet

Högen med dokumenten som jag ska scanna kommer att ta tid

att gå igenom eftersom jag hela tiden hittar nya saker som väcker min nyfikenhet och fascination...


Namnet Beda Söderlund dök upp på några av de papper jag tänkt scanna. Hennes familj var lite bekant sen tidigare men henne hade jag inte hört talas om så jag började söka efter mer information.Beda Augusta föddes i Abborhult, Torestorp 1876-05-24[1] Hon var dotter till Abraham Bengtsson och Anna Maria Kristiansdotter. Jag har hittat två dokument som upprättats efter föräldrarnas död. I båda fallen var min morfars far Alfred Johansson i Bocksås god man. Det första skrevs När Bedas far Abraham avled 1927. Då fick hon en summa av 407,56 kr som skulle överlämnas till syskonen i Amerika. Att det fanns syskon i Amerika kan man även utläsa i själva bouppteckningen[2].
När modern avled några år senare upprättades ett annat dokument där Beda avsade sig sin lott till för sin yngre bror Axel.

Föräldrarna fick åtta barn. Förutom ett tvillingpar som var dödfödda så överlevde alla till

vuxen ålder. Jag hade bara sett två av barnen innan och Beda var inte ett av dem så jag ville ta reda på mer.

Hon emigrerade 1896 och när jag hittar henne

i USA har hon gift sig med August Carlsson Roth

och tagit hans efternamn, Roth.

De vigdes 1898-03-12 i Hartford, Connecticut och får en son några år senare [3] .

1920 bodde hon i Bridgeport, Connecticut[4] Hon ansöker då om pass för att åka till Sverige och besöka föräldrarna[5]. Sonen Carl Walter Roth som då var 18 år gammal ansöker vid samma tillfälle.[6]


Det står i passhandlingen att hon var gift men i en annan anteckning sägs att hon ska ha skilt sig året innan. Jag har inte hittat någon skilsmässohandling men det finns en anteckning i en medlemsförteckning från kyrkan där hon var medlem, Salem Lutheran Church i Bridgeport , Connecticut[7]. Det står där att hon kommer till Hartford år 1900 och flyttar till Stamford 1922. Det gör också en Carl Johan August Söderlund som står några rader nedanför i samma förteckning. Han blev änkling 1918 och några år senare, på Bedas 46-årsdag gifter de två sig och hon tar namnet Söderlund, det namn som står på de svenska dokumenten som bevarats här hemma[8]


1927 besökte hon återigen Sverige[9] Hon närvarade vid sin fars bouppteckning[10] och skrev då under dokumentet angående att ta med pengar till syskonen i USA. 24 september åkte hon med fartyget Gripsholm tillbaka till Amerika[11]. I boken om utvandrarna från Torestorp står det att hon under tiden i Sverige bekostade en gravsten till föräldrarnas grav. I boken sägs också att Beda hjälpte flera andra Torestorpabor under deras nya tid i det nya landet.[12]


Det andra dokumentet skrevs på i USA i närvaro av vittnen tre år senare när modern dött.


Beda och Carl Söderlund bor tillsammans i Stamford till hans död 1932[13]


Det märkliga är att hon när hon dog 1955 begravdes hon i samma grav som sin första make, August Carlsson Roth [14].De bor också ihop 1940 och står då som gifta[15].

Gifte de om sig igen?!Jag kan helt enkelt inte få ihop det. Man skulle kunna tro att det handlar om två olika personer med namnet Beda Augusta men det är exakt samma personuppgifter överallt, det är bara vigseln med Söderlund som spökar och som inte nämns någon annanstans. Personer här i Sverige minns henne uppenbarligen som Roth eftersom det är det namnet som är med i Torestorpsboken[16] Det finns bilder på henne och hennes syskon där namnet Roth också används. Likväl verkar Söderlund stämma för det är ju det namnet hon skriver under med. Detta sker under det tidsspann då de ska ha varit gifta. Om någon vet mer så är jag väldigt intresserad av att få veta hur det hänger ihop!


[1] https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2262/images/SC-893_100015__81-020900?treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true&_ga=2.173307811.1658871271.1612819634-985525681.1611768120&_gac=1.254629370.1612206023.Cj0KCQiA6t6ABhDMARIsAONIYyxvoa4dE3fEqp5B-buee57NVvgVbI2tOMVbn9xibc0_Y2Iv2xnKjgMaAoZtEALw_wcB&pId=39382664 [2] Marks häradsrätt (N, P) FII:103 (1930) Bild¶ 1380 / sid 93 [3] https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/61584/images/47830_554758-00454?treeid=&personid=&hintid=&queryId=cd6bf91a4a44e557bc3c0514029aeaac&usePUB=true&_phsrc=grk245&_phstart=successSource&usePUBJs=true&pId=120874126 [4] https://search.ancestry.se/cgi-bin/sse.dll?dbid=1174&h=763848&indiv=try&o_vc=Record:OtherRecord&rhSource=2262 [5] https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/1910/images/31255_188054-00168?treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true&_ga=2.130432015.1658871271.1612819634-985525681.1611768120&_gac=1.226325864.1612206023.Cj0KCQiA6t6ABhDMARIsAONIYyxvoa4dE3fEqp5B-buee57NVvgVbI2tOMVbn9xibc0_Y2Iv2xnKjgMaAoZtEALw_wcB&pId=3689469 [6] https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/61584/images/47830_554765-00738?treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true&pId=60809937 [7] https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/61584/images/47830_554765-00669?treeid=&personid=&hintid=&queryId=bd7803ad0ac8d9de77a39be395ba0ab1&usePUB=true&_phsrc=grk158&_phstart=successSource&usePUBJs=true&_ga=2.64451375.1658871271.1612819634-985525681.1611768120&_gac=1.229162350.1612206023.Cj0KCQiA6t6ABhDMARIsAONIYyxvoa4dE3fEqp5B-buee57NVvgVbI2tOMVbn9xibc0_Y2Iv2xnKjgMaAoZtEALw_wcB&pId=30808614 [8] https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/61584/images/47830_554766-00116?treeid=&personid=&hintid=&queryId=46b1323487ad6cb07b99114ec9e0e794&usePUB=true&_phsrc=grk143&_phstart=successSource&usePUBJs=true&_ga=2.126246029.1658871271.1612819634-985525681.1611768120&_gac=1.123051257.1612206023.Cj0KCQiA6t6ABhDMARIsAONIYyxvoa4dE3fEqp5B-buee57NVvgVbI2tOMVbn9xibc0_Y2Iv2xnKjgMaAoZtEALw_wcB&pId=30191794 [9] https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/61637/images/48627_b415226-00360?treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true&pId=206477 [10] Marks häradsrätt (N, P) FII:100 (1927) Bild 2140 [11]https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/61637/images/48627_b415226-00360?treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true&_ga=2.160380221.1658871271.1612819634-985525681.1611768120&_gac=1.156604873.1612206023.Cj0KCQiA6t6ABhDMARIsAONIYyxvoa4dE3fEqp5B-buee57NVvgVbI2tOMVbn9xibc0_Y2Iv2xnKjgMaAoZtEALw_wcB&pId=206477, https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/7488/images/NYT715_4142-0572?treeid=&personid=&hintid=&queryId=baee1f355f69500ce95ac6cb6b5edf0d&usePUB=true&_phsrc=grk222&_phstart=successSource&usePUBJs=true&_ga=2.68048657.1658871271.1612819634-985525681.1611768120&_gac=1.247479797.1612206023.Cj0KCQiA6t6ABhDMARIsAONIYyxvoa4dE3fEqp5B-buee57NVvgVbI2tOMVbn9xibc0_Y2Iv2xnKjgMaAoZtEALw_wcB&pId=2003831527 [12] Torestorps hembygdsförening/ Ahlberger, G (1998) Utvandrarna från Torestorp.Vasastadens bokbinderi AB, Västra Frölunda [13] https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2900/images/32971_301937-00981?treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true&pId=1266306, https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/61584/images/47830_554766-00116?treeid=&personid=&hintid=&queryId=83c9830930d1600f5790bf9286ead683&usePUB=true&_phsrc=grk159&_phstart=successSource&usePUBJs=true&_ga=2.168759329.1658871271.1612819634-985525681.1611768120&_gac=1.248946037.1612206023.Cj0KCQiA6t6ABhDMARIsAONIYyxvoa4dE3fEqp5B-buee57NVvgVbI2tOMVbn9xibc0_Y2Iv2xnKjgMaAoZtEALw_wcB&pId=30191794, https://sv.findagrave.com/memorial/216323297/carl-j.-soderlund , https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2469/images/799959?usePUB=true&_phsrc=grk215&_phstart=successSource&usePUBJs=true&pId=16252262

Comments


bottom of page